Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Faraon

„Faraon” - streszczenie w pigułce

Autor: Dorota Blednicka

Tom pierwszy

Wstęp
Wstęp, poprzedzający fabułę powieści, stanowi krótki zarys topografii i wiedzy o życiu Starożytnych Egipcjan. Autor opisuje rytm życia Egipcjan, który wyznaczają wylewy Nilu, a także organizację państwa oraz stosunki społeczne panujące w Egipcie.

Rozdział pierwszy
Ramzes, syn panującego faraona Ramzesa XII i królowej Nikotris zostaje wybrany następcą tronu. Aby uzyskać dowodzenie nad korpusem Menfi, musi odnieść zwycięstwo podczas manewrów wojskowych w okolicach Pi-Bailos. Książę wcześniej gromadzi swoje oddziały. Do obozu wyrusza sztab z ministrem wojny, Herhorem. Naprzeciw wyjeżdża Ramzes. Na drodze znajdują dwa święte skarabeusze. Herhor zarządza przejazd przez wąwóz. Następca opuszcza oddział.

Rozdział drugi
Sztab księcia przeprawia się przez wąwóz. Żołnierze zasypują kanał, wykopany przez starego niewolnika.

Rozdział trzeci
Ramzes jest oburzony władzą kapłanów i ich wpływem na losy państwa. Zamierza to zmienić, kiedy zostanie władcą. Spotyka Sarę – Żydówkę i postanawia odkupić ją od ojca. Wraca do sztabu.

Rozdział czwarty
Wojska Nitagera uniemożliwiają przejście sztabu. Ramzes nakazuje atak i odnosi zwycięstwo. W drodze powrotnej dostrzegają wiszącego niewolnika na drzewie. Herhor nakazuje obić Eunanę, który nie zauważył odejścia księcia.

Rozdział piąty
Książę wraca do Memfis. Obiecuje żołnierzom nagrodę za dzielną walkę, co nie podoba się Herhorowi. Tutmozis przyjeżdża z wiadomością, że wykupił dla Ramzesa Sarę. Słyszą tajemniczy głos z ogrodu.

Rozdział szósty
Faraon pyta generałów o zachowanie syna podczas manewrów. Wodzowie chwalą dzielność i waleczność Ramzesa. Herhor uważa, że książę pomimo zwycięstwa popełnił błędy. Faraon oznajmia synowi, że nie uczynił go dowódcą korpusu.

Rozdział siódmy
Ramzes spotyka się z matką, która radzi mu, aby odsunął od siebie Sarę. Mówi też ile Egipt zawdzięcza mądrości i wiedzy kapłanów i ostrzega go przed Fenicjanami. Po wyjściu księcia, kobieta słyszy tajemniczy głos.
Rozdział ósmy
Ramzes pożycza pieniądze od Dagona. W zamian oddaje mu w dzierżawę kilka folwarków.

Rozdział dziewiąty
Sara mieszka w otrzymanym od Ramzesa folwarku. Opóźnia się przypływ Nilu i ludzie obwiniają o to Żydówkę.

Rozdział dziesiąty
Atak na dom Sary. Dziewczynę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan. Przypływa na łodzi Ramzes. Jest zaskoczony zachowaniem kapłana.

Rozdział jedenasty
Śledztwo w sprawie napadu na folwark Sary. Ramzes udaje się do więzienia i po przesłuchaniach chce uwolnić oskarżonych. Tajemniczy głos radzi mu, w jaki sposób ma umorzyć sprawę.

Rozdział dwunasty
Sprawa o napad na folwark zostaje umorzona. Ramzes odwiedza chaty ubogich i obserwuje ich życie. Pewnego dnia widzi, jak urzędnicy Dagona siłą odbierają podatek od chłopów.

Rozdział trzynasty
Wśród ludu zaczynają krążyć pogłoski o dobroci następcy tronu. Dagon traci łaskę Ramzesa. Odwiedza Sarę i chce ją przekonać, aby wstawiła się za nim u księcia. Dziewczyna nie godzi się na to. Dagon, aby przebłagać następcę przysyła mu fenicką kapłankę i odzyskuje przychylność Ramzesa.

Rozdział czternasty
Ramzes XII wyjeżdża do Teb. Herhor zostaje namiestnikiem na czas nieobecności władcy. Obrażony książę przenosi się do folwarku Sary. Dowiaduje się o pogłoskach na jego temat, krążących wśród ludu. Obawia się, że może zostać okrzyknięty zdrajcą. Rozmawiając z Sarą, zdaje sobie sprawę, że w jego folwarku pracują sami Żydzi.

Rozdział piętnasty
Ramzes zakazuje rozgłaszania plotek o jego przyszłych rządach. Sara jest zazdrosna o uczucia księcia.

Rozdział szesnasty
Ramzesa nudzi życie w folwarku. Obserwuje Żydów, mieszkających w domu Sary. Barka z królową Nikotris i Herhorem podpływa pod folwark Żydówki. Sara spodziewa się dziecka.

strona:    1    2    3    4    5  

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Faraon” - TOM I – szczegółowe streszczenie
„Faraon” - TOM II – szczegółowe streszczenie
„Faraon” - streszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji „Faraona”
Geneza „Faraona”
Życiorys Bolesława Prusa
„Faraon” jako powieść historyczna
Tragizm postaci Ramzesa XIII
Walka o władzę w Egipcie – konflikt między Ramzesem XIII a kapłanami
Obraz społeczeństwa egipskiego w „Faraonie” Prusa
Kompozycja utworu i narrator w „Faraonie”
Główne wątki „Faraona” Bolesława Prusa
Plan wydarzeń „Faraona”
Motywy literackie w „Faraonie”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Faraonie”
Realizm „Faraona”
Przyczyny kryzysu państwa egipskiego
Państwo i jego problemy w „Faraonie”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Ramzes (później Ramzes XIII) – szczegółowa charakterystyka
Uniwersalna wymowa „Faraona”
Rola kapłanów w Egipcie
„Faraon” na szklanym ekranie
Plan reform Ramzesa XIII i rządy Herhora
Kalendarium twórczości Bolesława Prusa
Kalendarium życia Bolesława Prusa
Słowniczek pojęć egipskich
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies