Test:

Chochoł gra na:
a) skrzypcach
b) fujarce
c) flecie
d) organach
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „ojcem”
b) „wnukiem”
c) „synem”
d) „bratem”
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Pana Młodego
b) Dziennikarza
c) Nosa
d) Poety
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Nos
b) Czepiec
c) Żyd
d) Poeta
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) romantyzmu
b) pozytywizmu
c) dramatu antycznego
d) dramatu szekspirowskiego
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Czepiec
b) Jasiek
c) Gospodarz
d) Dziad
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) w gospodzie
b) przed kosciołem
c) na dziedzińcu
d) przed gospodą
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) pobudzenie
b) euforię
c) marazm
d) niechęć
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) na weselu"
b) podczas tańców"
c) przy gościach"
d) we własnym domy"
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Głowackiego
b) Piasta
c) przyjaciela
d) Jakuba Szelę
Rozwiązanie


Lucjan Rydel był:
a) malarzem
b) rzeźbiarzem
c) pisarzem
d) dramaturgiem
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź zjawisk fantastycznych
b) zapowiedź chocholego tańca
c) zapowiedź oczepin
d) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Józefa Mehoffera
b) Jacka Malczewskiego
c) Jana Stanisławskiego
d) Jana Matejki
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) sołtysie
b) burmistrzu
c) kupcu
d) wójcie
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) K. Przerwa-Tetmajer
b) T. Nosowski
c) R. Starzewski
d) S. Wyspiański
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Przybyszewski
b) Zofia Nałkowska
c) Gabriela Zapolska
d) Stanisław Ignacy Witkiewicz
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Marii Mikołajczykówny
b) Anny Mikołajczykówny
c) Jadwigi mikołajczykówny
d) Kliminy
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1846
b) 1848
c) 1830
d) 1863
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Jasiek
b) Kuba
c) Gospodarz
d) Staszek
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) sporów
b) poddaństwa
c) nienawiści
d) wiary
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) złoty róg
c) kosę
d) buławę
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Anny
b) św. Jadwigi
c) św. Brygidy
d) św. Heleny
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
b) kiedy sięgał po czapkę
c) kiedy gnał przez pola
d) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) białego
b) zielonkawego
c) niebieskiego
d) jasnożółtego
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Żyd
b) Dziennikarz
c) Radczyni
d) Dziad
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) eklektyzmu
b) dekadentyzmu
c) naturalizmu
d) moralizmu
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) władzy Polaków
b) mądrości Polaków
c) tchórzostwa Polaków
d) potęgi Polaków
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) pojednanie
b) porozumienie
c) wybaczenie
d) zemstę
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) palatalizacji indoeuropejskiej
b) jabłonkowanie
c) asybilacji
d) mazurzenia
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie zna kalendarza prac rolników
c) czuje się lepsza niż chłopi
d) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 18 lat
b) 16 lat
c) 12 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w lędźwiach
b) w oczach
c) w głowie
d) w sercu
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) barska
b) grodzieńska
c) targowicka
d) radomska
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wprowadzenia komunizmu w Chinach
b) rewolucji kulturalnej w Chinach
c) wojny rosyjsko-japońskiej
d) powstania bokserów
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) kruka
b) wrony
c) szpaka
d) sępa
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym i ostatnim akcie
b) w pierwszym akcie
c) w trzecim akcie
d) w drugim i trzecim akcie
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Lusia
b) Kasia
c) Basia
d) Isia
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) staromodnego
b) interesującego się kulturą renesansu
c) wszechstronnie uzdolnionego
d) mającego talent malarski
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Jacka Malczewskiego
b) Włodzimierza Tetmajera
c) Stanisława Wyspiańskiego
d) Jana Matejki
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Krukiem
b) Sową
c) Puszczykiem
d) Bocianem
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia powstania
b) rozpoczęcia chocholego tańca
c) rozpoczęcia poprawin
d) zakończenia wesela
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Marysi
b) Racheli
c) Haneczki
d) Panny Młodej
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) inteligencję
b) bratanie się inteligencji i chłopów
c) chłopomanię
d) chłopów
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) ekspresjonistycznego
b) realistycznego
c) naturalistycznego
d) impresjonistycznego
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
b) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
c) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
d) chwila przywołania Chochoła
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) popiera chłopomanię
b) krytykuje konserwatyzm
c) jawi się jako reformator
d) mówi, że ma dość usypiania narodu
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) wnukiem Gospodarza
b) synem Gospodarza
c) sierotą
d) szwagrem Gospodarza
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) towarzysza dyskusji
c) dar niebios
d) muzę
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) listopadowej
b) styczniowej
c) grudniowej
d) sierpniowej
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Gospodarz i Gospodyni
b) Nos i Marysia
c) Dziennikarz i Czepiec
d) Poeta i Rachel
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „e”
b) „a”
c) „ó”
d) „ą”
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
b) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
c) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
d) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) ówczesnej mody
b) odpowiedzialności
c) próżności
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Zosi
b) Maryny
c) Panny Młodej
d) Racheli
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) drugi akt Wesela
b) pierwszy akt Wesela
c) ostatni akt Wesela
d) Pierwszy i ostatni akt Wesela
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) nie kocha swego męża
b) twardo stąpa po ziemi
c) jest elokwentna i obyta
d) jest romantyczką
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki używanej
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki wyzwolonej
d) sztuki mody
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) mieszczaństwa
b) inteligencji
c) chłopstwa
d) szlachty
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Rycerz
b) Hetman
c) Chochoł
d) Wernyhora
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) Jagiellonów
b) Piastów
c) pogańskie
d) ostatniej elekcji
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) rękodzieło ludowe
b) powierzchowna fascynacja chłopami
c) moda na stroje ludowe
d) stosunek chłopów do ziemi
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Kilińskiego
b) Jasińskiego
c) Kościuszki
d) Głowackiego
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) rosyjski
b) berliński
c) moskiewski
d) pruski
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Chopin
b) Mickiewicz
c) Kościuszko
d) Słowacki
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) dług
b) ilość wódki na weselu
c) rozpijanie chłopów
d) poglądy Księdza
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Węgrzyc
b) do Paryża
c) do Bronowic
d) do Krakowa
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies