Test:

Kamieni na szaniec nie możemy zaliczyć do:
a) literatury faktu
b) powieści historycznej
c) literatury reportażowej
d) literatury eseistycznej
Rozwiązanie

Kontynuację problematyki poruszonej w „Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński zawarł w swoim kolejnym dziele:
a) „Alek i Rudy”
b) „Zośka i Parasol”
c) „Rudy i Wawer”
d) „Alek i Buki”
Rozwiązanie

Alek i Rudy umierają:
a) 11 lutego
b) 27 kwietnia
c) 18 stycznia
d) 30 marca
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 17 kwietnia 1942
b) 30 marca 1942
c) 11 lutego 1942
d) 3 maja 1942
Rozwiązanie

Ilu więźniów uwolniono w akcji Celestynów?
a) dwunastu
b) stu pięciu
c) dziewięćdziesięciu
d) czterdziestu dziewięciu
Rozwiązanie

Jan Bytnar to:
a) Alek
b) Zośka
c) Rudy
d) Kamień
Rozwiązanie

W „fabryce marmolady” robiono przetwory z:
a) marchwi
b) rabarbaru
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jabłek
Rozwiązanie

Pseudonim „Mały” nosił:
a) Jerzy Masiukiewicz
b) Juliusz Dąbrowski
c) Janek Błoński
d) Jerzy Drewnowski
Rozwiązanie

Wspomnienia „Kamienie przez Boga rzucane na szaniec” były utworem:
a) Jana Bytnara
b) Tadeusza Zawadzkiego
c) Jana Rossmana
d) Aleksandra Kamińskiego
Rozwiązanie

Kapitan Pług był wychowankiem Szkoły Wojskowej w:
a) Kanadzie
b) USA
c) Wielkiej Brytanii
d) ZSRR
Rozwiązanie


Kamienie na szaniec mają:
a) jeden typ narracji
b) dwa typy narracji
c) cztery typy narracji
d) trzy typy narracji
Rozwiązanie

Akcję „zagazowania” po raz pierwszy odbyła się w restauracji:
a) Gloria
b) Adria
c) Ninette
d) Estefania
Rozwiązanie

Jako akwizytor u „Wedla” pracował:
a) Wesoły
b) Mały
c) Gruby
d) Kamień
Rozwiązanie

W Kamieniach na szaniec występują elementy:
a) fikcji literackiej
b) eposu
c) gawędy harcerskiej
d) ballady
Rozwiązanie

Alek zerwał pierwszą flagę niemiecką z:
a) niebieskiej policji
b) siedziby Gestapo
c) gmachu PKO
d) Zachęty
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) dwa lata
b) cztery lata
c) trzy lata
d) rok
Rozwiązanie

Kto dowodził akcją pod Arsenałem?
a) Zośka
b) Stefan Orsza
c) Alek
d) Florian Marciniak
Rozwiązanie

Członkowie "Buków" na początku czerwca 1939 roku wyruszyli ostatni raz na beztroską wycieczkę...
a) w Bieszczady
b) w Beskid Sądecki
c) w Góry Sowie
d) w Beskidy Śląskie
Rozwiązanie

Zeus był nauczycielem:
a) historii
b) kultury fizycznej
c) języka polskiego
d) geografii
Rozwiązanie

W listopadzie 1942 roku powołano znane pod nazwą „Kedyw”:
a) Kierownictwo Dywersji
b) Komendantury Wywiadu
c) Konspiracyjne Dywizjony
d) Kierownicze Dywizje
Rozwiązanie

Pierwszy nakład Kamieni na szaniec miał:
a) 25 tys. egzemplarzy
b) 10 tys. egzemplarzy
c) 2 tys. egzemplarzy
d) 1 tys. egzemplarzy
Rozwiązanie

Alek w pierwszym wydaniu Kamieni na szaniec to:
a) Wojtek
b) Staśka
c) Jaś
d) Czarny
Rozwiązanie

Kamienie na szaniec to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) portret pokolenia urodzonego około 1920 roku
c) opowieść o kształtowaniu się nowych cech charakteru
d) opowieść o przemianach wewnętrznych towarzyszących dojrzewaniu
Rozwiązanie

Narzeczona Alka miała na imię:
a) Marysia
b) Kasia
c) Basia
d) Czesia
Rozwiązanie

Słowa „Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” pochodzą z utworu „Testament”:
a) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
b) Cypriana Kamila Norwida
c) Adama Mickiewicza
d) Juliusza Słowackiego
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie Kamieni na szaniec Aleksander Kamiński ukończył w roku:
a) 1943
b) 1955
c) 1949
d) 1945
Rozwiązanie

PLAN to skrót:
a) Polskiej Ludowej Armii Niepodległościowej
b) Państwowej Ludowej Armii Niepodległościowej
c) Państwowej Ludowej Akcji Niepodległościowej
d) Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej
Rozwiązanie

Pierwsza akcją w ramach „Małego Sabotażu” była akcja:
a) Paprocki
b) fotograficzna
c) kinowa
d) „sklepy mięsne”
Rozwiązanie

Grupa "Buki" związała się z akcją małego sabotażu:
a) w listopadzie 1943 roku
b) w marcu 1941 roku
c) w grudniu 1940 roku
d) w lutym 1942 roku
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies