Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Romeo i Julia

Motywy w dramacie „Romeo i Julia” Szekspira


Motyw zwaśnionych rodów

W dramacie mamy przedstawione dwa zwaśnione i nienawidzące się wzajemnie arystokratyczne rody Werony. Z jednej strony czytamy o wyrozumiałej, pełnej godności i spokoju rodzinie Montekich, darzącej syna Romea ogromną miłością (matka umiera z tęsknoty, gdy Romeo zostaje skazany na banicję) oraz zaufaniem, tolerancyjną wobec jego skłonności do samotności, nieingerującą w jego sprawy, a z drugiej poznajemy ród Kapuletów. Są to ludzie zapalczywi, brutalni i często agresywni, mający bardzo wygórowane wyobrażenie o pozycji swej rodziny w społeczeństwie. Najbardziej jednak boli w Kapuletach ich despotyzm wobec Julii, którą ojciec bezwzględnie i kategorycznie zmusza do małżeństwa z niekochanym przez nią, acz zamożnym Parysem, a matka nie chce nawet wysłuchać jej argumentów („Nie mów nic do mnie, nic ci nie odpowiem; / Rób, co chcesz, wszystko mi to obojętne”).

Konflikt miedzy rodami jest tłem, a zarazem czynnikiem sprawczym historii. Choć nie wiadomo nawet, jaki początek ma waśń, to najważniejsze jest – by pielęgnować w sobie nienawiść, czego dowodem są liczne bójki na placach Werony. Niezgoda osiągnęła już taki punkt, iż do walki wciągnięci zostali nawet służący.

Dopiero w momencie tragedii, rodziny widzą niedorzeczność swego postępowania, zdeformowanie pojmowania pojęcia honor (najważniejsze, by zabić przeciwnika, nie trzeba zastanawiać się nad jego winą). Niestety, jest już za późno. Historię podsumowują słowa Księcia: „Patrzcie, Monteki! Kapulecie! Jaka / Chłosta spotyka wasze nienawiści, / Niebo obrało miłość za narzędzie / Zabicia pociech waszego żywota; / I ja za moje zbytnie pobłażanie / Waszym niesnaskom straciłem dwóch krewnych. / Wszyscy jesteśmy ukarani”.

Polańczyk pisze: „Opowieść o żarliwej miłości ukazana na tle rodzinnego sporu nabiera nowych jakości. Trwający od lat konflikt usprawiedliwia decyzje bohaterów i motywuje zdarzenia. Stanowi kościec konstrukcyjny akcji”.

Dramat Szekspira potwierdza słuszność przysłowia, że „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.
Motyw nieszczęśliwej miłości

Historia Romea i Julii, jest chyba, prócz ich średniowiecznych przodków – Tristana i Izoldy, jedną z najbardziej znanych opowieści o nieszczęśliwej miłości „od pierwszego wejrzenia”, niezważającej na przeciwności losu, lecz walczącej o spełnienie.

Motyw przemiany wewnętrznej, dojrzewania

Szekspir w tym dramacie stworzył postacie dynamiczne, dojrzewające w miarę rozwoju wypadków i nowych przeciwności, niesionych przez nieżyczliwy los. Romeo z niezdarnego życiowo samotnika, przeobraził się w spokojnego, zaradnego mężczyznę, a jego wybranka – Julia – z nieśmiałej i posłusznej woli rodziców dziewczynki, w świadomą swej woli i obowiązku kobietę.

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Romeo i Julia” - streszczenie szczegółowe
Romeo Monteki - charakterystyka postaci
Julia Kapulet - charakterystyka postaci
Struktura i kompozycja „Romea i Julii”
Dramat szekspirowski a dramat antyczny na przykładzie „Romea i Julii”
Czas i miejsce akcji „Romea i Julii”
Biografia Williama Szekspira (właść. William Shakespeare)
Motywy w dramacie „Romeo i Julia” Szekspira
Romeo i Julia, czyli ponadczasowi, tragiczni kochankowie
Kalendarium życia i twórczości Szekspira
Charaktarystyka bohaterów drugoplanowych
Twórczość Williama Szekspira
Nawiązania do „Romea i Julii” w kulturze
Opinie o Szekspirze
Najwazniejsze cytaty z „Romea i Julii”
Plan wydarzeń „Romea i Julii”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies