Test:

Lucjan Rydel był:
a) malarzem
b) dramaturgiem
c) rzeźbiarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Stanisława Wyspiańskiego
b) Włodzimierza Tetmajera
c) Jana Matejki
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) ówczesnej mody
b) patriotyzmu
c) odpowiedzialności
d) próżności
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) na weselu"
b) podczas tańców"
c) przy gościach"
d) we własnym domy"
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu szekspirowskiego
b) romantyzmu
c) pozytywizmu
d) dramatu antycznego
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Panny Młodej
b) Racheli
c) Zosi
d) Maryny
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) szlachty
b) mieszczaństwa
c) chłopstwa
d) inteligencji
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) ilość wódki na weselu
b) dług
c) rozpijanie chłopów
d) poglądy Księdza
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) organach
b) skrzypcach
c) flecie
d) fujarce
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Anny
b) św. Jadwigi
c) św. Heleny
d) św. Brygidy
Rozwiązanie


Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 14 lat
b) 16 lat
c) 18 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) dar niebios
b) muzę
c) anioła
d) towarzysza dyskusji
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wprowadzenia komunizmu w Chinach
b) rewolucji kulturalnej w Chinach
c) wojny rosyjsko-japońskiej
d) powstania bokserów
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w trzecim akcie
b) w pierwszym akcie
c) w drugim i trzecim akcie
d) w pierwszym i ostatnim akcie
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) zakończenia wesela
b) rozpoczęcia poprawin
c) rozpoczęcia chocholego tańca
d) rozpoczęcia powstania
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Marii Mikołajczykówny
b) Kliminy
c) Anny Mikołajczykówny
d) Jadwigi mikołajczykówny
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Poeta i Rachel
b) Gospodarz i Gospodyni
c) Nos i Marysia
d) Dziennikarz i Czepiec
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Jasiek
c) Gospodarz
d) Czepiec
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) niechęć
b) pobudzenie
c) marazm
d) euforię
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) naturalizmu
b) moralizmu
c) dekadentyzmu
d) eklektyzmu
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1848
b) 1830
c) 1846
d) 1863
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) przyjaciela
b) Jakuba Szelę
c) Głowackiego
d) Piasta
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) wybaczenie
b) porozumienie
c) pojednanie
d) zemstę
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) stosunek chłopów do ziemi
b) moda na stroje ludowe
c) powierzchowna fascynacja chłopami
d) rękodzieło ludowe
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) władzy Polaków
b) potęgi Polaków
c) mądrości Polaków
d) tchórzostwa Polaków
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
b) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
c) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
d) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) S. Wyspiański
b) T. Nosowski
c) K. Przerwa-Tetmajer
d) R. Starzewski
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) mającego talent malarski
b) staromodnego
c) interesującego się kulturą renesansu
d) wszechstronnie uzdolnionego
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) synem Gospodarza
b) szwagrem Gospodarza
c) wnukiem Gospodarza
d) sierotą
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) buławę
b) kosę
c) lirę
d) złoty róg
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) moskiewski
b) rosyjski
c) berliński
d) pruski
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Nos
b) Żyd
c) Poeta
d) Czepiec
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Słowacki
b) Kościuszko
c) Chopin
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
b) kiedy sięgał po czapkę
c) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
d) kiedy gnał przez pola
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) twardo stąpa po ziemi
b) nie kocha swego męża
c) jest romantyczką
d) jest elokwentna i obyta
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
b) chwila przywołania Chochoła
c) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
d) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) ekspresjonistycznego
b) naturalistycznego
c) realistycznego
d) impresjonistycznego
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ó”
b) „e”
c) „ą”
d) „a”
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Gabriela Zapolska
b) Zofia Nałkowska
c) Stanisław Ignacy Witkiewicz
d) Stanisław Przybyszewski
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Pana Młodego
b) Nosa
c) Poety
d) Dziennikarza
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) drugi akt Wesela
b) ostatni akt Wesela
c) Pierwszy i ostatni akt Wesela
d) pierwszy akt Wesela
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Głowackiego
b) Kościuszki
c) Jasińskiego
d) Kilińskiego
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź zjawisk fantastycznych
b) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
c) zapowiedź chocholego tańca
d) zapowiedź oczepin
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed gospodą
b) na dziedzińcu
c) przed kosciołem
d) w gospodzie
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Gospodarz
b) Kuba
c) Staszek
d) Jasiek
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „bratem”
b) „wnukiem”
c) „synem”
d) „ojcem”
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) pogańskie
b) Jagiellonów
c) ostatniej elekcji
d) Piastów
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Bocianem
b) Puszczykiem
c) Sową
d) Krukiem
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) palatalizacji indoeuropejskiej
b) mazurzenia
c) jabłonkowanie
d) asybilacji
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) kupcu
b) sołtysie
c) wójcie
d) burmistrzu
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki używanej
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki mody
d) sztuki wyzwolonej
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) kruka
b) wrony
c) szpaka
d) sępa
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Panny Młodej
b) Haneczki
c) Racheli
d) Marysi
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) popiera chłopomanię
b) jawi się jako reformator
c) krytykuje konserwatyzm
d) mówi, że ma dość usypiania narodu
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziad
b) Dziennikarz
c) Żyd
d) Radczyni
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
b) nie zna kalendarza prac rolników
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) czuje się lepsza niż chłopi
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Józefa Mehoffera
b) Jana Matejki
c) Jacka Malczewskiego
d) Jana Stanisławskiego
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) targowicka
b) radomska
c) barska
d) grodzieńska
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Wernyhora
b) Hetman
c) Rycerz
d) Chochoł
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) sierpniowej
b) grudniowej
c) listopadowej
d) styczniowej
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) białego
b) niebieskiego
c) zielonkawego
d) jasnożółtego
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Krakowa
b) do Bronowic
c) do Paryża
d) do Węgrzyc
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) inteligencję
b) chłopów
c) bratanie się inteligencji i chłopów
d) chłopomanię
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w głowie
b) w lędźwiach
c) w oczach
d) w sercu
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) sporów
b) poddaństwa
c) nienawiści
d) wiary
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Isia
b) Kasia
c) Basia
d) Lusia
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies