Test:

PLAN to skrót:
a) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
b) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
c) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
d) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Rudy
b) Zośka
c) Alek
d) Kamień
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) siedziby Gestapo
b) Zachęty
c) niebieskiej policji
d) gmachu PKO
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) ballady
b) gawędy harcerskiej
c) fikcji literackiej
d) eposu
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) Wielkiej Brytanii
b) USA
c) ZSRR
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
b) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jabłek
c) rabarbaru
d) marchwi
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Adama Mickiewicza
b) Juliusza Słowackiego
c) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
d) Cypriana Kamila Norwida
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 30 marca 1942
b) 3 maja 1942
c) 17 kwietnia 1942
d) 11 lutego 1942
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Jaś
b) Staśka
c) Czarny
d) Wojtek
Rozwiązanie


Alek i Rudy umierają:
a) 30 marca
b) 18 stycznia
c) 11 lutego
d) 27 kwietnia
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Rudy i Wawer”
b) „Alek i Buki”
c) „Alek i Rudy”
d) „Zośka i Parasol”
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Jana Rossmana
b) Aleksandra Kamińskiego
c) Tadeusza Zawadzkiego
d) Jana Bytnara
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 1 tys. egzemplarzy
b) 25 tys. egzemplarzy
c) 10 tys. egzemplarzy
d) 2 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w lutym 1942 roku
b) w marcu 1941 roku
c) w grudniu 1940 roku
d) w listopadzie 1943 roku
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Jerzy Drewnowski
b) Jerzy Masiukiewicz
c) Janek Błoński
d) Juliusz Dąbrowski
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Ninette
b) Gloria
c) Estefania
d) Adria
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) rok
b) cztery lata
c) dwa lata
d) trzy lata
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Bieszczady
b) w Beskidy Śląskie
c) w Beskid Sądecki
d) w Góry Sowie
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Kierownictwo Dywersji
b) Konspiracyjne Dywizjony
c) Komendantury Wywiadu
d) Kierownicze Dywizje
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1945
b) 1943
c) 1955
d) 1949
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) kultury fizycznej
b) języka polskiego
c) historii
d) geografii
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) cztery typy narracji
b) dwa typy narracji
c) jeden typ narracji
d) trzy typy narracji
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Kasia
b) Marysia
c) Czesia
d) Basia
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Mały
b) Kamień
c) Gruby
d) Wesoły
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury reportażowej
b) literatury eseistycznej
c) literatury faktu
d) powieści historycznej
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Florian Marciniak
b) Zośka
c) Alek
d) Stefan Orsza
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) czterdziestu dziewięciu
b) stu pięciu
c) dziewięćdziesięciu
d) dwunastu
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) „sklepy mięsne”
b) kinowa
c) Paprocki
d) fotograficzna
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies