Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pozytywizm

Do młodych - wiadomosci wstępne


Adam Asnyk, jako reprezentant poezji „czasów niepoetyckich”, czyli epoki pozytywizmu, napisał wiele wierszy będących odpowiedzią na trwającą w jego czasach dyskusję pokoleniową. Obok liryku „Daremne żale” o motywie konfliktu generacyjnego traktuje również wiersz „Do młodych”.

Utwór podejmuje trop znany w polskiej i światowej literaturze od najwcześniejszych czasów:

 • w „Biblii” mamy opowieść o królu Dawidzie i Absalomie, traktującą o konflikcie syna z ojcem o władzę;


 • ks. Józef Baka w tekście „Młodym uwaga”, gdzie tytułowe pokolenie symbolizuje prostoduszność i łatwowierność, podczas gdy stare jest znakiem dojrzałości i życiowej mądrości;


 • Maurycy Mochnacki „O literaturze polskiej XIX wieku” - ten wiersz także podejmuje motyw konfliktu pokoleń;


 • Adam Mickiewicz w utworze „Romantyczność” przyjrzał się konfliktowi romantyków z klasykami, podobnie w wierszu „Oda do młodości” (młodość wyidealizowana, a starość nazwana czasem marazmu). To w pierwszym z wymienionych tytułów pojawia się nieśmiertelna prawda o sile wiary:
  „Czucie i wiara silniej mówi do mnie
  Niż mędrca szkiełko i oko […]
  Miej serce i patrzaj w serce!”
  ;


 • Aleksander Fredro w komedii „Śluby panieńskie”, gdzie odmienne poglądy na instytucję małżeńską prezentują starsi Radost i Dobrójska oraz młodsi Gucio i Aniela;


 • Aleksander Świętochowski w rozprawie „My i wy”, czyli młodzi pozytywiści kontra starzy romantycy, gdzie autor podkreślił różnice pokoleniowe będące przeszkodą w wyznawaniu tych samych racji:
  „My jesteśmy młodzi, nieliczni, nie rządzący się widokami materialnych korzyści, uwolnieni z obowiązku hołdowania pewnym stosunkom i znajomościom, wypowiadamy swoje przekonania otwarcie, nie lękamy się sądu i kontroli, pragniemy ją rozciągnąć na wszystkich, pragniemy pracy i nauki w społeczeństwie, pragniemy wywołać siły nowe, zużytkować istniejące, skierować uwagę przed, a nie poza siebie – oto nasze wady. Wy jesteście starzy, liczni, krępowani między sobą tysiącem niewidzialnych nici, skradacie się ze swoimi zasadami nieśmiało, żądacie w literaturze spokoju, nieruchomości, każecie wszystkim patrzyć w przeszłość, szanować nawet jej błędy, chcecie, ażeby was, tak jak senatorów rzymskich, była zawsze jedna tylko liczba, ażeby was nikt nie sądził, nikt o nic nie upominał – oto wasza zasługa. Czy idąc tak odmiennymi drogami, możemy się spotkać kiedykolwiek i uszanować wzajemnie swoje cele? Nigdy! Wiemy to – między naszymi obozami popalone mosty, pozrywane groble”.
 • Gabriela Zapolska w tragikomedii „Moralność pani Dulskiej”;


 • Władysław Reymont w epopei „Chłopi”, gdzie osią fabuły jest konflikt między ojcem i synem: Maciejem Boryną i Antkiem;


 • „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej - pokoleniowa kłótnia obejmuje przede wszystkim seniora i potomka rodu Korczyńskich – Benedykta i Witolda, którzy nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach światopoglądowych oraz wychowawczych;


 • Stanisław Mrożek w dramacie „Tango”, przyglądający się sporowi konserwatywnego przedstawiciela najmłodszego pokolenia, Artura, z reprezentantem starszyzny, Edkiem:
  „Tu już nie ma w ogóle żadnej tradycji ani żadnego systemu, są tylko fragmenty, proch! Bezwładne przedmioty. Wyście wszystko zniszczyli i niszczycie ciągle, aż zapomnieliście sami, od czego się właściwie zaczęło”;


 • Bolesław Prus w „Lalce”, przedstawiającej, jak uważał sam autor, konflikt trzech grup idealistów:
  „Nasz idealizm ma w powieści trzy typy, cechujące się tym, że każdy z nich goni za wielkimi dziełami, a nie dba o małe, podczas gdy realista Szlangbaum, wykonując małe prace zdobywa kraj. Rzecki jest idealistą politycznym, Ochocki naukowym, a Wokulski bardzo złożonym jako człowiek epoki przejściowej”;


 • strona:    1    2  

  Zobacz inne artykuły:

  Asnyk Adam
  Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka
  Limba - interpretacja i analiza
  Limba - wiadomości wstępne
  Daremne żale - interpretacja i analiza
  Między nami nic nie było - interpretacja
  Do młodych - interpretacja
  Do młodych - wiadomosci wstępne

  Konopnicka Maria
  Rota – analiza i interpretacja
  O Wrześni - interpretacja i analiza
  O Wrześni - geneza
  Wolny najmita - analiza
  Wolny najmita - interpretacja

  Inne  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies