Test:

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) kradzież
b) zabójstwo
c) obrazę wodza - Stalina
d) szpiegostwo
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) więźniowie polityczni
b) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
c) małoletni przestępcy
d) przestępcy po wielokrotnej recydywie
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) donoszeniem na więźniów
b) pilnowaniem więźniów w izolatce
c) edukowaniem kulturalnym więźniów
d) leczeniem więźniów
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) francuskim
b) włoskim
c) angielskim
d) polskim
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Słonimskim
b) Wierzyńskim
c) Leśmianem
d) Tuwimem
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) filozoficznej
b) psychologicznej
c) młodopolskiej
d) szkatułkowej
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Zyskind
b) Gorcew
c) Samsonow
d) Stiepanowicz
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1942 roku
b) 1941 roku
c) 1943 roku
d) tym samym roku
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 37
b) 25
c) 14
d) 11
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Wielki Walc”
b) „Wiedeński Walc”
c) „Walc na dworze króla”
d) „Szalony Walc”
Rozwiązanie


Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 6.30
b) 5.30
c) 6.00
d) 5.00
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) ślusarz
b) inżynier
c) nauczyciel
d) teletechnik
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1936 roku
b) 1939 roku
c) 1938 roku
d) 1937 roku
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) czerwcu
b) marcu
c) maju
d) kwietniu
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) na szkorbut
b) na atak serca
c) zabity strzałem z karabinu
d) z powodu odmrożeń
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) skutecznością
b) lojalnością
c) wydajnością
d) wykształceniem
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) postrzelona przez strażnika
b) w czasie porodu
c) zabita przez zazdrosnego „urka”
d) z głodu
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) kolacji
b) obiadu
c) pobudki
d) śniadania
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Aleksandra Sołżenicyna
b) Michaiła Bułhakowa
c) Maksyma Gorkiego
d) Fiodora Dostojewskiego
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
b) skazanych za morderstwa
c) recydywistów
d) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
Rozwiązanie

Tania to:
a) śpiewaczka opery moskiewskiej
b) pracownica ambulatorium
c) pielęgniarka
d) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „lazariet”
b) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
c) „Barak pieriesylny”
d) „dom Swidanij”
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) jedenastu godzin
b) szesnastu godzin
c) czternastu godzin
d) dwunastu godzin
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w czerwcu 1941r.
b) w styczniu 1942r.
c) w listopadzie 1941r.
d) w lutym 1941r.
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) strażnik
b) kapo
c) naczelnik
d) brygadier
Rozwiązanie

PLAN to:
a) akcja masowych aresztowań
b) kryptonim Grudzińskiego
c) czasopismo podziemne
d) polska organizacja konspiracyjna
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) pięć dni
b) dzień
c) dwa dni
d) tydzień
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system obozów dla cudzoziemców
b) system obozów pracy przymusowej
c) system obozów jenieckich
d) system kołchozów
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) wyzwolenie Paryża
b) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
c) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
d) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) przymusowe wywłaszczenie rolników
b) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
c) odebranie zapasów żywnosci chłopom
d) uwłaszczenie chłopów
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) brzuch Stalina
b) serce Stalina
c) oko Stalina
d) potylicę Stalina
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Kort
b) Ziuk
c) Zbir
d) Kowal
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Holender
b) Fin
c) Belg
d) Szwed
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) oskarżenia
b) dokumentalny
c) publicystyczny
d) manipulacji
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
b) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
c) przeniesienie (przejście) do innego obozu
d) teren obozu
Rozwiązanie

Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) lazarecie
b) „trupiarni”
c) „domu swidanij”
d) „izolatorze”
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) szewcem
b) kowalem
c) sierżantem
d) księgowym
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1949-1951
b) 1947-1952
c) 1948-1949
d) 1949-1950
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Ormianinie
b) Niemcu
c) Czeczeńcu
d) Żydzie
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1955r.
b) 1950r.
c) 1951r.
d) 1953r.
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies