Test:

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) marchwi
b) jabłek
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) rabarbaru
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Gloria
b) Estefania
c) Adria
d) Ninette
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) rok
b) cztery lata
c) dwa lata
d) trzy lata
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) fotograficzna
b) kinowa
c) Paprocki
d) „sklepy mięsne”
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 17 kwietnia 1942
b) 30 marca 1942
c) 11 lutego 1942
d) 3 maja 1942
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Kierownicze Dywizje
b) Kierownictwo Dywersji
c) Konspiracyjne Dywizjony
d) Komendantury Wywiadu
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec mają:
a) dwa typy narracji
b) trzy typy narracji
c) jeden typ narracji
d) cztery typy narracji
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Alek
b) Zośka
c) Stefan Orsza
d) Florian Marciniak
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Janek Błoński
b) Jerzy Masiukiewicz
c) Jerzy Drewnowski
d) Juliusz Dąbrowski
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Kasia
b) Czesia
c) Basia
d) Marysia
Rozwiązanie


Kamienie na szaniec to:
a) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
b) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
c) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Tadeusza Zawadzkiego
b) Jana Rossmana
c) Jana Bytnara
d) Aleksandra Kamińskiego
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) geografii
b) kultury fizycznej
c) języka polskiego
d) historii
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Staśka
b) Jaś
c) Czarny
d) Wojtek
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Beskid Sądecki
b) w Beskidy Śląskie
c) w Bieszczady
d) w Góry Sowie
Rozwiązanie

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury reportażowej
b) powieści historycznej
c) literatury eseistycznej
d) literatury faktu
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w grudniu 1940 roku
c) w lutym 1942 roku
d) w marcu 1941 roku
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) USA
b) ZSRR
c) Wielkiej Brytanii
d) Kanadzie
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 30 marca
b) 18 stycznia
c) 11 lutego
d) 27 kwietnia
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) eposu
b) ballady
c) gawędy harcerskiej
d) fikcji literackiej
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
b) Juliusza Słowackiego
c) Adama Mickiewicza
d) Cypriana Kamila Norwida
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Zośka
b) Kamień
c) Rudy
d) Alek
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
b) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
d) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Zośka i Parasol”
b) „Rudy i Wawer”
c) „Alek i Buki”
d) „Alek i Rudy”
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) dwunastu
b) stu pięciu
c) dziewięćdziesięciu
d) czterdziestu dziewięciu
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Mały
b) Gruby
c) Kamień
d) Wesoły
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 25 tys. egzemplarzy
b) 2 tys. egzemplarzy
c) 10 tys. egzemplarzy
d) 1 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) niebieskiej policji
b) siedziby Gestapo
c) Zachęty
d) gmachu PKO
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1945
b) 1943
c) 1955
d) 1949
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies