Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Cudzoziemka

Maria Kuncewiczowa – kalendarium życia i twórczości

Autor: Dorota Blednicka

1940 – Rodzina Kuncewiczów przenosi się do Wielkiej Brytanii. W Londynie pisarka zostaje prezesem polskiego oddziały Pen-Clubu. Opracowuje słuchowisko radiowe „Oblężenie i obrona Warszawy”, nadane przez radio BBC w pierwszą rocznicę Września.
1941 – Maria Kuncewiczowa jest współorganizatorką Kongresu Pen-Clubów.
1943 – W Londynie ukazują się dzienniki pisarki „Klucze”.
1945 – Maria Kuncewiczowa przygotowuje antologię literatury współczesnej „The Modern Polish Prose”.
1946 – ukazuje się londyńskie wydanie I tomu „Zmowy nieobecnych”.
1948 – pisarka pisze apel do Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie emigrantów i „ludzi bez ojczyzn”.
1950 – W Monachium wychodzi wydanie książkowe „Zmowy nieobecnych”. W Londynie ukazuje się książkowa edycja sztuki „Thank You for the Rose” („Dziękuję za różę”).
1951 – Maria Kuncewiczowa współorganizuje polskie Centrum Pen-Clubu na Wygnaniu.
1953 – W Paryżu ukazuje się „Leśnik”.
1955 – Maria Kuncewiczowa opuszcza Europę i emigruje do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa jej syn, Witold.
1957 – W Polsce ukazuje się wydanie „Leśnika”.
1958 – Maria Kuncewiczowa po raz pierwszy przyjeżdża do Polski. Bierze udział w Kongresie Tłumaczy, odbywającym się w Warszawie. W IW PAX ukazuje się tom szkiców pisarki, reportaży i felietonów „Odkrycie Patusanu”.
1959 – Maria Kuncewiczowa przeprowadza się do Nowego Jorku.
1962 – W Warszawie ukazuje się „Gaj oliwny”. W tym samym roku w Stanach Zjednoczonych wychodzi „Antologia polskiej myśli współczesnej: The Modern Polish Mind” w opracowaniu Marii Kuncewiczowej.
1963 – Pisarka prowadzi wykłady z literatury polskiej na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Chicago. W Nowym Jorku ukazuje się angielskie wydanie „Gaju oliwnego”, przełożonego przez Marię Kuncewiczową.
1965 – Drukiem ukazuje się tom reportaży i szkiców z podróży do Hiszpanii „Don Kichote i niańki”.
1968 – Maria Kuncewiczowa otrzymuje Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka. Gościnnie bierze udział w obradach Kongresu Kultury Polskiej.
1967 – ukazuje się powieść Kuncewiczowej „Tristan 46”.
1970 – Pisarka zamieszkuje na stałe w Kazimierzu Dolnym.
1971 – Pisarka otrzymuje medal przyznany jej przez Fundację Kościuszkowską za „wybitny wkład w kulturę polską i amerykańską”. W IW PAX ukazuje się pierwsze wydanie „Fantomów” (dyptyk). Z jej inicjatywy zostaje powołane do życia Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza.
1974 – Maria Kuncewiczowa zostaje uhonorowana nagrodą państwową I stopnia w zakresie literatury za całokształt twórczości prozatorskiej. W tymże roku funduje nagrodę za rozwijanie i popularyzację wiedzy o sztuce Kazimierza.
1975 – ukazuje się pierwsze wydanie „Natury” (dyptyk).
1979 – Maria Kuncewiczowa wydaje książkę o Stanisławie Przybyszewskim „Fantasia Alla polacca”.
1982 – Autorka „Cudzoziemki” otrzymuje nagrodę Polskiego Ośrodka Stowarzyszenia Kultury Europejskiej w uznaniu jej twórczości i zasług dla popularyzowania kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyznaje jej doktorat h.c.
1984 – śmierć męża pisarki, Jerzego Kuncewicza.
1985 – Ukazują się „Nowele i Bruliony prozatorskie Kuncewiczowej”, „Przeźrocza. Notatki włoskie”.
strona:    1    2    3  

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
Streszczenie szczegółowe „Cudzoziemki”
„Cudzoziemka” – streszczenie w pigułce
Kompozycja i struktura „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej
Geneza „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej
Główne wątki w „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej
Czas i miejsce akcji „Cudzoziemki”
Tragizm postaci Róży - „Dwa imiona – dwa życia: pierwsze krótkie i prawdziwe; drugie wymyślone, długie, nadto długie… Pierwsze – kwiat, miłość i nieszczęście. Drugie: szacunek ludzi, honor, powolna śmierć duszy&#
„Cudzoziemka” – wyjaśnienie tytułu
„Cudzoziemka” jako powieść psychologiczna
Biografia Marii Kuncewiczowej
Maria Kuncewiczowa – kalendarium życia i twórczości
Motywy literackie w „Cudzoziemce”
Plan wydarzeń „Cudzoziemki”
Krytyka literacka o „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej
Adaptacje „Cudzoziemki”
Najważniejsze cytaty z „Cudzoziemki”
Bibliografia
Bohaterowie
Róża Żabczyńska - charakterystyka postaci
Władysław – charakterystyka postaci
Marta – charakterystyka postaci
Adam – charakterystyka postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies