Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Faraon

Przyczyny kryzysu państwa egipskiegoFaraon Bolesława Prusa ukazuje Egipt w dobie kryzysu. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorodne i złożone. Należy tu wymienić:

1. wyniszczające wojny, które przyczyniły się do spadku ludności i pociągały za sobą ogromne koszta,

2. wojska najemne były drogie w utrzymaniu,

3. ubytek rąk do pracy sprawiał, że zmniejszyły się tereny uprawne,

4. konsekwencją pogorszenia się sytuacji rolników i rzemieślników były mniejsze podatki, wpływające do skarbca państwa,

5. kapłani przejmowali znaczną część skarbów faraona, domagając się datków na świątynie,

6. utrzymanie olbrzymiego dworu królewskiego było bardzo kosztowne,

7. zaciągane pożyczki były wysoko oprocentowane,

8. liczba urzędników przekraczała potrzeby administracyjne państwa,

9. lud był wyniszczony pracą, zmęczony i głodujący,

10. wzrastała pozycja kapłanów, którzy z czasem sprawowali faktyczną władzę w Egipcie,

11. wrastała pozycja cudzoziemców, a w szczególności Fenicjan, którzy byli bankierami możnych i dzierżawili ich majątki, pobierając podatki dla siebie,

12. państwo miało zbyt małą armię i stanowiło łatwy cel dla innych krajów.

Szybki test:

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Fenicjanie
b) Babilończycy
c) Grecy
d) Żydzi
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) wahała się
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) była mniejsza w porównaniu do innych państw
d) była niewystarczająca
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zatrudniano cudzoziemców
b) zapanował głód
c) nie miał kto budować piramid
d) zmniejszyły się tereny uprawne
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Faraon” - TOM II – szczegółowe streszczenie
„Faraon” - TOM I – szczegółowe streszczenie
Życiorys Bolesława Prusa
„Faraon” jako powieść historyczna
„Faraon” - streszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji „Faraona”
Geneza „Faraona”
Plan wydarzeń „Faraona”
Motywy literackie w „Faraonie”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Faraonie”
Realizm „Faraona”
Tragizm postaci Ramzesa XIII
Walka o władzę w Egipcie – konflikt między Ramzesem XIII a kapłanami
Obraz społeczeństwa egipskiego w „Faraonie” Prusa
Kompozycja utworu i narrator w „Faraonie”
Główne wątki „Faraona” Bolesława Prusa
Uniwersalna wymowa „Faraona”
Przyczyny kryzysu państwa egipskiego
Państwo i jego problemy w „Faraonie”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Ramzes (później Ramzes XIII) – szczegółowa charakterystyka
„Faraon” na szklanym ekranie
Plan reform Ramzesa XIII i rządy Herhora
Rola kapłanów w Egipcie
Kalendarium twórczości Bolesława Prusa
Kalendarium życia Bolesława Prusa
Słowniczek pojęć egipskich
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies