Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Kamienie na szaniec

Kalendarium twórczości Aleksandra Kamińskiego

Autor: Karolina Marlga

Aleksander Kamiński w swoim bogatym dorobku pozostawił aż 239 prac oraz ponad 300 artykułów i recenzji. Oto chronologiczne zestawienie najważniejszych z nich:

• „Antek Cwaniak” (1932) - pierwszy tom trylogii ruchu zuchowego,
• „Oficer Rzeczypospolitej” (1932),
• „Książka wodza zuchów” (1933),
• „Andrzej Małkowski” (1934),
• „Krąg rady” (1935),
• „Zuchy. The Polish Wolf Cubs” (1939),
• „Wielka Gra” (wydanie pierwsze w 1942)
• „Przodownik. Podręcznik dla kierowników oddziałów Zawiszy” (wydanie pierwsze grudzień 1942, drugie - 1943, trzecie 1944),
• „Kamienie na szaniec” (pierwsze wydanie 1943, drugie – 1945 – oba pod pseudonimem Juliusz Górecki),
• „Narodziny dzielności” (1947),
• „Nauczanie i wychowanie metodą harcerską” (1948),
• „Pedagogika Antoniego Makarenki” (1948),
• „Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne” (1953),
• „Zośka i Parasol” (1957),
• „Polskie związki młodzieży w pierwszej połowie XIX wieku. Prehistoria polskich związków młodzieży” (1959),
• „Aktywizacja i uspołecznianie uczniów szkoły podstawowej” (1960),
• „Zakres i podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej H. Radlińskiej” (1961),
• „Wakacje letnie studentów” (1963),
• „Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza” (1965),
• „Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza” (1965),
• „Miernik aktywności organizacji młodzieży szkolnej” (1968),
• „Osiedle mieszkaniowe i jego środowisko wychowawcze” (1970),
• „Zespoły amatorskie jako zespoły samokształcenia” (1971),
• „Funkcje pedagogiki społecznej” (1972),
• „Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej w pracy socjalnej” (1976),
• „Studia i szkice pedagogiczne” (1978).


Zobacz inne artykuły:

Inne
Biografia Aleksandra Kamińskiego
Szczegółowe streszczenie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Alka
Geneza tytułu „Kamieni na szaniec”
Geneza „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - krótkie streszczenie
Charakterystyka Rudego
Charakterystyka Zośki
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Dokument epoki, czyli problematyka „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Gatunek literacki, narracja, język i styl „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - plan wydarzeń
Szczegółowy plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Losy Macieja Aleksego Dawidowskiego („Glisty”, „Alka”, „Kopernickiego”, „Koziorożca”)
Wartości artystyczne argumentem za ponadczasowością „Kamieni na szaniec”
Losy Jana Bytnara („Rudego”, „Janka”, „Krokodyla”)
Krytyka literacka o „Kamieniach na szaniec”
Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z „Kamieniami na szaniec”
Losy Tadeusza Zawadzkiego („Zośki”, „Tadeusza”, „Kotwickiego”, „Kajmana”, „Lecha Pomarańczowego”)
Bibliografia
Najważniejsze cytaty „Kamieni na szaniec”
Czas i miejsce akcji „Kamieni na szaniec”
Kalendarium twórczości Aleksandra KamińskiegoPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies