Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Opowiadania Żeromskiego

Charakterystyka głównych bohaterów opowiadania „Doktor Piotr”Dominik Cedzyna

Dominik Cedzyna jest bohaterem opowiadania Stefana Żeromskiego, zatytułowanego Doktor Piotr. Postać ta pochodzi z kręgów zubożałej i zdeklasowanej szlachty. Stale rozpamiętuje czasy świetności bogactwa na przemian ze wspomnieniami zrujnowanego majątku. Nie może pogrążyć się w rozpamiętywaniu przeszłości, gdy : „jeździł czwórką wałachów i wspaniałymi saniami”, ponieważ musi łożyć na wykształcenie swego jedynego syna, przebywającego na studiach w Zurychu.

Dominik Cedzyna jest eleganckim, wyprostowanym, starszym panem: „z miną pana, zawsze wytwornie i czysto ubrany, gładko uczesany i wygolony starannie (…)”. Aby umożliwić synowi naukę, przyjął stanowisko zaoferowane mu przez bogatego Teodora Bijakowskiego, który chlubił się zatrudnianiem szlachcica. Mimo częstych szyderczych uwag pracodawcy, mężczyzna starał się zawsze zachowywać posłusznie i należycie wykonywać powierzone mu obowiązki: „posłuszeństwo i niemiłosierna pilność przechodziły wszelkie granice”, powtarzając sobie w duchu, że i tak jest kimś lepszym, niż jego chlebodawca: „Ja i tak pan, a tyś i tak cham!”. W znoszeniu trudów pracy i rozłąki pomagały mu otrzymywane od Piotra listy, z których czerpał siłę i radość życia.

Bohater często oddawał się marzeniom, wśród których dominowały te dotyczące powrotu na wieś, otrzymania posady rządcy w majątku Polichnowicza przejętym przez Bijakowskiego.

Bezgranicznie kochał syna, który był motorem wszystkich jego działań. Choć mężczyźni różnili się w swych poglądach na życie (ojciec był zwolennikiem pracy w majątku, a syn wolał rozwijać swą naukową karierę), to jednak Dominik od momentu opuszczenia przez Piotra rodzinnego domu (wyjechał przed ośmioma latami) starał się mu pomagać, jak tylko mógł, co w końcu doprowadziło do wyzysku zatrudnionych u Bijakowskiego chłopów. Stary Cedzyna, po powierzeniu mu przez pracodawcę funkcji przełożonego robotników, obniżył im dzienną pensję, a „oszczędzone” pieniądze przesyłał synowi (tłumaczył się później, że ci ludzie i tak nie dostaliby nigdzie indziej większej pensji).Miłość do syna i przekonanie o własnej uczciwości spowodowała, że bohater nie czuł się winny finansowym oszustwom, szczycąc się w końcowej rozmowie z Piotrem, iż nie można go posądzić o kradzież. Uważał, że „coś cennego” – czyli jego syn - miało prawo do rozwoju „na pocie tłumu jak na nawozie”.

Dominik Cedzyna, choć jest postacią z krótkiego opowiadania, mógłby być bohaterem psychologicznej powieści na równi z Ojcem Goriot Balzaka.

Piotr Cedzyna

Piotr Cedzyna jest jednym z głównych bohaterów opowiadania Doktor Piotr. Przed ośmiu laty wyjechał na zagraniczne studia do Zurychu, pisząc przez cały czas listy do ukochanego ojca.

O jego wyglądzie nie wiemy nic, ponieważ przez większą część utworu poznajemy jedynie jego uczucia i losy (z listów). Był bardzo pracowity i wytrwały, zdobywając ciężką pracą i wytrwałością dyplom i uznanie u profesora uczelni, który polecił go swemu przyjacielowi w Anglii, poszukującemu pracownika.

Piotr cały czas pamiętał o ojcu, mimo iż wyznawali różne ideały i poglądy na życie. Choć wychowany w domu, w którym podkreślana była wartość pracy w majątku i uprawy ziemi, doktor potrafił przeciwstawić się ojcu i dążyć do realizacji własnych pragnień, czyli podążania naukową drogą. Nie czuł, tak jak Dominik, „ciężaru” swego pochodzenia czy nazwiska, przez co reprezentował nowe pokolenie.

Chciał dojść do czegoś nie dzięki pochodzeniu, lecz umiejętnościom i wiedzy, choć była to trudna droga (nigdzie w kraju nie chciano go zatrudnić, choć był doskonale wykształconym specjalistą w dziedzinie chemii).

Gdy w końcu niespodziewanie wrócił do domu, nagły wybuch uczucia do ojca i skutki długoletniej tęsknoty spowodowały, że podjął natychmiastową decyzję o pozostaniu przy nim i rezygnacji z zagranicznej kariery.

strona:    1    2  

Szybki test:

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) fizyki
b) chemii
c) matematyki
d) medycyny
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Szkołę Główną
b) Uniwersytet Lwowski
c) Akademię Medyczną
d) Uniwersytet Wileński
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Belgii
b) Szwecji
c) Anglii
d) Szwajcarii
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Doktor Piotr
Czas i miejsce akcji opowiadania „Doktor Piotr”
„Doktor Piotr” - stereszczenie opowiadania
Problematyka opowiadania „Doktor Piotr”
Charakterystyka głównych bohaterów opowiadania „Doktor Piotr”
Kompozycja i struktura opowiadania „Doktor Piotr”
„Doktor Piotr” - nowela czy opowiadanie?
Konflikt między ojcem a synem w „Doktorze Piotrze
Dominik Cedzyna jako przykład losów zrujnowanej szlachty w końcu XIX wieku w Królestwie Polskim
Plan wydarzeń opowiadania „Doktor Piotr”
Motywy literackie w opowiadaniu „Doktor Piotr”
Najważniejsze cytaty opowiadania „Doktor Piotr”

Rozdziobią nas kruki, wrony
Czas i miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
„Rozdziobią nas kruki, wrony…” - streszczenie noweli
Problematyka noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Charakterystyka bohaterów noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Kompozycja i struktura noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Symbolizm noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Impresjonizm, naturalizm i ekspresjonizm noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Plan wydarzeń noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Motywy literackie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Najważniejsze cytaty noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”

Siłaczka
Czas i miejsce akcji opowiadania „Siłaczka”
„Siłaczka” - streszczenie opowiadania
Geneza opowiadania „Siłaczka”
Problematyka „Siłaczki”
Charakterystyka bohaterów „Siłaczki”
Kompozycja i struktura „Siłaczki”
Altruizm czy konformizm w „Siłaczce” Żeromskiego
Narracja „Siłaczki”
Plan wydarzeń „Siłaczki”
Motywy literackie w „Siłaczce”
Najważniejsze cytaty w „Siłaczce”

Inne
Stefan Żeromski - życiorys
Kalendarium twórczości Żeromskiego
Krytyczne opinie o „Opowiadaniach” Stefana Żeromskiego
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies