Test:

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Dziennikarz i Czepiec
b) Poeta i Rachel
c) Gospodarz i Gospodyni
d) Nos i Marysia
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) interesującego się kulturą renesansu
b) staromodnego
c) wszechstronnie uzdolnionego
d) mającego talent malarski
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) Piastów
b) pogańskie
c) Jagiellonów
d) ostatniej elekcji
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Matejki
b) Jana Stanisławskiego
c) Jacka Malczewskiego
d) Józefa Mehoffera
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) odpowiedzialności
b) ówczesnej mody
c) patriotyzmu
d) próżności
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
b) kiedy gnał przez pola
c) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
d) kiedy sięgał po czapkę
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Kościuszko
b) Słowacki
c) Mickiewicz
d) Chopin
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopomanię
b) bratanie się inteligencji i chłopów
c) inteligencję
d) chłopów
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) powierzchowna fascynacja chłopami
b) moda na stroje ludowe
c) stosunek chłopów do ziemi
d) rękodzieło ludowe
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Kasia
b) Basia
c) Lusia
d) Isia
Rozwiązanie


W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) ekspresjonistycznego
b) naturalistycznego
c) impresjonistycznego
d) realistycznego
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Jadwigi
b) św. Brygidy
c) św. Anny
d) św. Heleny
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) K. Przerwa-Tetmajer
b) S. Wyspiański
c) R. Starzewski
d) T. Nosowski
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) w gospodzie
b) przed kosciołem
c) na dziedzińcu
d) przed gospodą
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Marii Mikołajczykówny
b) Anny Mikołajczykówny
c) Jadwigi mikołajczykówny
d) Kliminy
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Hetman
b) Wernyhora
c) Chochoł
d) Rycerz
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) przy gościach"
b) we własnym domy"
c) podczas tańców"
d) na weselu"
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Racheli
b) Marysi
c) Panny Młodej
d) Haneczki
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Zosi
b) Panny Młodej
c) Racheli
d) Maryny
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Włodzimierza Tetmajera
b) Jana Matejki
c) Jacka Malczewskiego
d) Stanisława Wyspiańskiego
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) targowicka
b) barska
c) grodzieńska
d) radomska
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Krakowa
b) do Bronowic
c) do Węgrzyc
d) do Paryża
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) drugi akt Wesela
b) ostatni akt Wesela
c) pierwszy akt Wesela
d) Pierwszy i ostatni akt Wesela
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) szwagrem Gospodarza
b) synem Gospodarza
c) wnukiem Gospodarza
d) sierotą
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) burmistrzu
b) sołtysie
c) kupcu
d) wójcie
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) sporów
b) wiary
c) nienawiści
d) poddaństwa
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) twardo stąpa po ziemi
b) jest romantyczką
c) nie kocha swego męża
d) jest elokwentna i obyta
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Jasiek
b) Kuba
c) Staszek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Żyd
b) Czepiec
c) Nos
d) Poeta
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „bratem”
b) „synem”
c) „ojcem”
d) „wnukiem”
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) sierpniowej
b) grudniowej
c) listopadowej
d) styczniowej
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) moskiewski
b) pruski
c) berliński
d) rosyjski
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Jasińskiego
b) Kościuszki
c) Kilińskiego
d) Głowackiego
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Nosa
b) Pana Młodego
c) Dziennikarza
d) Poety
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) poglądy Księdza
b) dług
c) rozpijanie chłopów
d) ilość wódki na weselu
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) skrzypcach
b) flecie
c) fujarce
d) organach
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) dramaturgiem
b) malarzem
c) rzeźbiarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Jasiek
c) Czepiec
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Sową
b) Krukiem
c) Bocianem
d) Puszczykiem
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) władzy Polaków
b) mądrości Polaków
c) tchórzostwa Polaków
d) potęgi Polaków
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w oczach
b) w lędźwiach
c) w głowie
d) w sercu
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki wyzwolonej
b) sztuki używanej
c) sztuki rękodzieła
d) sztuki mody
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ą”
b) „a”
c) „e”
d) „ó”
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) mówi, że ma dość usypiania narodu
b) popiera chłopomanię
c) jawi się jako reformator
d) krytykuje konserwatyzm
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) chłopstwa
b) mieszczaństwa
c) szlachty
d) inteligencji
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
b) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
c) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
d) chwila przywołania Chochoła
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) pobudzenie
b) niechęć
c) marazm
d) euforię
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 16 lat
b) 12 lat
c) 14 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź oczepin
b) zapowiedź chocholego tańca
c) zapowiedź zjawisk fantastycznych
d) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1848
b) 1863
c) 1830
d) 1846
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) jasnożółtego
b) niebieskiego
c) zielonkawego
d) białego
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) wrony
b) sępa
c) kruka
d) szpaka
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wprowadzenia komunizmu w Chinach
b) powstania bokserów
c) wojny rosyjsko-japońskiej
d) rewolucji kulturalnej w Chinach
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) zemstę
b) porozumienie
c) wybaczenie
d) pojednanie
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Głowackiego
b) przyjaciela
c) Jakuba Szelę
d) Piasta
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu szekspirowskiego
b) pozytywizmu
c) romantyzmu
d) dramatu antycznego
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym akcie
b) w pierwszym i ostatnim akcie
c) w drugim i trzecim akcie
d) w trzecim akcie
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) naturalizmu
b) eklektyzmu
c) dekadentyzmu
d) moralizmu
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia poprawin
b) rozpoczęcia chocholego tańca
c) zakończenia wesela
d) rozpoczęcia powstania
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) muzę
c) towarzysza dyskusji
d) dar niebios
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
b) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
c) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
d) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) złoty róg
b) kosę
c) buławę
d) lirę
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziad
b) Żyd
c) Dziennikarz
d) Radczyni
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) nie zna kalendarza prac rolników
b) czuje się lepsza niż chłopi
c) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Zofia Nałkowska
b) Stanisław Ignacy Witkiewicz
c) Gabriela Zapolska
d) Stanisław Przybyszewski
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) asybilacji
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) jabłonkowanie
d) mazurzenia
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies