Test:

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Gospodarz
b) Dziad
c) Czepiec
d) Jasiek
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „a”
b) „ó”
c) „e”
d) „ą”
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) pozytywizmu
b) romantyzmu
c) dramatu szekspirowskiego
d) dramatu antycznego
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Piasta
b) Jakuba Szelę
c) Głowackiego
d) przyjaciela
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) towarzysza dyskusji
b) anioła
c) dar niebios
d) muzę
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
c) czuje się lepsza niż chłopi
d) nie zna kalendarza prac rolników
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) ostatni akt Wesela
b) Pierwszy i ostatni akt Wesela
c) pierwszy akt Wesela
d) drugi akt Wesela
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Jasiek
b) Kuba
c) Staszek
d) Gospodarz
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) ilość wódki na weselu
b) rozpijanie chłopów
c) poglądy Księdza
d) dług
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) R. Starzewski
b) S. Wyspiański
c) K. Przerwa-Tetmajer
d) T. Nosowski
Rozwiązanie


Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1846
b) 1863
c) 1830
d) 1848
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) jasnożółtego
b) zielonkawego
c) niebieskiego
d) białego
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) nie kocha swego męża
b) twardo stąpa po ziemi
c) jest romantyczką
d) jest elokwentna i obyta
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) Piastów
b) ostatniej elekcji
c) Jagiellonów
d) pogańskie
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) krytykuje konserwatyzm
b) popiera chłopomanię
c) mówi, że ma dość usypiania narodu
d) jawi się jako reformator
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Jana Matejki
b) Jacka Malczewskiego
c) Włodzimierza Tetmajera
d) Stanisława Wyspiańskiego
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Isia
b) Basia
c) Kasia
d) Lusia
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 18 lat
b) 16 lat
c) 12 lat
d) 14 lat
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) moralizmu
b) naturalizmu
c) eklektyzmu
d) dekadentyzmu
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym i ostatnim akcie
b) w trzecim akcie
c) w pierwszym akcie
d) w drugim i trzecim akcie
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) fujarce
b) organach
c) skrzypcach
d) flecie
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Hetman
b) Chochoł
c) Wernyhora
d) Rycerz
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wojny rosyjsko-japońskiej
b) rewolucji kulturalnej w Chinach
c) powstania bokserów
d) wprowadzenia komunizmu w Chinach
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Radczyni
b) Żyd
c) Dziennikarz
d) Dziad
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) zemstę
b) pojednanie
c) porozumienie
d) wybaczenie
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Poety
b) Pana Młodego
c) Dziennikarza
d) Nosa
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Żyd
b) Czepiec
c) Poeta
d) Nos
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) rzeźbiarzem
b) dramaturgiem
c) pisarzem
d) malarzem
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) kosę
b) buławę
c) złoty róg
d) lirę
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Kliminy
b) Anny Mikołajczykówny
c) Marii Mikołajczykówny
d) Jadwigi mikołajczykówny
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Bocianem
b) Krukiem
c) Puszczykiem
d) Sową
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) próżności
b) patriotyzmu
c) odpowiedzialności
d) ówczesnej mody
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Kościuszki
b) Jasińskiego
c) Kilińskiego
d) Głowackiego
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) sołtysie
b) kupcu
c) burmistrzu
d) wójcie
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) pobudzenie
b) euforię
c) marazm
d) niechęć
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Panny Młodej
b) Haneczki
c) Racheli
d) Marysi
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
b) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
c) kiedy sięgał po czapkę
d) kiedy gnał przez pola
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) zakończenia wesela
b) rozpoczęcia powstania
c) rozpoczęcia chocholego tańca
d) rozpoczęcia poprawin
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) sępa
b) szpaka
c) wrony
d) kruka
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) mającego talent malarski
b) wszechstronnie uzdolnionego
c) interesującego się kulturą renesansu
d) staromodnego
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Chopin
b) Mickiewicz
c) Słowacki
d) Kościuszko
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) mazurzenia
b) asybilacji
c) palatalizacji indoeuropejskiej
d) jabłonkowanie
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) nienawiści
b) sporów
c) poddaństwa
d) wiary
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przywołania Chochoła
b) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
c) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
d) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) pruski
b) berliński
c) moskiewski
d) rosyjski
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) inteligencję
b) chłopomanię
c) chłopów
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w oczach
b) w głowie
c) w lędźwiach
d) w sercu
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „wnukiem”
b) „ojcem”
c) „synem”
d) „bratem”
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Węgrzyc
c) do Krakowa
d) do Bronowic
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) wnukiem Gospodarza
b) szwagrem Gospodarza
c) synem Gospodarza
d) sierotą
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) styczniowej
b) listopadowej
c) sierpniowej
d) grudniowej
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Zosi
b) Panny Młodej
c) Maryny
d) Racheli
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź oczepin
b) zapowiedź chocholego tańca
c) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
d) zapowiedź zjawisk fantastycznych
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) stosunek chłopów do ziemi
b) powierzchowna fascynacja chłopami
c) moda na stroje ludowe
d) rękodzieło ludowe
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) w gospodzie
b) przed gospodą
c) przed kosciołem
d) na dziedzińcu
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
b) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
c) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
d) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) realistycznego
b) ekspresjonistycznego
c) impresjonistycznego
d) naturalistycznego
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki używanej
b) sztuki wyzwolonej
c) sztuki mody
d) sztuki rękodzieła
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) inteligencji
b) mieszczaństwa
c) szlachty
d) chłopstwa
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Dziennikarz i Czepiec
b) Gospodarz i Gospodyni
c) Poeta i Rachel
d) Nos i Marysia
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Brygidy
b) św. Jadwigi
c) św. Anny
d) św. Heleny
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) przy gościach"
b) na weselu"
c) we własnym domy"
d) podczas tańców"
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Gabriela Zapolska
b) Stanisław Ignacy Witkiewicz
c) Zofia Nałkowska
d) Stanisław Przybyszewski
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) potęgi Polaków
b) tchórzostwa Polaków
c) mądrości Polaków
d) władzy Polaków
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) radomska
b) grodzieńska
c) barska
d) targowicka
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Józefa Mehoffera
b) Jana Stanisławskiego
c) Jacka Malczewskiego
d) Jana Matejki
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies