Test:

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ó”
b) „a”
c) „e”
d) „ą”
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy sięgał po czapkę
b) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
c) kiedy gnał przez pola
d) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Panny Młodej
b) Haneczki
c) Racheli
d) Marysi
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) kruka
b) wrony
c) szpaka
d) sępa
Rozwiązanie

W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) mazurzenia
b) palatalizacji indoeuropejskiej
c) asybilacji
d) jabłonkowanie
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Kuba
b) Gospodarz
c) Jasiek
d) Staszek
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Węgrzyc
b) do Paryża
c) do Bronowic
d) do Krakowa
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Piasta
b) przyjaciela
c) Jakuba Szelę
d) Głowackiego
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Stanisław Ignacy Witkiewicz
b) Zofia Nałkowska
c) Stanisław Przybyszewski
d) Gabriela Zapolska
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Jasińskiego
b) Kilińskiego
c) Kościuszki
d) Głowackiego
Rozwiązanie


Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) rosyjski
b) pruski
c) moskiewski
d) berliński
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Basia
b) Lusia
c) Isia
d) Kasia
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Gospodarz
b) Dziad
c) Jasiek
d) Czepiec
Rozwiązanie

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Czepiec
b) Żyd
c) Nos
d) Poeta
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) wszechstronnie uzdolnionego
b) staromodnego
c) mającego talent malarski
d) interesującego się kulturą renesansu
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) romantyzmu
b) dramatu szekspirowskiego
c) pozytywizmu
d) dramatu antycznego
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Dziennikarza
b) Poety
c) Pana Młodego
d) Nosa
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) nie zna kalendarza prac rolników
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) czuje się lepsza niż chłopi
d) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 14 lat
b) 18 lat
c) 12 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) ostatniej elekcji
b) Jagiellonów
c) Piastów
d) pogańskie
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) ostatni akt Wesela
b) pierwszy akt Wesela
c) Pierwszy i ostatni akt Wesela
d) drugi akt Wesela
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) dar niebios
b) muzę
c) anioła
d) towarzysza dyskusji
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) moda na stroje ludowe
b) rękodzieło ludowe
c) powierzchowna fascynacja chłopami
d) stosunek chłopów do ziemi
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) zakończenia wesela
b) rozpoczęcia chocholego tańca
c) rozpoczęcia powstania
d) rozpoczęcia poprawin
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Jadwigi mikołajczykówny
b) Kliminy
c) Marii Mikołajczykówny
d) Anny Mikołajczykówny
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki używanej
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki mody
d) sztuki wyzwolonej
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Nos i Marysia
b) Poeta i Rachel
c) Gospodarz i Gospodyni
d) Dziennikarz i Czepiec
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w oczach
b) w sercu
c) w głowie
d) w lędźwiach
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) fujarce
b) skrzypcach
c) organach
d) flecie
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) kosę
b) buławę
c) złoty róg
d) lirę
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) niechęć
b) pobudzenie
c) marazm
d) euforię
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Racheli
b) Maryny
c) Zosi
d) Panny Młodej
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Kościuszko
b) Chopin
c) Słowacki
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) barska
b) radomska
c) grodzieńska
d) targowicka
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) malarzem
b) dramaturgiem
c) pisarzem
d) rzeźbiarzem
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) styczniowej
b) sierpniowej
c) listopadowej
d) grudniowej
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) wojny rosyjsko-japońskiej
b) wprowadzenia komunizmu w Chinach
c) rewolucji kulturalnej w Chinach
d) powstania bokserów
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Dziennikarz
b) Dziad
c) Radczyni
d) Żyd
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
b) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
c) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
d) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) zemstę
b) wybaczenie
c) porozumienie
d) pojednanie
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) naturalistycznego
b) impresjonistycznego
c) realistycznego
d) ekspresjonistycznego
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Stanisława Wyspiańskiego
b) Jana Matejki
c) Jacka Malczewskiego
d) Włodzimierza Tetmajera
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Rycerz
b) Wernyhora
c) Chochoł
d) Hetman
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Matejki
b) Jacka Malczewskiego
c) Józefa Mehoffera
d) Jana Stanisławskiego
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Heleny
b) św. Jadwigi
c) św. Anny
d) św. Brygidy
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) szwagrem Gospodarza
b) wnukiem Gospodarza
c) synem Gospodarza
d) sierotą
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym akcie
b) w pierwszym i ostatnim akcie
c) w drugim i trzecim akcie
d) w trzecim akcie
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź zjawisk fantastycznych
b) zapowiedź oczepin
c) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
d) zapowiedź chocholego tańca
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) w gospodzie
b) przed gospodą
c) na dziedzińcu
d) przed kosciołem
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) naturalizmu
b) eklektyzmu
c) moralizmu
d) dekadentyzmu
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) S. Wyspiański
b) R. Starzewski
c) T. Nosowski
d) K. Przerwa-Tetmajer
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest romantyczką
b) nie kocha swego męża
c) twardo stąpa po ziemi
d) jest elokwentna i obyta
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) przy gościach"
b) we własnym domy"
c) na weselu"
d) podczas tańców"
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) inteligencję
b) bratanie się inteligencji i chłopów
c) chłopomanię
d) chłopów
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) wójcie
b) burmistrzu
c) kupcu
d) sołtysie
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
b) chwila przywołania Chochoła
c) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
d) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) ilość wódki na weselu
b) dług
c) poglądy Księdza
d) rozpijanie chłopów
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) inteligencji
b) chłopstwa
c) szlachty
d) mieszczaństwa
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) jawi się jako reformator
b) mówi, że ma dość usypiania narodu
c) popiera chłopomanię
d) krytykuje konserwatyzm
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) patriotyzmu
b) próżności
c) ówczesnej mody
d) odpowiedzialności
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) potęgi Polaków
b) władzy Polaków
c) tchórzostwa Polaków
d) mądrości Polaków
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) jasnożółtego
b) zielonkawego
c) niebieskiego
d) białego
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1830
b) 1848
c) 1863
d) 1846
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „wnukiem”
b) „ojcem”
c) „bratem”
d) „synem”
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) wiary
b) sporów
c) poddaństwa
d) nienawiści
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Bocianem
b) Puszczykiem
c) Sową
d) Krukiem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies