Test:

Szopką spotkanie między chłopami i inteligencją określa:
a) Poeta
b) Nos
c) Żyd
d) Czepiec
Rozwiązanie

Konfederacją, podczas której zbuntowali się na Ukrainie Kozacy była konfederacja:
a) targowicka
b) radomska
c) barska
d) grodzieńska
Rozwiązanie

Ojciec Panny Młodej porównuje Dziada do:
a) wrony
b) sępa
c) szpaka
d) kruka
Rozwiązanie

Po ślubie Wyspiański przeniósł się wraz z żoną:
a) do Paryża
b) do Węgrzyc
c) do Krakowa
d) do Bronowic
Rozwiązanie

Lucjan Rydel był:
a) malarzem
b) rzeźbiarzem
c) dramaturgiem
d) pisarzem
Rozwiązanie

Kto wątpi w szczęśliwą przyszłość państwa młodych?
a) Radczyni
b) Dziad
c) Dziennikarz
d) Żyd
Rozwiązanie

Czapka z pawim piórem to symbol:
a) ówczesnej mody
b) próżności
c) odpowiedzialności
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Jasiek jest:
a) wnukiem Gospodarza
b) sierotą
c) szwagrem Gospodarza
d) synem Gospodarza
Rozwiązanie

Gdzie według poety znajduje się Polska?
a) w oczach
b) w głowie
c) w lędźwiach
d) w sercu
Rozwiązanie

Wyspiański ukończył gimnazjum:
a) św. Anny
b) św. Jadwigi
c) św. Heleny
d) św. Brygidy
Rozwiązanie


W Weselu występuje język stylizowany na gwarę podkrakowskiej wsi z charakterystyczną dla tego regionu skłonnością do
a) mazurzenia
b) asybilacji
c) jabłonkowanie
d) palatalizacji indoeuropejskiej
Rozwiązanie

Kto wg Nosa „gdyby jeszcze żył, toby pił”?
a) Chopin
b) Kościuszko
c) Słowacki
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

"Krakowską szopką" nazywany jest:
a) pierwszy akt Wesela
b) ostatni akt Wesela
c) Pierwszy i ostatni akt Wesela
d) drugi akt Wesela
Rozwiązanie

Żyd Mosiek zachwala Panu Młodemu poglądy:
a) Panny Młodej
b) Maryny
c) Racheli
d) Zosi
Rozwiązanie

Postać rycerza stojącego przy studni to nawiązanie do obrazu:
a) Jana Matejki
b) Jacka Malczewskiego
c) Józefa Mehoffera
d) Jana Stanisławskiego
Rozwiązanie

Żyd i Czepiec kłócą się o:
a) dług
b) rozpijanie chłopów
c) ilość wódki na weselu
d) poglądy Księdza
Rozwiązanie

Widmo to dawny kochanek:
a) Haneczki
b) Racheli
c) Panny Młodej
d) Marysi
Rozwiązanie

Stańczyk na początku swej wypowiedzi atakuje:
a) chłopów
b) inteligencję
c) chłopomanię
d) bratanie się inteligencji i chłopów
Rozwiązanie

Kazimierz Przerwa-Tetmajer to przedstawiciel:
a) dekadentyzmu
b) eklektyzmu
c) naturalizmu
d) moralizmu
Rozwiązanie

Złotą podkowę znalazł:
a) Gospodarz
b) Jasiek
c) Staszek
d) Kuba
Rozwiązanie

Kogo widzi każdy Polak w chłopie?
a) Głowackiego
b) przyjaciela
c) Piasta
d) Jakuba Szelę
Rozwiązanie

Uosobieniem rozdarcia Młodego Pana jest:
a) Rycerz
b) Hetman
c) Chochoł
d) Wernyhora
Rozwiązanie

Rycerz wspomina czasy:
a) pogańskie
b) Piastów
c) ostatniej elekcji
d) Jagiellonów
Rozwiązanie

Co Wernyhora ma u boku?
a) buławę
b) kosę
c) złoty róg
d) lirę
Rozwiązanie

Chocholi taniec oznacza:
a) euforię
b) niechęć
c) pobudzenie
d) marazm
Rozwiązanie

Akcja wesela rozgrywa się podczas nocy:
a) grudniowej
b) listopadowej
c) sierpniowej
d) styczniowej
Rozwiązanie

Cechą gwary podkrakowskiej wsi jest wymawianie „o” zamiast:
a) „ó”
b) „ą”
c) „e”
d) „a”
Rozwiązanie

Zaproszenie fantastycznych gości przez Państwa Młodych zainspirowali:
a) Dziennikarz i Czepiec
b) Gospodarz i Gospodyni
c) Poeta i Rachel
d) Nos i Marysia
Rozwiązanie

Akt pierwszy kończy:
a) zapowiedź zjawisk fantastycznych
b) zapowiedź chocholego tańca
c) zapowiedź obrzędu wywoływania duchów
d) zapowiedź oczepin
Rozwiązanie

Córeczka Gospodyni to:
a) Isia
b) Kasia
c) Lusia
d) Basia
Rozwiązanie

Chłopomania to:
a) powierzchowna fascynacja chłopami
b) rękodzieło ludowe
c) moda na stroje ludowe
d) stosunek chłopów do ziemi
Rozwiązanie

Inteligencja w Weselu:
a) tak naprawdę nie interesuje się sprawami chłopów
b) czuje się lepsza niż chłopi
c) nie zna kalendarza prac rolników
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kiedy Jasiek zgubił złoty róg?
a) kiedy próbował przekoczyć stóg siana
b) kiedy gnał przez pola
c) kiedy sięgał po czapkę
d) kiedy wyjeżdżał rozesłać wici
Rozwiązanie

Głównym przedstawicielem chłopów w Weselu jest:
a) Czepiec
b) Dziad
c) Gospodarz
d) Jasiek
Rozwiązanie

Pepa Singer - pierwowzór Raheli - miała w momencie uroczystości weselnych:
a) 14 lat
b) 12 lat
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Panna Młoda:
a) jest elokwentna i obyta
b) nie kocha swego męża
c) jest romantyczką
d) twardo stąpa po ziemi
Rozwiązanie

Według badaczy zalążkiem Wesela była:
a) rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem
b) chwila przywołania Chochoła
c) chwila przekazania złotego rogu Jaśkowi
d) rozmowa Gospodarza z Wernyhorą
Rozwiązanie

Wyspiański był inicjatorem
a) sztuki wyzwolonej
b) sztuki rękodzieła
c) sztuki mody
d) sztuki używanej
Rozwiązanie

Rabacja galicyjska miała miejsce w roku:
a) 1846
b) 1830
c) 1863
d) 1848
Rozwiązanie

Na ścianie opisanej w didaskaliach izby wiszą obrazy:
a) Włodzimierza Tetmajera
b) Jana Matejki
c) Jacka Malczewskiego
d) Stanisława Wyspiańskiego
Rozwiązanie

Kompozycją i ludowością nawiązał Wyspiański do:
a) dramatu antycznego
b) dramatu szekspirowskiego
c) romantyzmu
d) pozytywizmu
Rozwiązanie

Cytat: „Cóż tam, panie, w polityce?/Chińczyki trzymają się mocno!?” odnosi się do:
a) rewolucji kulturalnej w Chinach
b) powstania bokserów
c) wprowadzenia komunizmu w Chinach
d) wojny rosyjsko-japońskiej
Rozwiązanie

Włodzimierz Tetmajer był mężem:
a) Kliminy
b) Jadwigi mikołajczykówny
c) Anny Mikołajczykówny
d) Marii Mikołajczykówny
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Trza być w butach ...:
a) przy gościach"
b) na weselu"
c) podczas tańców"
d) we własnym domy"
Rozwiązanie

Jakiego koloru są ściany izby opisanej w didaskaliach?
a) zielonkawego
b) białego
c) jasnożółtego
d) niebieskiego
Rozwiązanie

Kadyceusz w Weselu to symbol:
a) wiary
b) poddaństwa
c) sporów
d) nienawiści
Rozwiązanie

Klimina jest wdową po:
a) sołtysie
b) wójcie
c) kupcu
d) burmistrzu
Rozwiązanie

Dziennikarz w rozmowie ze Stańczykiem:
a) krytykuje konserwatyzm
b) jawi się jako reformator
c) mówi, że ma dość usypiania narodu
d) popiera chłopomanię
Rozwiązanie

Stańczyk nazywa dziennikarza:
a) Bocianem
b) Krukiem
c) Puszczykiem
d) Sową
Rozwiązanie

Upiór nazywa Dziada:
a) „wnukiem”
b) „bratem”
c) „synem”
d) „ojcem”
Rozwiązanie

Dzwon Zygmunta to wg Stańczyka symbol:
a) tchórzostwa Polaków
b) władzy Polaków
c) potęgi Polaków
d) mądrości Polaków
Rozwiązanie

Jaki pieniążek pali Hetmana?
a) berliński
b) rosyjski
c) pruski
d) moskiewski
Rozwiązanie

Poeta uznaje oczytaną Żydówkę - Rachelę za
a) muzę
b) towarzysza dyskusji
c) anioła
d) dar niebios
Rozwiązanie

Kto oprócz Wyspiańskiego w modernizmie był twórcą dramatów symbolicznych?
a) Gabriela Zapolska
b) Stanisław Przybyszewski
c) Zofia Nałkowska
d) Stanisław Ignacy Witkiewicz
Rozwiązanie

Jadwiga Mikołajczykówna:
a) miała żal do Wyspiańskiego o kreację Panny Młodej
b) była dumna, że wystąpiła w dramacie wyspiańskiego
c) żywo przypomina Jadwigę Mikołajczykównę
d) uważała, że Wyspiański wiernie ją odmalował
Rozwiązanie

Pojawiający się w Weselu tętent konia jest sygnałem do:
a) rozpoczęcia powstania
b) rozpoczęcia chocholego tańca
c) rozpoczęcia poprawin
d) zakończenia wesela
Rozwiązanie

Świadkiem na weselu Lucjana Rydla był:
a) S. Wyspiański
b) K. Przerwa-Tetmajer
c) R. Starzewski
d) T. Nosowski
Rozwiązanie

Chochoł gra na:
a) flecie
b) skrzypcach
c) fujarce
d) organach
Rozwiązanie

Na dowód męstwa chłopów Czepiec przywołuje postać:
a) Jasińskiego
b) Kilińskiego
c) Głowackiego
d) Kościuszki
Rozwiązanie

Jakub Szela symbolizuje:
a) wybaczenie
b) zemstę
c) porozumienie
d) pojednanie
Rozwiązanie

Wernyhora każe Gospodarzowi zgromadzić ludzi:
a) przed gospodą
b) przed kosciołem
c) w gospodzie
d) na dziedzińcu
Rozwiązanie

W Weselu występuje wiele elementów malarstwa:
a) realistycznego
b) ekspresjonistycznego
c) naturalistycznego
d) impresjonistycznego
Rozwiązanie

Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka:
a) wszechstronnie uzdolnionego
b) interesującego się kulturą renesansu
c) staromodnego
d) mającego talent malarski
Rozwiązanie

Cytat: „Ach pan gada, gada, gada”. to aluzja do gadulstwa:
a) Poety
b) Pana Młodego
c) Nosa
d) Dziennikarza
Rozwiązanie

Ksiądz obecny na weselu pochodzi z:
a) inteligencji
b) szlachty
c) mieszczaństwa
d) chłopstwa
Rozwiązanie

Muzyki weselnej nie słychać:
a) w pierwszym akcie
b) w pierwszym i ostatnim akcie
c) w trzecim akcie
d) w drugim i trzecim akcie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies