Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pozytywizm

Limba - wiadomości wstępne


Jednym z mniej znanych, acz ważnych motywów literackich jest trop drzewa, obecny zarówno w starożytnej mitologii, jak i we współczesnej poezji. Symbol drzewa jest głęboko zakorzeniony w naszej kulturze oraz podświadomości.

Motyw drzewa

Utwory, wpisujące się do kanonu poruszających ten roślinny motyw, to m.in.:

 • „Mitologia”;

 • Biblia (drzewo dobra i zła);

 • „Pieśń o Rolandzie”;

 • „Boska komedia” Dante Alighieri;

 • „Na lipę” Jana Kochanowskiego;

 • „Burza” Williama Szekspira;

 • „Laura i Filon” oraz „Do Justyny” Franciszka Karpińskiego;

 • „Alegoria”, „Dąb i dynia” oraz „Dąb i małe drzewka” Ignacego Krasickiego;

 • „Król olch” oraz „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Goethe'go;

 • „Świtezianka” oraz „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza;

 • „Balladyna” oraz „Beniowski” Juliusza Słowackiego;

 • „W Weronie” Cypriana Kamila Norwida;

 • „Nad Niemnem” oraz „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej;

 • „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza;

 • „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta;

 • „Limba” Adama Asnyka;

 • „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” oraz „Akordy jesienne” Jana Kasprowicza;

 • „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego;

 • „Napój cienisty”, cykl „Postacie” oraz „Spojrzystość” Bolesława Leśmiana;

 • „Wysokie drzewa” Leopolda Staffa;

 • „Brzezina” Jarosława Iwaszkiewicza;

 • „Mały książę” Antoine'a Saint-Exupery;

 • „Rzeź brzóz” Kazimiery Iłłakowniczówny;

 • „Drzewa” oraz „Byłeś jak wielkie starte drzewo...” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego;

 • „Gdzie sosna wielka” Adama Ważyka;

 • „Brzoza” oraz „Dąb” Władysława Broniewskiego;

 • „Dlaczego nie drzewem” Haliny Poświatowskiej;

 • „Drzewa nie wierzące” oraz „Drzewa” Jana Twardowskiego.
Drzewa stały się także inspiracją do sformułowania wielu uniwersalnych sentencji o życiu, ludziach, świecie, śmierci, przemijaniu:

„Drzewo jest manifestacją żywej rzeczywistości życia, które się periodycznie odradza” - Mircea Eliade, rumuński religioznawca, indolog, filozof kultury, a także eseista i pisarz.

„Drzewo jest zaklęciem, które wyzwala magię ogrodu”
- dr Małgorzata Szafrańska.

„Drzewa nie są zielenią: to nasi starsi bracia unieruchomieni, dawne plemię pokryte sierścią, pełne wilgoci, obrosłe rogami. (…) Kiedy drzewo zmienia się w zwyczajną rzecz, w użyteczny lub zdobiący przedmiot, choć niegdyś było siedzibą sił nadprzyrodzonych, widzialnym śladem boskości, nie da się go już uratować” - włoski eseista Guido Ceronetti.

„Dzięki drzewom można odczuć „ducha miejsca”, który „wyrasta z duchowości rosnących w tym miejscu drzew. (...) Zadrzewione zaczynamy wtedy rozumieć podobnie jak zaludnione. Poruszamy się wśród drzew i słyszymy ich szum tak, jakbyśmy słuchali opowiadania z dawnych czasów” - Jan Rylke, profesor, artysta malarz, performer, specjalista w dziedzinie sztuki ogrodowej.

„Z człowiekiem jest wszakże jak z drzewem. Im bardziej dąży ku wysokościom i jasnościom, tym silniej jego korzenie ciągną ku ziemi, w dół, w ciemność, głębię: w zło (…) Gdybym chciał oburącz potrząsnąć tym drzewem, nie potrafiłbym tego uczynić. Ale wiatr, którego nie widzimy, dręczy je i gnie, w którą chce stronę. Najgorzej dręczą nas i gną niewidzialne ręce” - Fryderyk Nietzsche, „To rzekł Zaratustra” („Mowy Zaratustry: O drzewie w górach”).

strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

Asnyk Adam
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka
Limba - interpretacja i analiza
Limba - wiadomości wstępne
Daremne żale - interpretacja i analiza
Między nami nic nie było - interpretacja
Do młodych - interpretacja
Do młodych - wiadomosci wstępne

Konopnicka Maria
Rota – analiza i interpretacja
O Wrześni - interpretacja i analiza
O Wrześni - geneza
Wolny najmita - analiza
Wolny najmita - interpretacja

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies