Test:

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie kochanka
b) nie zajęła zadnego stanowiska
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) zemdlała
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) tańca "kozaka"
b) fortepianowego koncertu Wandy
c) podwieczorku
d) kolacji
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) był dowódcą korpusu piechoty
b) był oficerem armii polskiej
c) był korespondentem wojennym
d) opuscił kraj
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) przejęcia władzy przez muzułmanów
b) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
c) wprowadzenia demokracji
d) utrwalenia władzy Anglików
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Łazienkach
b) w Ogrodzie Saskim
c) w Parku Praskim
d) w kawiarni
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) bezosobowa
b) personalna
c) płynna
d) odautorska
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
b) Karol Marks i Fryderyk Engels
c) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
d) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Wanda Okszyńska
b) Laura Kościeniecka
c) Ksiądz Anastazy
d) Karolina Szarłatowiczówna
Rozwiązanie

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na nerwach
b) gra na skrzypcach
c) gra na pianinie
d) gra na fortepianie
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Warszawie
c) w Nawłoci
d) w Konstancinie
Rozwiązanie


U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) smoking
b) frak
c) garnitur
d) płaszcz
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) niedaleko przed granicą Polski
b) na terenie Polski
c) w Baku
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Miłej
b) Franciszkańskiej
c) Gęsiej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) dziewczyna była mu obojetna
b) miał silny charakter
c) przywykł do cierpienia podczas wojny
d) zniszczyła mu zycie
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
c) wieś położona nieopodal Nawłoci
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na protezy dla ofiar wojny
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) by spłacić swoje długi
d) na wojenne sieroty
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) wszystkich sprzyjających Ormianom
b) Rosjan
c) Ormian
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
b) utworzenie społeczeństwa niezależnego
c) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
d) utworzenie społeczeństwa równego
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Azerbejdżanu
b) Kazachstanu
c) Turkmenistanu
d) Armenii
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) wykładowcy
c) administratora
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) na Ukrainie
b) w Prusach Wschodnich
c) we Włoszech
d) w Alpach
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) brak wielkiej idei i odwagi
b) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
c) brak integracji społeczeństwa
d) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nie zdała do szóstej klasy
b) zalecił jej to lekarz
c) odwiedziła chorą ciotkę
d) nudziła się podczas wakacji w mieście
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) aprobujący
b) pozytywny
c) negatywny
d) gloryfikujący
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w lesie Rogacz
b) w Nawłoci
c) pod Warszawą
d) w Radzyminie
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) polski paszport
b) pieniądze i kosztowności
c) walizkę
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Ormianom
b) Tatarom
c) Cezaremu Baryce
d) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) ugodowością
b) uległością
c) porywczością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1920
b) w styczniu 1921
c) w grudniu 1920
d) w grudniu 1921
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Syzyfowe prace
c) Wiatr od morza
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) prawo
b) filologię rosyjską
c) biologię
d) medycynę
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Maciejunio
b) Jędrek
c) Gruboszewski
d) Hipolit
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) bezosobowa
c) personalna
d) odautorska
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) kozą
c) koniem Hipolita
d) kaczką
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w maszynowni
b) w ostatnim wagonie pod kożuchami
c) na dachu pociągu
d) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) dawny przyjaciel Seweryna
b) żołnierz
c) konduktor
d) ksiądz
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Dostański
b) Gajowiec
c) Barwicki
d) Baryka
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja opisowo-oceniająca
b) konwencja komiczno-sielankowa
c) konwencja moralizatorsko-pouczająca
d) konwencja patetyczno-moralizatorska
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) pracował w fabryce
b) pracował w "Kurierze Warszawskim"
c) nie miał żadnego zajęcia
d) wrócił na studia medyczne
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębińska
b) Dębowska
c) Dąbkiewicz
d) Dąbrowska
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) ziemianinem
b) chłopem
c) księdzem
d) arystokratą
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) we wrześniu1920 roku
c) w sierpniu 1921 roku
d) we wrześniu1921 roku
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Szymon Gajowiec
b) Antoni Lulek
c) Hipolit Wielosławski
d) Cezary Baryka
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) groził mu sąd wojenny
b) nie chciał utracić intratnego zajęcia
c) nie był związany z krajem
d) bał sie skandalu
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) komunistą
b) propagatorem krwawej rewolty
c) zwolennikiem rewolucji
d) patriotą polskim
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Ciekotach
c) w Kielcach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) w dzieciństwie
b) po jej zamążpójsciu
c) po śmierci jej męża
d) przed jej zamążpójściem
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Małopolskę
b) Mazury
c) Ukrainę
d) Mazowsze
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na anglikanizm
c) na kalwinizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) biegle władała rosyjskim
b) nie znała polskiego
c) była poliglotką
d) nie mówiła po rosyjsku
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Seweryna Baryki
b) pradziadkiem Cezarego Baryki
c) dziadkiem Cezarego Baryki
d) pradziadkiem Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekspansywną
b) ekspresywną
c) ekstradycyjną
d) ekspresową
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młody jałowiec
b) młodą sosnę
c) młody krzew róży
d) młody świerk
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Ukrainy
b) Małopolski
c) Mazowsza
d) Podlasia
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Moskwy
b) do Warszawy
c) do Charkowa
d) do Siedlec
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
b) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
c) Bakińska Rada Delegatów Robotników
d) miejscowa Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od socjalistycznego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od niewolniczego do komunistycznego
d) od kapitalistycznego do socjalistycznego
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) upokorzył dyrektora szkoły
b) odstąpił pokoje w mieszkaniu
c) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
d) wydał matkę
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) II Rzeczpospolitą
b) Moskwę
c) Rosję
d) Warszawę
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) nigdy nie okazału mu swych uczuć
b) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
c) w "Ariance"
d) podczas kolacji
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) "od bolszewików"
b) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
c) popełniając samobójstwo
d) zamordowani przez Polaków
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) pamiętnik z wojny 1831 roku
b) Biblia
c) wspomnienia rodzinne
d) Kancjonał
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustalenie kształtu granic
b) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
c) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
d) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) atak na polskie władze i burżuazję
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) krytyka proletariatu
d) nawoływanie do pojednania
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1917 roku
b) 1918 roku
c) 1914 roku
d) 1905 roku
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Odolany
b) folwark Chłodek
c) folwark Leniec
d) folwark Nawłoć
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) u fornala Biernackiego
b) w "Ariance"
c) u ekonoma Gruboszewskiego
d) w budynkach gospodarczych
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) tylko jedną interpretację zakończenia
b) pesymistyczną interpretację zakończenia
c) optymistyczną interpretację zakończenia
d) dowolną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) w Rosji
b) na Litwie
c) w Polsce
d) na Ukrainie
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) reportażu
c) opowieści biograficznej
d) mitu
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) pożyczone od Hipolita
b) pożyczone od Gajowca
c) uzyskane ze sprzedaży fraka
d) zarobione w fabryce
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) urzędnik państwowy
c) lokaj
d) profesor
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) rewolucyjną
c) socjalną
d) burżuazyjną
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies