Test:

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) szpaka
b) sępa
c) wrony
d) kruka
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) ostatni akt Wesela
b) Pierwszy i ostatni akt Wesela
c) drugi akt Wesela
d) pierwszy akt Wesela
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki używanej
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki mody
d) sztuki wyzwolonej
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) barska
b) radomska
c) grodzieńska
d) targowicka
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) mądrości Polaków
b) potęgi Polaków
c) władzy Polaków
d) tchórzostwa Polaków
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) grudniowej
b) listopadowej
c) sierpniowej
d) styczniowej
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) szlachty
b) inteligencji
c) mieszczaństwa
d) chłopstwa
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) ekspresjonistycznego
b) naturalistycznego
c) impresjonistycznego
d) realistycznego
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia powstania
b) rozpoczęcia poprawin
c) zakończenia wesela
d) rozpoczęcia chocholego tańca
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Gospodarz
b) Kuba
c) Staszek
d) Jasiek
Rozwiązanie


Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) K. Przerwa-Tetmajer
b) R. Starzewski
c) T. Nosowski
d) S. Wyspiański
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) skrzypcach
b) fujarce
c) flecie
d) organach
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) popiera chłopomanię
b) krytykuje konserwatyzm
c) jawi się jako reformator
d) mówi, że ma dość usypiania narodu
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
b) zapowiedź oczepin
c) zapowiedź zjawisk fantastycznych
d) zapowiedź chocholego tańca
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym akcie
b) w trzecim akcie
c) w drugim i trzecim akcie
d) w pierwszym i ostatnim akcie
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) pozytywizmu
b) dramatu antycznego
c) romantyzmu
d) dramatu szekspirowskiego
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 16 lat
b) 12 lat
c) 14 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Anny Mikołajczykówny
b) Jadwigi mikołajczykówny
c) Marii Mikołajczykówny
d) Kliminy
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Czepiec
c) Jasiek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Gospodarz i Gospodyni
b) Dziennikarz i Czepiec
c) Nos i Marysia
d) Poeta i Rachel
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) niebieskiego
b) zielonkawego
c) białego
d) jasnożółtego
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Matejki
b) Jana Stanisławskiego
c) Jacka Malczewskiego
d) Józefa Mehoffera
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) palatalizacji indoeuropejskiej
b) jabłonkowanie
c) mazurzenia
d) asybilacji
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed gospodą
b) w gospodzie
c) na dziedzińcu
d) przed kosciołem
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
b) chwila przywołania Chochoła
c) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
d) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Zofia Nałkowska
b) Gabriela Zapolska
c) Stanisław Przybyszewski
d) Stanisław Ignacy Witkiewicz
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) pisarzem
b) dramaturgiem
c) rzeźbiarzem
d) malarzem
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) czuje się lepsza niż chłopi
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie zna kalendarza prac rolników
d) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) przyjaciela
b) Głowackiego
c) Jakuba Szelę
d) Piasta
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Słowacki
b) Mickiewicz
c) Kościuszko
d) Chopin
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) powierzchowna fascynacja chłopami
b) stosunek chłopów do ziemi
c) moda na stroje ludowe
d) rękodzieło ludowe
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
b) kiedy sięgał po czapkę
c) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
d) kiedy gnał przez pola
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) szwagrem Gospodarza
b) synem Gospodarza
c) wnukiem Gospodarza
d) sierotą
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) podczas tańców"
b) na weselu"
c) przy gościach"
d) we własnym domy"
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Kościuszki
b) Jasińskiego
c) Głowackiego
d) Kilińskiego
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) próżności
b) ówczesnej mody
c) odpowiedzialności
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1863
b) 1848
c) 1830
d) 1846
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Isia
b) Basia
c) Kasia
d) Lusia
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) marazm
b) pobudzenie
c) niechęć
d) euforię
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Jadwigi
b) św. Brygidy
c) św. Heleny
d) św. Anny
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) ostatniej elekcji
b) pogańskie
c) Piastów
d) Jagiellonów
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Żyd
b) Radczyni
c) Dziennikarz
d) Dziad
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) muzę
b) anioła
c) dar niebios
d) towarzysza dyskusji
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) twardo stąpa po ziemi
b) jest romantyczką
c) jest elokwentna i obyta
d) nie kocha swego męża
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w głowie
b) w lędźwiach
c) w oczach
d) w sercu
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Nosa
b) Dziennikarza
c) Pana Młodego
d) Poety
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Panny Młodej
b) Racheli
c) Marysi
d) Haneczki
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) rosyjski
b) berliński
c) moskiewski
d) pruski
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Żyd
b) Poeta
c) Nos
d) Czepiec
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) kupcu
b) burmistrzu
c) wójcie
d) sołtysie
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) buławę
c) kosę
d) złoty róg
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Krakowa
b) do Bronowic
c) do Paryża
d) do Węgrzyc
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „bratem”
b) „ojcem”
c) „wnukiem”
d) „synem”
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wprowadzenia komunizmu w Chinach
b) powstania bokserów
c) rewolucji kulturalnej w Chinach
d) wojny rosyjsko-japońskiej
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Maryny
b) Zosi
c) Panny Młodej
d) Racheli
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Rycerz
b) Hetman
c) Chochoł
d) Wernyhora
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) sporów
b) poddaństwa
c) wiary
d) nienawiści
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) interesującego się kulturą renesansu
b) staromodnego
c) wszechstronnie uzdolnionego
d) mającego talent malarski
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopów
b) inteligencję
c) chłopomanię
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Włodzimierza Tetmajera
b) Jana Matejki
c) Stanisława Wyspiańskiego
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ą”
b) „a”
c) „e”
d) „ó”
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) zemstę
b) porozumienie
c) pojednanie
d) wybaczenie
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) ilość wódki na weselu
b) poglądy Księdza
c) dług
d) rozpijanie chłopów
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) dekadentyzmu
b) moralizmu
c) naturalizmu
d) eklektyzmu
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
b) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
c) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
d) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Sową
b) Puszczykiem
c) Bocianem
d) Krukiem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies