Test:

Rycerz wspomina czasy:
a) Piastów
b) ostatniej elekcji
c) Jagiellonów
d) pogańskie
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 12 lat
b) 18 lat
c) 16 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) grodzieńska
b) barska
c) targowicka
d) radomska
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Heleny
b) św. Anny
c) św. Brygidy
d) św. Jadwigi
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) pobudzenie
b) niechęć
c) marazm
d) euforię
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed gospodą
b) przed kosciołem
c) na dziedzińcu
d) w gospodzie
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Marysi
b) Haneczki
c) Racheli
d) Panny Młodej
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Nos i Marysia
b) Dziennikarz i Czepiec
c) Gospodarz i Gospodyni
d) Poeta i Rachel
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
b) kiedy sięgał po czapkę
c) kiedy gnał przez pola
d) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Mickiewicz
b) Chopin
c) Kościuszko
d) Słowacki
Rozwiązanie


Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziennikarz
b) Dziad
c) Radczyni
d) Żyd
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Żyd
b) Poeta
c) Nos
d) Czepiec
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) wiary
b) nienawiści
c) sporów
d) poddaństwa
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Gospodarz
b) Jasiek
c) Kuba
d) Staszek
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) styczniowej
b) sierpniowej
c) listopadowej
d) grudniowej
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Czepiec
c) Gospodarz
d) Jasiek
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
b) zapowiedź zjawisk fantastycznych
c) zapowiedź oczepin
d) zapowiedź chocholego tańca
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki mody
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki wyzwolonej
d) sztuki używanej
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) rewolucji kulturalnej w Chinach
b) wprowadzenia komunizmu w Chinach
c) wojny rosyjsko-japońskiej
d) powstania bokserów
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) chłopstwa
b) szlachty
c) mieszczaństwa
d) inteligencji
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) porozumienie
b) pojednanie
c) wybaczenie
d) zemstę
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w lędźwiach
b) w sercu
c) w oczach
d) w głowie
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) we własnym domy"
b) podczas tańców"
c) na weselu"
d) przy gościach"
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Isia
b) Kasia
c) Basia
d) Lusia
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) jabłonkowanie
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) asybilacji
d) mazurzenia
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) kupcu
b) burmistrzu
c) sołtysie
d) wójcie
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
b) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
c) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
d) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopów
b) chłopomanię
c) bratanie się inteligencji i chłopów
d) inteligencję
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Dziennikarza
b) Nosa
c) Pana Młodego
d) Poety
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Krukiem
b) Sową
c) Bocianem
d) Puszczykiem
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Kliminy
b) Jadwigi mikołajczykówny
c) Marii Mikołajczykówny
d) Anny Mikołajczykówny
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) złoty róg
c) buławę
d) kosę
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) muzę
b) dar niebios
c) anioła
d) towarzysza dyskusji
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) zakończenia wesela
b) rozpoczęcia powstania
c) rozpoczęcia chocholego tańca
d) rozpoczęcia poprawin
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Krakowa
b) do Bronowic
c) do Węgrzyc
d) do Paryża
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) odpowiedzialności
b) ówczesnej mody
c) próżności
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest elokwentna i obyta
b) jest romantyczką
c) nie kocha swego męża
d) twardo stąpa po ziemi
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) zielonkawego
b) jasnożółtego
c) niebieskiego
d) białego
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) organach
b) skrzypcach
c) fujarce
d) flecie
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) przyjaciela
b) Jakuba Szelę
c) Głowackiego
d) Piasta
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Gabriela Zapolska
b) Stanisław Przybyszewski
c) Zofia Nałkowska
d) Stanisław Ignacy Witkiewicz
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Zosi
b) Maryny
c) Racheli
d) Panny Młodej
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) krytykuje konserwatyzm
b) mówi, że ma dość usypiania narodu
c) jawi się jako reformator
d) popiera chłopomanię
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) rzeźbiarzem
b) malarzem
c) dramaturgiem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w trzecim akcie
b) w pierwszym i ostatnim akcie
c) w pierwszym akcie
d) w drugim i trzecim akcie
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) tchórzostwa Polaków
b) mądrości Polaków
c) władzy Polaków
d) potęgi Polaków
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) ostatni akt Wesela
b) drugi akt Wesela
c) Pierwszy i ostatni akt Wesela
d) pierwszy akt Wesela
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
b) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
c) chwila przywołania Chochoła
d) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1846
b) 1830
c) 1863
d) 1848
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „bratem”
b) „wnukiem”
c) „synem”
d) „ojcem”
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) berliński
b) pruski
c) moskiewski
d) rosyjski
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Chochoł
b) Hetman
c) Wernyhora
d) Rycerz
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) moralizmu
b) naturalizmu
c) dekadentyzmu
d) eklektyzmu
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) K. Przerwa-Tetmajer
b) R. Starzewski
c) T. Nosowski
d) S. Wyspiański
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
c) nie zna kalendarza prac rolników
d) czuje się lepsza niż chłopi
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) romantyzmu
b) pozytywizmu
c) dramatu szekspirowskiego
d) dramatu antycznego
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Głowackiego
b) Jasińskiego
c) Kilińskiego
d) Kościuszki
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) poglądy Księdza
b) ilość wódki na weselu
c) rozpijanie chłopów
d) dług
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Matejki
b) Jana Stanisławskiego
c) Jacka Malczewskiego
d) Józefa Mehoffera
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) wnukiem Gospodarza
b) sierotą
c) szwagrem Gospodarza
d) synem Gospodarza
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ó”
b) „a”
c) „ą”
d) „e”
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) realistycznego
b) ekspresjonistycznego
c) impresjonistycznego
d) naturalistycznego
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Włodzimierza Tetmajera
b) Stanisława Wyspiańskiego
c) Jacka Malczewskiego
d) Jana Matejki
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) wrony
b) sępa
c) szpaka
d) kruka
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) wszechstronnie uzdolnionego
b) mającego talent malarski
c) interesującego się kulturą renesansu
d) staromodnego
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) stosunek chłopów do ziemi
b) powierzchowna fascynacja chłopami
c) rękodzieło ludowe
d) moda na stroje ludowe
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies