Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Kamienie na szaniec

Czas i miejsce akcji „Kamieni na szaniec”

Autor: Jakub Rudnicki

Czas, jak trafnie zauważyła Krystyna Heska-Kwaśniewicz, jest w utworze Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec” „elementem ukonkretniającym wydarzenia”. Akcja rozgrywa się w ciągu trzech lat i obejmuje okres od czerwca 1939 roku do 20 sierpnia 1943.

Płaszczyznę temporalną rozdziału I, zatytułowanego „Słoneczne dni” można zaklasyfikować jako przedakcyjną. To w nim mowa o wycieczce przyjaciół z harcerstwa w góry:

„W początkach czerwca 1939 roku cała grupa Buków spośród klasy maturzystów wyruszyła pod wodzą Zeusa na dziesięciodniową wycieczkę w Beskidy śląskie”.

II. rozdział - „W burzy i we mgle” – to zapis osiemnastu miesięcy z życia bohaterów, a dokładnie od września 1939 roku do marca 1941. Ważnymi datami, będącymi jednocześnie swoistymi punktami odniesienia oraz otwierającymi czas akcji właściwej, są w nim:
- wrzesień 1939 - „Wrzesień 1939 roku był jednym z najstraszniejszych polskich miesięcy”, obejmuje wiadomości o wybuchu wojny i podróży harcerzy z Warszawy,
- początek października 1939 - powrót do stolicy,
- koniec października 1939 - przyłączenie się „Buków” do PLAN-u,
- grudzień 1939 – działania dywersyjne skierowane głównie na restauracje i dancingi,
- styczeń 1940 – masowe aresztowania aktywistów PLAN-u,
- jesień 1940 – początek nauki bohaterów w Szkole Budowy Maszyn,
- marzec 1941 – rozpoczęcie współpracy z Małym Sabotażem.

Z kolei rozdział „W służbie Małego Sabotażu” zamyka okres fabuły między wiosną 1941, a początkiem jesieni 1942 roku:
- wiosna 1941 – działania skierowane przeciw fotografom ze stolicy,
- 3 maja 1941 – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja okazją do zawieszanie polskich flag,
- 11 listopada 1941 – kolejna historyczna data pretekstem do pisania hasła: „Polska zwycięży!” wszędzie, gdzie tylko się da,
- 11 lutego 1942 – oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika twórcy teorii heliocentrycznej, Mikołaja Kopernika,
- czerwiec 1942 – kolejna akcja sabotażowa, czyli ostemplowanie „Nowego Kuriera Warszawskiego”,
- jesień 1942 - aresztowanie Jacka Tabęckiego,
- wrzesień 1942 - zajęcia hufca Szarych Szeregów.
Czwarty rozdział, zatytułowany „Dywersja”, jest zapisem akcji sabotażystów od listopada 1942 do marca 1943 roku i zawiera takie daty, jak:
- przełom 1942 i 1943 roku - wysadzanie torów kolejowych,
-17 stycznia 1943 - zbiegnięcie Alka z ulicznej łapanki,
- luty 1943 – przymusowa ucieczka z Brackiej.

Rozdział „Pod Arsenałem” opisuje wydarzenia od 23 marca do 22 maja 1943 roku:
- 23 marca - aresztowanie Rudego,
- 26 marca – zrealizowanie akcji pod Arsenałem,
- 30 marca - śmierć Alka i Rudego,
- 30 kwietnia - rozstrzelania Schultza,
- 22 maja 1943 - egzekucja Langego.

Akcja przedostatniego rozdziału, noszącego tytuł „Celestynów”, rozpoczyna się i kończy w maju 1943 roku i dotyczy powstanie w getcie warszawskim oraz akcji pod tytułowym Celestynowem (20 maja 1943).

Ostatni rozdział „Wielka gra” to zapis letnich akcji pod Czarnocinem oraz w Sieczychach oraz literackie świadectwo śmierci Zośki (20 sierpnia 1943).


Miejscem akcji „Kamieni na szaniec” Kamiński uczynił przede wszystkim Warszawę. Jak trafnie zauważa znawczyni jego twórczości i miłośniczka dzieła, Krystyna Heska-Kwaśniewicz: „Pisarz każde zdarzenie zawsze bardzo dokładnie lokalizuje i w czasie, i w przestrzeni. Można z tą książką wędrować po Warszawie, śladami jej bohaterów; bez trudu odnajdziemy ulice, domy i miejsca opisane przez Kamińskiego, bo jest to nie tylko opowieść o ludziach, ale i o mieście. Warszawa żyje w Kamieniach; żyją jej ulice, place i mury. To one są przecież najbliższymi świadkami tego, co robią Szare Szeregi. Związanie tak bliskie akcji z konkretnymi miejscami jest ważne w aspekcie literackim, gdyż ukonkretnia wszystkie wydarzenia fabularne. Znamy zawsze miejsce i czas wydarzeń opisywanych przez autora” [K. Heska-Kwaśniewicz. „Wstęp [w:] A. Kamiński, „Kamienie na szaniec”, Warszawa 1995].

strona:    1    2  

Szybki test:

Alek i Rudy umierają:
a) 27 kwietnia
b) 18 stycznia
c) 11 lutego
d) 30 marca
Rozwiązanie

Akcja Kamieni na szaniec toczy się;
a) cztery lata
b) dwa lata
c) rok
d) trzy lata
Rozwiązanie

Oderwanie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika następuje:
a) 11 lutego 1942
b) 30 marca 1942
c) 3 maja 1942
d) 17 kwietnia 1942
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Biografia Aleksandra Kamińskiego
Szczegółowe streszczenie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Alka
Geneza tytułu „Kamieni na szaniec”
Geneza „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - krótkie streszczenie
Charakterystyka Rudego
Charakterystyka Zośki
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Dokument epoki, czyli problematyka „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Gatunek literacki, narracja, język i styl „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - plan wydarzeń
Szczegółowy plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Losy Macieja Aleksego Dawidowskiego („Glisty”, „Alka”, „Kopernickiego”, „Koziorożca”)
Wartości artystyczne argumentem za ponadczasowością „Kamieni na szaniec”
Losy Jana Bytnara („Rudego”, „Janka”, „Krokodyla”)
Krytyka literacka o „Kamieniach na szaniec”
Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z „Kamieniami na szaniec”
Losy Tadeusza Zawadzkiego („Zośki”, „Tadeusza”, „Kotwickiego”, „Kajmana”, „Lecha Pomarańczowego”)
Bibliografia
Najważniejsze cytaty „Kamieni na szaniec”
Czas i miejsce akcji „Kamieni na szaniec”
Kalendarium twórczości Aleksandra KamińskiegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies