Test:

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) niechęć ludzi do kapłanów
b) złe zarządzanie niewolnikami
c) cudzoziemców
d) słabość armii
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „niezwyciężony”
b) „bohaterski”
c) „zwycięski”
d) „mężny”
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) konwencją XIX-wieczną
b) założeniami pozytywistycznym
c) warsztatem pisarza
d) jego poglądami
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisie walk
b) w opisie charakteru bohaterów
c) w opisach kostiumów
d) w opisach budowli
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Tygodniku Ilustrowanym”
b) „Przeglądzie Warszawskim”
c) „Tygodniku Powszechnym”
d) „Przeglądzie Ilustrowanym”
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Zakopanem
c) Wiedniu
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) filologicznym
b) historycznym
c) matematyczno-fizycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Sema
b) Seta
c) Amona
d) Ozirisa
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Dawid
b) Izaak
c) Mojżesz
d) Jakub
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Asyryjczyków
b) Persów
c) Fenicjan
d) Babilończyków
Rozwiązanie


Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) nomarcha
b) dowódca wojsk
c) arcykapłan
d) kapłan Amona
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) V
b) IX
c) VII
d) III
Rozwiązanie

Samentu:
a) popełnia samobójstwo
b) zostaje zasztyletowany
c) umiera otruty
d) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) córce
b) przyjacielowi
c) żonie
d) matce
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) zieloną
b) niebieską
c) żółtą
d) szarą
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) złoty kielich
b) swego najlepszego niewolnika
c) klatkę z gołębiami
d) jedwabną chustę
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) czternaście lat
b) szesnaście lat
c) osiemnaście lat
d) dwanaście lat
Rozwiązanie

Prus:
a) nie podzielił fabuły powieści
b) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
c) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
d) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Sema
b) Ozyrysa
c) Seta
d) Amona
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) szakala
b) skarabeusza
c) lwa
d) ibisa
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Memphis
b) Tebach
c) Numbii
d) Gizie
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) osiemnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) szesnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) krew z niewinnych dzieci
b) miksturę ze specjalnych ziół
c) kobyle mleko
d) puchar wina
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) rządzi nim nieudacznik
b) faraon uwolni libijskich niewolników
c) to słaby kraj
d) szybko zostanie zawarty pokój
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) źle przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) pierścień
b) miecz
c) hełm
d) berło
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) pochowane w ziemi
b) spalone
c) zmumifikowane
d) zatopione w rzece
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) arcykapłana
b) nomarchy
c) dowódcy armii
d) kapłana
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) burza piaskowa
b) nazwa egipska miesiąca
c) choroba
d) wylew Nilu
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) jesień
b) zima
c) lato
d) wiosna
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Seta
b) Sema
c) Amona
d) Ozyrysa
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
b) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
d) dwieście tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) grobowca
b) piramidy
c) świątyni
d) kanału
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie IX
b) Ramzesie X
c) Ramzesie XI
d) Ramzesie XII
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Grecy
b) Babilończycy
c) Żydzi
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Babilończyków
b) Żydów
c) Greków
d) Fenicjan
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Grecją
b) Libią
c) Persją
d) Asyrią
Rozwiązanie

Menes to:
a) bibliotekarz
b) astrolog i wynalazca
c) strażnik Labiryntu
d) minister skarbu
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Eunana
b) Samentu
c) Menesa
d) Herhora
Rozwiązanie

Bakura to:
a) kapłan
b) Grek
c) robotnik
d) wojskowy
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) IX wieku przed Chrystusem
b) X wieku przed Chrystusem
c) XI wieku przed Chrystusem
d) XII wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zatrudniano cudzoziemców
b) nie miał kto budować piramid
c) zapanował głód
d) zmniejszyły się tereny uprawne
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) folwarki w dzierżawę
b) prawo uprawy żyznych ziem
c) prawo sprzedaży niewolników
d) administrację pałacu
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały dzień
b) cały wieczór
c) dwie godziny
d) sześć godzin
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Hiram
b) Dagon
c) Lykon
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka miesięcy
b) kilka tygodni
c) kilka godzin
d) kilka dni
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Mentezufis
b) Mefres
c) Pentuer
d) Herhor
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) bratu
b) dwudziestoletniemu synowi
c) doświadczonemu dowódcy armii
d) ministrowi wojny
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) pieniądze
b) kobiety
c) władza
d) sława
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Murzyni
b) Grecy
c) Żydzi
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) nieurodzajem
b) wojną z Persją
c) wojną z Asyrią
d) buntem następcy faraona
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) ibis
b) byk
c) skarabeusz
d) lew
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Lodowych
b) Sodowych
c) Słodowych
d) Słonych
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Białegostoku
b) Konstancina
c) Lublina
d) Zamościa
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Niwa”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) faraona
b) opadającego Nilu
c) piramidy
d) pustego kielicha
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) złożona z biografii kilku faraonów
b) legendarna
c) autentyczna
d) fikcyjna
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Na rubieży”
b) „W dolinie”
c) „Pod Okrętem”
d) „Szalbierz”
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) drugą żoną faraona
b) pierwszą żoną faraona
c) kochanką faraona
d) córką Ramzesa XII
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) była mniejsza w porównaniu do innych państw
b) wahała się
c) była niewystarczająca
d) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) tygrysa
b) wielbłąda
c) pantery
d) lwa
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Babilon
b) Teby
c) Gizę
d) Memphis
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) historii Polski
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Giza
b) Kair
c) Memfis
d) Teby
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) spisanie historii Ramzesa XIII
b) bohaterowie
c) opisy architektury egipskiej
d) wątki miłosne
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) zarządcy
c) nauczyciela
d) ekonoma
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) kruszcu
b) drzewa
c) zwierzęcia
d) napoju
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) nieopodal pałacu faraona
b) po lewej stronie Nilu
c) po prawej stronie Nilu
d) na pustyni
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Ramzes XIII
b) Pentuer
c) Mefres
d) Herhor
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) konia
b) hełmu
c) miecza
d) kielicha
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) wrzesień
b) sierpień
c) luty
d) marzec
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Herhor
b) Nitager
c) Tutmozis
d) Pentuer
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) panoszą się cudzoziemcy
b) Nil nierównomiernie wylewa
c) pustynia zabiera żyzne grunty
d) państwu zagrażają inne ludy
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Pentuer
b) Herhor
c) Nitager
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
b) zdradę narodu żydowskiego
c) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
d) cudzołóstwo
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 19
b) 32
c) 29
d) 26
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) południowych
b) porannych
c) popołudniowych
d) wieczornych
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
b) szczegółowy
c) monumentalny
d) ogólny
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) krokodyla
b) byka
c) lwa
d) panterę
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) świątyni Amona
b) piramidach
c) świątyni Ozyrysa
d) Labiryncie
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) dowódca wojskowym
b) kapłanem
c) namiestnikiem prowincji
d) rządcą folwarku
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) pierścień
b) niewolnika
c) kielich
d) złotą bransoletę
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używał następca faraona
b) uzywali arcykapłani
c) używali wszyscy arystokraci egipscy
d) używali wyżsi urzędnicy
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) pragnienia
b) ducha
c) cienia
d) trwania
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) ojciec
b) przyjaciel
c) kapłan
d) matka
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) dotykajacą problemów władzy
b) poświęconą Egiptowi
c) wielowątkową
d) historyczną
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Hator
b) Izydy
c) Horusa
d) Amona
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1894
b) 1890
c) 1892
d) 1888
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 34
b) 36
c) 30
d) 32
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) popularnonaukowy wstęp
b) reportażowy wstęp
c) naukowy wstęp
d) reporterski wstęp
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Ramzesa
b) Kamę
c) Lykona
d) Herhora
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) mahoniowej
b) złotej
c) miedzianej
d) pszenicznej
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) artstokracja
b) warstwa kapłańska
c) lud
d) wojsko
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Niewinność
b) Rozkosz
c) Pieszczota
d) Podniecenie
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Marek od Tamary”
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) kupę piasku
b) fatamorganę
c) gliniane naczynie
d) fale na wodzie
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Rosji
b) Austrii
c) Niemczech
d) Francji
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) państwa Haat
b) Dolnego Nilu
c) Górnego Nilu
d) Memphis
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) konie
b) broń
c) żywność
d) pieniądze
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) libijskiego
b) tebańskiego
c) trackiego
d) fenickiego
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) osiemnastej
b) dwudziestej pierwszej
c) dwudziestej siódmej
d) dwudziestej
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Pentuerowi
b) Herhorowi
c) synowi
d) Mefresowi
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies