Test:

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) polskim
b) angielskim
c) włoskim
d) francuskim
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) czerwcu
b) marcu
c) kwietniu
d) maju
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Kowal
b) Kort
c) Ziuk
d) Zbir
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) obiadu
b) pobudki
c) śniadania
d) kolacji
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1953r.
b) 1951r.
c) 1955r.
d) 1950r.
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Gorcew
b) Stiepanowicz
c) Samsonow
d) Zyskind
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) naczelnik
b) kapo
c) strażnik
d) brygadier
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „izolatorze”
b) lazarecie
c) „domu swidanij”
d) „trupiarni”
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Wiedeński Walc”
b) „Szalony Walc”
c) „Wielki Walc”
d) „Walc na dworze króla”
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) publicystyczny
b) dokumentalny
c) manipulacji
d) oskarżenia
Rozwiązanie


Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1947-1952
b) 1948-1949
c) 1949-1951
d) 1949-1950
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) księgowym
b) sierżantem
c) kowalem
d) szewcem
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w czerwcu 1941r.
b) w styczniu 1942r.
c) w listopadzie 1941r.
d) w lutym 1941r.
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Holender
b) Szwed
c) Belg
d) Fin
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1943 roku
b) 1941 roku
c) 1942 roku
d) tym samym roku
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system kołchozów
b) system obozów jenieckich
c) system obozów pracy przymusowej
d) system obozów dla cudzoziemców
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) tydzień
b) pięć dni
c) dwa dni
d) dzień
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1937 roku
b) 1936 roku
c) 1939 roku
d) 1938 roku
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
b) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
c) przeniesienie (przejście) do innego obozu
d) teren obozu
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
b) recydywistów
c) skazanych za morderstwa
d) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
Rozwiązanie

Tania to:
a) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
b) pielęgniarka
c) pracownica ambulatorium
d) śpiewaczka opery moskiewskiej
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) odebranie zapasów żywnosci chłopom
b) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
c) przymusowe wywłaszczenie rolników
d) uwłaszczenie chłopów
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
b) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
c) wyzwolenie Paryża
d) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „Barak pieriesylny”
b) „lazariet”
c) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
d) „dom Swidanij”
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) edukowaniem kulturalnym więźniów
b) pilnowaniem więźniów w izolatce
c) leczeniem więźniów
d) donoszeniem na więźniów
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) więźniowie polityczni
b) małoletni przestępcy
c) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
d) przestępcy po wielokrotnej recydywie
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) wykształceniem
b) wydajnością
c) skutecznością
d) lojalnością
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) nauczyciel
b) ślusarz
c) inżynier
d) teletechnik
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Niemcu
b) Żydzie
c) Czeczeńcu
d) Ormianinie
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Wierzyńskim
b) Słonimskim
c) Tuwimem
d) Leśmianem
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) na atak serca
b) na szkorbut
c) zabity strzałem z karabinu
d) z powodu odmrożeń
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Fiodora Dostojewskiego
b) Michaiła Bułhakowa
c) Aleksandra Sołżenicyna
d) Maksyma Gorkiego
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 5.30
b) 6.00
c) 6.30
d) 5.00
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) czternastu godzin
b) dwunastu godzin
c) szesnastu godzin
d) jedenastu godzin
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) młodopolskiej
b) filozoficznej
c) szkatułkowej
d) psychologicznej
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 37
b) 14
c) 11
d) 25
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) kradzież
b) zabójstwo
c) obrazę wodza - Stalina
d) szpiegostwo
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) serce Stalina
b) oko Stalina
c) potylicę Stalina
d) brzuch Stalina
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) z głodu
b) w czasie porodu
c) zabita przez zazdrosnego „urka”
d) postrzelona przez strażnika
Rozwiązanie

PLAN to:
a) czasopismo podziemne
b) kryptonim Grudzińskiego
c) polska organizacja konspiracyjna
d) akcja masowych aresztowań
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies