Cudzoziemka


Autor: Maria Kuncewiczowa.

Tytuł: Cudzoziemka.

Data pierwszego wydania: „Cudzoziemka” początkowo ukazywała się w odcinkach w „Kurierze Porannym” od 31 marca do 14 lipca 1935 roku. Jeszcze w tym samym roku ukazało się pierwsze wydanie książkowe powieści.

Epoka literacka: dwudziestolecie międzywojenne.

Rodzaj literacki: epika.

Gatunek literacki: powieść psychologiczna.

Czas akcji: akcja powieści rozgrywa się w ciągu jednego dnia. W poniedziałkowy poranek główna bohaterka odwiedza w domu córkę, Martę, spędza u niej kilka godzin i wieczorem wraca do swojego mieszkania. Utwór kończy się śmiercią Róży nad ranem dnia następnego.

Miejsce akcji: akcja „Cudzoziemki” rozgrywa się w Warszawie, w mieszkaniu Marty, później w pokoju wynajmowanym przez Różę u państwa Strawskich.

Bohaterowie: Róża Żabczyńska, Adam, Marta, Władyś, Paweł, Jadwiga.

Struktura dzieła: powieść Marii Kuncewiczowej składa się z dwudziestu jeden rozdziałów. Charakterystyczną cechą dzieła jest dwutorowość czasu i narracji. Akcja dzieje się na dwóch płaszczyznach: czasu rzeczywistego, w którym wszechobecny narrator opowiada wydarzenia ostatniego dnia życia głównej bohaterki od chwili, w której przekracza ona próg mieszkania córki do śmierci w kilka godzin później. Równolegle istnieje czas retrospektywny, w którym rolę narratora przejmuje główna bohaterka, wspominająca swoje życia i próbująca zrozumieć sens istnienia – przyczyny życiowych klęsk.

Wymowa ideowa: Maria Kuncewiczowa w swym utworze ukazała losy głównej bohaterki, która u progu śmierci dokonuje rozrachunku z całym nieudanym życiem, szuka przyczyn osobistej klęski, analizując własną psychikę. Powieść daje nam szczegółowy obraz psychoanalizy Róży Żabczyńskiej, kobiety nieszczęśliwej, zranionej, która działa destrukcyjnie na całe swoje otoczenie. Próba zrozumienia swoich porażek kończy się pogodzeniem skrzypaczki ze światem, z ludźmi, których krzywdziła oraz zrozumieniem błędów, które popełniała.

Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies