Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Kamienie na szaniec

Bibliografia

Autor: Jakub Rudnicki

1. „Bohaterowie „Kamieni na szaniec” w świetle dokumentów”, wstęp: T. Strzembosz, Warszawa 1994.
2. Broniewski S., „Całym życiem; Pod Arsenałem”, Warszawa 1983.
3. Głowacka A., Kazek A., Banasiak M., „Aleksander Kamiński "Kamyk" i jego bohaterowie”, Warszawa 2003.
4. Grobelny S., „Fragment wspomnień o druhu harcmistrzu Aleksandrze Kamińskim”, [w:] „O druhu Aleksandrze Kamińskim”, Warszawa 1982.
5. Heska-Kwaśniewicz K., „Aleksandra Kamińskiego opowiadania o dzielności”, „Guliwer” 1994 nr 4.
6. Heska-Kwaśniewicz K., „Braterstwo i służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego”, Katowice 1998.
7. Heska-Kwaśniewicz K., „Dlaczego bano się „Kamieni na szaniec”?, „Odra” 1994, nr 7/8.
8. Heska-Kwaśniewicz K., „Kamienie na szaniec - książka groźna”, „Guliwer” 1994 nr 3.
9. Hussarski R., „Wspomnienie pamięci Czarnego, Wojtka, Farysa i innych”, „Bibliofil Harcerski”, VI 1988 – X 1989.
10. Janowski A., „Aleksander Kamiński”, [w:] „Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku”, red. Tadeusza Pilcha, Warszawa 2003, t. 2.
11. Janowski A., „Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice o Aleksandrze Kamińskim”, Warszawa 1992.
12. Jastrzębowski Z., „Literatura pokolenia wojennego”, Warszawa 1969.
13. Kamiński A., „O harcerstwie. Teksty zapomniane 1956-1978”, 1988.
14. Kamiński A., „Zośka i Parasol. Opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich”, 1994.
15. Lebecka H., „Nowa seria "Śląska", „Nowe Książki” 1990 nr 12.
16. Lepalczyk I., Wiczkowski W. (red.), „Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego”, Toruń 2000.
17. Łaziński M., „Kamyk na szańcu”, „Ex Libris” 1991 nr 11.
18. Michalski S., „Działalność pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego”, Poznań 1997.
19. Miszczuk M., „Kamienie na szaniec”, „Słowo Ojczyste” 1991 nr 1.
20. Nawrocki O., „Aleksander Kamiński - refleksje osobiste na tle wspomnień i przeżyć z Humania, Pruszkowa, Łodzi i Warszawy”, 1978.
21. Okoń W., „Aleksander Kamiński - pedagog praktycznego humanizmu” [w:] „Wizerunki sławnych pedagogów polskich”, Warszawa 2000.
22. Owczarczyk U., „Nowatorstwo poczynań Aleksandra Kamińskiego jako twórcy ruchu zuchowego”, [w:] „Myśl pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego”, red. Woźniakowa Elżbieta, Jelenia Góra 1986.
23. Rossman J., Jak powstały „Kamienie na szaniec”, „Polityka”, 1988.
24. Rzetelska-Feleszko E., „Wspomnienie o Ojcu”, [w:] „Aleksander Kamiński. Działacz i uczony”, red. Nycz Edward, Opole 1993.
25. Tobera J., "Całym życiem pełnić służbę...", „Kronika” 1992 nr 3.
26. Tobera J., „Profesor Aleksander Kamiński. W dwudziestą rocznicę śmierci”, "Kultura i Społeczeństwo", R. 1998, nr 4.
27. Tylicka B., „Skuteczne działania opóźniające”, „Nowe Książki” 1993 nr 3.
28. Tymowski A., „Życie, czyli służba”, „Przegląd Tygodniowy” 1997, nr 2.
29. Wachowicz B., „Kamyk na szańcu”, „Przekrój” 1988 nr 2232.
30. Wasita R., „Aleksander Kamińśki o wojnie i wychowaniu”, „Więź” 1994 nr 8.
31. Wiczkowski W., „Aleksandra Kamińskiego droga stawania się wychowawcą i uczonym”, "Kultura i Edukacja", R. 1997, nr 3-4.
32. Woźniakowi E., „Aleksander Kamiński - życie zwrócone ku przyszłości”, Wrocław 1986.
33. Zabłocki J., „Dlaczego bano się "Kamieni na szaniec"?”, „Ład” 1995 nr 34.
34. Zawadzka A., „O Aleksandrze Kamińskim "Kamyku"”, Warszawa 2001.
strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Biografia Aleksandra Kamińskiego
Szczegółowe streszczenie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Alka
Geneza tytułu „Kamieni na szaniec”
Geneza „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - krótkie streszczenie
Charakterystyka Rudego
Charakterystyka Zośki
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Dokument epoki, czyli problematyka „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Gatunek literacki, narracja, język i styl „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - plan wydarzeń
Szczegółowy plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Losy Macieja Aleksego Dawidowskiego („Glisty”, „Alka”, „Kopernickiego”, „Koziorożca”)
Wartości artystyczne argumentem za ponadczasowością „Kamieni na szaniec”
Losy Jana Bytnara („Rudego”, „Janka”, „Krokodyla”)
Krytyka literacka o „Kamieniach na szaniec”
Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z „Kamieniami na szaniec”
Losy Tadeusza Zawadzkiego („Zośki”, „Tadeusza”, „Kotwickiego”, „Kajmana”, „Lecha Pomarańczowego”)
Bibliografia
Najważniejsze cytaty „Kamieni na szaniec”
Czas i miejsce akcji „Kamieni na szaniec”
Kalendarium twórczości Aleksandra KamińskiegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies