Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

„Inny świat” - wyjaśnienie tytułu

Autor: Jakub Rudnicki

„Inny Świat. Zapiski sowieckie”- tak brzmi w całości tytuł utworu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Podtytuł świadczy o kronikarskim charakterze powieści. Są to zapiski, więc zbiór luźnych wspomnień i przemyśleń. Przymiotnik „sowieckie” świadczy, że dotyczą okresu, który autor spędził w Związku Radzieckim.

W momencie przekroczenia zadrutowanej zony w Jercewie pisarz stał się więźniem radzieckiego obozu pracy. Było to przekroczenie granicy innej rzeczywistości – „innego świata”, świata rządzącego się własnymi prawami, gdzie panował inny system wartości i obowiązywały swoiste reguły. Panowały w niej odrębne zasady, dlatego autor nazwał ją „innym światem”.

Pomysł na taki tytuł może sugerować motto utworu zaczerpnięte z powieści Fiodora Dostojewskiego: „Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać.”.


Takim tytułem opatrzył osobiste wspomnienia z tamtego okresu.
Głównym tematem i zamiarem autora było ukazanie prawdy dotyczącej obozowych realiów. Zacierały się tam wszelkie granice, a zwłaszcza granice człowieczeństwa. „Inny świat”opowiada o granicach moralności, poszukiwaniu humanitaryzmu. Powieść ukazuje wymiar ludzkiego cierpienia w sensie indywidualnym. Dokumentuje przeżycia jednostek w sytuacjach ekstremalnych.

Autor mówi o sensie egzystencji tam, gdzie etyka „zamierała”, traciła znaczenie. Rzeczywistości obozowej nie sposób przyrównać do normalnego świata. Nie można więc także oceniać ludzkich decyzji i wyborów z powojennej perspektywy. Grudziński jednak wierzy w zachowanie godności w „innym świecie”. Jego postawa to potwierdza.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - krótkie streszczenie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny świat” w kontekście historycznym
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
„Inny świat” - wyjaśnienie tytułu
„Inny świat” - krótki plan wydarzeń
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
Terminologia łagrowa w „Innym świecie”
Motyw głodu w „Innym świecie”
Motyw choroby w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Opis dnia pracy w Jercewie
Opis pracy w „lesopowale”
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies