Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

Terminologia łagrowa w „Innym świecie”

Autor: Jakub Rudnicki

Kategorie więźniów:

 • „urcy” - pospolici przestępcy, wielokrotni recydywiści. „Urka” był instytucją w obozie. Decydował o wartości robotników w brygadzie, zajmował często odpowiedzialne stanowiska: „Są to ludzie, którzy myślą o wolności z takim samym obrzydzeniem i lękiem, jak my o obozie.”

 • „bezprizorni” - małoletni przestępcy. Tworzyli najgroźniejszą mafię półlegalną w Rosji. Trudnili się najczęściej kradzieżą.
 • „biełoruczki” - białe rączki” - więźniowie polityczni.

 • „bytowiki” - więźniowie odsiadujący karę za drobne przewinienia. Były wśród nich spóźnienia do pracy, chuligaństwo, uchybienia przeciwko dyscyplinie fabrycznej, drobna kradzież. Mieszkają i pracują w więzieniu na określonych warunkach. Mają ustalone terminy widzeń z rodziną. Ich cele przypominają normalne mieszkania.

 • „proizwoł” - inaczej „republika więźniów, to rządy „urków” w łagrze z czasów ich zakładania.
  „Pierwsze zastępy »urków«, przybyłe do obozu w roku 1938, wykorzystały ten stan rzeczy, aby proklamować w zonie od zmierzchu do świtu małą »republikę więźniów« z własnymi sądami kapturowymi. Żaden strażnik nie ośmielił się pojawić między barakami w nocy nawet wówczas, gdy do jego uszu dochodziły straszliwe jęki i krzyki mordowanych więźniów politycznych; nigdy przecież nie wiadomo było, zza jakiego baraku wychyli się i roztrzaska mu łeb ciężki obuch toporzyska.".

 • „razwodczik” - więzień odpowiedzialny za wymarsz brygad do pracy,

 • „nacmeni” - więźniowie pochodzący z terytorium Azji.

 • „iteerowcy” - mieszkańcy baraku technicznego. ITR: „inżeniersko-tiechniczeskije raboczije".
  Mieszkańcy baraku technicznego: „zamieszkany był wyłącznie przez więźniów, zatrudnionych w obozie według kwalifikacji zawodowych z wolności. Wśród szczęśliwych wybrańców losu przeważali inżynierowie i technicy z wyższym wykształceniem, ale nie brakło też paru humanistów, którzy w drodze wyjątku mieli prawo piastować podrzędne stanowiska w dziale administracji i gospodarki obozowej".
 • Inne terminy:

 • „łagier” - obóz pracy przymusowej z narzuconymi odgórnie zasadami. Miał na celu rzekomą resocjalizację więźnia. W istocie wykorzystywano ich go jako elementy wzbogacające gospodarkę ZSRR,

 • „zona” - teren obozu,

 • „etap” - przeniesienie (przejście) do innego obozu,

 • „kawecze” - osoba pełniąca w obozie funkcję kulturalno-oświatową, zajmowała się także edukowaniem więźniów,

 • „wychodnoj djeń” - dzień wolny od pracy, rozpoczynający się rewizją, a następnie spędzany w dowolny sposób przez skazańców, z zachowaniem wszelkich formuł regulujących życie w obozie. Następował, gdy obóz przekroczył narzuconą normę pracy,

 • „tufta” - forma oszustwa stosowanego przez brygadierów w pracy polegająca m.in. na „umiejętnym” wiązaniu drewnianych kloców, dopisywanie wyższych norm pracy więźniom (za odpowiednią opłatą),

 • „lesoruby” - brygada więźniów pracujących w lesie,

 • „lesopował” - teren, na który pracowała brygada „lesorubów”,

 • „lekpom” - pomocnik lekarza, często zajmował się donosicielstwem,

 • „nocne łowy” - nocne „polowanie” na kobiety, często połączone zwykle ze zbiorowym gwałtem,

 • „łagpunkt” - inne punkty obozów pracy,

 • „barak pieriesylny” - „barak tranzytowy dla więźniów przechodzących z innych »łagpunktów« przez Jercewo".
 • Zobacz inne artykuły:

  StreszczeniaOpracowanie
  „Inny świat” - krótkie streszczenie
  „Inny świat” - streszczenie szczegółowe
  „Inny świat” a biografia autora
  Geneza „Innego świata”
  Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
  Praca w „Innym świecie”
  Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
  Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
  „Inny świat” w kontekście historycznym
  Kompozycja i poetyka „Innego świata”
  Obozowa topografia „Innego świata”
  „Inny świat” - plan wydarzeń
  Struktura „Innego świata”
  Narracja „Innego świata”
  „Inny świat” - wyjaśnienie tytułu
  „Inny świat” - krótki plan wydarzeń
  Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
  Terminologia łagrowa w „Innym świecie”
  Motyw głodu w „Innym świecie”
  Motyw choroby w „Innym świecie”
  „Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
  Opis dnia pracy w Jercewie
  Opis pracy w „lesopowale”
  Bibliografia
  Bohaterowie
  Bohaterowie „Innego świata”  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies