Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pozytywizm

O Wrześni - interpretacja i analiza


Przejmujący liryk Marii Konopnickiej, zadedykowany odważnym dzieciom z Wrześni, przepełniony jest patriotycznymi odniesieniami. Już pierwsze wersy świadczą o trudnej sytuacji uczniów pod zaborem pruskim:
„Tam od Gniezna i od Warty
Biją głosy w świat otwarty,
Biją głosy, ziemia jęczy;
— Prusak dzieci polskie męczy!”

Pozostawieni sami sobie, Polacy pocieszali się przywoływaniem największych bohaterów narodu, bitew, zakończonych niepodważalnym zwycięstwem rodaków, legend czy symboli, sławiących od pokoleń ród Mieszka I. W liryku mamy wspomnienie jeziora Gopło („Wstańcie, sioła! Wstańcie, grody! / Ruszcie z brzegów Gopła wody!”), rodu Piastów („Zbudziły się prochy Piasta, / Wstał król, berło mu urasta, / Skroń w koronie jasnej świeci, / Bronić idzie polskie dzieci...”), symbolu Orła Białego („Wstał na gnieździe Orzeł biały, / Pióra mu się w blask rozwiały... / Gdzieś do Boga z skargą leci... / — Prusak męczy polskie dzieci!”).

Zabiegiem stylistycznym, mającym zwiększyć i nasilić patriotyczną wymowę utworu są powtarzające się jak refren słowa „Prusak męczy polskie dzieci!”.

Zobacz inne artykuły:

Asnyk Adam
Analiza porównawcza utworów „Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka
Limba - interpretacja i analiza
Limba - wiadomości wstępne
Daremne żale - interpretacja i analiza
Między nami nic nie było - interpretacja
Do młodych - interpretacja
Do młodych - wiadomosci wstępne

Konopnicka Maria
Rota – analiza i interpretacja
O Wrześni - interpretacja i analiza
O Wrześni - geneza
Wolny najmita - analiza
Wolny najmita - interpretacja

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies