Test:

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) pantery
b) tygrysa
c) wielbłąda
d) lwa
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) dotykajacą problemów władzy
b) wielowątkową
c) poświęconą Egiptowi
d) historyczną
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) nieurodzajem
b) buntem następcy faraona
c) wojną z Persją
d) wojną z Asyrią
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) pierścień
b) kielich
c) niewolnika
d) złotą bransoletę
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) naukowy wstęp
b) reporterski wstęp
c) reportażowy wstęp
d) popularnonaukowy wstęp
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) na pustyni
b) po prawej stronie Nilu
c) nieopodal pałacu faraona
d) po lewej stronie Nilu
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) V
b) IX
c) VII
d) III
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) XI wieku przed Chrystusem
b) IX wieku przed Chrystusem
c) XII wieku przed Chrystusem
d) X wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka godzin
b) kilka tygodni
c) kilka miesięcy
d) kilka dni
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Ozyrysa
b) Seta
c) Amona
d) Sema
Rozwiązanie


Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
b) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) dwieście tysięcy żołnierzy
d) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) pieniądze
b) broń
c) konie
d) żywność
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Pod Okrętem”
b) „Szalbierz”
c) „Na rubieży”
d) „W dolinie”
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używali wyżsi urzędnicy
b) uzywali arcykapłani
c) używali wszyscy arystokraci egipscy
d) używał następca faraona
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) szczegółowy
b) monumentalny
c) ogólny
d) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) złotej
b) mahoniowej
c) miedzianej
d) pszenicznej
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) berło
b) miecz
c) hełm
d) pierścień
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Mucha”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Marek od Tamary”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1892
b) 1888
c) 1890
d) 1894
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) zwierzęcia
b) kruszcu
c) drzewa
d) napoju
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Hator
b) Amona
c) Horusa
d) Izydy
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
b) cudzołóstwo
c) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
d) zdradę narodu żydowskiego
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisie walk
b) w opisie charakteru bohaterów
c) w opisach budowli
d) w opisach kostiumów
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 34
b) 30
c) 32
d) 36
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) spalone
b) pochowane w ziemi
c) zatopione w rzece
d) zmumifikowane
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) tebańskiego
b) libijskiego
c) trackiego
d) fenickiego
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „bohaterski”
b) „mężny”
c) „zwycięski”
d) „niezwyciężony”
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały dzień
b) cały wieczór
c) dwie godziny
d) sześć godzin
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Ozyrysa
b) Amona
c) Seta
d) Sema
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje zasztyletowany
b) umiera otruty
c) popełnia samobójstwo
d) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fatamorganę
b) fale na wodzie
c) kupę piasku
d) gliniane naczynie
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Grecy
b) Żydzi
c) Babilończycy
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Pentuer
b) Tutmozis
c) Nitager
d) Herhor
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) żółtą
b) zieloną
c) niebieską
d) szarą
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) lwa
b) krokodyla
c) panterę
d) byka
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) osiemnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) czternaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Ramzesa
b) Herhora
c) Lykona
d) Kamę
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Rozkosz
b) Pieszczota
c) Podniecenie
d) Niewinność
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) historycznym
c) botanicznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Tebach
b) Numbii
c) Gizie
d) Memphis
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Żydzi
b) Murzyni
c) Fenicjanie
d) Grecy
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) porannych
b) wieczornych
c) południowych
d) popołudniowych
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) warstwa kapłańska
b) wojsko
c) artstokracja
d) lud
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) synowi
b) Pentuerowi
c) Mefresowi
d) Herhorowi
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) zima
b) wiosna
c) lato
d) jesień
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Babilon
b) Gizę
c) Memphis
d) Teby
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) języka polskiego
b) łaciny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) historii Polski
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) folwarki w dzierżawę
b) prawo uprawy żyznych ziem
c) administrację pałacu
d) prawo sprzedaży niewolników
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Francji
b) Rosji
c) Austrii
d) Niemczech
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Tygodniku Powszechnym”
b) „Tygodniku Ilustrowanym”
c) „Przeglądzie Ilustrowanym”
d) „Przeglądzie Warszawskim”
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) cudzoziemców
b) słabość armii
c) złe zarządzanie niewolnikami
d) niechęć ludzi do kapłanów
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej
b) dwudziestej pierwszej
c) dwudziestej siódmej
d) osiemnastej
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) założeniami pozytywistycznym
b) jego poglądami
c) warsztatem pisarza
d) konwencją XIX-wieczną
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) rządcą folwarku
b) kapłanem
c) dowódca wojskowym
d) namiestnikiem prowincji
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) szybko zostanie zawarty pokój
b) faraon uwolni libijskich niewolników
c) rządzi nim nieudacznik
d) to słaby kraj
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) córką Ramzesa XII
b) drugą żoną faraona
c) pierwszą żoną faraona
d) kochanką faraona
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie X
b) Ramzesie IX
c) Ramzesie XII
d) Ramzesie XI
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słonych
b) Lodowych
c) Sodowych
d) Słodowych
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) lwa
b) ibisa
c) skarabeusza
d) szakala
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) dowódcy armii
b) nomarchy
c) kapłana
d) arcykapłana
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) jedwabną chustę
b) swego najlepszego niewolnika
c) klatkę z gołębiami
d) złoty kielich
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) hełmu
b) kielicha
c) miecza
d) konia
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) marzec
b) luty
c) wrzesień
d) sierpień
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) bratu
b) dwudziestoletniemu synowi
c) ministrowi wojny
d) doświadczonemu dowódcy armii
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) opadającego Nilu
b) piramidy
c) pustego kielicha
d) faraona
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) trwania
b) cienia
c) ducha
d) pragnienia
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) matce
b) żonie
c) córce
d) przyjacielowi
Rozwiązanie

Menes to:
a) minister skarbu
b) strażnik Labiryntu
c) bibliotekarz
d) astrolog i wynalazca
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Dagon
b) Lykon
c) Hiram
d) Tutmozis
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 26
b) 19
c) 32
d) 29
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) krew z niewinnych dzieci
b) puchar wina
c) kobyle mleko
d) miksturę ze specjalnych ziół
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Mentezufis
b) Herhor
c) Pentuer
d) Mefres
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) źle przyjęta
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Memphis
b) Dolnego Nilu
c) Górnego Nilu
d) państwa Haat
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Mojżesz
b) Jakub
c) Dawid
d) Izaak
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) sława
b) kobiety
c) władza
d) pieniądze
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Libią
b) Grecją
c) Asyrią
d) Persją
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Samentu
b) Eunana
c) Menesa
d) Herhora
Rozwiązanie

Prus:
a) nie podzielił fabuły powieści
b) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
c) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
d) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) grobowca
b) piramidy
c) świątyni
d) kanału
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) zarządcy
c) nauczyciela
d) oficera
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Nałęczowie
c) Wiśle
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Bakura to:
a) wojskowy
b) Grek
c) robotnik
d) kapłan
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
b) była mniejsza w porównaniu do innych państw
c) była niewystarczająca
d) wahała się
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Białegostoku
b) Konstancina
c) Lublina
d) Zamościa
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Memfis
b) Kair
c) Teby
d) Giza
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Amona
b) Sema
c) Ozirisa
d) Seta
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) wątki miłosne
b) opisy architektury egipskiej
c) bohaterowie
d) spisanie historii Ramzesa XIII
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Greków
b) Fenicjan
c) Żydów
d) Babilończyków
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) nazwa egipska miesiąca
b) wylew Nilu
c) burza piaskowa
d) choroba
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) państwu zagrażają inne ludy
b) pustynia zabiera żyzne grunty
c) Nil nierównomiernie wylewa
d) panoszą się cudzoziemcy
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwanaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) autentyczna
b) złożona z biografii kilku faraonów
c) fikcyjna
d) legendarna
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) lew
b) ibis
c) byk
d) skarabeusz
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) arcykapłan
b) nomarcha
c) dowódca wojsk
d) kapłan Amona
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) matka
b) ojciec
c) kapłan
d) przyjaciel
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) nie miał kto budować piramid
b) zapanował głód
c) zmniejszyły się tereny uprawne
d) zatrudniano cudzoziemców
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Kaliszu
c) Lublinie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Ramzes XIII
b) Herhor
c) Mefres
d) Pentuer
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) piramidach
b) świątyni Ozyrysa
c) świątyni Amona
d) Labiryncie
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Tutmozis
b) Herhor
c) Nitager
d) Pentuer
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Persów
b) Fenicjan
c) Babilończyków
d) Asyryjczyków
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies