Test:

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) opowieści biograficznej
b) mitu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) reportażu
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) krytyka proletariatu
b) nawoływanie do pojednania
c) wprowadzenie polskiej waluty
d) atak na polskie władze i burżuazję
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Polsce
b) na Litwie
c) na Ukrainie
d) w Rosji
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) była poliglotką
b) biegle władała rosyjskim
c) nie mówiła po rosyjsku
d) nie znała polskiego
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) ważne dokumenty
c) walizkę
d) pieniądze i kosztowności
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) garnitur
b) frak
c) smoking
d) płaszcz
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) wprowadzenia demokracji
b) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1917 roku
b) 1914 roku
c) 1918 roku
d) 1905 roku
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Franciszkańskiej
c) Gęsiej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie


Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
b) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
c) ustalenie kształtu granic
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) Kancjonał
b) Biblia
c) pamiętnik z wojny 1831 roku
d) wspomnienia rodzinne
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u ekonoma Gruboszewskiego
b) w budynkach gospodarczych
c) u fornala Biernackiego
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na odbudowę nawłockiego kościoła
b) na protezy dla ofiar wojny
c) na wojenne sieroty
d) by spłacić swoje długi
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Rosjan
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) Ormian
d) wszystkich sprzyjających Ormianom
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Gajowca
b) uzyskane ze sprzedaży fraka
c) zarobione w fabryce
d) pożyczone od Hipolita
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był oficerem armii polskiej
b) był korespondentem wojennym
c) opuscił kraj
d) był dowódcą korpusu piechoty
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) we Włoszech
b) w Prusach Wschodnich
c) na Ukrainie
d) w Alpach
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) nie chciał utracić intratnego zajęcia
b) nie był związany z krajem
c) groził mu sąd wojenny
d) bał sie skandalu
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Leniec
c) folwark Nawłoć
d) folwark Odolany
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) nauczyciela
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspansywną
b) ekstradycyjną
c) ekspresową
d) ekspresywną
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na judaizm
c) na kalwinizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) wydał matkę
d) upokorzył dyrektora szkoły
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Cezarego Baryki
b) dziadkiem Seweryna Baryki
c) pradziadkiem Seweryna Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Laura Kościeniecka
b) Wanda Okszyńska
c) Ksiądz Anastazy
d) Karolina Szarłatowiczówna
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Moskwy
c) do Charkowa
d) do Warszawy
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) personalna
b) bezosobowa
c) płynna
d) odautorska
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Cezary Baryka
b) Hipolit Wielosławski
c) Szymon Gajowiec
d) Antoni Lulek
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) pozytywny
b) negatywny
c) gloryfikujący
d) aprobujący
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nie zdała do szóstej klasy
b) nudziła się podczas wakacji w mieście
c) odwiedziła chorą ciotkę
d) zalecił jej to lekarz
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Ukrainy
b) Mazowsza
c) Małopolski
d) Podlasia
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Psarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Przedwiośnie
c) Syzyfowe prace
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) dziewczyna była mu obojetna
b) zniszczyła mu zycie
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) miał silny charakter
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
b) miejscowa Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) Bakińska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) nie znamy miejsca jego spoczynku
b) na terenie Polski
c) niedaleko przed granicą Polski
d) w Baku
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
b) utworzenie społeczeństwa równego
c) utworzenie społeczeństwa niezależnego
d) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dąbrowska
b) Dąbkiewicz
c) Dębowska
d) Dębińska
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Turkmenistanu
b) Azerbejdżanu
c) Kazachstanu
d) Armenii
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młodą sosnę
b) młody krzew róży
c) młody świerk
d) młody jałowiec
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
d) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) nie zajęła zadnego stanowiska
b) stanęła po stronie narzeczonego
c) stanęła po stronie kochanka
d) zemdlała
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) kozą
b) koniem Hipolita
c) perliczką
d) kaczką
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) zamordowani przez Polaków
b) "od bolszewików"
c) popełniając samobójstwo
d) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) żołnierz
b) konduktor
c) ksiądz
d) dawny przyjaciel Seweryna
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w fabryce
b) wrócił na studia medyczne
c) pracował w "Kurierze Warszawskim"
d) nie miał żadnego zajęcia
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Barwicki
b) Gajowiec
c) Baryka
d) Dostański
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) urzędnik państwowy
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w maszynowni
b) na dachu pociągu
c) w ostatnim wagonie pod kożuchami
d) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w lesie Rogacz
b) pod Warszawą
c) w Radzyminie
d) w Nawłoci
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) zwolennikiem rewolucji
b) komunistą
c) propagatorem krwawej rewolty
d) patriotą polskim
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) personalna
c) odautorska
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) filologię rosyjską
b) biologię
c) medycynę
d) prawo
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Gruboszewski
b) Hipolit
c) Jędrek
d) Maciejunio
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Parku Praskim
b) w Ogrodzie Saskim
c) w Łazienkach
d) w kawiarni
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Ukrainę
b) Mazury
c) Mazowsze
d) Małopolskę
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) księdzem
b) arystokratą
c) chłopem
d) ziemianinem
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1921 roku
b) we wrześniu1920 roku
c) w sierpniu 1920 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) dowolną interpretację zakończenia
b) pesymistyczną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) optymistyczną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) przed jej zamążpójściem
b) po jej zamążpójsciu
c) w dzieciństwie
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1921
b) w grudniu 1921
c) w grudniu 1920
d) w styczniu 1920
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Tatarom
b) Ormianom
c) Cezaremu Baryce
d) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
b) brak wielkiej idei i odwagi
c) brak integracji społeczeństwa
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Warszawę
b) Rosję
c) Moskwę
d) II Rzeczpospolitą
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) rewolucyjną
c) socjalną
d) burżuazyjną
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) fortepianowego koncertu Wandy
b) podwieczorku
c) tańca "kozaka"
d) kolacji
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja moralizatorsko-pouczająca
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja patetyczno-moralizatorska
d) konwencja komiczno-sielankowa
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Warszawie
b) w Nawłoci
c) w Konstancinie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) ugodowością
c) porywczością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) wieś położona nieopodal Nawłoci
c) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na nerwach
b) gra na pianinie
c) gra na skrzypcach
d) gra na fortepianie
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) podczas kolacji
c) nigdy nie okazału mu swych uczuć
d) w "Ariance"
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od niewolniczego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od socjalistycznego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do socjalistycznego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies