Test:

PLAN to skrót:
a) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
b) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
c) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
d) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) języka polskiego
b) historii
c) kultury fizycznej
d) geografii
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Alek i Rudy”
b) „Rudy i Wawer”
c) „Zośka i Parasol”
d) „Alek i Buki”
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) gmachu PKO
b) Zachęty
c) niebieskiej policji
d) siedziby Gestapo
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Jana Bytnara
b) Aleksandra Kamińskiego
c) Tadeusza Zawadzkiego
d) Jana Rossmana
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) stu pięciu
b) dwunastu
c) dziewięćdziesięciu
d) czterdziestu dziewięciu
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Zośka
b) Alek
c) Kamień
d) Rudy
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1949
b) 1943
c) 1955
d) 1945
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 1 tys. egzemplarzy
b) 2 tys. egzemplarzy
c) 10 tys. egzemplarzy
d) 25 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 27 kwietnia
b) 11 lutego
c) 30 marca
d) 18 stycznia
Rozwiązanie


Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury reportażowej
b) powieści historycznej
c) literatury faktu
d) literatury eseistycznej
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Beskidy Śląskie
b) w Beskid Sądecki
c) w Góry Sowie
d) w Bieszczady
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Florian Marciniak
b) Stefan Orsza
c) Zośka
d) Alek
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
b) Adama Mickiewicza
c) Cypriana Kamila Norwida
d) Juliusza Słowackiego
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) Wielkiej Brytanii
b) USA
c) Kanadzie
d) ZSRR
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Gruby
b) Wesoły
c) Mały
d) Kamień
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) jeden typ narracji
b) cztery typy narracji
c) trzy typy narracji
d) dwa typy narracji
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) rabarbaru
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jabłek
d) marchwi
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Wojtek
b) Czarny
c) Jaś
d) Staśka
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Jerzy Masiukiewicz
b) Juliusz Dąbrowski
c) Janek Błoński
d) Jerzy Drewnowski
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Marysia
b) Basia
c) Czesia
d) Kasia
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Estefania
b) Gloria
c) Ninette
d) Adria
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Kierownictwo Dywersji
b) Kierownicze Dywizje
c) Komendantury Wywiadu
d) Konspiracyjne Dywizjony
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
b) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
c) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w marcu 1941 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w grudniu 1940 roku
d) w lutym 1942 roku
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) ballady
b) fikcji literackiej
c) gawędy harcerskiej
d) eposu
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) trzy lata
b) cztery lata
c) rok
d) dwa lata
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 11 lutego 1942
b) 30 marca 1942
c) 3 maja 1942
d) 17 kwietnia 1942
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) fotograficzna
b) „sklepy mięsne”
c) Paprocki
d) kinowa
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies