Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Faraon

Realizm „Faraona”

Autor: Dorota Blednicka

Faraon jest powieścią historyczną, lecz Bolesław Prus nadał jej zupełnie nowy wymiar. Jako czołowy polski pozytywista, swoją powieść historyczną zabarwił elementami, charakterystycznymi dla realizmu. Faraon przez to pozostaje historyczny w sferze tematyki, a realistyczny w aspekcie techniki pisarskiej i sposobu kreowania świata przedstawionego.

Prus w sposób realistyczny przedstawia cztery aspekty życia Egiptu. Są to:
1. opisy przyrody,
2. opisy budowli,
3. opisy wnętrz i przedmiotów codziennego użytku,
4. opisy zewnętrznego wyglądu człowieka.

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób ogólny, pozbawiony plastycznego artyzmu. Jest to rodzaj relacji narratora – obserwatora, który w sposób zdystansowany i raczej naukowy ukazuje czytelnikowi ogół świata natury Egiptu. Szczególną uwagę skupił autor na świętej rzece, Nilu, który wytycza rytm życia i pracy mieszkańców. Taki opis stanu rzeki poprzedza wydarzenia i sprawia, że całość utworu zachowuje ciągłość i spójność. Ciekawym zastosowaniem realizmu w powieści jest scena Tyfonu na pustyni. Dynamiczna relacja zjawiska przyrody buduje atmosferę grozy i tajemniczości.

Również w opisach budowli Prus wykazał się talentem iście reporterskim. Pozostają one suchą relacją i opisem faktów, lecz pozwalają na konkretną wizualizację budynków, świątyń i piramid, dzięki dbałości pisarza o szczegóły. Tworzą w wyobraźni odbiorcy obraz – ilustrację czy też fotografię, pozbawioną malowniczości i nadmiernych ozdobników. Dzięki temu Prus ukazał panoramiczny obraz życia w starożytnym Egipcie.

Kolejnym przejawem realizmu w Faraonie jest ukazanie wnętrz, które autor krótko charakteryzuje. Nie skupia się na rozbudowanych opisach, co może dać wrażenie ascetyczności miejsc wydarzeń. Zamysł Prusa był zgoła inny. Akcentuje on jedynie, gdzie dzieje się akcja, a skupia się na bohaterach.

To właśnie bohaterowie są głównym elementem powieści. Ich psychologizm zostaje uzupełniony poprzez realistyczne i bogate opisy strojów, czynności życia codziennego. Skupienie się na wyglądzie zewnętrznym stanowi istotny element charakteryzujący postacie.

Realizm Faraona jest ogólnikowy i pozbawiony kolorytu artystycznego. To właśnie dzięki takiej technice, treść utworu nie przytłacza, jest łatwa do przyswojenia przez czytelnika. Ta pustka tła zostaje w ciekawy sposób wypełniona atmosferą tajemniczości oraz nastrojem grozy.


Szybki test:

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) szczegółowy
b) monumentalny
c) ogólny
d) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisie walk
b) w opisie charakteru bohaterów
c) w opisach budowli
d) w opisach kostiumów
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) wątki miłosne
b) opisy architektury egipskiej
c) spisanie historii Ramzesa XIII
d) bohaterowie
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
„Faraon” - TOM I – szczegółowe streszczenie
„Faraon” - TOM II – szczegółowe streszczenie
„Faraon” - streszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji „Faraona”
Geneza „Faraona”
Życiorys Bolesława Prusa
„Faraon” jako powieść historyczna
Tragizm postaci Ramzesa XIII
Walka o władzę w Egipcie – konflikt między Ramzesem XIII a kapłanami
Obraz społeczeństwa egipskiego w „Faraonie” Prusa
Kompozycja utworu i narrator w „Faraonie”
Główne wątki „Faraona” Bolesława Prusa
Plan wydarzeń „Faraona”
Motywy literackie w „Faraonie”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Faraonie”
Realizm „Faraona”
Przyczyny kryzysu państwa egipskiego
Państwo i jego problemy w „Faraonie”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Ramzes (później Ramzes XIII) – szczegółowa charakterystyka
Uniwersalna wymowa „Faraona”
Rola kapłanów w Egipcie
„Faraon” na szklanym ekranie
Plan reform Ramzesa XIII i rządy Herhora
Kalendarium twórczości Bolesława Prusa
Kalendarium życia Bolesława Prusa
Słowniczek pojęć egipskich
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies