Test:

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Maryny
b) Panny Młodej
c) Zosi
d) Racheli
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) jawi się jako reformator
b) mówi, że ma dość usypiania narodu
c) popiera chłopomanię
d) krytykuje konserwatyzm
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) wrony
b) sępa
c) szpaka
d) kruka
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) grudniowej
b) styczniowej
c) listopadowej
d) sierpniowej
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) asybilacji
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) mazurzenia
d) jabłonkowanie
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Węgrzyc
c) do Bronowic
d) do Krakowa
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Jasińskiego
b) Kościuszki
c) Głowackiego
d) Kilińskiego
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) T. Nosowski
b) S. Wyspiański
c) R. Starzewski
d) K. Przerwa-Tetmajer
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Jasiek
c) Gospodarz
d) Czepiec
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) dar niebios
c) towarzysza dyskusji
d) muzę
Rozwiązanie


Rycerz wspomina czasy:
a) ostatniej elekcji
b) Piastów
c) Jagiellonów
d) pogańskie
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) dramaturgiem
b) rzeźbiarzem
c) malarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w głowie
b) w lędźwiach
c) w oczach
d) w sercu
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Poeta
b) Nos
c) Czepiec
d) Żyd
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „e”
b) „ą”
c) „ó”
d) „a”
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) porozumienie
b) zemstę
c) wybaczenie
d) pojednanie
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy gnał przez pola
b) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
c) kiedy sięgał po czapkę
d) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) euforię
b) pobudzenie
c) marazm
d) niechęć
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Jacka Malczewskiego
b) Jana Matejki
c) Włodzimierza Tetmajera
d) Stanisława Wyspiańskiego
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jacka Malczewskiego
b) Józefa Mehoffera
c) Jana Matejki
d) Jana Stanisławskiego
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) nie zna kalendarza prac rolników
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
d) czuje się lepsza niż chłopi
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
b) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
c) chwila przywołania Chochoła
d) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) Pierwszy i ostatni akt Wesela
b) ostatni akt Wesela
c) pierwszy akt Wesela
d) drugi akt Wesela
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) inteligencję
b) chłopów
c) chłopomanię
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „ojcem”
b) „bratem”
c) „wnukiem”
d) „synem”
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Puszczykiem
b) Sową
c) Krukiem
d) Bocianem
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) realistycznego
b) impresjonistycznego
c) ekspresjonistycznego
d) naturalistycznego
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Hetman
b) Rycerz
c) Chochoł
d) Wernyhora
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź zjawisk fantastycznych
b) zapowiedź oczepin
c) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
d) zapowiedź chocholego tańca
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) moda na stroje ludowe
b) stosunek chłopów do ziemi
c) rękodzieło ludowe
d) powierzchowna fascynacja chłopami
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) twardo stąpa po ziemi
b) jest elokwentna i obyta
c) nie kocha swego męża
d) jest romantyczką
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) naturalizmu
b) eklektyzmu
c) dekadentyzmu
d) moralizmu
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Nosa
b) Pana Młodego
c) Poety
d) Dziennikarza
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Słowacki
b) Chopin
c) Mickiewicz
d) Kościuszko
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) skrzypcach
b) organach
c) flecie
d) fujarce
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) nienawiści
b) sporów
c) wiary
d) poddaństwa
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) moskiewski
b) berliński
c) rosyjski
d) pruski
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziad
b) Żyd
c) Dziennikarz
d) Radczyni
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) rozpijanie chłopów
b) poglądy Księdza
c) dług
d) ilość wódki na weselu
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Poeta i Rachel
b) Dziennikarz i Czepiec
c) Nos i Marysia
d) Gospodarz i Gospodyni
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) burmistrzu
b) kupcu
c) sołtysie
d) wójcie
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Gospodarz
b) Kuba
c) Staszek
d) Jasiek
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
b) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
c) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
d) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia powstania
b) rozpoczęcia chocholego tańca
c) zakończenia wesela
d) rozpoczęcia poprawin
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) interesującego się kulturą renesansu
b) mającego talent malarski
c) staromodnego
d) wszechstronnie uzdolnionego
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Kasia
b) Basia
c) Lusia
d) Isia
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) białego
b) niebieskiego
c) zielonkawego
d) jasnożółtego
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Brygidy
b) św. Anny
c) św. Jadwigi
d) św. Heleny
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wprowadzenia komunizmu w Chinach
b) powstania bokserów
c) wojny rosyjsko-japońskiej
d) rewolucji kulturalnej w Chinach
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) pozytywizmu
b) dramatu antycznego
c) romantyzmu
d) dramatu szekspirowskiego
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) potęgi Polaków
b) władzy Polaków
c) tchórzostwa Polaków
d) mądrości Polaków
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 12 lat
b) 18 lat
c) 14 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Jakuba Szelę
b) przyjaciela
c) Głowackiego
d) Piasta
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki używanej
b) sztuki wyzwolonej
c) sztuki mody
d) sztuki rękodzieła
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1830
b) 1846
c) 1863
d) 1848
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Racheli
b) Marysi
c) Panny Młodej
d) Haneczki
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym i ostatnim akcie
b) w pierwszym akcie
c) w trzecim akcie
d) w drugim i trzecim akcie
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Anny Mikołajczykówny
b) Marii Mikołajczykówny
c) Jadwigi mikołajczykówny
d) Kliminy
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) wnukiem Gospodarza
b) sierotą
c) synem Gospodarza
d) szwagrem Gospodarza
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) patriotyzmu
b) próżności
c) odpowiedzialności
d) ówczesnej mody
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) barska
b) targowicka
c) radomska
d) grodzieńska
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed gospodą
b) na dziedzińcu
c) w gospodzie
d) przed kosciołem
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) kosę
c) złoty róg
d) buławę
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) chłopstwa
b) szlachty
c) mieszczaństwa
d) inteligencji
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Zofia Nałkowska
b) Stanisław Przybyszewski
c) Gabriela Zapolska
d) Stanisław Ignacy Witkiewicz
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) na weselu"
b) przy gościach"
c) we własnym domy"
d) podczas tańców"
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies