Test:

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Dziennikarza
b) Pana Młodego
c) Poety
d) Nosa
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) synem Gospodarza
b) szwagrem Gospodarza
c) sierotą
d) wnukiem Gospodarza
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) poddaństwa
b) wiary
c) nienawiści
d) sporów
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) przyjaciela
b) Jakuba Szelę
c) Głowackiego
d) Piasta
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest elokwentna i obyta
b) twardo stąpa po ziemi
c) jest romantyczką
d) nie kocha swego męża
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) złoty róg
b) kosę
c) lirę
d) buławę
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziad
b) Dziennikarz
c) Radczyni
d) Żyd
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
b) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
c) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
d) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wojny rosyjsko-japońskiej
b) rewolucji kulturalnej w Chinach
c) powstania bokserów
d) wprowadzenia komunizmu w Chinach
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) ówczesnej mody
b) próżności
c) patriotyzmu
d) odpowiedzialności
Rozwiązanie


Chłopomania to:
a) rękodzieło ludowe
b) powierzchowna fascynacja chłopami
c) moda na stroje ludowe
d) stosunek chłopów do ziemi
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Stanisławskiego
b) Jacka Malczewskiego
c) Jana Matejki
d) Józefa Mehoffera
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Basia
b) Isia
c) Kasia
d) Lusia
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopomanię
b) inteligencję
c) chłopów
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
b) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
c) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
d) chwila przywołania Chochoła
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Bocianem
b) Sową
c) Krukiem
d) Puszczykiem
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w oczach
b) w głowie
c) w lędźwiach
d) w sercu
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Głowackiego
b) Kościuszki
c) Kilińskiego
d) Jasińskiego
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) czuje się lepsza niż chłopi
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie zna kalendarza prac rolników
d) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Rycerz
b) Hetman
c) Chochoł
d) Wernyhora
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki wyzwolonej
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki mody
d) sztuki używanej
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) sępa
b) szpaka
c) kruka
d) wrony
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) podczas tańców"
b) we własnym domy"
c) przy gościach"
d) na weselu"
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Nos i Marysia
b) Dziennikarz i Czepiec
c) Gospodarz i Gospodyni
d) Poeta i Rachel
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia chocholego tańca
b) zakończenia wesela
c) rozpoczęcia poprawin
d) rozpoczęcia powstania
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) pruski
b) berliński
c) rosyjski
d) moskiewski
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) ilość wódki na weselu
b) rozpijanie chłopów
c) poglądy Księdza
d) dług
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Chopin
b) Kościuszko
c) Słowacki
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1863
b) 1848
c) 1846
d) 1830
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed gospodą
b) przed kosciołem
c) na dziedzińcu
d) w gospodzie
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) jawi się jako reformator
b) krytykuje konserwatyzm
c) popiera chłopomanię
d) mówi, że ma dość usypiania narodu
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
b) zapowiedź oczepin
c) zapowiedź chocholego tańca
d) zapowiedź zjawisk fantastycznych
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Heleny
b) św. Jadwigi
c) św. Anny
d) św. Brygidy
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w drugim i trzecim akcie
b) w trzecim akcie
c) w pierwszym akcie
d) w pierwszym i ostatnim akcie
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Gabriela Zapolska
b) Stanisław Ignacy Witkiewicz
c) Stanisław Przybyszewski
d) Zofia Nałkowska
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) zemstę
b) pojednanie
c) wybaczenie
d) porozumienie
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) R. Starzewski
b) T. Nosowski
c) K. Przerwa-Tetmajer
d) S. Wyspiański
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) realistycznego
b) ekspresjonistycznego
c) naturalistycznego
d) impresjonistycznego
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) towarzysza dyskusji
c) dar niebios
d) muzę
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Jadwigi mikołajczykówny
b) Marii Mikołajczykówny
c) Anny Mikołajczykówny
d) Kliminy
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „synem”
b) „bratem”
c) „wnukiem”
d) „ojcem”
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Czepiec
b) Jasiek
c) Dziad
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „e”
b) „a”
c) „ó”
d) „ą”
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) chłopstwa
b) szlachty
c) mieszczaństwa
d) inteligencji
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Staszek
b) Jasiek
c) Gospodarz
d) Kuba
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) burmistrzu
b) kupcu
c) sołtysie
d) wójcie
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Węgrzyc
b) do Paryża
c) do Krakowa
d) do Bronowic
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) zielonkawego
b) białego
c) jasnożółtego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) niechęć
b) pobudzenie
c) euforię
d) marazm
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Racheli
b) Zosi
c) Panny Młodej
d) Maryny
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Racheli
b) Marysi
c) Haneczki
d) Panny Młodej
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) tchórzostwa Polaków
b) mądrości Polaków
c) władzy Polaków
d) potęgi Polaków
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) sierpniowej
b) grudniowej
c) styczniowej
d) listopadowej
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) drugi akt Wesela
b) ostatni akt Wesela
c) pierwszy akt Wesela
d) Pierwszy i ostatni akt Wesela
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) barska
b) grodzieńska
c) targowicka
d) radomska
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) ostatniej elekcji
b) Jagiellonów
c) pogańskie
d) Piastów
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) fujarce
b) flecie
c) organach
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 18 lat
b) 14 lat
c) 16 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Stanisława Wyspiańskiego
b) Jana Matejki
c) Włodzimierza Tetmajera
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) dekadentyzmu
b) eklektyzmu
c) moralizmu
d) naturalizmu
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) malarzem
b) pisarzem
c) dramaturgiem
d) rzeźbiarzem
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Poeta
b) Żyd
c) Czepiec
d) Nos
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
b) kiedy gnał przez pola
c) kiedy sięgał po czapkę
d) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu szekspirowskiego
b) romantyzmu
c) pozytywizmu
d) dramatu antycznego
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) interesującego się kulturą renesansu
b) mającego talent malarski
c) staromodnego
d) wszechstronnie uzdolnionego
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) palatalizacji indoeuropejskiej
b) asybilacji
c) mazurzenia
d) jabłonkowanie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies