Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

Geneza „Innego świata”

Autor: Ewa Petniak

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach 1949-1950. Na zakończenie epilogu podaje daty: „Lipiec 1949 – lipiec 1950”. Utwór więc powstał kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Wydany został najpierw w przekładzie angielskim (1951). W 1953 roku książka ukazała się po polsku.

Wydarzenia, które zobrazował w powieści pochodzą z jego osobistych doświadczeń . Datują się na lata 1940 – 1942. Epizod wspomniany w epilogu miał miejsce w Rzymie w 1945 roku, Na frontach kończyły się wówczas działania wojenne.

Grudziński został aresztowany w marcu 1940 roku. Zarzucano mu szpiegostwo i działania antyrosyjskie. W więzieniu w Grodnie skazano go na pięć lat pobytu w obozach sowieckich. Przez więzienia w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie trafił do łagru w Jercewie.

Przebywał w nim do stycznia 1942 roku. Został zwolniony w następstwie wielodniowej głodówki. Chciał, by respektowano prawo do amnestii. Więzionym w ZSRR Polakom gwarantował ją układ Sikorski-Majski). Po dwumiesięcznej podróży – w marcu 1942 roku wstąpił do formowanych na Wschodzie oddziałów generała Andersa(Kazachstan).

W momencie przekroczenia zadrutowanej zony w Jercewie pisarz stał się więźniem radzieckiego obozu pracy. Rzeczywistość „łagrowa” rządziła się odrębnymi prawami. Panowały w niej odrębne zasady, dlatego autor nazwał ją „innym światem”.

Takim tytułem opatrzył osobiste wspomnienia z tamtego okresu. Przedstawił w nich ludzi i sytuacje z jakimi się zetknął. Dzięki opowieściom współwięźniów warstwa faktograficzna stała się bogatsza. Ponadto, dzięki relacjom współtowarzyszy przybliżył inne fakty historyczne: czas „Wielkiej Czystki” w Rosji (1934-1939), czy okres kolektywizacji (1929-1938).

Głównym jednak tematem i zamiarem autora było ukazanie prawdy dotyczącej obozowych realiów. Zacierały się tam wszelkie granice, a zwłaszcza granice człowieczeństwa. „Inny świat”opowiada o granicach moralności, poszukiwaniu humanitaryzmu. Mówi o sensie egzystencji tam, gdzie etyka „zamierała”, traciła znaczenie.

Powieść ukazuje jednocześnie wymiar ludzkiego cierpienia w sensie indywidualnym. Dokumentuje przeżycia jednostek w sytuacjach ekstremalnych. Stanowi także istotne źródło historyczne, ponieważ pisana jest w oparciu o relacje naocznego świadka – uczestnika zbiorowej dramatycznej historii.


Szybki test:

W języku polskim "Inny świat" został wydany w:
a) 1951r.
b) 1953r.
c) 1950r.
d) 1955r.
Rozwiązanie

Gustaw Herling – Grudziński pisał „Inny świat” w latach:
a) 1947-1952
b) 1948-1949
c) 1949-1951
d) 1949-1950
Rozwiązanie

Pierwsze wydanie "Innego świata" wyszło w języku:
a) francuskim
b) włoskim
c) angielskim
d) polskim
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - krótkie streszczenie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny świat” w kontekście historycznym
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
„Inny świat” - wyjaśnienie tytułu
„Inny świat” - krótki plan wydarzeń
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
Terminologia łagrowa w „Innym świecie”
Motyw głodu w „Innym świecie”
Motyw choroby w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Opis dnia pracy w Jercewie
Opis pracy w „lesopowale”
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies