Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

„Inny świat” a biografia autoraGustaw Herling - Grudziński urodził się w 1919 roku w Kielcach, zmarł w nocy z 4 na 5 lipca 2000 roku w Neapolu. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim.

Po wybuchu wojny, 15 października 1939 założył w Warszawie wraz z kolegami jedną z pierwszych w okupowanej Polsce organizacji konspiracyjnych – PLAN – Polską Ludową Akcję Niepodległościową. Współredagował pierwsze numery podziemnego pisma „Biuletyn Polski”.

Zamierzał przedostać się na Zachód, przekroczył linię demarkacyjną rozgraniczającą tereny zajęte przez wojska radzieckie i niemieckie. Dotarł wówczas do Białegostoku, a potem do Lwowa, gdzie wstąpił do przedwojennego „Związku Literatów”. Z Lwowa w poszukiwaniu środków do życia i drogi na Zachód przeniósł się do Grodna. Tutaj pracował krótko w teatrze lalkowym, usiłując jednocześnie zorganizować sobie przerzut na Litwę. Poznał wtedy człowieka o obiecującym nazwisku Mickiewicz, mającym rzekomo wesprzeć go w planowanym przedsięwzięciu. Mickiewicz okazał się zdrajcą i współpracownikiem NKWD. Przyczynił się do pojmania Grudzińskiego. Tak opisuje ten epizod autor:

„Nasza furka wyminęła rogatki Grodna o północy i ujechała zaledwie dziesięć kilometrów. Samochód policyjny dognał ją w pustym polu, gdzie podobne operacje nie zwracały niczyjej uwagi. Mój Mickiewicz był na usługach NKWD”.

Autor „Innego świata” został aresztowany w marcu 1940 roku. W więzieniu w Grodnie skazano go na pięć lat pobytu w obozach. Poprzez więzienia w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie trafił do łagru w Jercewie, w systemie obozów kargopolskich ciągnących się wzdłuż linii kolejowej z Wołogdy do Archangielska. Było to przekroczenie granicy innej rzeczywistości – „innego świata”, świata rządzącego się własnymi prawami, gdzie panował inny system wartości i obowiązywały zupełnie odrębne reguły.

Tak powstało świadectwo - fabularyzowana opowieść o tym, co działo się za drutami... Napisał ją były więzień obozu w Jercewie, który rzeczywistość łagrową znał z własnego doświadczenia. Obóz, do którego trafił w 1940 roku, opuścił w 1942 po wielodniowej głodówce podjętej po to, by wymusić na władzach respektowanie prawa polskich więźniów do wstąpienia do powstającej armii gen. Andersa. Prawo to było efektem podpisania układu Majski – Sikorski (Londyn 30 lipca 1941r.), według którego rząd radziecki udzielał amnestii – warunkowego zwolnienia – obywatelom polskim pozbawionym wolności na terenie ZSRR – najczęściej bezpodstawnie przetrzymywanym w łagrach.

Szybki test:

PLAN to:
a) kryptonim Grudzińskiego
b) polska organizacja konspiracyjna
c) akcja masowych aresztowań
d) czasopismo podziemne
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1941 roku
b) 1943 roku
c) 1942 roku
d) tym samym roku
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) kwietniu
b) czerwcu
c) maju
d) marcu
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny Świat” w kontekście historycznym
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies