Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Faraon

Główne wątki „Faraona” Bolesława Prusa

Autor: Dorota Blednicka

Walka między Ramzesem a kapłanami o władzę

To główny wątek powieści. Kapłani od wielu wieków stanowili najważniejszą klasę w społeczeństwie egipskim, wykorzystując swoją wiedzę do umiejętnego kierowania faraonem. Ramzes XII był władcą rozmodlonym i uległym wobec arcykapłanów. Dopiero jego następca, Ramzes, coraz dotkliwiej odczuwał potęgę kapłanów, ich bogactwo i wpływ na państwo. Postanowił po objęciu tronu obalić znienawidzony stan i uzyskać w ten sposób wyłączną władzę. Kapłani od początku obawiali się młodego Ramzesa, dostrzegając jego zapalczywy i nieugięty charakter. Niepokoiło ich również to, że szybko zyskał miłość i poparcie ludu.

Ostatecznie dochodzi do definitywnego starcia obu stron. Ramzes, pozbawiony możliwości naruszenia skarbca Labiryntu, postanawia zaatakować i opanować świątynie, by następnie oskarżyć Herhora i Mefresa i zdradę państwa. Kapłani, dzięki wiedzy o zaćmieniu słońca, zyskują przewagę i udaremniają plan faraona. Po jego śmierci na czele państwa staje arcykapłan – Herhor.

Miłość Sary i Ramzesa

Ramzes zakochuje się w Sarze od pierwszego wejrzenia – zachwycony jej urodą i spokojem. Sara, zostając jego kochanką, łamie zasady i obyczaje swojej religii. Ich związek trwa, pomimo nieprzychylności królowej Nikotris i Herhora, co dla księcia było zagrożeniem jego niezależności. Ramzes szybko znudził się piękną Żydówką, która dała mu pierworodnego syna. Jako matkę swojego dziecka zabrał ją do swego pałacu i otoczył opieką. Sara zawsze go kochała, a kiedy dowiedziała się, że zainteresował się Kamą, błagała, aby był ostrożnym. Jej miłość była tak wielka, że wzięła na siebie winę za zabicie synka, sądząc, że to ukochany zamordował ich dziecko. Faraon dopiero po jej śmierci zrozumiał, jak wartościową i szlachetną osobą była Sara.

Sprawa Fenicji

Fenicjanie w Egipcie zajmowali ważną pozycję. Dzięki majątkom i wrodzonej przebiegłości udzielali pożyczek, odbierając wysoki procent i zyskując ziemię w dzierżawę. Sytuacja pogorszyła się, kiedy zapadła decyzja kapłanów o zawarciu traktatu między Asyrią a Egiptem, na mocy którego Fenicja miała zostać oddana Asyryjczykom. Wówczas Hiram postanowił wykorzystać Ramzesa, aby udaremnić podpisanie układu. Z łatwością manipulował jego wątpliwościami, podważając mądrość kapłanów i uświadamiając mu, że dążą oni do przejęcia władzy. Fenicjanie podsunęli także księciu Kamę, wiedząc, że ma słabość do pięknych kobiet, a dziewczyna jest na tyle przebiegła, że wpłynie na decyzje następcy tronu. Ostatecznie Fenicja, już w czasach rządów Herhora, nie zostaje uwzględniona w traktacie.
Spisek kapłanów

Arcykapłani egipscy, aby ustrzec państwo przed niebezpieczeństwem, zawarli umowę z kapłanem chaldejskim o traktacie między Asyrią a Egiptem. Zobowiązali się za wszelką cenę doprowadzić do podpisania układu i dotrzymania jego warunków. Następnie tajne zgromadzenie kapłanów i przychylnych im dostojników świeckich podpisało umowę o odsunięciu od władzy obłąkanego, jak powszechnie sądzono, faraona.

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Faraon” - TOM I – szczegółowe streszczenie
„Faraon” - TOM II – szczegółowe streszczenie
„Faraon” jako powieść historyczna
„Faraon” - streszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji „Faraona”
Geneza „Faraona”
Życiorys Bolesława Prusa
Motywy literackie w „Faraonie”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Faraonie”
Realizm „Faraona”
Tragizm postaci Ramzesa XIII
Walka o władzę w Egipcie – konflikt między Ramzesem XIII a kapłanami
Obraz społeczeństwa egipskiego w „Faraonie” Prusa
Kompozycja utworu i narrator w „Faraonie”
Główne wątki „Faraona” Bolesława Prusa
Plan wydarzeń „Faraona”
Uniwersalna wymowa „Faraona”
Przyczyny kryzysu państwa egipskiego
Państwo i jego problemy w „Faraonie”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Ramzes (później Ramzes XIII) – szczegółowa charakterystyka
Plan reform Ramzesa XIII i rządy Herhora
Rola kapłanów w Egipcie
„Faraon” na szklanym ekranie
Kalendarium twórczości Bolesława Prusa
Kalendarium życia Bolesława Prusa
Słowniczek pojęć egipskich
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies