Test:

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1950r.
b) 1951r.
c) 1955r.
d) 1953r.
Rozwiązanie

Podczas pierwszego pokazu filmowego wyemitowano film amerykański z życia Straussa:
a) „Walc na dworze króla”
b) „Wielki Walc”
c) „Szalony Walc”
d) „Wiedeński Walc”
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) tym samym roku
b) 1943 roku
c) 1942 roku
d) 1941 roku
Rozwiązanie

Czas pracy w Jercewie po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono do:
a) dwunastu godzin
b) jedenastu godzin
c) czternastu godzin
d) szesnastu godzin
Rozwiązanie

Obóz w Jercewie założyło sześciuset więźniów w dziewiczym archangielskim lesie w:
a) 1936 roku
b) 1937 roku
c) 1938 roku
d) 1939 roku
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1949-1951
b) 1949-1950
c) 1947-1952
d) 1948-1949
Rozwiązanie

Jewgienija Fiodorowna zmarła:
a) postrzelona przez strażnika
b) w czasie porodu
c) zabita przez zazdrosnego „urka”
d) z głodu
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
b) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
c) skazanych za morderstwa
d) recydywistów
Rozwiązanie

W łaźni poznał Grudziński profesora Borysa Lazarowicza, który uczęszczał do jednego gimnazjum z:
a) Słonimskim
b) Wierzyńskim
c) Tuwimem
d) Leśmianem
Rozwiązanie

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) filozoficznej
b) młodopolskiej
c) szkatułkowej
d) psychologicznej
Rozwiązanie


Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
a) „trupiarni”
b) lazarecie
c) „domu swidanij”
d) „izolatorze”
Rozwiązanie

„Przystanią życia uczuciowego” był:
a) „dom Swidanij”
b) „Barak pieriesylny”
c) „Barak chudożestwiennoj samodjejatjelnosti”
d) „lazariet”
Rozwiązanie

„Bezprizorni” to:
a) więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia
b) więźniowie polityczni
c) małoletni przestępcy
d) przestępcy po wielokrotnej recydywie
Rozwiązanie

Trzy uderzenia butem w drzwi to sygnał do:
a) śniadania
b) kolacji
c) obiadu
d) pobudki
Rozwiązanie

Tania to:
a) pielęgniarka
b) pracownica ambulatorium
c) dziewczyna, na której dokonano zbiorowego gwałtu
d) śpiewaczka opery moskiewskiej
Rozwiązanie

Pierwszymi towarzyszami autora w jercewskim obozie został m.in Polenko -
a) teletechnik
b) inżynier
c) ślusarz
d) nauczyciel
Rozwiązanie

W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer:
a) 14
b) 37
c) 25
d) 11
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Maksyma Gorkiego
b) Fiodora Dostojewskiego
c) Michaiła Bułhakowa
d) Aleksandra Sołżenicyna
Rozwiązanie

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o:
a) 6.30
b) 6.00
c) 5.00
d) 5.30
Rozwiązanie

PLAN to:
a) akcja masowych aresztowań
b) polska organizacja konspiracyjna
c) czasopismo podziemne
d) kryptonim Grudzińskiego
Rozwiązanie

„Zabójca Stalina” założył się z przyjacielem, że od pierwszego strzału trafi w:
a) brzuch Stalina
b) serce Stalina
c) oko Stalina
d) potylicę Stalina
Rozwiązanie

Fin - Rusto Karinen po ucieczce był na wolności:
a) dwa dni
b) pięć dni
c) tydzień
d) dzień
Rozwiązanie

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) lojalnością
b) wydajnością
c) wykształceniem
d) skutecznością
Rozwiązanie

Rusto Karinen, aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i terroryzmu, to z pochodzenia:
a) Belg
b) Holender
c) Szwed
d) Fin
Rozwiązanie

Kochankiem dziewczyny obozowej Marusi był:
a) Kort
b) Kowal
c) Zbir
d) Ziuk
Rozwiązanie

Wojna rosyjsko-niemiecka wybuchła:
a) w czerwcu 1941r.
b) w lutym 1941r.
c) w styczniu 1942r.
d) w listopadzie 1941r.
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) przymusowe wywłaszczenie rolników
b) odebranie zapasów żywnosci chłopom
c) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
d) uwłaszczenie chłopów
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) polskim
b) francuskim
c) włoskim
d) angielskim
Rozwiązanie

Naczelnikiem obozu w Jercewie był:
a) Gorcew
b) Samsonow
c) Stiepanowicz
d) Zyskind
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) oskarżenia
b) manipulacji
c) dokumentalny
d) publicystyczny
Rozwiązanie

„Była w nim nie rozpacz zbliżającej się śmierci, ale beznadziejność trwającego na przekór życia.” - to słowa o starym:
a) Żydzie
b) Niemcu
c) Ormianinie
d) Czeczeńcu
Rozwiązanie

GUŁag to:
a) system obozów dla cudzoziemców
b) system obozów jenieckich
c) system obozów pracy przymusowej
d) system kołchozów
Rozwiązanie

Miszę Kostylewa oskarżono go o:
a) szpiegostwo
b) zabójstwo
c) obrazę wodza - Stalina
d) kradzież
Rozwiązanie

W Witebsku Grudziński zawarł znajomość z pewnym Żydem -
a) szewcem
b) księgowym
c) kowalem
d) sierżantem
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
b) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
c) wyzwolenie Paryża
d) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
Rozwiązanie

„Etap” to:
a) obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami
b) przeniesienie (przejście) do innego obozu
c) teren obozu
d) forma oszustwa stosowanego przez brygadierów
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) strażnik
b) naczelnik
c) kapo
d) brygadier
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) maju
b) czerwcu
c) marcu
d) kwietniu
Rozwiązanie

Ponomarenko zmarł:
a) na szkorbut
b) z powodu odmrożeń
c) zabity strzałem z karabinu
d) na atak serca
Rozwiązanie

Kunin zajmował się:
a) pilnowaniem więźniów w izolatce
b) leczeniem więźniów
c) donoszeniem na więźniów
d) edukowaniem kulturalnym więźniów
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies