Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Kamienie na szaniec

Kalendarium twórczości Aleksandra Kamińskiego

Aleksander Kamiński w swoim bogatym dorobku pozostawił aż 239 prac oraz ponad 300 artykułów i recenzji. Oto chronologiczne zestawienie najważniejszych z nich:

• „Antek Cwaniak” (1932) - pierwszy tom trylogii ruchu zuchowego,
• „Oficer Rzeczypospolitej” (1932),
• „Książka wodza zuchów” (1933),
• „Andrzej Małkowski” (1934),
• „Krąg rady” (1935),
• „Zuchy. The Polish Wolf Cubs” (1939),
• „Wielka Gra” (wydanie pierwsze w 1942)
• „Przodownik. Podręcznik dla kierowników oddziałów Zawiszy” (wydanie pierwsze grudzień 1942, drugie - 1943, trzecie 1944),
• „Kamienie na szaniec” (pierwsze wydanie 1943, drugie – 1945 – oba pod pseudonimem Juliusz Górecki),
• „Narodziny dzielności” (1947),
• „Nauczanie i wychowanie metodą harcerską” (1948),
• „Pedagogika Antoniego Makarenki” (1948),
• „Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne” (1953),
• „Zośka i Parasol” (1957),
• „Polskie związki młodzieży w pierwszej połowie XIX wieku. Prehistoria polskich związków młodzieży” (1959),
• „Aktywizacja i uspołecznianie uczniów szkoły podstawowej” (1960),
• „Zakres i podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej H. Radlińskiej” (1961),
• „Wakacje letnie studentów” (1963),
• „Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza” (1965),
• „Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza” (1965),
• „Miernik aktywności organizacji młodzieży szkolnej” (1968),
• „Osiedle mieszkaniowe i jego środowisko wychowawcze” (1970),
• „Zespoły amatorskie jako zespoły samokształcenia” (1971),
• „Funkcje pedagogiki społecznej” (1972),
• „Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej w pracy socjalnej” (1976),
• „Studia i szkice pedagogiczne” (1978).
Zobacz inne artykuły:

Inne
Charakterystyka Alka
Geneza tytułu „Kamieni na szaniec”
Biografia Aleksandra Kamińskiego
Szczegółowe streszczenie „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka Rudego
Okoliczności powstania „Kamieni na szaniec”
Streszczenie „Kamienie na szaniec” w pigułce
Charakterystyka Zośki
Akcja pod Arsenałem – streszczenie
Dokument epoki, czyli problematyka „Kamieni na szaniec”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Kamieni na szaniec”
Gatunek literacki, narracja, język i styl „Kamieni na szaniec”
„Kamienie na szaniec” - plan wydarzeń
Szczegółowy plan wydarzeń „Kamieni na szaniec”
Główne motywy literackie w „Kamieniach na szaniec”
Losy Macieja Aleksego Dawidowskiego („Glisty”, „Alka”, „Kopernickiego”, „Koziorożca”)
Losy Jana Bytnara („Rudego”, „Janka”, „Krokodyla”)
Krytyka literacka o „Kamieniach na szaniec”
Wartości artystyczne argumentem za ponadczasowością „Kamieni na szaniec”
Losy Tadeusza Zawadzkiego („Zośki”, „Tadeusza”, „Kotwickiego”, „Kajmana”, „Lecha Pomarańczowego”)
Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z „Kamieniami na szaniec”
Czas i miejsce akcji „Kamieni na szaniec”
Kalendarium twórczości Aleksandra Kamińskiego
Bibliografia
Najważniejsze cytaty „Kamieni na szaniec”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies