Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Opowiadania Żeromskiego

Kompozycja i struktura noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”

Tematem noweli Stefan Żeromski uczynił epizod z końcowych dni powstania styczniowego (przygnębiający jesienny krajobraz), a dokładniej bestialskie zamordowanie Szymona Winrych przez oddział Rosjan.

W tej noweli Stefan Żeromski, tak jak w całej swej twórczości, nałożył nacisk na opis przyrody, powierzając jej rolę milczącego komentatora obserwowanych zdarzeń oraz tworząc przy jej pomocy odpowiedni nastrój.

Scena ta składa się z trzech mniejszych jednostek treściowych. Każda z nich mogłaby być osobną nowelką, ponieważ stanowi odrębną całość.

Pierwsza opowiada o przypadkowym spotkaniu przewożącego broń powstańca z oddziałem Moskali. Druga dotyczy opisu ataku wygłodniałych wron na ciało martwego bohatera, a ostatnia – trzecia – okradzenia nieboszczyka przez mieszkańca okolicznej wsi.

Anna Popławska stwierdza, iż: „Naczelną rolę odgrywają w noweli komentarze, pozwalające przedstawić sprawy ogólnonarodowe”.


Zobacz inne artykuły:

Doktor Piotr
Czas i miejsce akcji opowiadania „Doktor Piotr”
„Doktor Piotr” - stereszczenie opowiadania
Problematyka opowiadania „Doktor Piotr”
Charakterystyka głównych bohaterów opowiadania „Doktor Piotr”
Kompozycja i struktura opowiadania „Doktor Piotr”
„Doktor Piotr” - nowela czy opowiadanie?
Konflikt między ojcem a synem w „Doktorze Piotrze
Dominik Cedzyna jako przykład losów zrujnowanej szlachty w końcu XIX wieku w Królestwie Polskim
Plan wydarzeń opowiadania „Doktor Piotr”
Motywy literackie w opowiadaniu „Doktor Piotr”
Najważniejsze cytaty opowiadania „Doktor Piotr”

Rozdziobią nas kruki, wrony
Czas i miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
„Rozdziobią nas kruki, wrony…” - streszczenie noweli
Problematyka noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Charakterystyka bohaterów noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Kompozycja i struktura noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Symbolizm noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Impresjonizm, naturalizm i ekspresjonizm noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Plan wydarzeń noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Motywy literackie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”
Najważniejsze cytaty noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony…”

Siłaczka
Czas i miejsce akcji opowiadania „Siłaczka”
„Siłaczka” - streszczenie opowiadania
Geneza opowiadania „Siłaczka”
Problematyka „Siłaczki”
Charakterystyka bohaterów „Siłaczki”
Kompozycja i struktura „Siłaczki”
Altruizm czy konformizm w „Siłaczce” Żeromskiego
Narracja „Siłaczki”
Plan wydarzeń „Siłaczki”
Motywy literackie w „Siłaczce”
Najważniejsze cytaty w „Siłaczce”

Inne
Stefan Żeromski - życiorys
Kalendarium twórczości Żeromskiego
Krytyczne opinie o „Opowiadaniach” Stefana Żeromskiego
Bibliografia



Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies