Test:

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) dług
b) ilość wódki na weselu
c) poglądy Księdza
d) rozpijanie chłopów
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Dziad
b) Czepiec
c) Gospodarz
d) Jasiek
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu antycznego
b) pozytywizmu
c) romantyzmu
d) dramatu szekspirowskiego
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Stanisławskiego
b) Jana Matejki
c) Jacka Malczewskiego
d) Józefa Mehoffera
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) mówi, że ma dość usypiania narodu
b) popiera chłopomanię
c) jawi się jako reformator
d) krytykuje konserwatyzm
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) malarzem
b) pisarzem
c) dramaturgiem
d) rzeźbiarzem
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Chochoł
b) Hetman
c) Rycerz
d) Wernyhora
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) bratanie się inteligencji i chłopów
b) inteligencję
c) chłopomanię
d) chłopów
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) chłopstwa
b) mieszczaństwa
c) szlachty
d) inteligencji
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) styczniowej
b) grudniowej
c) listopadowej
d) sierpniowej
Rozwiązanie


Panna Młoda:
a) jest elokwentna i obyta
b) twardo stąpa po ziemi
c) jest romantyczką
d) nie kocha swego męża
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) euforię
b) niechęć
c) marazm
d) pobudzenie
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Bronowic
c) do Krakowa
d) do Węgrzyc
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) kruka
b) sępa
c) wrony
d) szpaka
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Poety
b) Nosa
c) Dziennikarza
d) Pana Młodego
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Lusia
b) Isia
c) Basia
d) Kasia
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „bratem”
b) „wnukiem”
c) „synem”
d) „ojcem”
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) moralizmu
b) eklektyzmu
c) naturalizmu
d) dekadentyzmu
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) muzę
b) towarzysza dyskusji
c) dar niebios
d) anioła
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) zemstę
b) porozumienie
c) wybaczenie
d) pojednanie
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) kupcu
b) sołtysie
c) wójcie
d) burmistrzu
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) R. Starzewski
b) T. Nosowski
c) K. Przerwa-Tetmajer
d) S. Wyspiański
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia powstania
b) rozpoczęcia chocholego tańca
c) zakończenia wesela
d) rozpoczęcia poprawin
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Panny Młodej
b) Haneczki
c) Marysi
d) Racheli
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) przyjaciela
b) Głowackiego
c) Piasta
d) Jakuba Szelę
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w głowie
b) w oczach
c) w sercu
d) w lędźwiach
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) barska
b) radomska
c) targowicka
d) grodzieńska
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) synem Gospodarza
b) szwagrem Gospodarza
c) wnukiem Gospodarza
d) sierotą
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) pierwszy akt Wesela
b) ostatni akt Wesela
c) Pierwszy i ostatni akt Wesela
d) drugi akt Wesela
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1848
b) 1846
c) 1863
d) 1830
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) powierzchowna fascynacja chłopami
b) stosunek chłopów do ziemi
c) moda na stroje ludowe
d) rękodzieło ludowe
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Radczyni
b) Dziennikarz
c) Żyd
d) Dziad
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Brygidy
b) św. Heleny
c) św. Anny
d) św. Jadwigi
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) Piastów
b) ostatniej elekcji
c) pogańskie
d) Jagiellonów
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) pruski
b) berliński
c) rosyjski
d) moskiewski
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wojny rosyjsko-japońskiej
b) wprowadzenia komunizmu w Chinach
c) powstania bokserów
d) rewolucji kulturalnej w Chinach
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
b) kiedy gnał przez pola
c) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
d) kiedy sięgał po czapkę
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) czuje się lepsza niż chłopi
c) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
d) nie zna kalendarza prac rolników
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) naturalistycznego
b) impresjonistycznego
c) ekspresjonistycznego
d) realistycznego
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) mądrości Polaków
b) tchórzostwa Polaków
c) potęgi Polaków
d) władzy Polaków
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
b) zapowiedź oczepin
c) zapowiedź zjawisk fantastycznych
d) zapowiedź chocholego tańca
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) mazurzenia
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) asybilacji
d) jabłonkowanie
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Włodzimierza Tetmajera
b) Stanisława Wyspiańskiego
c) Jana Matejki
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Puszczykiem
b) Sową
c) Bocianem
d) Krukiem
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Chopin
b) Kościuszko
c) Mickiewicz
d) Słowacki
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) w gospodzie
b) na dziedzińcu
c) przed gospodą
d) przed kosciołem
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) złoty róg
c) kosę
d) buławę
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 14 lat
b) 12 lat
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Żyd
b) Poeta
c) Czepiec
d) Nos
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) flecie
b) fujarce
c) skrzypcach
d) organach
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ą”
b) „ó”
c) „a”
d) „e”
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Anny Mikołajczykówny
b) Kliminy
c) Marii Mikołajczykówny
d) Jadwigi mikołajczykówny
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Panny Młodej
b) Maryny
c) Zosi
d) Racheli
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Poeta i Rachel
b) Gospodarz i Gospodyni
c) Nos i Marysia
d) Dziennikarz i Czepiec
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) ówczesnej mody
b) odpowiedzialności
c) próżności
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Przybyszewski
b) Gabriela Zapolska
c) Zofia Nałkowska
d) Stanisław Ignacy Witkiewicz
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) zielonkawego
b) jasnożółtego
c) białego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przywołania Chochoła
b) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
c) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
d) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) we własnym domy"
b) podczas tańców"
c) przy gościach"
d) na weselu"
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Głowackiego
b) Jasińskiego
c) Kościuszki
d) Kilińskiego
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w drugim i trzecim akcie
b) w pierwszym akcie
c) w pierwszym i ostatnim akcie
d) w trzecim akcie
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki mody
b) sztuki używanej
c) sztuki wyzwolonej
d) sztuki rękodzieła
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) nienawiści
b) wiary
c) sporów
d) poddaństwa
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) mającego talent malarski
b) staromodnego
c) wszechstronnie uzdolnionego
d) interesującego się kulturą renesansu
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
b) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
c) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
d) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Staszek
b) Gospodarz
c) Kuba
d) Jasiek
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies