Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

„Inny świat” a biografia autora

Autor: Ewa Petniak

Gustaw Herling - Grudziński urodził się w 1919 roku w Kielcach. Zmarł w nocy z 4 na 5 lipca 2000 roku w Neapolu. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim.

Po wybuchu wojny, w październiku 1939, założył w Warszawie wraz z kolegami jedną z pierwszych w okupowanej Polsce organizacji konspiracyjnych. PLAN był Polską Ludową Akcją Niepodległościową. Współredagował pierwsze numery podziemnego pisma „Biuletyn Polski”.

Zamierzał przedostać się na Zachód. Przekroczył linię demarkacyjną rozgraniczającą tereny zajęte przez wojska radzieckie i niemieckie. Dotarł wówczas do Białegostoku. Potem do Lwowa. Tam wstąpił do przedwojennego „Związku Literatów”. Z Lwowa w poszukiwaniu środków do życia i drogi na Zachód przeniósł się do Grodna. Tutaj pracował krótko w teatrze lalkowym.

Usiłował jednocześnie zorganizować sobie przerzut na Litwę. Poznał wtedy człowieka o obiecującym nazwisku Mickiewicz. Mężczyzna miał wesprzeć go rzekomo w planowanym przedsięwzięciu. Mickiewicz okazał się zdrajcą i współpracownikiem NKWD. Przyczynił się do pojmania Grudzińskiego. Tak opisuje ten epizod autor:

„Nasza furka wyminęła rogatki Grodna o północy i ujechała zaledwie dziesięć kilometrów. Samochód policyjny dognał ją w pustym polu, gdzie podobne operacje nie zwracały niczyjej uwagi. Mój Mickiewicz był na usługach NKWD”.

Autor „Innego świata” został aresztowany w marcu 1940 roku. W więzieniu w Grodnie skazano go na pięć lat pobytu w obozach. Poprzez więzienia w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie trafił do łagru w Jercewie. System obozów kargopolskich ciągnął się wzdłuż linii kolejowej z Wołogdy do Archangielska. Było to przekroczenie granicy innej rzeczywistości – „innego świata”. Świast ten rządził się własnymi prawami. Panował tam inny system wartości i obowiązywały zupełnie odrębne reguły.

Tak powstało świadectwo - fabularyzowana opowieść o tym, co działo się za drutami... Napisał ją były więzień obozu w Jercewie. Rzeczywistość łagrową znał z własnego doświadczenia.
Obóz, do którego trafił w 1940 roku, opuścił w 1942. Podjął tam wielodniową głodówkę, by wymusić na władzach respektowanie prawa polskich więźniów do wstąpienia do powstającej armii gen. Andersa. Prawo to było efektem podpisania układu Sikorski-Majski (Londyn 30 lipca 1941r.).

Według niego rząd radziecki udzielał amnestii – warunkowego zwolnienia – obywatelom polskim pozbawionym wolności na terenie ZSRR. Najczęściej byli oni bezpodstawnie przetrzymywanym w łagrach.

Szybki test:

PLAN to:
a) akcja masowych aresztowań
b) polska organizacja konspiracyjna
c) czasopismo podziemne
d) kryptonim Grudzińskiego
Rozwiązanie

Obóz, do którego Grudziński trafił w 1940 roku, opuścił w:
a) 1941 roku
b) 1942 roku
c) tym samym roku
d) 1943 roku
Rozwiązanie

Autor „Innego świata” został aresztowany w 1940 roku w:
a) marcu
b) maju
c) czerwcu
d) kwietniu
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - krótkie streszczenie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny świat” w kontekście historycznym
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
„Inny świat” - wyjaśnienie tytułu
„Inny świat” - krótki plan wydarzeń
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
Terminologia łagrowa w „Innym świecie”
Motyw głodu w „Innym świecie”
Motyw choroby w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Opis dnia pracy w Jercewie
Opis pracy w „lesopowale”
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies