Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

Opis dnia pracy w Jercewie

Autor: Jakub Rudnicki

Dzień w obozie rozpoczynała pobudka o 5.30 rano. Niektórzy modlili się. Inni skreślali kolejny dzień wyroku.

Niewielu więźniów miało dostatecznie dużo siły, aby poranny posiłek donieść z kuchni do baraku. Zjadano go na stojąco. Po śniadaniu następował wymarsz brygad do pracy. Trasy były bardzo długie od 5 do 7 km.

Po przybyciu na miejsce liczono brygady i podawano stan liczebny robotników. Każda brygada miała swojego konwojenta. Ten ręczył za nią własną głową. Jeśli komukolwiek przyszłaby do głowy ucieczka, zostałby zabity strzałem z karabinu.

Poszczególne brygady miały powierzone odpowiednie zadania. Zajmowały się np. bazą żywnościową, budową dróg, pracą w elektrowni i przy wyrębie lasu. Ta ostatnia była najcięższa. Więźniowie pracowali cały dzień pod gołym niebem. Zanurzeni po pas w śniegu, przemoczeni, głodni i nieludzko zmęczeni. Nie było takich, którzy pracowaliby w lesie dłużej niż dwa lata.

Najtrudniejsze były pierwsze godziny dnia. Należało pokonać ból, aby się wdrożyć do pracy. Natomiast dwie godziny przed zakończeniem robót więźniowie ożywali się nieco. Mieli w perspektywie odpoczynek i chwilowe zaspokojenie głodu. Samotne leżenie na pryczy – jako namiastka wolności – było również uciążliwe i dręczące.

Czas pracy wynosił zwykle jedenaście godzin. Po wybuchu wojny rosyjsko - niemieckiej podwyższono go do dwunastu. W brygadach tragarzy przy rozładunku żywności pracowano wielokrotnie do dwudziestu godzin na dobę.

Dzień życia obozowego kończył się dopiero za bramą. Po policzeniu wszystkich i zrewidowaniu. Brygada, w której znaleziono niedozwolony przedmiot lub kradziony ochłap, była na śniegu rozbierana do naga. Później następował wieczorny posiłek, często przerywany czyimś wrzaskiem. Był to znak, że komuś wyrwano jego porcję strawy - kociołek z zupą).

Noce w obozie nie należały do spokojnych. Wśród baraków grasowali urkowie urządzając nocne łowy. Sen przerywały często krzyki współwięźniów. Koszmary przeżywane za dnia, nie dawały sobie zapomnieć o sobie także w mocy.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - krótkie streszczenie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny świat” w kontekście historycznym
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - wyjaśnienie tytułu
„Inny świat” - krótki plan wydarzeń
Terminologia łagrowa w „Innym świecie”
Motyw głodu w „Innym świecie”
Motyw choroby w „Innym świecie”
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Opis dnia pracy w Jercewie
Opis pracy w „lesopowale”
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies