Test:

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
b) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
c) kiedy sięgał po czapkę
d) kiedy gnał przez pola
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) wnukiem Gospodarza
b) sierotą
c) szwagrem Gospodarza
d) synem Gospodarza
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Brygidy
b) św. Jadwigi
c) św. Heleny
d) św. Anny
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Chochoł
b) Hetman
c) Wernyhora
d) Rycerz
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) dekadentyzmu
b) moralizmu
c) eklektyzmu
d) naturalizmu
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) dramaturgiem
b) malarzem
c) rzeźbiarzem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „bratem”
b) „synem”
c) „wnukiem”
d) „ojcem”
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
b) zapowiedź oczepin
c) zapowiedź zjawisk fantastycznych
d) zapowiedź chocholego tańca
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) mającego talent malarski
b) wszechstronnie uzdolnionego
c) staromodnego
d) interesującego się kulturą renesansu
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) krytykuje konserwatyzm
b) jawi się jako reformator
c) popiera chłopomanię
d) mówi, że ma dość usypiania narodu
Rozwiązanie


Klimina jest wdową po:
a) wójcie
b) sołtysie
c) burmistrzu
d) kupcu
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Kościuszki
b) Jasińskiego
c) Kilińskiego
d) Głowackiego
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Pana Młodego
b) Poety
c) Nosa
d) Dziennikarza
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) nie zna kalendarza prac rolników
c) czuje się lepsza niż chłopi
d) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wprowadzenia komunizmu w Chinach
b) wojny rosyjsko-japońskiej
c) powstania bokserów
d) rewolucji kulturalnej w Chinach
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Nos
b) Poeta
c) Żyd
d) Czepiec
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) lirę
b) kosę
c) buławę
d) złoty róg
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) mieszczaństwa
b) inteligencji
c) chłopstwa
d) szlachty
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
b) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
c) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
d) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Węgrzyc
c) do Krakowa
d) do Bronowic
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) grodzieńska
b) targowicka
c) radomska
d) barska
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Anny Mikołajczykówny
b) Marii Mikołajczykówny
c) Jadwigi mikołajczykówny
d) Kliminy
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Kuba
b) Gospodarz
c) Jasiek
d) Staszek
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) asybilacji
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) jabłonkowanie
d) mazurzenia
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) S. Wyspiański
b) T. Nosowski
c) R. Starzewski
d) K. Przerwa-Tetmajer
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) pruski
b) rosyjski
c) moskiewski
d) berliński
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) białego
b) niebieskiego
c) zielonkawego
d) jasnożółtego
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) ostatni akt Wesela
b) drugi akt Wesela
c) Pierwszy i ostatni akt Wesela
d) pierwszy akt Wesela
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) zemstę
b) wybaczenie
c) pojednanie
d) porozumienie
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym akcie
b) w drugim i trzecim akcie
c) w pierwszym i ostatnim akcie
d) w trzecim akcie
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Panny Młodej
b) Zosi
c) Racheli
d) Maryny
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Basia
b) Lusia
c) Kasia
d) Isia
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki rękodzieła
b) sztuki mody
c) sztuki wyzwolonej
d) sztuki używanej
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 16 lat
b) 18 lat
c) 14 lat
d) 12 lat
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jacka Malczewskiego
b) Jana Stanisławskiego
c) Jana Matejki
d) Józefa Mehoffera
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) poddaństwa
b) sporów
c) nienawiści
d) wiary
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Sową
b) Krukiem
c) Puszczykiem
d) Bocianem
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1846
b) 1830
c) 1863
d) 1848
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Słowacki
b) Chopin
c) Kościuszko
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) patriotyzmu
b) odpowiedzialności
c) próżności
d) ówczesnej mody
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Ignacy Witkiewicz
b) Stanisław Przybyszewski
c) Zofia Nałkowska
d) Gabriela Zapolska
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Gospodarz
b) Jasiek
c) Dziad
d) Czepiec
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) ekspresjonistycznego
b) impresjonistycznego
c) realistycznego
d) naturalistycznego
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Racheli
b) Panny Młodej
c) Haneczki
d) Marysi
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) pogańskie
b) Piastów
c) Jagiellonów
d) ostatniej elekcji
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia chocholego tańca
b) rozpoczęcia poprawin
c) rozpoczęcia powstania
d) zakończenia wesela
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Poeta i Rachel
b) Gospodarz i Gospodyni
c) Dziennikarz i Czepiec
d) Nos i Marysia
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Piasta
b) Głowackiego
c) Jakuba Szelę
d) przyjaciela
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) anioła
b) muzę
c) towarzysza dyskusji
d) dar niebios
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopów
b) inteligencję
c) bratanie się inteligencji i chłopów
d) chłopomanię
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w lędźwiach
b) w oczach
c) w sercu
d) w głowie
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) władzy Polaków
b) potęgi Polaków
c) mądrości Polaków
d) tchórzostwa Polaków
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) twardo stąpa po ziemi
b) jest elokwentna i obyta
c) nie kocha swego męża
d) jest romantyczką
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) styczniowej
b) listopadowej
c) sierpniowej
d) grudniowej
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) przy gościach"
b) podczas tańców"
c) na weselu"
d) we własnym domy"
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
b) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
c) chwila przywołania Chochoła
d) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „a”
b) „e”
c) „ó”
d) „ą”
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) skrzypcach
b) fujarce
c) flecie
d) organach
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Włodzimierza Tetmajera
b) Jana Matejki
c) Stanisława Wyspiańskiego
d) Jacka Malczewskiego
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) rozpijanie chłopów
b) poglądy Księdza
c) dług
d) ilość wódki na weselu
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) rękodzieło ludowe
b) stosunek chłopów do ziemi
c) moda na stroje ludowe
d) powierzchowna fascynacja chłopami
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Żyd
b) Dziennikarz
c) Radczyni
d) Dziad
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu antycznego
b) dramatu szekspirowskiego
c) pozytywizmu
d) romantyzmu
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed gospodą
b) w gospodzie
c) przed kosciołem
d) na dziedzińcu
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) euforię
b) niechęć
c) marazm
d) pobudzenie
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) szpaka
b) kruka
c) sępa
d) wrony
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies