Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Faraon

Przyczyny kryzysu państwa egipskiego

Autor: Dorota Blednicka

Faraon Bolesława Prusa ukazuje Egipt w dobie kryzysu. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorodne i złożone. Należy tu wymienić:

1. wyniszczające wojny, które przyczyniły się do spadku ludności i pociągały za sobą ogromne koszta,

2. wojska najemne były drogie w utrzymaniu,

3. ubytek rąk do pracy sprawiał, że zmniejszyły się tereny uprawne,

4. konsekwencją pogorszenia się sytuacji rolników i rzemieślników były mniejsze podatki, wpływające do skarbca państwa,

5. kapłani przejmowali znaczną część skarbów faraona, domagając się datków na świątynie,

6. utrzymanie olbrzymiego dworu królewskiego było bardzo kosztowne,

7. zaciągane pożyczki były wysoko oprocentowane,

8. liczba urzędników przekraczała potrzeby administracyjne państwa,

9. lud był wyniszczony pracą, zmęczony i głodujący,

10. wzrastała pozycja kapłanów, którzy z czasem sprawowali faktyczną władzę w Egipcie,

11. wrastała pozycja cudzoziemców, a w szczególności Fenicjan, którzy byli bankierami możnych i dzierżawili ich majątki, pobierając podatki dla siebie,

12. państwo miało zbyt małą armię i stanowiło łatwy cel dla innych krajów.

Szybki test:

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) nie miał kto budować piramid
b) zapanował głód
c) zmniejszyły się tereny uprawne
d) zatrudniano cudzoziemców
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Fenicjanie
b) Żydzi
c) Babilończycy
d) Grecy
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
b) była mniejsza w porównaniu do innych państw
c) była niewystarczająca
d) wahała się
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Faraon” - TOM I – szczegółowe streszczenie
„Faraon” - TOM II – szczegółowe streszczenie
„Faraon” jako powieść historyczna
„Faraon” - streszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji „Faraona”
Geneza „Faraona”
Życiorys Bolesława Prusa
Motywy literackie w „Faraonie”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Faraonie”
Realizm „Faraona”
Tragizm postaci Ramzesa XIII
Walka o władzę w Egipcie – konflikt między Ramzesem XIII a kapłanami
Obraz społeczeństwa egipskiego w „Faraonie” Prusa
Kompozycja utworu i narrator w „Faraonie”
Główne wątki „Faraona” Bolesława Prusa
Plan wydarzeń „Faraona”
Uniwersalna wymowa „Faraona”
Przyczyny kryzysu państwa egipskiego
Państwo i jego problemy w „Faraonie”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Ramzes (później Ramzes XIII) – szczegółowa charakterystyka
Plan reform Ramzesa XIII i rządy Herhora
Rola kapłanów w Egipcie
„Faraon” na szklanym ekranie
Kalendarium twórczości Bolesława Prusa
Kalendarium życia Bolesława Prusa
Słowniczek pojęć egipskich
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies