Test:

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Tygodniku Powszechnym”
b) „Tygodniku Ilustrowanym”
c) „Przeglądzie Ilustrowanym”
d) „Przeglądzie Warszawskim”
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) naukowy wstęp
b) reportażowy wstęp
c) popularnonaukowy wstęp
d) reporterski wstęp
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Nałęczowie
c) Wiedniu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Hiram
b) Dagon
c) Lykon
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) sierpień
b) luty
c) wrzesień
d) marzec
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Libią
b) Grecją
c) Persją
d) Asyrią
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Babilończyków
b) Persów
c) Fenicjan
d) Asyryjczyków
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) założeniami pozytywistycznym
b) konwencją XIX-wieczną
c) jego poglądami
d) warsztatem pisarza
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Konstancina
c) Lublina
d) Białegostoku
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo uprawy żyznych ziem
b) administrację pałacu
c) prawo sprzedaży niewolników
d) folwarki w dzierżawę
Rozwiązanie


Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 36
b) 30
c) 34
d) 32
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używał następca faraona
b) używali wszyscy arystokraci egipscy
c) używali wyżsi urzędnicy
d) uzywali arcykapłani
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) kanału
b) świątyni
c) grobowca
d) piramidy
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Zakopanem
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) byk
b) lew
c) ibis
d) skarabeusz
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) klatkę z gołębiami
b) swego najlepszego niewolnika
c) jedwabną chustę
d) złoty kielich
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) kobyle mleko
b) krew z niewinnych dzieci
c) puchar wina
d) miksturę ze specjalnych ziół
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) niechęć ludzi do kapłanów
b) złe zarządzanie niewolnikami
c) słabość armii
d) cudzoziemców
Rozwiązanie

Menes to:
a) strażnik Labiryntu
b) bibliotekarz
c) astrolog i wynalazca
d) minister skarbu
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słodowych
b) Słonych
c) Sodowych
d) Lodowych
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „mężny”
b) „zwycięski”
c) „bohaterski”
d) „niezwyciężony”
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) pustego kielicha
b) opadającego Nilu
c) faraona
d) piramidy
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie IX
b) Ramzesie XI
c) Ramzesie XII
d) Ramzesie X
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) nomarcha
b) arcykapłan
c) dowódca wojsk
d) kapłan Amona
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) mahoniowej
b) pszenicznej
c) miedzianej
d) złotej
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Mucha”
c) „Niwa”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) warstwa kapłańska
b) wojsko
c) lud
d) artstokracja
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisach budowli
b) w opisie walk
c) w opisach kostiumów
d) w opisie charakteru bohaterów
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) napoju
b) kruszcu
c) drzewa
d) zwierzęcia
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) legendarna
b) fikcyjna
c) autentyczna
d) złożona z biografii kilku faraonów
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) oficera
c) nauczyciela
d) zarządcy
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Izaak
b) Mojżesz
c) Jakub
d) Dawid
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwanaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) cienia
b) trwania
c) pragnienia
d) ducha
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) matematyczno-fizycznym
c) filologicznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Żydzi
b) Grecy
c) Fenicjanie
d) Babilończycy
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Giza
b) Memfis
c) Teby
d) Kair
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Amona
b) Ozyrysa
c) Sema
d) Seta
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) berło
b) miecz
c) pierścień
d) hełm
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Pentuer
b) Mentezufis
c) Mefres
d) Herhor
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) hełmu
b) miecza
c) kielicha
d) konia
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) optymistycznie przyjęta
c) entuzjastycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Eunana
b) Herhora
c) Menesa
d) Samentu
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) czternaście lat
b) osiemnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Pieszczota
b) Podniecenie
c) Niewinność
d) Rozkosz
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zatrudniano cudzoziemców
b) nie miał kto budować piramid
c) zapanował głód
d) zmniejszyły się tereny uprawne
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Nitager
b) Herhor
c) Pentuer
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) zima
b) lato
c) wiosna
d) jesień
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Lykona
b) Ramzesa
c) Kamę
d) Herhora
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) konie
b) pieniądze
c) żywność
d) broń
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Nitager
b) Tutmozis
c) Pentuer
d) Herhor
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) ojciec
b) kapłan
c) matka
d) przyjaciel
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) IX wieku przed Chrystusem
b) XII wieku przed Chrystusem
c) XI wieku przed Chrystusem
d) X wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Piotr znad Bugu”
b) „Marek od Tamary”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) lwa
b) pantery
c) tygrysa
d) wielbłąda
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) była niewystarczająca
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) była mniejsza w porównaniu do innych państw
d) wahała się
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Amona
b) Ozyrysa
c) Sema
d) Seta
Rozwiązanie

Samentu:
a) popełnia samobójstwo
b) zostaje zasztyletowany
c) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
d) umiera otruty
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Francji
b) Niemczech
c) Rosji
d) Austrii
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) nieopodal pałacu faraona
b) po lewej stronie Nilu
c) na pustyni
d) po prawej stronie Nilu
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) pierścień
b) złotą bransoletę
c) kielich
d) niewolnika
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) ministrowi wojny
b) doświadczonemu dowódcy armii
c) bratu
d) dwudziestoletniemu synowi
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) matce
b) córce
c) przyjacielowi
d) żonie
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1892
b) 1888
c) 1890
d) 1894
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka dni
b) kilka tygodni
c) kilka godzin
d) kilka miesięcy
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) dwie godziny
b) sześć godzin
c) cały wieczór
d) cały dzień
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) drugą żoną faraona
b) kochanką faraona
c) córką Ramzesa XII
d) pierwszą żoną faraona
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 19
b) 32
c) 26
d) 29
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) państwu zagrażają inne ludy
b) pustynia zabiera żyzne grunty
c) Nil nierównomiernie wylewa
d) panoszą się cudzoziemcy
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) spisanie historii Ramzesa XIII
b) opisy architektury egipskiej
c) bohaterowie
d) wątki miłosne
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) wylew Nilu
b) choroba
c) burza piaskowa
d) nazwa egipska miesiąca
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) dwieście tysięcy żołnierzy
b) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
c) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
d) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) południowych
b) porannych
c) popołudniowych
d) wieczornych
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Grecy
b) Żydzi
c) Murzyni
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Horusa
b) Hator
c) Amona
d) Izydy
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Memphis
b) Babilon
c) Gizę
d) Teby
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) szakala
b) skarabeusza
c) ibisa
d) lwa
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zatopione w rzece
b) spalone
c) pochowane w ziemi
d) zmumifikowane
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) historyczną
b) poświęconą Egiptowi
c) dotykajacą problemów władzy
d) wielowątkową
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) kapłanem
b) rządcą folwarku
c) dowódca wojskowym
d) namiestnikiem prowincji
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) pieniądze
b) władza
c) kobiety
d) sława
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Memphis
b) Tebach
c) Numbii
d) Gizie
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Ozirisa
b) Amona
c) Sema
d) Seta
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej pierwszej
b) dwudziestej
c) dwudziestej siódmej
d) osiemnastej
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) IX
b) VII
c) III
d) V
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) zieloną
b) szarą
c) żółtą
d) niebieską
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) zdradę narodu żydowskiego
b) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
c) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
d) cudzołóstwo
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
b) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
c) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
d) nie podzielił fabuły powieści
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) arcykapłana
b) kapłana
c) nomarchy
d) dowódcy armii
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) fenickiego
b) tebańskiego
c) trackiego
d) libijskiego
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
b) monumentalny
c) szczegółowy
d) ogólny
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Ramzes XIII
b) Pentuer
c) Herhor
d) Mefres
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Dolnego Nilu
b) państwa Haat
c) Górnego Nilu
d) Memphis
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) faraon uwolni libijskich niewolników
b) rządzi nim nieudacznik
c) to słaby kraj
d) szybko zostanie zawarty pokój
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) kupę piasku
b) gliniane naczynie
c) fale na wodzie
d) fatamorganę
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) lwa
b) panterę
c) krokodyla
d) byka
Rozwiązanie

Bakura to:
a) kapłan
b) robotnik
c) Grek
d) wojskowy
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) wojną z Persją
b) wojną z Asyrią
c) nieurodzajem
d) buntem następcy faraona
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Na rubieży”
b) „Pod Okrętem”
c) „W dolinie”
d) „Szalbierz”
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) piramidach
b) świątyni Amona
c) Labiryncie
d) świątyni Ozyrysa
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Fenicjan
b) Żydów
c) Babilończyków
d) Greków
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Mefresowi
b) synowi
c) Herhorowi
d) Pentuerowi
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) historii Polski
d) języka polskiego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies