Test:

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) kosę
c) buławę
d) złoty róg
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Basia
b) Kasia
c) Isia
d) Lusia
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) wójcie
b) sołtysie
c) kupcu
d) burmistrzu
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Jadwigi mikołajczykówny
b) Anny Mikołajczykówny
c) Kliminy
d) Marii Mikołajczykówny
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) przyjaciela
b) Jakuba Szelę
c) Głowackiego
d) Piasta
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Stanisława Wyspiańskiego
b) Włodzimierza Tetmajera
c) Jana Matejki
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Dziennikarz i Czepiec
b) Nos i Marysia
c) Gospodarz i Gospodyni
d) Poeta i Rachel
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Krukiem
b) Sową
c) Puszczykiem
d) Bocianem
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) targowicka
b) barska
c) radomska
d) grodzieńska
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Brygidy
b) św. Anny
c) św. Jadwigi
d) św. Heleny
Rozwiązanie


Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) rozpijanie chłopów
b) poglądy Księdza
c) ilość wódki na weselu
d) dług
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) dramaturgiem
b) rzeźbiarzem
c) pisarzem
d) malarzem
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) K. Przerwa-Tetmajer
b) S. Wyspiański
c) R. Starzewski
d) T. Nosowski
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu antycznego
b) dramatu szekspirowskiego
c) romantyzmu
d) pozytywizmu
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) rękodzieło ludowe
b) moda na stroje ludowe
c) stosunek chłopów do ziemi
d) powierzchowna fascynacja chłopami
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia powstania
b) zakończenia wesela
c) rozpoczęcia chocholego tańca
d) rozpoczęcia poprawin
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) czuje się lepsza niż chłopi
b) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
c) nie zna kalendarza prac rolników
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) szpaka
b) sępa
c) wrony
d) kruka
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) mazurzenia
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) asybilacji
d) jabłonkowanie
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) powstania bokserów
b) wojny rosyjsko-japońskiej
c) wprowadzenia komunizmu w Chinach
d) rewolucji kulturalnej w Chinach
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) niebieskiego
b) jasnożółtego
c) białego
d) zielonkawego
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Przybyszewski
b) Gabriela Zapolska
c) Stanisław Ignacy Witkiewicz
d) Zofia Nałkowska
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) ostatniej elekcji
b) Piastów
c) pogańskie
d) Jagiellonów
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
b) kiedy sięgał po czapkę
c) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
d) kiedy gnał przez pola
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) moskiewski
b) rosyjski
c) berliński
d) pruski
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przywołania Chochoła
b) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
c) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
d) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w oczach
b) w lędźwiach
c) w głowie
d) w sercu
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) porozumienie
b) pojednanie
c) zemstę
d) wybaczenie
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Kilińskiego
b) Kościuszki
c) Jasińskiego
d) Głowackiego
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) ekspresjonistycznego
b) impresjonistycznego
c) realistycznego
d) naturalistycznego
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) towarzysza dyskusji
c) dar niebios
d) muzę
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) wiary
b) poddaństwa
c) sporów
d) nienawiści
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Staszek
b) Kuba
c) Jasiek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) euforię
b) niechęć
c) marazm
d) pobudzenie
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed kosciołem
b) przed gospodą
c) na dziedzińcu
d) w gospodzie
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) ostatni akt Wesela
b) drugi akt Wesela
c) pierwszy akt Wesela
d) Pierwszy i ostatni akt Wesela
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Maryny
b) Panny Młodej
c) Racheli
d) Zosi
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Haneczki
b) Panny Młodej
c) Racheli
d) Marysi
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) wnukiem Gospodarza
b) sierotą
c) synem Gospodarza
d) szwagrem Gospodarza
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Czepiec
c) Jasiek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1846
b) 1830
c) 1863
d) 1848
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) organach
b) flecie
c) fujarce
d) skrzypcach
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 16 lat
b) 18 lat
c) 12 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) interesującego się kulturą renesansu
b) staromodnego
c) mającego talent malarski
d) wszechstronnie uzdolnionego
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Słowacki
b) Mickiewicz
c) Chopin
d) Kościuszko
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki używanej
b) sztuki mody
c) sztuki wyzwolonej
d) sztuki rękodzieła
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Czepiec
b) Poeta
c) Żyd
d) Nos
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest romantyczką
b) nie kocha swego męża
c) twardo stąpa po ziemi
d) jest elokwentna i obyta
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Pana Młodego
b) Nosa
c) Poety
d) Dziennikarza
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) naturalizmu
b) moralizmu
c) eklektyzmu
d) dekadentyzmu
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
b) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
c) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
d) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) inteligencji
b) chłopstwa
c) mieszczaństwa
d) szlachty
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) na weselu"
b) przy gościach"
c) podczas tańców"
d) we własnym domy"
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) potęgi Polaków
b) tchórzostwa Polaków
c) władzy Polaków
d) mądrości Polaków
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „ojcem”
b) „wnukiem”
c) „synem”
d) „bratem”
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź zjawisk fantastycznych
b) zapowiedź oczepin
c) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
d) zapowiedź chocholego tańca
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Bronowic
b) do Paryża
c) do Krakowa
d) do Węgrzyc
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Matejki
b) Józefa Mehoffera
c) Jacka Malczewskiego
d) Jana Stanisławskiego
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Chochoł
b) Rycerz
c) Hetman
d) Wernyhora
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Żyd
b) Dziennikarz
c) Radczyni
d) Dziad
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) inteligencję
b) chłopomanię
c) bratanie się inteligencji i chłopów
d) chłopów
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w trzecim akcie
b) w drugim i trzecim akcie
c) w pierwszym i ostatnim akcie
d) w pierwszym akcie
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) mówi, że ma dość usypiania narodu
b) popiera chłopomanię
c) jawi się jako reformator
d) krytykuje konserwatyzm
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ą”
b) „ó”
c) „a”
d) „e”
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) grudniowej
b) listopadowej
c) styczniowej
d) sierpniowej
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) odpowiedzialności
b) ówczesnej mody
c) patriotyzmu
d) próżności
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies