Test:

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) osiemnaście lat
b) siedemnaście lat
c) piętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) nasłano na niego kontrolę
b) wypowiedziano mu lokum
c) podpalono jego dom
d) wybito mu szyby
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
b) miedza oddzielająca jego pole od innych
c) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
d) przydział miesięczny wódki
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Szkołę Główną
b) Akademię Medyczną
c) Uniwersytet Lwowski
d) Uniwersytet Wileński
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Kielczanin
b) Aleksander Głowacki
c) Maurycy Zych
d) Litwos
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
b) w wizjach przyszłości bohatera
c) w opisach śmierci bohatera
d) w opisach przyrody
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Krowią Niedolą
b) Kaczym Szczytem
c) Świńską Krzywdą
d) Końską Dolą
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) wielkopolskiego
b) krakowskiego
c) listopadowego
d) styczniowego
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach krajobrazów
b) w opisie głodnych ptaków
c) w opisach przeżyć bohatera
d) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) chciwych chłopów
b) władze pruskie
c) nieudolnych powstańców
d) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
Rozwiązanie


Bozowska była chora na:
a) tyfus
b) gruźlicę
c) ospę
d) cholerę
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) wieś Wółka
b) okolice Warszawy
c) okolice Nasielska
d) przedmieścia Mławy
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) naczelnika poczty
b) fleczera
c) aptekarza
d) proboszcza
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dziesięć rubli
b) trzydzieści rubli
c) pięć rubli
d) dwadzieścia rubli
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) aptekarzem i felczerem
b) naczelnikiem poczty i sołtysem
c) proboszczem i sędzią
d) wójtem i karczmarzem
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Szwajcarii
b) Anglii
c) Belgii
d) Szwecji
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Warszawy
b) Kielc
c) Radomia
d) Lublina
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 60. XIX wieku
b) w latach 70. XIX wieku
c) w latach 80. XIX wieku
d) w latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) mieszczaństwa
b) burżuazji
c) kleru
d) wolnych chłopów
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Zurychu
b) Berlina
c) Genewy
d) Paryża
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) buntujących się chłopów
b) dezerterów
c) uciekających powstańców
d) zbiegłych więźniów
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach brzydoty i biologiczności
b) w oskarżeniu autora
c) w opisach przyrody i krajobrazu
d) w opisie przeżyć bohatera
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął Rosjan
b) odmówił modlitwę
c) przeklął chciwego chłopa
d) błogosławił ojczyznę
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Popioły"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Przedwiośnie"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) dozorcy
b) administratowa
c) woźnicy
d) zarządcy
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) medyczną
b) inżynierską
c) techniczną
d) rolniczą
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dwudziestu kopiejek
b) piętnastu kopiejek
c) dwudziestu pięciu kopiejek
d) dziesięciu kopiejek
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) czterech rosyjskich ułanów
b) dziesięciu rosyjskich ułanów
c) sześciu rosyjskich ułanów
d) ośmiu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) tydzień
b) dwa tygodnie
c) miesiąc
d) trzy dni
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) matematyki
b) fizyki
c) chemii
d) medycyny
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) miłości do ojczyzny
c) poświęcenia
d) beznadziejnej walki
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) korepetytor
c) lokaj
d) dziedzic
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) jesienią 1864 roku
b) wiosną 1864 roku
c) zimą 1864 roku
d) latem 1864 roku
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Maria Bocheńska
b) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
c) Anna Zawadzka
d) Eliza Orzeszkowa
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) synowską wizję przyszłości
b) poglądy Polichnowicza
c) karierę Bijakowskiego
d) moralną postawę syna
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) fizyki
b) biologii
c) chemii
d) matematyki
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) obyczajowo-religijnych
b) społeczno-politycznych
c) etyczno-moralnych
d) ekonomiczno-społecznych
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) sanie z trumną
b) pootwierane okna
c) płaczki
d) czarne chorągwie
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) bibliotekarza
b) korektora
c) nauczyciela
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Alojzy
b) Aleksander
c) Andrzej
d) Adam
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) zbrodnią
b) oszczędnością
c) kradzieżą
d) przestępstwem
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) zapach medykamentów
b) ludzi nadużywających alkoholu
c) dym tytoniowy
d) pogodową aurę
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zalesie
b) wieś Zatorze
c) wieś Zabuże
d) wieś Zapłocie
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) szewca
b) krawca
c) szynkarza
d) kamieniarza
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) przy budowie drogi żelaznej
b) w fabryce wagonów kolejowych
c) w fabryce włókienniczej
d) przy budowie statków morskich
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) Nad Morzem Śródziemnym
b) na wybrzeżu Krymu
c) nad Bałtykiem
d) na Wyspach Kanaryjskich
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Dzieje grzechu"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Przedwiośnie"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
b) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) dwa lata
b) cztery lata
c) sześć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) idei zachodnioeuropejskich
b) idei pozytywistycznych
c) pracy u podstaw
d) pracy organicznej
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) palenie cygar
b) rozmowa z gospodynią
c) pisanie wierszy
d) czytanie powieści
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) prawniczych
b) medycznych
c) filologicznych
d) matematycznych
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) zaborców
b) konserwatywne stronnictwo stańczyków
c) rosyjską administrację
d) powstańców polskich
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Helwinga
b) Darwina
c) Kanta
d) Freuda
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies