Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

Kompozycja i poetyka „Innego świata”

Autor: Ewa Petniak

Literatura obozowa ma charakter dokumentalny. Staje się taką, gdy przekracza granice prostego zapisu. Gdy wiąże się z refleksją nad sensem i charakterem zdarzeń, nad tragicznymi doświadczeniami zbiorowymi XX wieku.

„Inny świat. Zapiski sowieckie” zrodził się z osobistych doświadczeń pisarza. Był więźniem łagrów sowieckich. Elementy biograficzne to wydarzenia i przeżycia związane z losami autora. Trwają od aresztowania w Grodnie, poprzez dramatyczną głodówkę w obozie, aż do pobytu w Rzymie w 1945 roku.

Upadek Paryża w czerwcu 1940 roku (informacja podana przez Żyda) oraz jego wyzwolenie w lecie 1945 roku tworzą wyraźną kompozycję klamrową. Owe wydarzenia funkcjonują poniekąd jako symbol otwierający i zamykający „inny świat”. Analiza tego odmiennego świata wypełnia karty powieści.

Narrator jest kronikarzem, obserwatorem, ale i bohaterem powieści (narracyjne „ja”). Odwołuje się do osobistych doświadczeń. Stosuje słownik łagrowy (nazewnictwo więźniów, charakterystycznych miejsc w obozie). Używa terminów rosyjskich. Wzbogaca to warstwę brzmieniową powieści.

Przedstawia dane dotyczące racji żywieniowych, procentowy przelicznik pracy, liczby dni pracy i dni wolnych. Opisuje kształt i historię obozu. Zapoznaje z wyglądem niektórych jego części. Prezentuje sylwetki bohaterów. Wprowadza szereg faktów dotyczących realiów i reguł łagrowego życia.

„Opowiadanie B.” jest wplecione w tekst. Ma charakter autonomiczny. Nawiązuje do konwencji powieści szkatułkowej. Kilka odrębnych opowiadań zazwyczaj łączy fabułę i tworzy całość.

Warstwa faktograficzna stanowi pretekst do rozważań psychologiczno-filozoficznych. Opisy bohaterów to raczej ich portrety psychologiczne widoczne zarówno w wyglądzie, jak i zachowaniach. Są to „mikronowele biograficzne”. (W. Bolecki)

Szybki test:

„Opowiadanie B.” ma charakter autonomiczny i nawiązuje po trosze do konwencji powieści:
a) młodopolskiej
b) psychologicznej
c) filozoficznej
d) szkatułkowej
Rozwiązanie

Symbolem zamykającym tytułowy „inny świat” jest:
a) przybycie Grudzińskiego do Rzymu
b) dotarciem Grudzińskiego do wojska polskiego
c) opuszczenie obozu przez Grudzińskiego
d) wyzwolenie Paryża
Rozwiązanie

„Inny świat” ma charakter:
a) publicystyczny
b) manipulacji
c) dokumentalny
d) oskarżenia
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - krótkie streszczenie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny świat” w kontekście historycznym
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
„Inny świat” - wyjaśnienie tytułu
„Inny świat” - krótki plan wydarzeń
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
Terminologia łagrowa w „Innym świecie”
Motyw głodu w „Innym świecie”
Motyw choroby w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Opis dnia pracy w Jercewie
Opis pracy w „lesopowale”
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies