Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

Praca w „Innym świecie”Pracę w łagrze można również potraktować jako jeden z mechanizmów zbrodni i terroru. Była wyczerpująca, ciężka i ponad ludzkie siły. Więźniowie pracowali w trudnych warunkach atmosferycznych (niska temperatura – mróz), nie byli dobrze odziani: „Około trzech czwartych więźniów wychodziło do pracy w łapciach, często z odsłoniętymi częściami nóg, ramion i piersi (...)”. Do najcięższych należała praca w lesie przy wyrębie i ciosaniu drzew. Gdy do obozu przybywał nowy etap wybierano najsilniejszych i najzdrowszych, by – jak mówiono - „przepuścić ich przez las”.

Wartość człowieka mierzona była jego wydajnością, uwzględniano tzw. produktywność więźnia. Od tego zależały racje żywieniowe (pierwszy, drugi lub trzeci „kocioł”). Ponadto stosowano zasadę konkurencyjności: ci więźniowie, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125% normy dostawali teoretycznie większe racje żywieniowe. Nazywano ich „stachanowcami”. Przypominało to po części „wyścig szczurów”, jednak – jak twierdzili sami skazańcy – nie kalkulowało się. Organizm wyczerpywał swoją energię, a nie miał skąd gromadzić zapasów, bo porcje jedzenia były zbyt skąpe. Nie wystarczały nawet na uśmierzenie głodu.

Lżejsze (pozornie) prace to m.in. rozładunek żywności, pomoc w kuchni (segregowanie jarzyn). Wykwalifikowani skazańcy mogli się czuć uprzywilejowani, zamieszkiwali w baraku technicznym i na ogół wykonywali prace związane ze swoim zawodem (sprawy techniczne itp.). Wyjścia do pracy odbywały się według ustalonego wcześniej harmonogramu, więźniowie byli konwojowani (konwojent miał prawo użycia broni):

„Za „lesorubami” ruszały brygady na birżę drzewną brygady ciesielskie do miasta, brygady ziemne, brygady na bazę żywnościową, brygady zatrudnione przy budowie dróg, na stacji pomp i w elektrowni”.

Po pracy wszyscy byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał brygadier. Czasem stosowano przy tym drobne oszustwo zwane „tuftą” - polegające m.in. na „umiejętnym” wiązaniu drewnianych kloców, dopisywaniu wyższych norm pracy więźniom (za odpowiednią opłatą). Zależał od niej autorytet brygadiera.


Szybki test:

Wartość człowieka w obozie mierzona była jego:
a) lojalnością
b) wykształceniem
c) wydajnością
d) skutecznością
Rozwiązanie

Po pracy wszyscy więźniowie byli rozliczani z wydajności i jakości swojej pracy. Czynności tej dokonywał:
a) kapo
b) naczelnik
c) brygadier
d) strażnik
Rozwiązanie

„Stachanowcami” nazywano:
a) więźniów, którzy pilnowali innych więźniów
b) skazanych za morderstwa
c) recydywistów
d) więźniów, których dzienna wydajność pracy sięgała lub przekraczała 125%
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny Świat” w kontekście historycznym
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies