Test:

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) ZSRR
b) Wielkiej Brytanii
c) USA
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Adria
b) Gloria
c) Estefania
d) Ninette
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) gawędy harcerskiej
b) ballady
c) eposu
d) fikcji literackiej
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Czarny
b) Staśka
c) Wojtek
d) Jaś
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Jana Bytnara
b) Jana Rossmana
c) Tadeusza Zawadzkiego
d) Aleksandra Kamińskiego
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) dwunastu
b) stu pięciu
c) czterdziestu dziewięciu
d) dziewięćdziesięciu
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Zośka
b) Stefan Orsza
c) Florian Marciniak
d) Alek
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Kierownictwo Dywersji
b) Konspiracyjne Dywizjony
c) Komendantury Wywiadu
d) Kierownicze Dywizje
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Alek i Buki”
b) „Zośka i Parasol”
c) „Rudy i Wawer”
d) „Alek i Rudy”
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury faktu
b) literatury reportażowej
c) powieści historycznej
d) literatury eseistycznej
Rozwiązanie


Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 17 kwietnia 1942
b) 11 lutego 1942
c) 30 marca 1942
d) 3 maja 1942
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Góry Sowie
b) w Beskidy Śląskie
c) w Beskid Sądecki
d) w Bieszczady
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 27 kwietnia
b) 18 stycznia
c) 30 marca
d) 11 lutego
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 1 tys. egzemplarzy
b) 10 tys. egzemplarzy
c) 25 tys. egzemplarzy
d) 2 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) gmachu PKO
b) Zachęty
c) siedziby Gestapo
d) niebieskiej policji
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w lutym 1942 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w marcu 1941 roku
d) w grudniu 1940 roku
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Wesoły
b) Kamień
c) Mały
d) Gruby
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
b) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Kasia
b) Czesia
c) Marysia
d) Basia
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) trzy typy narracji
b) jeden typ narracji
c) dwa typy narracji
d) cztery typy narracji
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) języka polskiego
b) kultury fizycznej
c) geografii
d) historii
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Juliusz Dąbrowski
b) Jerzy Masiukiewicz
c) Jerzy Drewnowski
d) Janek Błoński
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) marchwi
c) jabłek
d) rabarbaru
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) fotograficzna
b) „sklepy mięsne”
c) kinowa
d) Paprocki
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1955
b) 1945
c) 1949
d) 1943
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
b) Cypriana Kamila Norwida
c) Adama Mickiewicza
d) Juliusza Słowackiego
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) cztery lata
b) rok
c) dwa lata
d) trzy lata
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
b) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
d) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Kamień
b) Rudy
c) Alek
d) Zośka
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies