Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Cudzoziemka

Kompozycja i struktura „Cudzoziemki” Marii KuncewiczowejMaria Kuncewiczowa wykorzystała tu technikę swobodnego kojarzenia. Wspomnienia wywołane są przez czynniki przypadkowe - przedmioty, słowa, dźwięki. Narrator w powieści pełni funkcję korektora różnych zdarzeń, jego pozycja ulega ciągłej zmianie, wkracza do akcji, kiedy istnieje konieczność przejścia z jednego wątku. Tak więc obok dwutorowości czasu istnieje również dwutorowość narracji. Narrator pojawia się w każdym rozdziale, informuje czytelnika o retrospekcjach. Ów wszechobecny narrator jest naocznym świadkiem relacjonującym subiektywnie perypetie bohaterki, jej opinie, sądy i myśli. Drugim narratorem powieści jest główna bohaterka. Wspomnienia Róży, nerwowe, chaotyczne, odzwierciedlające jej naturę, są jak najbardziej obiektywne. Połączenie dwóch technik narracyjnych: obiektywnej i subiektywnej, umożliwia narratorowi głównemu zachowanie dystansu do świata przedstawionego.

Ciekawą techniką, którą posłużyła się Maria Kuncewiczowa w „Cudzoziemce” jest wykorzystanie motywów muzycznych jako elementów fabularnych, rozładowujących napięcie psychiczne głównej bohaterki. Motywem przewodnim staje się tu koncert D-dur Brahmsa: „Kuncewiczowa zdobyła rzadki rekord: dokonała orkiestracji słownej skomplikowanego przeżycia muzycznego. Tak! Właśnie przeżycia. Bo w koncercie Brahmsa chodzi nie tylko o uplastycznienie doznań akustycznych, ale i o wzbierający dramat wirtuozowskiego natchnienia Róży. Ten fragment demaskuje nie tylko wyjątkową muzykalność autorki, ale i jej kongenialność w przekładzie niematerialnej mowy tonów na konkretny język słów”. Motyw koncertu pojawia się w chwilach szczególnych napięć bohaterki, w momencie jej niepoczytalności umysłowej – kiedy chce zabić syna i otruć córkę. Melodia sprawia, że skrzypaczka dostrzega piękno świata i nie realizuje swych zbrodniczych zamiarów. Muzyczność tekstu „Cudzoziemki” polega również na wykorzystaniu przez pisarkę licznych powtórzeń, ekspresji języka, którą dostosowuje do stanów emocjonalnych bohaterów powieści. Muzyczności podlega narracja tekstu, często zmieniająca swą rytmikę, płynna, kiedy ujawnia się narrator, nerwowa, chaotyczna, gdy przemawia Róża. Zdania wówczas stają się krótkie, zdradzają natłok myśli i intensywność uczuć, które w tych partiach powieści przechodzą w mowę pozornie zależną, zbliżoną do monologu wewnętrznego.Wszystkie te czynniki kompozycyjne wpływają na niepowtarzalność powieści Marii Kuncewiczowej. „Cudzoziemka” jest utworem niekonwencjonalnym, łączącym w sobie sprawną technikę pisarską autorki i jej miłość do muzyki. Wspaniała kompozycja, dwupłaszczyznowość czasu i narracji czynią z dzieła utwór wyjątkowy i ciekawy.

strona:    1    2  

Szybki test:

Walorami artystycznymi „Cudzoziemki” nie jest:
a) psychologizm postaci
b) ukazanie scen militarnych
c) dwutorowość narracji i czasu
d) wykorzystanie motywów muzycznych
Rozwiązanie

Fabuła utworu przypomina strukturę:
a) koła
b) marzenia na jawie
c) kręgów wodnych
d) labityntu
Rozwiązanie

Maria Kuncewiczowa wykorzystała technikę:
a) wolnych wyborów
b) swobodnego kojarzenia
c) przeskoków linearnych
d) detektywistyczną
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
Streszczenie szczegółowe „Cudzoziemki”
„Cudzoziemka” – streszczenie w pigułce
Kompozycja i struktura „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej
Geneza „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej
Główne wątki w „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej
Czas i miejsce akcji „Cudzoziemki”
„Cudzoziemka” – wyjaśnienie tytułu
„Cudzoziemka” jako powieść psychologiczna
Tragizm postaci Róży - „Dwa imiona – dwa życia: pierwsze krótkie i prawdziwe; drugie wymyślone, długie, nadto długie… Pierwsze – kwiat, miłość i nieszczęście. Drugie: szacunek ludzi, honor, powolna śmierć duszy&#
Biografia Marii Kuncewiczowej
Maria Kuncewiczowa – kalendarium życia i twórczości
Motywy literackie w „Cudzoziemce”
Plan wydarzeń „Cudzoziemki”
Krytyka literacka o „Cudzoziemce” Marii Kuncewiczowej
Adaptacje „Cudzoziemki”
Najważniejsze cytaty z „Cudzoziemki”
Bibliografia
Bohaterowie
Róża Żabczyńska - charakterystyka postaci
Władysław – charakterystyka postaci
Marta – charakterystyka postaci
Adam – charakterystyka postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies