Test:

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) próżności
b) odpowiedzialności
c) patriotyzmu
d) ówczesnej mody
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
b) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
c) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
d) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
b) zapowiedź zjawisk fantastycznych
c) zapowiedź chocholego tańca
d) zapowiedź oczepin
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) buławę
b) lirę
c) złoty róg
d) kosę
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy gnał przez pola
b) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
c) kiedy sięgał po czapkę
d) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Przybyszewski
b) Stanisław Ignacy Witkiewicz
c) Gabriela Zapolska
d) Zofia Nałkowska
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Józefa Mehoffera
b) Jacka Malczewskiego
c) Jana Matejki
d) Jana Stanisławskiego
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) styczniowej
b) grudniowej
c) sierpniowej
d) listopadowej
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) eklektyzmu
b) dekadentyzmu
c) moralizmu
d) naturalizmu
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) na weselu"
b) przy gościach"
c) podczas tańców"
d) we własnym domy"
Rozwiązanie


Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Stanisława Wyspiańskiego
b) Jana Matejki
c) Jacka Malczewskiego
d) Włodzimierza Tetmajera
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
b) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
c) chwila przywołania Chochoła
d) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Gospodarz
b) Dziad
c) Jasiek
d) Czepiec
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) jabłonkowanie
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) mazurzenia
d) asybilacji
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w oczach
b) w lędźwiach
c) w sercu
d) w głowie
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) burmistrzu
b) kupcu
c) wójcie
d) sołtysie
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w drugim i trzecim akcie
b) w pierwszym akcie
c) w pierwszym i ostatnim akcie
d) w trzecim akcie
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Głowackiego
b) Piasta
c) przyjaciela
d) Jakuba Szelę
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) potęgi Polaków
b) mądrości Polaków
c) tchórzostwa Polaków
d) władzy Polaków
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) berliński
b) rosyjski
c) moskiewski
d) pruski
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Pana Młodego
b) Poety
c) Dziennikarza
d) Nosa
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopomanię
b) inteligencję
c) bratanie się inteligencji i chłopów
d) chłopów
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Rycerz
b) Chochoł
c) Hetman
d) Wernyhora
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Chopin
b) Mickiewicz
c) Kościuszko
d) Słowacki
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) muzę
c) dar niebios
d) towarzysza dyskusji
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Krukiem
b) Bocianem
c) Puszczykiem
d) Sową
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) sępa
b) wrony
c) szpaka
d) kruka
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) impresjonistycznego
b) ekspresjonistycznego
c) naturalistycznego
d) realistycznego
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Kilińskiego
b) Jasińskiego
c) Kościuszki
d) Głowackiego
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Gospodarz i Gospodyni
b) Dziennikarz i Czepiec
c) Nos i Marysia
d) Poeta i Rachel
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Czepiec
b) Poeta
c) Nos
d) Żyd
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) niebieskiego
b) jasnożółtego
c) białego
d) zielonkawego
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) wiary
b) sporów
c) poddaństwa
d) nienawiści
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu szekspirowskiego
b) romantyzmu
c) pozytywizmu
d) dramatu antycznego
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Węgrzyc
b) do Bronowic
c) do Paryża
d) do Krakowa
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1863
b) 1830
c) 1848
d) 1846
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) pierwszy akt Wesela
b) drugi akt Wesela
c) ostatni akt Wesela
d) Pierwszy i ostatni akt Wesela
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Jadwigi mikołajczykówny
b) Marii Mikołajczykówny
c) Anny Mikołajczykówny
d) Kliminy
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Basia
b) Lusia
c) Kasia
d) Isia
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „ojcem”
b) „synem”
c) „bratem”
d) „wnukiem”
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed kosciołem
b) w gospodzie
c) przed gospodą
d) na dziedzińcu
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) nie zna kalendarza prac rolników
b) czuje się lepsza niż chłopi
c) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) krytykuje konserwatyzm
b) popiera chłopomanię
c) mówi, że ma dość usypiania narodu
d) jawi się jako reformator
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Żyd
b) Dziennikarz
c) Radczyni
d) Dziad
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia chocholego tańca
b) rozpoczęcia powstania
c) rozpoczęcia poprawin
d) zakończenia wesela
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ą”
b) „a”
c) „e”
d) „ó”
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) grodzieńska
b) targowicka
c) barska
d) radomska
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 16 lat
b) 12 lat
c) 14 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) niechęć
b) pobudzenie
c) marazm
d) euforię
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) rzeźbiarzem
b) dramaturgiem
c) malarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Racheli
b) Panny Młodej
c) Zosi
d) Maryny
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) synem Gospodarza
b) szwagrem Gospodarza
c) wnukiem Gospodarza
d) sierotą
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) nie kocha swego męża
b) twardo stąpa po ziemi
c) jest romantyczką
d) jest elokwentna i obyta
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) flecie
b) fujarce
c) organach
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) porozumienie
b) pojednanie
c) zemstę
d) wybaczenie
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki mody
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki używanej
d) sztuki wyzwolonej
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) ostatniej elekcji
b) Jagiellonów
c) Piastów
d) pogańskie
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) rękodzieło ludowe
b) moda na stroje ludowe
c) powierzchowna fascynacja chłopami
d) stosunek chłopów do ziemi
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) S. Wyspiański
b) K. Przerwa-Tetmajer
c) R. Starzewski
d) T. Nosowski
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) ilość wódki na weselu
b) rozpijanie chłopów
c) poglądy Księdza
d) dług
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Jasiek
b) Gospodarz
c) Staszek
d) Kuba
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) chłopstwa
b) mieszczaństwa
c) inteligencji
d) szlachty
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wojny rosyjsko-japońskiej
b) wprowadzenia komunizmu w Chinach
c) powstania bokserów
d) rewolucji kulturalnej w Chinach
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) interesującego się kulturą renesansu
b) staromodnego
c) wszechstronnie uzdolnionego
d) mającego talent malarski
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Racheli
b) Haneczki
c) Panny Młodej
d) Marysi
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Brygidy
b) św. Heleny
c) św. Jadwigi
d) św. Anny
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies