Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Opowiadania Żeromskiego

Problematyka „Siłaczki”

Siłaczka jest opowieścią o tak uniwersalnych sprawach, jak dążenie do celu czy uleganie przeciwnościom losu. Poznajemy z jej kart takie postawy, jak altruizm, heroizm, poświęcenie, czy całkiem inne: konformizm, ugodowość.

W swej kilkunastostronicowej noweli Stefan Żeromski przedstawił historię dwojga młodych ludzi, których losy zetknęły się w czasach studenckich, by skrzyżować się po kilku latach w momencie śmierci jednego z bohaterów.

W części retrospektywnej poznajemy Stasię Bozowską i Pawła Obareckiego sprzed kilku lat. Ona była wówczas siedemnastoletnią, żywą i ambitną dziewczyną, wielbicielką Darwina. Marzyła o medycznych studiach za granicą. On z kolei, nazywany przez kolegów: „refleksjonistą, marzycielem, wielkim leniuchem, zresztą przyszłą sławą”, był ubogim studentem czwartego roku medycyny, pragnącym szerzyć wśród najbiedniejszych zasady higieny i profilaktyki.

Życie i jego twarde reguły sprawiły jednak, że Obarecki, z aktywnego i pomocnego młodzieńca stał się zgorzkniałym i ospałym mieszkańcem Obrzydłówka. Członkiem miejscowej, prowincjonalnej elity, przyjmującej pacjentów w myśl zasady: „dawajcie pieniądze i wynoście się…”. Stasia Bozowska, tytułowa Siłaczka, z kolei poświęciła młodość i szansę na rodzinne ciepło dla realizacji tego, w co wierzyła. Umarła, do końca szerząc ideał pracy u podstaw.

Stefan Żeromski wypowiada się w swym utworze na wiele ważnych kwestii. W postaci Bozowskiej wyraża swą pochwałę dla postawy altruistycznej, heroicznego wysiłku w celu poprawienia życia opuszczonym i zaniedbanym, wywyższa jej poświęcenie i stawia ją za wzór. Potępia postawę Obareckiego, jego egoizm, słomiany zapał, konformizm. Choć Stanisława napotykała na swej drodze takie same przeszkody, jak on, to jednak potrafiła dotrzymać wierności wyznawanym zasadom.

Nowela jest głosem pisarza w sprawie pozytywistycznych haseł, takich jak praca organiczna i praca u podstaw. Żeromski wykazał, że w konfrontacji z rzeczywistością realizacja wzniosłych idei jest niemożliwa, ponieważ jednostka nie zmieni zbiorowości, nawet, jeżeli dysponuje taką siłą i energią, jak Siłaczka (przecież w końcu ponosi klęskę, nie zmienia sytuacji i pozycji chłopów).
Zobacz inne artykuły:

Doktor Piotr
Czas i miejsce akcji opowiadania „Doktor Piotr”
„Doktor Piotr” - stereszczenie opowiadania
Problematyka opowiadania „Doktor Piotr”
Charakterystyka głównych bohaterów opowiadania „Doktor Piotr”
Kompozycja i struktura opowiadania „Doktor Piotr”
„Doktor Piotr” - nowela czy opowiadanie?
Konflikt między ojcem a synem w „Doktorze Piotrze
Dominik Cedzyna jako przykład losów zrujnowanej szlachty w końcu XIX wieku w Królestwie Polskim
Plan wydarzeń opowiadania „Doktor Piotr”
Motywy literackie w opowiadaniu „Doktor Piotr”
Najważniejsze cytaty opowiadania „Doktor Piotr”

Rozdziobią nas kruki, wrony
Czas i miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
„Rozdziobią nas kruki, wrony…” - streszczenie noweli
Problematyka noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Charakterystyka bohaterów noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Kompozycja i struktura noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Symbolizm noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Impresjonizm, naturalizm i ekspresjonizm noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Plan wydarzeń noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Motywy literackie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Najważniejsze cytaty noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”

Siłaczka
Czas i miejsce akcji opowiadania „Siłaczka”
„Siłaczka” - streszczenie opowiadania
Geneza opowiadania „Siłaczka”
Problematyka „Siłaczki”
Charakterystyka bohaterów „Siłaczki”
Kompozycja i struktura „Siłaczki”
Altruizm czy konformizm w „Siłaczce” Żeromskiego
Narracja „Siłaczki”
Plan wydarzeń „Siłaczki”
Motywy literackie w „Siłaczce”
Najważniejsze cytaty w „Siłaczce”

Inne
Stefan Żeromski - życiorys
Kalendarium twórczości Żeromskiego
Krytyczne opinie o „Opowiadaniach” Stefana Żeromskiego
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies