Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

Narracja „Innego świata”

Autor: Ewa Petniak

Narracja w utworze jest pierwszoosobowa. Autor pisze z własnej perspektywy. Większość opisywanych zdarzeń utrzymana jest w takiej konwencji.

„Opowiadanie B.” jest również pisane z perspektywy „ja” narratora. Występuje jako cytat - dokładne przytoczenie wypowiedzi. Świadczy to o tym, że autor jest nie tylko obserwatorem i uczestnikiem zdarzeń, ale i precyzyjnym kronikarzem.

W „Innym świecie” przytoczone są również dialogi pomiędzy bohaterami oraz autorem. Na przykład fragment nocnej rozmowy z Kostylewem, który desperacko „opalał” rękę w ogniu:

„ – Widziałeś? – szepnął cicho.
Skinąłem głową w milczeniu.
- Nie doniesiesz?”


Grudziński cytuje również fragment listu od znajomego z obozu – Stefana (Niemca). Otrzymał go jeszcze w czasie pobytu w łagrze. Zapis jest w języku niemieckim.

Proza o tematyce wojennej skupia się na okupacyjnej codzienności i doświadczeniach obozowych. Dominują w niej formy reportażowe, zbiory opowiadań i cykle wspomnieniowe. Chodziło o to, by „uprawomocnić” to, co się wydarzyło. Zapisać nie tylko w pamięci, ale też w literaturze.

Powieść nie była wówczas zbyt popularnym gatunkiem. Jeśli już po nią sięgano, to najczęściej wybierano perspektywę narracyjnego „ja”. Narrator był jednocześnie bohaterem – współuczestnikiem zdarzeń, świadkiem oraz osobą relacjonującą swoje przeżycia. W takim stylu napisany jest „Inny świat”.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - krótkie streszczenie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny świat” w kontekście historycznym
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - wyjaśnienie tytułu
„Inny świat” - krótki plan wydarzeń
Terminologia łagrowa w „Innym świecie”
Motyw głodu w „Innym świecie”
Motyw choroby w „Innym świecie”
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Opis dnia pracy w Jercewie
Opis pracy w „lesopowale”
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies