Test:

Co najlepiej wychodziło Wandzie Okszyńskiej?
a) gra na fortepianie
b) gra na skrzypcach
c) gra na pianinie
d) gra na nerwach
Rozwiązanie

Laura umówiła się z Cezarym w Warszawie:
a) w Parku Praskim
b) w Łazienkach
c) w Ogrodzie Saskim
d) w kawiarni
Rozwiązanie

Najwyższym celem ideologii komunistycznej jest wg Lulka:
a) utworzenie społeczeństwa niezależnego
b) utworzenie społeczeństwa bezklasowego
c) utworzenie społeczeństwa równego
d) utworzenie społeczeństwa socjalistycznego
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) bibliotekarza
c) administratora
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Pierwsza miłość Jadwigi to:
a) Baryka
b) Dostański
c) Barwicki
d) Gajowiec
Rozwiązanie

Sukcesami nowych rządów po 1918 roku nie było:
a) ustabilizowanie pozycji na arenie międzynarodowej
b) zlikwidowanie bezrobocia i podniesienie płac robotników
c) ustalenie kształtu granic
d) rozpoczęcie procesów integracyjnych wewnątrz państwa
Rozwiązanie

Jadwiga Barykowa:
a) nie mówiła po rosyjsku
b) biegle władała rosyjskim
c) była poliglotką
d) nie znała polskiego
Rozwiązanie

Rodzice Karoliny zginęli:
a) w wyniku bratobójczych walk na Ukrainie
b) zamordowani przez Polaków
c) popełniając samobójstwo
d) "od bolszewików"
Rozwiązanie

Zakładana przez komunistów ewolucja państwa przebiegała:
a) od socjalistycznego do komunistycznego
b) od kapitalistycznego do komunistycznego
c) od kapitalistycznego do socjalistycznego
d) od niewolniczego do komunistycznego
Rozwiązanie

Hipolit podczas wojny z bolszewikami został pobity i pozostawiony:
a) w Radzyminie
b) w lesie Rogacz
c) w Nawłoci
d) pod Warszawą
Rozwiązanie


Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego kobieta:
a) stanęła po stronie kochanka
b) zemdlała
c) stanęła po stronie narzeczonego
d) nie zajęła zadnego stanowiska
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na kalwinizm
c) na luteranizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Żeromski był:
a) propagatorem krwawej rewolty
b) komunistą
c) patriotą polskim
d) zwolennikiem rewolucji
Rozwiązanie

Powstanie bolszewickie w Rosji miało miejsce w:
a) 1914 roku
b) 1917 roku
c) 1905 roku
d) 1918 roku
Rozwiązanie

Część "Szklane domy" wykorzystuje elementy:
a) reportażu
b) opowieści biograficznej
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) mitu
Rozwiązanie

Seweryna Barykę pochowano:
a) niedaleko przed granicą Polski
b) w Baku
c) na terenie Polski
d) nie znamy miejsca jego spoczynku
Rozwiązanie

Dlaczego Wanda Okrzyńska została wysłana na wieś?
a) nudziła się podczas wakacji w mieście
b) zalecił jej to lekarz
c) nie zdała do szóstej klasy
d) odwiedziła chorą ciotkę
Rozwiązanie

W pociągu jadącym z Charkowa do Polski Cezary i Seweryn ukrywali się:
a) w wagonie przeznaczonym dla zwierząt
b) na dachu pociągu
c) w maszynowni
d) w ostatnim wagonie pod kożuchami
Rozwiązanie

W folwarku Chłodku Cezary zamieszkał:
a) w "Ariance"
b) u ekonoma Gruboszewskiego
c) w budynkach gospodarczych
d) u fornala Biernackiego
Rozwiązanie

Ksiądz Anastazy, gdy wraca pijany z kolacji powitalnej Hipolita, niefortunnie wchodzi na:
a) młodą sosnę
b) młody krzew róży
c) młody jałowiec
d) młody świerk
Rozwiązanie

Baku to dzisiejsza stolica:
a) Armenii
b) Kazachstanu
c) Turkmenistanu
d) Azerbejdżanu
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Owczarach
c) w Kielcach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) odautorska
b) bezosobowa
c) personalna
d) płynna
Rozwiązanie

Główny cel zebrania warszawskich komunistów to:
a) krytyka proletariatu
b) wprowadzenie polskiej waluty
c) nawoływanie do pojednania
d) atak na polskie władze i burżuazję
Rozwiązanie

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Żeromski:
a) opuscił kraj
b) był korespondentem wojennym
c) był oficerem armii polskiej
d) był dowódcą korpusu piechoty
Rozwiązanie

Władysław Barwicki był:
a) ziemianinem
b) chłopem
c) księdzem
d) arystokratą
Rozwiązanie

Cezary Baryka wychował się:
a) na Litwie
b) na Ukrainie
c) w Rosji
d) w Polsce
Rozwiązanie

Rodzina Wielosławskich miała w planie oddać Cezaremu i Karolinie po ich ślubie:
a) folwark Chłodek
b) folwark Nawłoć
c) folwark Leniec
d) folwark Odolany
Rozwiązanie

Antoni Lulek studiował:
a) prawo
b) filologię rosyjską
c) medycynę
d) biologię
Rozwiązanie

Z Nawłoci do Warszawy Baryka wrócił:
a) w styczniu 1920
b) w styczniu 1921
c) w grudniu 1921
d) w grudniu 1920
Rozwiązanie

Żeromski umożliwia:
a) pesymistyczną interpretację zakończenia
b) optymistyczną interpretację zakończenia
c) tylko jedną interpretację zakończenia
d) dowolną interpretację zakończenia
Rozwiązanie

W powieści dominuje narracja:
a) płynna
b) bezosobowa
c) odautorska
d) personalna
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) we wrześniu1921 roku
b) w sierpniu 1921 roku
c) we wrześniu1920 roku
d) w sierpniu 1920 roku
Rozwiązanie

„Przedwiośnie” Żeromski ukończył:
a) w Paryżu
b) w Nawłoci
c) w Warszawie
d) w Konstancinie
Rozwiązanie

Cezary nie czuł się winny śmierci Karoliny, co tłumaczył sobie tym, że:
a) przywykł do cierpienia podczas wojny
b) dziewczyna była mu obojetna
c) zniszczyła mu zycie
d) miał silny charakter
Rozwiązanie

31 października 1917 roku przejęcie władzy w Baku ogłosiła:
a) Bakińska Rada Delegatów Robotników
b) miejscowa Rada Delegatów Robotników
c) Otmiańsko-Tatarska Rada Delegatów Robotników
d) Tatarsko-ormiańska Rada Delegatów Robotników
Rozwiązanie

Kalikst Grzegorz Baryka był:
a) dziadkiem Seweryna Baryki
b) pradziadkiem Seweryna Baryki
c) dziadkiem Cezarego Baryki
d) pradziadkiem Cezarego Baryki
Rozwiązanie

Antoni Lulek przedstawiony jest w powieści w sposób:
a) gloryfikujący
b) aprobujący
c) pozytywny
d) negatywny
Rozwiązanie

„Najreakcyjniejszym skirem ludzkości” Lulek nazywał:
a) Moskwę
b) Warszawę
c) Rosję
d) II Rzeczpospolitą
Rozwiązanie

Kiedy Gajowiec napisał do Jadwigi namiętny list?
a) przed jej zamążpójściem
b) w dzieciństwie
c) po jej zamążpójsciu
d) po śmierci jej męża
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci Baryka zamieszkał w nędznym pokoju przy ulicy:
a) Gęsiej
b) Franciszkańskiej
c) Miłej
d) Świętojerskiej
Rozwiązanie

Nieznajomym, który ulitował się nad Cezarym i Sewerynem i pomógł im dostać się do pociągu w Charkowie był:
a) konduktor
b) dawny przyjaciel Seweryna
c) ksiądz
d) żołnierz
Rozwiązanie

Nazwisko panieńskie Jadwigi Barykowej to:
a) Dębińska
b) Dąbrowska
c) Dębowska
d) Dąbkiewicz
Rozwiązanie

Seweryn w Moskwie pragnął odzyskać:
a) walizkę
b) pieniądze i kosztowności
c) polski paszport
d) ważne dokumenty
Rozwiązanie

Zasady ideologii komunistycznej sformuowali:
a) Włodzimierz Lenin i Józef Stalin
b) Fryderyk Engels i Włodzimierz Lenin
c) Karol Marks i Fryderyk Engels
d) Karol Marks i Włodzimierz Lenin
Rozwiązanie

Seweryn Baryka nie wracał do Polski, ponieważ:
a) bał sie skandalu
b) groził mu sąd wojenny
c) nie chciał utracić intratnego zajęcia
d) nie był związany z krajem
Rozwiązanie

W części "Nawłoć" dominuje:
a) konwencja patetyczno-moralizatorska
b) konwencja opisowo-oceniająca
c) konwencja komiczno-sielankowa
d) konwencja moralizatorsko-pouczająca
Rozwiązanie

Baryka zarzucał rządzącym:
a) zaniedbanie sytuacji włąścicieli ziemskich
b) brak starań o zapewnienie stałych granic państwowych
c) brak wielkiej idei i odwagi
d) brak integracji społeczeństwa
Rozwiązanie

Wanda wyznała miłość Cezaremu:
a) podczas jednego z ich wspólnych koncertów
b) nigdy nie okazału mu swych uczuć
c) w "Ariance"
d) podczas kolacji
Rozwiązanie

Część "Wiatr od wschodu" oparta jest na
a) konfrontacji ideologii Cezarego i Seweryna
b) konfrontacji ideologii Cezarego i Gajowca
c) konfrontacji ideologii Lulka i Gajowca
d) konfrontacji ideologii Cezarego i Lulka
Rozwiązanie

U częstochowskiego „mistrza Poola” Hipolit zamówił dla Cezarego:
a) garnitur
b) frak
c) smoking
d) płaszcz
Rozwiązanie

Z Baku Cezary i Seweryn udali się:
a) do Siedlec
b) do Moskwy
c) do Charkowa
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Po odkryciu romansu Laury i Cezarego przez Barwickiego Baryka wykazał się:
a) uległością
b) porywczością
c) ugodowością
d) opanowaniem
Rozwiązanie

Tatarzy odzyskawszy władzę w Baku mordowali:
a) Ormian
b) wszystkich sprzyjających Ormianom
c) Rosjan
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wiceministrem w powieści jest nazywany:
a) Szymon Gajowiec
b) Cezary Baryka
c) Antoni Lulek
d) Hipolit Wielosławski
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) urzędnik państwowy
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) wprowadzenia demokracji
b) utrwalenia władzy Anglików
c) przejęcia władzy przez muzułmanów
d) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
Rozwiązanie

Burżuazję wg komunistów jest klasą:
a) ekstradycyjną
b) ekspresywną
c) ekspansywną
d) ekspresową
Rozwiązanie

Najważniejsza książka Seweryna Baryki to:
a) pamiętnik z wojny 1831 roku
b) wspomnienia rodzinne
c) Kancjonał
d) Biblia
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Przedwiośnie
c) Wiatr od morza
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Sołowijówka to:
a) rodzinne miasto matki Cezarego
b) rodzinne gniazdo dawnych pokoleń Baryków
c) wieś położona nieopodal Nawłoci
d) miejsce pochówku Seweryna Baryki
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka żył za pieniądze:
a) zarobione w fabryce
b) pożyczone od Gajowca
c) pożyczone od Hipolita
d) uzyskane ze sprzedaży fraka
Rozwiązanie

Gdy poznajemy Wandę Okrzeńską dziewczyna ucieka przed:
a) perliczką
b) kozą
c) koniem Hipolita
d) kaczką
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka została skazana na ciężkie roboty za pomoc:
a) Ormianom
b) Tatarom
c) Cezaremu Baryce
d) księżnej i księżniczkom Szczerbatow-Mamajew
Rozwiązanie

Na charytatywnym balu Laura wykradła się z Cezarym do ogrodu podczas:
a) podwieczorku
b) kolacji
c) fortepianowego koncertu Wandy
d) tańca "kozaka"
Rozwiązanie

Po powrocie z Nawłoci do Warszawy Baryka:
a) wrócił na studia medyczne
b) nie miał żadnego zajęcia
c) pracował w fabryce
d) pracował w "Kurierze Warszawskim"
Rozwiązanie

Co zrobił Cezary „w imię idei” po przejęciu władzy w Baku przez rewolucjonistów?
a) odstąpił pokoje w mieszkaniu
b) wydał matkę
c) upokorzył dyrektora szkoły
d) oddał skarb zakopany przez ojca w ogrodzie
Rozwiązanie

Jadwiga Baryka pochodziła z:
a) Podlasia
b) Ukrainy
c) Mazowsza
d) Małopolski
Rozwiązanie

Woźnicą w Nawłoci był:
a) Gruboszewski
b) Maciejunio
c) Jędrek
d) Hipolit
Rozwiązanie

Koncepcję państwową rozwoju Polski Gajowca możemy nazwać również koncepcją:
a) ewolucyjna
b) burżuazyjną
c) socjalną
d) rewolucyjną
Rozwiązanie

Kto "macał kury" w Nawłoci?
a) Karolina Szarłatowiczówna
b) Wanda Okszyńska
c) Ksiądz Anastazy
d) Laura Kościeniecka
Rozwiązanie

Podczas wojny z Rosjanami, Cezary przemierza ze swoim oddziałem:
a) Ukrainę
b) Mazury
c) Mazowsze
d) Małopolskę
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) we Włoszech
b) w Prusach Wschodnich
c) na Ukrainie
d) w Alpach
Rozwiązanie

Pani Laura urządziła wielki piknik charytatywny by zebrać pieniądze:
a) na wojenne sieroty
b) na odbudowę nawłockiego kościoła
c) by spłacić swoje długi
d) na protezy dla ofiar wojny
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies