Test:

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) kolacji
b) obiadu
c) śniadania
d) pobudki
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
b) recydywistów
c) skazanych za morderstwa
d) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) więźniowie polityczni
b) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
c) małoletni przestępcy
d) przestępcy po wielokrotnej recydywie
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Samsonow
b) Stiepanowicz
c) Gorcew
d) Zyskind
Rozwiązanie

PLAN to:
a) akcja masowych aresztowań
b) kryptonim Grudzińskiego
c) czasopismo podziemne
d) polska organizacja konspiracyjna
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) postrzelona przez strażnika
b) zabita przez zazdrosnego „urka”
c) w czasie porodu
d) z głodu
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) przymusowe wywłaszczenie rolników
b) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
c) odebranie zapasów żywnosci chłopom
d) uwłaszczenie chłopów
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) kwietniu
b) czerwcu
c) marcu
d) maju
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Szalony Walc”
b) „Walc na dworze króla”
c) „Wielki Walc”
d) „Wiedeński Walc”
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1938 roku
b) 1939 roku
c) 1937 roku
d) 1936 roku
Rozwiązanie


Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1948-1949
b) 1949-1950
c) 1947-1952
d) 1949-1951
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) naczelnik
b) brygadier
c) strażnik
d) kapo
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
b) wyzwolenie Paryża
c) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
d) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) potylicę Stalina
b) oko Stalina
c) serce Stalina
d) brzuch Stalina
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) na atak serca
b) z powodu odmrożeń
c) na szkorbut
d) zabity strzałem z karabinu
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) skutecznością
b) wykształceniem
c) lojalnością
d) wydajnością
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 14
b) 11
c) 25
d) 37
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
b) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
c) przeniesienie (przejście) do innego obozu
d) teren obozu
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1951r.
b) 1950r.
c) 1953r.
d) 1955r.
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w styczniu 1942r.
b) w lutym 1941r.
c) w listopadzie 1941r.
d) w czerwcu 1941r.
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) leczeniem więźniów
b) pilnowaniem więźniów w izolatce
c) edukowaniem kulturalnym więźniów
d) donoszeniem na więźniów
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system obozów pracy przymusowej
b) system obozów jenieckich
c) system kołchozów
d) system obozów dla cudzoziemców
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) tym samym roku
b) 1943 roku
c) 1942 roku
d) 1941 roku
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Holender
b) Szwed
c) Belg
d) Fin
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) dokumentalny
b) publicystyczny
c) oskarżenia
d) manipulacji
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 6.00
b) 6.30
c) 5.30
d) 5.00
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
b) „Barak pieriesylny”
c) „dom Swidanij”
d) „lazariet”
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) zabójstwo
b) kradzież
c) szpiegostwo
d) obrazę wodza - Stalina
Rozwiązanie

Tania to:
a) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
b) śpiewaczka opery moskiewskiej
c) pielęgniarka
d) pracownica ambulatorium
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) polskim
b) włoskim
c) francuskim
d) angielskim
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) szesnastu godzin
b) czternastu godzin
c) jedenastu godzin
d) dwunastu godzin
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) dwa dni
b) dzień
c) pięć dni
d) tydzień
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Żydzie
b) Ormianinie
c) Czeczeńcu
d) Niemcu
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) nauczyciel
b) teletechnik
c) ślusarz
d) inżynier
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Słonimskim
b) Leśmianem
c) Wierzyńskim
d) Tuwimem
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) księgowym
b) szewcem
c) sierżantem
d) kowalem
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Fiodora Dostojewskiego
b) Michaiła Bułhakowa
c) Maksyma Gorkiego
d) Aleksandra Sołżenicyna
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) lazarecie
b) „izolatorze”
c) „domu swidanij”
d) „trupiarni”
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) filozoficznej
b) szkatułkowej
c) psychologicznej
d) młodopolskiej
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Ziuk
b) Kowal
c) Kort
d) Zbir
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies