Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pozytywizm

Wolny najmita - analiza

Autor: Karolina Marlga

„Wolny najmita” jest jednym z „Obrazków”, w których Maria Konopnicka połączyła właściwą epice narrację, scenkę rodzajową oraz pogłębiony portret psychologiczny postaci z charakterystyczną dla liryki warstwą artystyczną, pełną zaskakujących środków poetyckiego wyrazu.

Wiersz jest przykładem liryki pośredniej i sytuacyjnej. Podmiot liryczny nie ujawnia się wprost, ograniczając się jedynie do bezosobowej refleksji, towarzyszącej opisywanej sytuacji
Z wielu środków poetyckich na uwagę zasługuje tytułowe zestawienie dwóch przeciwstawnych znaczeniowo słów. Ironiczne skonfrontowanie przymiotnika „wolny” z rzeczownikiem „najmita”, czyli „najemnik”, nabiera kontrastowego wymiaru.

Zestawienie przeciwstawnych słów wywołuje gorzkie podsumowanie skutków reformy uwłaszczeniowej, dodatkowo uwypuklone wielokrotnym powtórzeniem tego zwrotu.

Tragiczną sytuację pozostawionego samemu sobie chłopa podkreślają także użyte przez Konopnicką wykrzyknienia i retoryczne pytania, pozostawione bez odpowiedzi: „Czemuż on stoi? / Wszak wolny jak ptacy?”.

Zobacz inne artykuły:

Asnyk Adam
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka
Limba - interpretacja i analiza
Limba - wiadomości wstępne
Daremne żale - interpretacja i analiza
Między nami nic nie było - interpretacja
Do młodych - interpretacja
Do młodych - wiadomosci wstępne

Konopnicka Maria
Rota – analiza i interpretacja
O Wrześni - interpretacja i analiza
O Wrześni - geneza
Wolny najmita - analiza
Wolny najmita - interpretacja

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies