Test:

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 5.30
b) 6.30
c) 6.00
d) 5.00
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) szewcem
b) sierżantem
c) księgowym
d) kowalem
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) w czasie porodu
b) z głodu
c) postrzelona przez strażnika
d) zabita przez zazdrosnego „urka”
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „lazariet”
b) „dom Swidanij”
c) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
d) „Barak pieriesylny”
Rozwiązanie

PLAN to:
a) akcja masowych aresztowań
b) czasopismo podziemne
c) kryptonim Grudzińskiego
d) polska organizacja konspiracyjna
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Niemcu
b) Czeczeńcu
c) Ormianinie
d) Żydzie
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) ślusarz
b) nauczyciel
c) teletechnik
d) inżynier
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1947-1952
b) 1949-1951
c) 1948-1949
d) 1949-1950
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) naczelnik
b) brygadier
c) kapo
d) strażnik
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Szwed
b) Belg
c) Fin
d) Holender
Rozwiązanie


Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) jedenastu godzin
b) czternastu godzin
c) dwunastu godzin
d) szesnastu godzin
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 11
b) 37
c) 14
d) 25
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) zabity strzałem z karabinu
b) z powodu odmrożeń
c) na szkorbut
d) na atak serca
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) pięć dni
b) tydzień
c) dzień
d) dwa dni
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) obrazę wodza - Stalina
b) zabójstwo
c) szpiegostwo
d) kradzież
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w styczniu 1942r.
b) w czerwcu 1941r.
c) w listopadzie 1941r.
d) w lutym 1941r.
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1942 roku
b) 1943 roku
c) tym samym roku
d) 1941 roku
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) włoskim
b) angielskim
c) polskim
d) francuskim
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) leczeniem więźniów
b) pilnowaniem więźniów w izolatce
c) donoszeniem na więźniów
d) edukowaniem kulturalnym więźniów
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) szkatułkowej
b) młodopolskiej
c) filozoficznej
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) wyzwolenie Paryża
b) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
c) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
d) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Maksyma Gorkiego
b) Michaiła Bułhakowa
c) Fiodora Dostojewskiego
d) Aleksandra Sołżenicyna
Rozwiązanie

Tania to:
a) pielęgniarka
b) pracownica ambulatorium
c) śpiewaczka opery moskiewskiej
d) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1955r.
b) 1951r.
c) 1953r.
d) 1950r.
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) serce Stalina
b) potylicę Stalina
c) oko Stalina
d) brzuch Stalina
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „trupiarni”
b) „domu swidanij”
c) lazarecie
d) „izolatorze”
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) małoletni przestępcy
b) więźniowie polityczni
c) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
d) przestępcy po wielokrotnej recydywie
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) marcu
b) maju
c) czerwcu
d) kwietniu
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Zbir
b) Kowal
c) Kort
d) Ziuk
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Samsonow
b) Zyskind
c) Gorcew
d) Stiepanowicz
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system obozów jenieckich
b) system obozów pracy przymusowej
c) system obozów dla cudzoziemców
d) system kołchozów
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) śniadania
b) kolacji
c) pobudki
d) obiadu
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1938 roku
b) 1936 roku
c) 1937 roku
d) 1939 roku
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) publicystyczny
b) dokumentalny
c) manipulacji
d) oskarżenia
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) teren obozu
b) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
c) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
d) przeniesienie (przejście) do innego obozu
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) recydywistów
b) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
c) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
d) skazanych za morderstwa
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) przymusowe wywłaszczenie rolników
b) odebranie zapasów żywnosci chłopom
c) uwłaszczenie chłopów
d) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Szalony Walc”
b) „Wielki Walc”
c) „Wiedeński Walc”
d) „Walc na dworze króla”
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) wykształceniem
b) wydajnością
c) lojalnością
d) skutecznością
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Leśmianem
b) Wierzyńskim
c) Słonimskim
d) Tuwimem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies