Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Inny świat

Struktura „Innego świata”

Autor: Ewa Petniak

Utwór podzielony jest na dwie części: pierwszą i drugą. Wyróżniają się one wielkością czcionki. Każda z części dzieli się na tytułowane rozdziały. Wybrane składają się dodatkowo z tytułowanych podrozdziałów.

Niektóre z rozdziałów zawierają nazwy rosyjskie np. „Wychodnoj dień”, (dzień wolny) „Dom swidanij” (dom widzeń. Jeden z nich - „Zapiski z martwego domu” jest nawiązaniem do dzieła Fiodora Dostojewskiego pod tym samym tytułem. Fragment z „Zapisków...” przytoczony jest w motcie – na początku dzieła).

Część pierwsza liczy osiem rozdziałów, przy czym jeden z nich pt. „Praca” dzieli się na trzy podrozdziały: „Dzień po dniu”, „Ochłap”, Zabójca Stalina”.

Część druga składa się również z ośmiu rozdziałów (z „Epilogiem” włącznie), a dwa z nich zawierają podrozdziały. Do rozdziału „Na tyłach otieczestwiennoj wojny” wlicza się: „Partię szachów” i „Sianokosy”, a do „Trupiarni” ujęte w klamrę cytatu „Opowiadanie B.”. „Trupiarnia” jest również opowiadaniem autonomicznym.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Inny świat” - krótkie streszczenie
„Inny świat” - streszczenie szczegółowe
„Inny świat” a biografia autora
Geneza „Innego świata”
Obozowa rzeczywistość „Innego świata”
Praca w „Innym świecie”
Mechanizm zbrodni i terroru ukazane w „Innym świecie”
Człowiek a normy moralne w powieści „Inny świat”
„Inny świat” w kontekście historycznym
Kompozycja i poetyka „Innego świata”
Obozowa topografia „Innego świata”
„Inny świat” - plan wydarzeń
Struktura „Innego świata”
Narracja „Innego świata”
„Inny świat” - wyjaśnienie tytułu
„Inny świat” - krótki plan wydarzeń
Odwołania do Dostojewskiego w „Innym świecie”
Terminologia łagrowa w „Innym świecie”
Motyw głodu w „Innym świecie”
Motyw choroby w „Innym świecie”
„Inny świat” a dzieła kultury o podobnej tematyce
Opis dnia pracy w Jercewie
Opis pracy w „lesopowale”
Bibliografia
Bohaterowie
Bohaterowie „Innego świata”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies