Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”

Narrator przedstawia w powieści działalność sowieckiej machiny zbrodni i terroru, wskazując na sposoby prowadzenia śledztwa, absurdalne zarzuty pojawiające się w oskarżeniach, na podstawie których bohaterowie zostają zesłani do więzień i łagrów. Śledztwa w więzieniach i obozach opierały się na fikcyjnych zarzutach, często podparte były donosem (nie zawsze prawdziwym). Ofiary bito i katowano, próbując zmusić je do przyznania się do abstrakcyjnych win:

- „(...)technika śledztwa sowieckiego polega nie tyle na ustaleniu prawdy, ile na kompromisowej ugodzie w wyborze możliwie dogodnego dla oskarżonego kłamstwa”.

- „Teoria prawa sowieckiego opiera się na założeniu, że nie ma ludzi niewinnych”.

- „Człowiek budzony co nocy – na przestrzeni długich miesięcy, a nawet i lat – pozbawiony w czasie śledztwa prawa załatwiania najelementarniejszych potrzeb fizjologicznych, trzymany godzinami na twardym krześle, oślepiony skierowaną prosto w oczy żarówką, kłuty podstępnymi pytaniami i niesamowitym crescendo urojonych zarzutów, drażniony sadystycznie widokiem papierosów i gorącej kawy na stole – gotów jest podpisać wszystko.”

Idealnym przykładem jest tu Kostylew oskarżony o szpiegostwo. W momencie, gdy odmawiał zeznań i nie przyznawał się do zarzutów, był bity i katowany, a kiedy z bólu tracił przytomność, „orzeźwiano” go wiadrem zimnej wody i tortury rozpoczynały się na nowo:

„Kostylew pamiętał tylko jedno: że cedził z zaciekłą determinacją przez zaciśnięte zęby: jestem niewinny, nie byłem nigdy szpiegiem. Zemdlał – tym razem na długo w chwili, gdy krzyknąwszy po raz ostatni: nie, poczuł jak od konwulsyjnego skurczu szczęk ustępują nagle przednie zęby, i dusząc się wypluł je wraz z falą ciepłej krwi i wymiotów, która przedarła się przez zatkany przełyk i bluznęła na ścianę jak nafta z przewierconego szybu.”

Skazańców w łagrze obowiązywała cenzura. Czasem przypadkowo wypowiedziane zdanie lub słowo użyte w niewłaściwym momencie, było zbrodnią i mogło zadecydować o przedłużeniu wyroku bądź skróceniu życia. Donosy były na porządku dziennym i należało uważać, co i do kogo mówić. Zwykła konwersacja nabierała wymiaru kalkulacji. Często wypaczało to sens dialogu.


Na dowód warto przypomnieć postać Zyskinda i Machapetiana – dwóch denuncjatorów. Przez pierwszego zginął młody mężczyzna z baraku technicznego, który nieopatrznie wyraził swoją opinię w kwestii strąconych samolotów, natomiast drugi mienił się przyjacielem Grudzińskiego, a donosił na niego oficerowi NKWD. Donosy na autora były przyczyną opóźnienia jego wyjścia z obozu, mimo uprzedniego ogłoszenia amnestii.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny Świat” w kontekście historycznym
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Terminologia łagrowa w „Innym świecie”
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies