Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

„Inny Świat” w kontekście historycznymWydarzenia opisane w Innym Świecie dotyczą lat 1940–1942 (trwała wówczas II wojna światowa), zaś epizod wspomniany w epilogu datuje się na rok 1945.

Wcześniejsze lata (1940-42) ujmują fakty, które miały miejsce po aresztowaniu autora. Autor opisuje oskarżenie, proces, skazanie na więzienie (Witebsk-Lenigrad-Wołogda) pod zarzutem zdrady i szpiegostwa oraz zsyłkę do obozu pracy w Jercewie. Miejscowość ta wchodziła w skład tworzonego na początku lat dwudziestych XX wieku systemu obozów koncentracyjnych - nazywanego GUŁagiem.

Do łagrów trafiali obywatele niewygodni komunistom (w dużej mierze również inteligencja), często bez wyroków sądowych, skazywani zaocznie za fikcyjne przewinienia wobec władzy sowieckiej. Wyroki, które odbywano, były długoterminowe: kilku i kilkunastoletnie, najczęściej przedłużano je, do tego stopnia, że odbycie tak długiej kary było właściwie niemożliwe i kończyło się najczęściej śmiercią.

GUŁag
System obozów pracy przymusowej w ZSRR, którego więźniami byli zarówno przestępcy kryminalni, jak i osoby uznawane za społecznie niepożądane lub politycznie podejrzane. Słowo jest akronimem nazwy instytucji zarządzającej tym systemem - ros. Главное Управление Исправительно—Трудовых Лагерей и колоний „Gławnoje Uprawlenije Isprawitielno-Trudowych Łagieriej" (Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy) - w rzeczywistości w różnych okresach instytucja nosiła różne nazwy, a jej zastosowanie do okresu stalinizmu wywodzi się z powieści Aleksandra Sołżenicyna Archipelag GUŁag.

Pierwotnie łagry miały pełnić funkcje ideologiczne: redukować „elementy wrogie klasowo”, ale faktycznie stały się narzędziem terroru i formą eksterminacji przeciwników politycznych (całych narodów i klas społecznych). Jako obozy pracy przymusowej łagry zaczęły odgrywać również dużą rolę w systemie sowieckiej gospodarki. Więźniowie byli wykorzystywani jako tania siła robocza. Pracowali w trudnych warunkach klimatycznych, sanitarnych, bez możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Szacuje się, że zginęło w nich kilkadziesiąt milionów ludzi.Fakty historyczne (zawarte w utworze) przekładające się na historie życia wielu więźniów to m.in. okres Wielkiej Czystki w Rosji, czyli likwidacja dotychczasowych bolszewickich elit władzy. U jej podstaw leżał podstępny plan Stalina, który pragnął przejąć pełnię władzy w partii bolszewickiej i w ZSRR, dlatego skutecznie starał się wyeliminować potencjalnych wrogów partyjnych. Dopuścił się nieobliczalnych zbrodni.

Jego krwawe rządy nazywa się również „wielkim terrorem”, bowiem skutecznie udało mu się sterroryzować i zastraszyć wszelkie warstwy społeczne. Wielka Czystka przypada w Rosji na lata 1934-1939. Autor wspomina ponadto proces kolektywizacji. Ten miał miejsce w Związku Radzieckim na przestrzeni lat 1929-1938. Wynikał naturalnie z inicjatywy Stalina.

Wódz postanowił zawładnąć rynkiem żywności. Kolektywizacja oznaczała przymusowe wywłaszczenie rolników. Miała na celu zarządzanie wsią przez aparat państwowy. Rolnikom poczęto zagarniać ich gospodarstwa i przekształcać je w gospodarstwa państwowe nazywane sowchozami i spółdzielcze zwane kołchozami. Nie mogli posiadać już indywidualnych gospodarstw, ani inwentarza, wszystko stawało się własnością Związku Sowieckiego. Chłopi bronili i buntowali się przed tą jawną niesprawiedliwością ze strony państwa, lecz wszystkich opornych, z wieloletnimi wyrokami zsyłano do GUŁA-gów. Kolektywizacja (upaństwowienie gospodarki) pochłonęła miliony ofiar, ludzie masowo umierali z głodu. Był to okres Wielkiego Głodu (1932-1933) i dotknął zwłaszcza Ukrainę.

strona:    1    2  

Szybki test:

GUŁag to:
a) system kołchozów
b) system obozów dla cudzoziemców
c) system obozów pracy przymusowej
d) system obozów jenieckich
Rozwiązanie

„Archipelag GUŁag” to powieść:
a) Michaiła Bułhakowa
b) Maksyma Gorkiego
c) Aleksandra Sołżenicyna
d) Fiodora Dostojewskiego
Rozwiązanie

Proces kolektywizacji w ZSRR to:
a) nadanie ziemi bezrolnym chłopom
b) uwłaszczenie chłopów
c) przymusowe wywłaszczenie rolników
d) odebranie zapasów żywnosci chłopom
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny Świat” w kontekście historycznym
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies