Test:

Stolica państwa faraona to:
a) Kair
b) Memfis
c) Giza
d) Teby
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) kruszcu
b) drzewa
c) zwierzęcia
d) napoju
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Memphis
b) Tebach
c) Numbii
d) Gizie
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) wiosna
b) jesień
c) lato
d) zima
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) była mniejsza w porównaniu do innych państw
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) była niewystarczająca
d) wahała się
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1894
b) 1892
c) 1890
d) 1888
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Babilończyków
b) Persów
c) Asyryjczyków
d) Fenicjan
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
b) nie podzielił fabuły powieści
c) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
d) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) kanału
b) piramidy
c) grobowca
d) świątyni
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zatopione w rzece
b) zmumifikowane
c) pochowane w ziemi
d) spalone
Rozwiązanie


Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) konwencją XIX-wieczną
b) warsztatem pisarza
c) jego poglądami
d) założeniami pozytywistycznym
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) dotykajacą problemów władzy
b) poświęconą Egiptowi
c) wielowątkową
d) historyczną
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) słabość armii
b) niechęć ludzi do kapłanów
c) cudzoziemców
d) złe zarządzanie niewolnikami
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) córce
b) matce
c) przyjacielowi
d) żonie
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały wieczór
b) cały dzień
c) dwie godziny
d) sześć godzin
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) popołudniowych
b) porannych
c) wieczornych
d) południowych
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Seta
b) Ozyrysa
c) Amona
d) Sema
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) wojną z Persją
b) wojną z Asyrią
c) buntem następcy faraona
d) nieurodzajem
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) jedwabną chustę
b) swego najlepszego niewolnika
c) złoty kielich
d) klatkę z gołębiami
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) opadającego Nilu
b) piramidy
c) pustego kielicha
d) faraona
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) dwadzieścia lat
b) szesnaście lat
c) osiemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) XII wieku przed Chrystusem
b) IX wieku przed Chrystusem
c) X wieku przed Chrystusem
d) XI wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) pragnienia
b) cienia
c) ducha
d) trwania
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Nitager
b) Herhor
c) Tutmozis
d) Pentuer
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) lew
b) ibis
c) byk
d) skarabeusz
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używali wyżsi urzędnicy
b) uzywali arcykapłani
c) używali wszyscy arystokraci egipscy
d) używał następca faraona
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Niewinność
b) Pieszczota
c) Podniecenie
d) Rozkosz
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) złotą bransoletę
b) kielich
c) niewolnika
d) pierścień
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) konia
b) miecza
c) hełmu
d) kielicha
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Lykon
b) Tutmozis
c) Hiram
d) Dagon
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie XII
b) Ramzesie XI
c) Ramzesie X
d) Ramzesie IX
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) arcykapłana
b) dowódcy armii
c) nomarchy
d) kapłana
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „bohaterski”
b) „niezwyciężony”
c) „mężny”
d) „zwycięski”
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Rosji
b) Austrii
c) Francji
d) Niemczech
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) hełm
b) pierścień
c) miecz
d) berło
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) wylew Nilu
b) burza piaskowa
c) choroba
d) nazwa egipska miesiąca
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Tygodniku Powszechnym”
b) „Przeglądzie Ilustrowanym”
c) „Przeglądzie Warszawskim”
d) „Tygodniku Ilustrowanym”
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisach budowli
b) w opisie walk
c) w opisach kostiumów
d) w opisie charakteru bohaterów
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Jan w Oleju”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Piotr znad Bugu”
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Menesa
b) Eunana
c) Herhora
d) Samentu
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 34
b) 30
c) 32
d) 36
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Jakub
b) Mojżesz
c) Dawid
d) Izaak
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) oficera
c) zarządcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Ozirisa
b) Amona
c) Seta
d) Sema
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Murzyni
b) Fenicjanie
c) Grecy
d) Żydzi
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 19
b) 26
c) 29
d) 32
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Lykona
b) Ramzesa
c) Kamę
d) Herhora
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Amona
b) piramidach
c) Labiryncie
d) świątyni Ozyrysa
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Fenicjan
b) Żydów
c) Greków
d) Babilończyków
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) skarabeusza
b) lwa
c) szakala
d) ibisa
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Dolnego Nilu
b) Memphis
c) państwa Haat
d) Górnego Nilu
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka tygodni
b) kilka dni
c) kilka godzin
d) kilka miesięcy
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) tebańskiego
b) fenickiego
c) trackiego
d) libijskiego
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) dwudziestoletniemu synowi
b) ministrowi wojny
c) doświadczonemu dowódcy armii
d) bratu
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zapanował głód
b) zmniejszyły się tereny uprawne
c) nie miał kto budować piramid
d) zatrudniano cudzoziemców
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) IX
b) VII
c) V
d) III
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Babilończycy
b) Fenicjanie
c) Żydzi
d) Grecy
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) gliniane naczynie
b) kupę piasku
c) fatamorganę
d) fale na wodzie
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Sema
b) Ozyrysa
c) Seta
d) Amona
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) legendarna
b) złożona z biografii kilku faraonów
c) autentyczna
d) fikcyjna
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Mentezufis
b) Herhor
c) Mefres
d) Pentuer
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) drugą żoną faraona
b) kochanką faraona
c) córką Ramzesa XII
d) pierwszą żoną faraona
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) języka polskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) łaciny
d) historii Polski
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) kapłanem
b) rządcą folwarku
c) dowódca wojskowym
d) namiestnikiem prowincji
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Amona
b) Horusa
c) Izydy
d) Hator
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) matka
b) przyjaciel
c) ojciec
d) kapłan
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) cudzołóstwo
b) zdradę narodu żydowskiego
c) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
d) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) czternaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Lublinie
b) Kaliszu
c) Warszawie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) wojsko
b) warstwa kapłańska
c) artstokracja
d) lud
Rozwiązanie

Bakura to:
a) Grek
b) wojskowy
c) kapłan
d) robotnik
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słonych
b) Lodowych
c) Sodowych
d) Słodowych
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) wątki miłosne
b) bohaterowie
c) spisanie historii Ramzesa XIII
d) opisy architektury egipskiej
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) naukowy wstęp
b) reporterski wstęp
c) reportażowy wstęp
d) popularnonaukowy wstęp
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Asyrią
b) Persją
c) Grecją
d) Libią
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) nieopodal pałacu faraona
b) na pustyni
c) po prawej stronie Nilu
d) po lewej stronie Nilu
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Kurier Warszawski”
c) „Mucha”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) Nil nierównomiernie wylewa
b) pustynia zabiera żyzne grunty
c) panoszą się cudzoziemcy
d) państwu zagrażają inne ludy
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) pieniądze
b) sława
c) kobiety
d) władza
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) krew z niewinnych dzieci
b) miksturę ze specjalnych ziół
c) puchar wina
d) kobyle mleko
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) konie
b) żywność
c) broń
d) pieniądze
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) niebieską
b) żółtą
c) szarą
d) zieloną
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Konstancina
c) Lublina
d) Białegostoku
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) pszenicznej
b) złotej
c) mahoniowej
d) miedzianej
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) źle przyjęta
b) entuzjastycznie przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) nomarcha
b) arcykapłan
c) dowódca wojsk
d) kapłan Amona
Rozwiązanie

Menes to:
a) minister skarbu
b) bibliotekarz
c) astrolog i wynalazca
d) strażnik Labiryntu
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) folwarki w dzierżawę
b) prawo uprawy żyznych ziem
c) administrację pałacu
d) prawo sprzedaży niewolników
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Tutmozis
b) Herhor
c) Pentuer
d) Nitager
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Nałęczowie
b) Zakopanem
c) Wiśle
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) pantery
b) tygrysa
c) wielbłąda
d) lwa
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Gizę
b) Memphis
c) Babilon
d) Teby
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Szalbierz”
b) „Na rubieży”
c) „Pod Okrętem”
d) „W dolinie”
Rozwiązanie

Samentu:
a) umiera otruty
b) popełnia samobójstwo
c) zostaje zasztyletowany
d) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Pentuer
b) Ramzes XIII
c) Herhor
d) Mefres
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) sierpień
b) marzec
c) luty
d) wrzesień
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej pierwszej
b) dwudziestej
c) dwudziestej siódmej
d) osiemnastej
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) matematyczno-fizycznym
c) historycznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) szczegółowy
b) ogólny
c) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
d) monumentalny
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) panterę
b) byka
c) lwa
d) krokodyla
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) szybko zostanie zawarty pokój
b) to słaby kraj
c) rządzi nim nieudacznik
d) faraon uwolni libijskich niewolników
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Pentuerowi
b) Herhorowi
c) Mefresowi
d) synowi
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
b) dwieście tysięcy żołnierzy
c) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
d) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies