Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

Geneza „Innego świata”Gustaw Herling – Grudziński pisał Inny świat w latach 1949-1950 („Lipiec 1949 – lipiec 1950” daty podane na końcu Epilogu), czyli kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Wydany został najpierw w przekładzie angielskim (1951), a w 1953 roku po polsku.

Wydarzenia, które zobrazował w powieści pochodzą z jego osobistych doświadczeń i datują się na lata 1940 – 1942, epizod wspomniany w epilogu miał miejsce w Rzymie w 1945 roku, gdy na frontach ustawały już działania wojenne.

Grudziński został aresztowany w marcu 1940 roku pod zarzutem szpiegostwa i działań antyrosyjskich. W więzieniu w Grodnie skazano go na pięć lat pobytu w obozach sowieckich. Przez więzienia w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie trafił do łagru w Jercewie. Przebywał w nim do stycznia 1942 roku, gdy został zwolniony w następstwie wielodniowej głodówki, mającej na celu respektowanie praw więzionych Polaków (sprawa amnestii po podpisaniu układu Sikorski-Majski). Po dwumiesięcznej podróży – w marcu 1942 roku wstąpił do oddziałów gen. Andersa, formowanych na Wschodzie (Kazachstan).

W momencie przekroczenia zadrutowanej zony w Jercewie stał się więźniem radzieckich obozów pracy. Rzeczywistość „łagrowa” rządziła się innymi prawami, panowały w niej odrębne zasady, dlatego autor nazwał ją „innym światem” i takim tytułem opatrzył osobiste wspomnienia z tamtego okresu. Przedstawił w nich ludzi i sytuacje z jakimi się zetknął, a dzięki opowieściom współwięźniów warstwa faktograficzna stała się bogatsza. Ponadto dzięki relacjom współtowarzyszy przybliżył inne fakty historyczne: czas „Wielkiej Czystki” w Rosji (1934-1939), czy okres kolektywizacji (1929-1938).

Głównym jednak tematem i zamiarem autora było ukazanie prawdy dotyczącej obozowych realiów, w których zacierały się wszelkie granice, a zwłaszcza granice człowieczeństwa. O granicach moralności, poszukiwaniu humanitaryzmu, a także sensu egzystencji tam, gdzie „zamierała”, traciła znaczenie, opowiada „Inny świat”.

Powieść ukazuje jednocześnie wymiar ludzkiego cierpienia w sensie indywidualnym, dokumentuje przeżycia jednostek w sytuacjach ekstremalnych, stanowi także istotne źródło historyczne, ponieważ pisana jest w oparciu o relacje naocznego świadka – uczestnika zbiorowej dramatycznej historii.


Szybki test:

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1949-1951
b) 1949-1950
c) 1948-1949
d) 1947-1952
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) angielskim
b) włoskim
c) polskim
d) francuskim
Rozwiązanie

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1953r.
b) 1951r.
c) 1950r.
d) 1955r.
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny Świat” w kontekście historycznym
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies