Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

„Inny świat” - krótki plan wydarzeń

Autor: Jakub Rudnicki

1.Oskarżenie o zdradę i początki uwięzienia
2. Trasa wędrówki: Witebsk- Leningrad- Wołogda.
3. Charakterystyka kategorii więźniów.
4. Przybycie do Jercewa i pobyt w obozie.
5. Obserwacja „nocnych łowów”.
6. Charakterystyka pracy w zonie
7. Historia Kostylewa.
8. Opis „domu widzeń”.

9. Pobyt w szpitalu – czas rekonwalescencji.
10. Specyfika „dnia wolnego”.
11. Głód w obozie i jego skutki.
12. Życie kulturalne w zonie.
13. Zmiany na froncie i zmiany w obozie.
14. Głodówka protestacyjna i umieszczenie w izolatorach.
15. Pobyt w „trupiarni”.
16. Opuszczenie przez Grudzińskiego Jercewa.
17. Spotkanie z Żydem z Grodna w Rzymie e 1945 roku.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - krótkie streszczenie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny świat” w kontekście historycznym
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
„Inny świat” - wyjaśnienie tytułu
„Inny świat” - krótki plan wydarzeń
Terminologia łagrowa w „Innym świecie”
Motyw głodu w „Innym świecie”
Motyw choroby w „Innym świecie”
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Opis dnia pracy w Jercewie
Opis pracy w „lesopowale”
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies