Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Cierpienia młodego Wertera

Okres „burzy i naporu” (Sturm und Drang)

Autor: Dorota Blednicka

YOUNGIZM – zespół tendencji w literaturze końca XVIII i na początku XIX wieku, przejawiający się dydaktyzmem etycznym połączonym z scenerią cmentarzy i rozważaniami o śmierci oraz kruchości ludzkiego życia.

W Francji znaczące stały się idee Anny Stal, która uważała, że literatura pozostaje w nierozerwalnym związku z życiem społecznym. F. R. de Chateaubriand w powieści Rne wykreował samotnego bohatera, niezdolnego do jakiegokolwiek działania – reneizm.

RENEIZM – sposób kreowania postaci w literaturze romantycznej, którego pierwowzorem stał się tytułowy bohater opowiadania F. R. de Chateaubrianda „Rene”. Był to bohater osamotniony, o wybujałej wyobraźni, niezdolny do aktywnego działania, zniechęcony do życia i myślący o samobójstwie.

J. H. B. de Saint-Pierre w utworze Paweł i Wirginia stworzył obraz przyrody, przyjaznej człowiekowi i wyrażającej jego emocje i uczucia – pejzaż emocjonalny.

Idee i hasła preromantyczne były obecne również w Niemczech. Pod koniec XVIII wieku był to kraj podzielony na liczne państewka o charakterze feudalno – arystokratycznym. Młode pokolenie buntowało się przeciwko despotycznej władzy królów i książąt oraz feudalnemu uciskowi mieszczan i chłopów. Zalążkiem nowego nurtu literackiego stała się grupa Gttinger Hain. Po ukazaniu się Cierpień młodego Wertera, przywódcą „burzy i naporu” stał się Johann Wolfgang Goethe, wokół którego zaczęła skupiać się młodzież, pochodząca z niezamożnych rodzin.

Protestowali przeciwko panującym konwenansom społecznym i sytuacji politycznej rozdartego kraju. Wyrażali również sympatię dla ruchów rewolucyjnych. Podobnie jak inni preromantycy, stali oni w opozycji do oświeceniowego racjonalizmu i klasycyzmu. Głosili wyższość wyobraźni, zwrot ku źródłom ludowym i narodowym.

Założenia teoretyczne „Sturm und Drang” sformułowali J. H. Hamann i J. G. Herder. Pierwszym manifestem nowych poglądów stały się wiersze H. Gttingera. Prekursorami „burzy i naporu” obok Goethego byli: J. J. Bodmer, J. J. Breitinger, Ch. F. Gelert, H. W. Gerstenberg. Autorami najwybitniejszych dzieł tego nurtu literackiego byli: Goethe, F. Schiller, A. H. Brger, J. M. R. Lenz, F. Mller oraz H. L. Wagner. Na nowo zachwycali się Szekspirem, którego uważali za praojca i wzór swobody oraz dzikości. Jako najważniejszy w twórczości cenili styl oryginalnego geniuszu. Odkryli niemieckie dziedzictwo historyczne, utrwalone w legendach, dawnych pieśniach oraz baśniach, co rozbudziło w nich niemieckiego ducha narodowego.
Twórcy, działający w kręgu „burzy i naporu” stworzyli nowy typ bohatera literackiego – jednostki zbuntowanej przeciwko skostniałym regułom społecznym i moralnym, walczącej z przesądami stanowymi i obowiązującymi kanonami moralno – obyczajowymi. Wprowadzili również do literatury motywy ludowe. Kładli szczególny nacisk na psychologizm i emocjonalizm postaci.

„Sturm und Drang” odegrał ważną rolę w kształtowaniu się romantyzmu europejskiego.

strona:    1    2  

Szybki test:

Reneizm zapoczątkowało dzieło:
a) Hamanna
b) Herdera
c) Chateaubrianda
d) Saint-Pierre`ego
Rozwiązanie

Twórcy czasów „burzy i naporu” nie odrzucali:
a) racjonalizmu i intelektualizmu
b) uczuć i intuicji
c) wiary w harmonijny świat
d) sztywnych kanonów klasycyzmu
Rozwiązanie

Gotycyzm wiązał się z:
a) opisywaniem architektury gotyckiej
b) umieszczaniem akcji utworów w gotyckiej scenografii
c) motywem wypraw krzyżowych
d) zainteresowaniem epoką średniowiecza
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Cierpienia młodego Wertera” - streszczenie
Geneza „Cierpień młodego Wertera”
Czas, miejsce akcji i narrator w powieści „Cierpienia młodego Wertera”
Motywy literackie w „Cierpieniach młodego Wertera”
Plan wydarzeń „Cierpień młodego Wertera”
„Cierpienia młodego Wertera” jako powieść epistolarna
Główne wątki „Cierpień młodego Wertera”
Werteryzm
Okres „burzy i naporu” (Sturm und Drang)
Racjonalizm czy marzycielstwo – porównanie poglądów Alberta i Wertera
Najważniejsze cytaty w „Cierpieniach młodego Wertera”
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Wertera – naiwny kochanek czy bohater tragiczny?
Obraz tragicznej miłości i przemiany wewnętrznej Wertera
Charakterystyka głównych bohaterów - Werter, Szarlota S., Albert
Charakterystyka bohaterów drugoplanowych „Cierpień młodego Wertera”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies