Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Faraon

Rola kapłanów w Egipcie

Autor: Dorota Blednicka

Kasta kapłańska była najbardziej uprzywilejowaną klasą w Egipcie. Zawdzięczała to ogromnej wiedzy i własnej wewnętrznej, organizacji.

Kapłani byli w Egipcie klasą silną i uprzywilejowaną. Ich potęga rozwijała się przez tysiące lat. Swoją pozycję zawdzięczali posiadaniu niedostępnej dla pospólstwa wiedzy i znaczącej roli religii w życiu ówczesnych Egipcjan. Przede wszystkim była to grupa zamknięta, niedopuszczająca do swoich tajemnic osób z zewnątrz.

To właśnie kapłani posiadali faktyczną władzę w państwie. Podtrzymywali wiarę w wiele bóstw, między innymi w święte zwierzęta, sami jednak wyznawali tylko jednego Boga – Amona. Uzyskali przewagę nad zwykłym ludem, przejmując stopniowo również władzę polityczną. Ważnym atutem w rękach kapłanów była wiedza, przekazywana od wielu pokoleń, poszerzana i wykorzystywana do manipulowania religijnością poddanych. Potrafili oni czynić cuda, wykorzystując zwykłe przedmioty i zjawiska przyrody. Dzięki systemowi kanałów potrafili przemawiać do wiernych jako bóstwa, zmuszając ich do uległości i narzucając religijne nakazy. W świątyniach wywoływali nastrój grozy i cudowności, manipulując posągami.

To właśnie kapłani regulowali przypływy Nilu, leczyli, wytyczali grunty, uczyli siać i zbierać plony. Wiara w święte zwierzęta była jedynie przykrywką dla chronienia zwierząt przydatnych dla Egiptu. Dzięki ich wiedzy rozwijała się gospodarka państwa. Wykorzystując wiedzę astronomiczną i geograficzną wytyczali szlaki dla okrętów.

Znaczący wpływ na ich pozycję miała również niezależność finansowa. Posiadali najbogatsze folwarki w państwie, własnych chłopów, robotników i wojsko. Datki na świątynie umożliwiły im zebranie ogromnych bogactw. Ustanowili również zasady korzystania z dóbr Labiryntu. Ostateczna decyzja należała nie do ludu, lecz boga Amona.

Kapłani byli silną politycznie klasą społeczną, której potęgi nie docenił Ramzes XIII. Bez zgody najwyższej rady kapłańskiej faraon nie mógł podejmować żadnych decyzji, co obniżało rangę jego władzy. Faktyczną władzę sprawowali w Egipcie kapłani.


Zobacz inne artykuły:

Inne
„Faraon” - TOM II – szczegółowe streszczenie
„Faraon” - TOM I – szczegółowe streszczenie
Życiorys Bolesława Prusa
„Faraon” jako powieść historyczna
„Faraon” - streszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji „Faraona”
Geneza „Faraona”
Plan wydarzeń „Faraona”
Motywy literackie w „Faraonie”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Faraonie”
Realizm „Faraona”
Tragizm postaci Ramzesa XIII
Walka o władzę w Egipcie – konflikt między Ramzesem XIII a kapłanami
Obraz społeczeństwa egipskiego w „Faraonie” Prusa
Kompozycja utworu i narrator w „Faraonie”
Główne wątki „Faraona” Bolesława Prusa
Uniwersalna wymowa „Faraona”
Przyczyny kryzysu państwa egipskiego
Państwo i jego problemy w „Faraonie”
Charakterystyka pozostałych bohaterów
Ramzes (później Ramzes XIII) – szczegółowa charakterystyka
„Faraon” na szklanym ekranie
Plan reform Ramzesa XIII i rządy Herhora
Rola kapłanów w Egipcie
Kalendarium twórczości Bolesława Prusa
Kalendarium życia Bolesława Prusa
Słowniczek pojęć egipskich
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies