Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Kamienie na szaniec

Biografia Aleksandra Kamińskiego

Autor: Karolina Marlga

„Moim zadaniem życiowym było pomaganie dzieciom, młodzieży, dorosłym w samorozwoju korzystnym zarówno dla jednostki jak i społeczeństwa” – Aleksander Kamiński w rozmowie z I. Olecką (Wywiad z prof. A.Kamińskim, "Nowa Szkoła" 1974, nr 9, s.32-33).

Aleksander Kamiński zapisał się nie tylko w historii polskiej literatury harcerskiej, lecz także przyczynił się do rozwinięcia takich dziedzin wiedzy, jak pedagogika społeczna (stworzył najmłodszą gałąź harcerstwa polskiego - ruch zuchowy - i ukształtował jego ideały wychowawcze) czy historia (opublikował serię książek o dynastii Jaćwingów).

W swoim życiu pełnił wiele funkcji. Był między innymi pedagogiem, wychowawcą, twórcą metody zuchowej (harcerskiej metody wychowawczej dla 8–11-letnich chłopców), instruktorem harcerskim (napisał wiele powieści – między innymi „Antek Cwaniak”, „Książka wodza zuchów”, „Krąg rady”- będących także podręcznikami metodycznymi dla instruktorów zuchowych), harcmistrzem, żołnierzem Armii Krajowej, jednym z ideowych przywódców Szarych Szeregów oraz organizatorem Małego Sabotażu.

Aleksander Kamiński należał do tego typu ludzi, którzy niezależnie od tego, czym się zajmują, zawsze dają świadectwo swojej miłości dla Ojczyzny i starają się zaszczepić jej pierwiastek w innych ludziach. O jego niezwykłym oddaniu dla Polski świadczy odpowiedź, jakiej udzielił na postawione w 1975 roku w audycji radiowej pytanie „o co mu w pracy wychowawczej szło”: „Niezależnie od tego w jakim zawodzie pracowałem – nauczyciel, wychowawca internatu, pracownik społeczny, oficer, publicysta, pracownik naukowy – niezależnie od tego jakim instytucjom służyłem swą pracą, niezależnie od tego jaki był temat mej aktywności pisarskiej, zawsze usiłowałem zjednywać ludzkie dusze dla ideału Polski godnej szacunku i do ideału Polaków o moralności społecznej godnej szacunku. A przy tym starałem się czynić to jakoś tak, aby słowa: Polska, Polacy – wymieniać jak najrzadziej."
Dzieciństwo i młodość

Wybitny pisarz i działacz harcerski przyszedł na świat 28 stycznia 1903 roku w Warszawie, w rodzinie farmaceuty Jana Kamińskiego z Podlasia i Petroneli pochodzącej z rodziny chłopskiej spod Łęczycy, z domu Kaźmierczak.

Gdy miał dwa latka, razem z rodzicami przeprowadził się do Kijowa. Tam też, osiągnąwszy odpowiedni wiek, zacząć chodzić do czteroklasowej rosyjskiej szkoły powszechnej. Przygodę z edukacją zakończył rezygnacją z nauki po skończeniu poziomu elementarnego. Krok ten nie wynikał z lenistwa czy małej inteligencji – wręcz przeciwnie. Po śmierci ojca w 1911 roku dwunastolatek chciał odciążyć finansowo matkę i stąd jego decyzja o zatrudnieniu się w ukraińskim banku, na stanowisku chłopca na posyłki.

Dwanaście miesięcy później Aleksander razem z matką wyjechał najpierw do Rostowa nad Donem, a później do Humania. Ta podróż przyniosła dramatyczne zmiany w jego młodym życiu – jego matka z nieznanych bliżej przyczyn znalazła się na Kaukazie.

Działalność harcerska

Kolejne lata Kamiński spędził u wuja, gdzie kontynuował naukę w powstałym w wyniku rewolucji polskim gimnazjum oraz pracował w banku. Z powodu łatwości w przyswajaniu wiedzy (w ciągu jednego roku zaliczył materiał z V i VII klasy) starczyło mu czasu, by wstąpić do 1. Męskiej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki w Humaniu i rozpocząć trwającą przez resztę życia przygodę z harcerstwem. Po latach ten krok wspominał takimi oto słowami:

„Związałem się z harcerstwem jako piętnastoletni chłopiec. Byłem zafascynowany harcerskim stylem życia i harcerskim wzorcem ideowym. Przechodząc kolejne szczeble harcerskiej kariery młodzieżowej i instruktorskiej przeżywałem, doświadczałem to, co można by nazwać istotą harcerstwa: skuteczną motywacją pracy nad sobą, kształtowaniem w sobie przyjętego wzorca osobowości” [I. Olecka, Wywiad z prof. A.Kamińskim, "Nowa Szkoła" 1974, nr 9, s.32-33].

strona:    1    2    3    4  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Biografia Aleksandra Kamińskiego
Szczegółowe streszczenie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Alka
Geneza tytułu „Kamieni na szaniec”
Geneza „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - krótkie streszczenie
Charakterystyka Rudego
Charakterystyka Zośki
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Dokument epoki, czyli problematyka „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Gatunek literacki, narracja, język i styl „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - plan wydarzeń
Szczegółowy plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Losy Macieja Aleksego Dawidowskiego („Glisty”, „Alka”, „Kopernickiego”, „Koziorożca”)
Wartości artystyczne argumentem za ponadczasowością „Kamieni na szaniec”
Losy Jana Bytnara („Rudego”, „Janka”, „Krokodyla”)
Krytyka literacka o „Kamieniach na szaniec”
Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z „Kamieniami na szaniec”
Losy Tadeusza Zawadzkiego („Zośki”, „Tadeusza”, „Kotwickiego”, „Kajmana”, „Lecha Pomarańczowego”)
Bibliografia
Najważniejsze cytaty „Kamieni na szaniec”
Czas i miejsce akcji „Kamieni na szaniec”
Kalendarium twórczości Aleksandra KamińskiegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies