Test:

Największa słabość Ramzesa to:
a) sława
b) kobiety
c) władza
d) pieniądze
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Fenicjan
b) Babilończyków
c) Greków
d) Żydów
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) opadającego Nilu
b) pustego kielicha
c) piramidy
d) faraona
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Hator
b) Horusa
c) Amona
d) Izydy
Rozwiązanie

Bakura to:
a) robotnik
b) kapłan
c) Grek
d) wojskowy
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zapanował głód
b) zmniejszyły się tereny uprawne
c) zatrudniano cudzoziemców
d) nie miał kto budować piramid
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) dowódca wojskowym
b) kapłanem
c) rządcą folwarku
d) namiestnikiem prowincji
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
b) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
c) nie podzielił fabuły powieści
d) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) nazwa egipska miesiąca
b) wylew Nilu
c) burza piaskowa
d) choroba
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Lykon
b) Tutmozis
c) Hiram
d) Dagon
Rozwiązanie


Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) wieczornych
b) południowych
c) popołudniowych
d) porannych
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) żółtą
b) zieloną
c) szarą
d) niebieską
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) X wieku przed Chrystusem
b) IX wieku przed Chrystusem
c) XI wieku przed Chrystusem
d) XII wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) historii Polski
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) języka polskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Amona
b) Seta
c) Ozyrysa
d) Sema
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) państwa Haat
b) Górnego Nilu
c) Memphis
d) Dolnego Nilu
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Persów
b) Asyryjczyków
c) Fenicjan
d) Babilończyków
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Grecy
b) Murzyni
c) Fenicjanie
d) Żydzi
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Mefresowi
b) Pentuerowi
c) synowi
d) Herhorowi
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) tygrysa
b) wielbłąda
c) pantery
d) lwa
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) luty
b) sierpień
c) marzec
d) wrzesień
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) trackiego
b) libijskiego
c) fenickiego
d) tebańskiego
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Pentuer
b) Mefres
c) Mentezufis
d) Herhor
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisie walk
b) w opisach kostiumów
c) w opisach budowli
d) w opisie charakteru bohaterów
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) wojsko
b) warstwa kapłańska
c) artstokracja
d) lud
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) była niewystarczająca
b) była mniejsza w porównaniu do innych państw
c) wahała się
d) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) doświadczonemu dowódcy armii
b) ministrowi wojny
c) bratu
d) dwudziestoletniemu synowi
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) miecza
b) kielicha
c) hełmu
d) konia
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka tygodni
b) kilka godzin
c) kilka dni
d) kilka miesięcy
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały dzień
b) sześć godzin
c) dwie godziny
d) cały wieczór
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) nauczyciela
c) zarządcy
d) oficera
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie XI
b) Ramzesie IX
c) Ramzesie XII
d) Ramzesie X
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Niwa”
c) „Mucha”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) jego poglądami
b) warsztatem pisarza
c) założeniami pozytywistycznym
d) konwencją XIX-wieczną
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) berło
b) miecz
c) pierścień
d) hełm
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Niewinność
b) Pieszczota
c) Podniecenie
d) Rozkosz
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) na pustyni
b) nieopodal pałacu faraona
c) po prawej stronie Nilu
d) po lewej stronie Nilu
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) kapłan
b) przyjaciel
c) ojciec
d) matka
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) lew
b) ibis
c) byk
d) skarabeusz
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Nałęczowie
b) Wiśle
c) Zakopanem
d) Wiedniu
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Szalbierz”
b) „W dolinie”
c) „Na rubieży”
d) „Pod Okrętem”
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) pieniądze
b) broń
c) żywność
d) konie
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) historycznym
c) matematyczno-fizycznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Asyrią
b) Persją
c) Libią
d) Grecją
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje zasztyletowany
b) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
c) umiera otruty
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) kielich
b) pierścień
c) złotą bransoletę
d) niewolnika
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Przeglądzie Warszawskim”
b) „Przeglądzie Ilustrowanym”
c) „Tygodniku Ilustrowanym”
d) „Tygodniku Powszechnym”
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) cudzoziemców
b) złe zarządzanie niewolnikami
c) niechęć ludzi do kapłanów
d) słabość armii
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Tutmozis
b) Herhor
c) Pentuer
d) Nitager
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) entuzjastycznie przyjęta
c) źle przyjęta
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 34
b) 32
c) 36
d) 30
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Mojżesz
b) Izaak
c) Jakub
d) Dawid
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) osiemnastej
b) dwudziestej siódmej
c) dwudziestej
d) dwudziestej pierwszej
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) folwarki w dzierżawę
b) prawo sprzedaży niewolników
c) prawo uprawy żyznych ziem
d) administrację pałacu
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używali wyżsi urzędnicy
b) uzywali arcykapłani
c) używał następca faraona
d) używali wszyscy arystokraci egipscy
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Lublina
b) Konstancina
c) Białegostoku
d) Zamościa
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
b) ogólny
c) monumentalny
d) szczegółowy
Rozwiązanie

Menes to:
a) bibliotekarz
b) strażnik Labiryntu
c) astrolog i wynalazca
d) minister skarbu
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Lublinie
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) nieurodzajem
b) wojną z Asyrią
c) buntem następcy faraona
d) wojną z Persją
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) lato
b) wiosna
c) zima
d) jesień
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) klatkę z gołębiami
b) złoty kielich
c) swego najlepszego niewolnika
d) jedwabną chustę
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) to słaby kraj
b) szybko zostanie zawarty pokój
c) rządzi nim nieudacznik
d) faraon uwolni libijskich niewolników
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) dotykajacą problemów władzy
b) historyczną
c) poświęconą Egiptowi
d) wielowątkową
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „niezwyciężony”
b) „zwycięski”
c) „bohaterski”
d) „mężny”
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) reportażowy wstęp
b) naukowy wstęp
c) popularnonaukowy wstęp
d) reporterski wstęp
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) krew z niewinnych dzieci
b) kobyle mleko
c) miksturę ze specjalnych ziół
d) puchar wina
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) kupę piasku
b) fatamorganę
c) gliniane naczynie
d) fale na wodzie
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) kruszcu
b) napoju
c) zwierzęcia
d) drzewa
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) dowódca wojsk
b) arcykapłan
c) kapłan Amona
d) nomarcha
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) pragnienia
b) cienia
c) trwania
d) ducha
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) czternaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Herhor
b) Pentuer
c) Nitager
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Grecy
b) Fenicjanie
c) Żydzi
d) Babilończycy
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Memphis
b) Babilon
c) Gizę
d) Teby
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) kanału
b) świątyni
c) piramidy
d) grobowca
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) spalone
b) zmumifikowane
c) zatopione w rzece
d) pochowane w ziemi
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 19
b) 29
c) 32
d) 26
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) matce
b) córce
c) przyjacielowi
d) żonie
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Amona
b) Sema
c) Seta
d) Ozyrysa
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1894
b) 1890
c) 1888
d) 1892
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Eunana
b) Menesa
c) Herhora
d) Samentu
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Memphis
b) Gizie
c) Tebach
d) Numbii
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) miedzianej
b) złotej
c) pszenicznej
d) mahoniowej
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) szakala
b) lwa
c) ibisa
d) skarabeusza
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Teby
b) Kair
c) Memfis
d) Giza
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Lodowych
b) Słonych
c) Słodowych
d) Sodowych
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) nomarchy
b) kapłana
c) arcykapłana
d) dowódcy armii
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) cudzołóstwo
b) zdradę narodu żydowskiego
c) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
d) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Seta
b) Ozirisa
c) Amona
d) Sema
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Rosji
b) Niemczech
c) Francji
d) Austrii
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Amona
b) Labiryncie
c) świątyni Ozyrysa
d) piramidach
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) lwa
b) byka
c) panterę
d) krokodyla
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Pentuer
b) Herhor
c) Ramzes XIII
d) Mefres
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) córką Ramzesa XII
b) pierwszą żoną faraona
c) drugą żoną faraona
d) kochanką faraona
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) IX
b) III
c) V
d) VII
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Ramzesa
b) Herhora
c) Lykona
d) Kamę
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) państwu zagrażają inne ludy
b) Nil nierównomiernie wylewa
c) panoszą się cudzoziemcy
d) pustynia zabiera żyzne grunty
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) opisy architektury egipskiej
b) bohaterowie
c) spisanie historii Ramzesa XIII
d) wątki miłosne
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) autentyczna
b) złożona z biografii kilku faraonów
c) fikcyjna
d) legendarna
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) dwieście tysięcy żołnierzy
b) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
d) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies