Test:

Kamienie na szaniec mają:
a) jeden typ narracji
b) cztery typy narracji
c) trzy typy narracji
d) dwa typy narracji
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) Kanadzie
b) USA
c) ZSRR
d) Wielkiej Brytanii
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) czterdziestu dziewięciu
b) dziewięćdziesięciu
c) stu pięciu
d) dwunastu
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Beskid Sądecki
b) w Beskidy Śląskie
c) w Góry Sowie
d) w Bieszczady
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w grudniu 1940 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w lutym 1942 roku
d) w marcu 1941 roku
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1955
b) 1949
c) 1945
d) 1943
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Alek i Buki”
b) „Rudy i Wawer”
c) „Zośka i Parasol”
d) „Alek i Rudy”
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Janek Błoński
b) Jerzy Masiukiewicz
c) Juliusz Dąbrowski
d) Jerzy Drewnowski
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 11 lutego
b) 18 stycznia
c) 30 marca
d) 27 kwietnia
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
b) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
c) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie


Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Wojtek
b) Czarny
c) Staśka
d) Jaś
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 10 tys. egzemplarzy
b) 25 tys. egzemplarzy
c) 2 tys. egzemplarzy
d) 1 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 17 kwietnia 1942
b) 11 lutego 1942
c) 3 maja 1942
d) 30 marca 1942
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) trzy lata
b) rok
c) cztery lata
d) dwa lata
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Kamień
b) Gruby
c) Mały
d) Wesoły
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) powieści historycznej
b) literatury reportażowej
c) literatury eseistycznej
d) literatury faktu
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Juliusza Słowackiego
b) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
c) Adama Mickiewicza
d) Cypriana Kamila Norwida
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) jabłek
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) rabarbaru
d) marchwi
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Estefania
b) Adria
c) Gloria
d) Ninette
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) „sklepy mięsne”
b) Paprocki
c) kinowa
d) fotograficzna
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Tadeusza Zawadzkiego
b) Jana Rossmana
c) Aleksandra Kamińskiego
d) Jana Bytnara
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Zośka
b) Stefan Orsza
c) Florian Marciniak
d) Alek
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Marysia
b) Kasia
c) Czesia
d) Basia
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) gmachu PKO
b) siedziby Gestapo
c) Zachęty
d) niebieskiej policji
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Rudy
b) Zośka
c) Alek
d) Kamień
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Kierownictwo Dywersji
b) Kierownicze Dywizje
c) Konspiracyjne Dywizjony
d) Komendantury Wywiadu
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) fikcji literackiej
b) ballady
c) eposu
d) gawędy harcerskiej
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) geografii
b) kultury fizycznej
c) języka polskiego
d) historii
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
b) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
d) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies