Test:

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) „sklepy mięsne”
b) fotograficzna
c) kinowa
d) Paprocki
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1949
b) 1943
c) 1955
d) 1945
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Estefania
b) Ninette
c) Adria
d) Gloria
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Jerzy Masiukiewicz
b) Juliusz Dąbrowski
c) Jerzy Drewnowski
d) Janek Błoński
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) rok
b) trzy lata
c) dwa lata
d) cztery lata
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) marchwi
c) jabłek
d) rabarbaru
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Florian Marciniak
b) Alek
c) Stefan Orsza
d) Zośka
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Beskidy Śląskie
b) w Góry Sowie
c) w Bieszczady
d) w Beskid Sądecki
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) gmachu PKO
b) siedziby Gestapo
c) Zachęty
d) niebieskiej policji
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) powieści historycznej
b) literatury faktu
c) literatury eseistycznej
d) literatury reportażowej
Rozwiązanie


Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) USA
b) Wielkiej Brytanii
c) Kanadzie
d) ZSRR
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Cypriana Kamila Norwida
b) Adama Mickiewicza
c) Juliusza Słowackiego
d) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 11 lutego
b) 18 stycznia
c) 27 kwietnia
d) 30 marca
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
b) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
c) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
d) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Czarny
b) Wojtek
c) Jaś
d) Staśka
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Rudy i Wawer”
b) „Zośka i Parasol”
c) „Alek i Buki”
d) „Alek i Rudy”
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) języka polskiego
b) historii
c) geografii
d) kultury fizycznej
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w grudniu 1940 roku
b) w listopadzie 1943 roku
c) w marcu 1941 roku
d) w lutym 1942 roku
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Rudy
b) Zośka
c) Alek
d) Kamień
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 30 marca 1942
b) 11 lutego 1942
c) 17 kwietnia 1942
d) 3 maja 1942
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Kasia
b) Marysia
c) Basia
d) Czesia
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Gruby
b) Kamień
c) Wesoły
d) Mały
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
b) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) trzy typy narracji
b) jeden typ narracji
c) cztery typy narracji
d) dwa typy narracji
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Jana Bytnara
b) Jana Rossmana
c) Aleksandra Kamińskiego
d) Tadeusza Zawadzkiego
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 25 tys. egzemplarzy
b) 10 tys. egzemplarzy
c) 2 tys. egzemplarzy
d) 1 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) czterdziestu dziewięciu
b) dziewięćdziesięciu
c) stu pięciu
d) dwunastu
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) eposu
b) fikcji literackiej
c) ballady
d) gawędy harcerskiej
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Kierownictwo Dywersji
b) Konspiracyjne Dywizjony
c) Kierownicze Dywizje
d) Komendantury Wywiadu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies