Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Barok

Do trupa. Sonet - interpretacja i analiza

Pod względem gatunkowym utwór Morsztyna zaliczamy, jak wskazuje jego tytuł, do sonetu. Składa się z czterech strof, z czego dwie pierwsze liczą cztery linijki, a dwie kolejne – trzy. Strofy czterowersowe rymują się według schematu ABBA ABBA, czyli są to rymy okalające:
„...zabity,
...miłości,
...rumianości,
...skryty”.

Z kolei dwie końcowe części zostały zorganizowane w całość za pomocą rymów o układzie CDD CEE:
„...kwili,
...srodze,
...śrzeżodze”.

Zróżnicowane rymy są dokładne (identyczność brzmienia końcowych części wyrazów), żeńskie (akcent paroksytoniczny), na przykład: „miłości” – „rumianości”, „kwili” – „chwili”.

Każdy wers tekstu liczy jedenaście sylab, ze stałą średniówką po piątej zgłosce.

Wśród środków poetyckich, użytych przez Morsztyna w tym zaskakującym porównaniu osoby zmarłej z nieszczęśliwie zakochaną, na pierwszy plan wysuwają się antytezy (np. „ty- strzałą śmierci, ja – strzałą miłości”). Obok nich występują oryginalne epitety („płomień skryty”, „okropna ciemność”), porównanie („tyś jak lód”), hiperbola („cierpię ból srodze”), anafory (powtórzenie na początku wersu tego samego słowa, w tym wypadku „ty” oraz „tyś”), wyliczenia („ty...”, „ja...”) oraz przerzutnia: „Ty masz związane ręce, ja, wolności / Zbywszy (...)”.

strona:    1    2  


Zobacz inne artykuły:

Morsztyn Jan Andrzej
Niestatek (Oczy są ogień…) - interpretacja i analiza
Do trupa. Sonet - interpretacja i analiza
Cuda miłości. Sonet - interpretacja i analiza
Niestatek (Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni...) - interpretacja i analiza

Naborowski Daniel
Na oczy królewny angielskiej - interpretacja i analiza
Krótkość żywota - interpretacja i analiza
Krótkość żywota - wiadomosci wstępne
Róża - interpretacja i analiza
Róża - wiadomości wstępne

Potocki Wacław
Człowiek - interpretacja i analiza
Człowiek – igrzysko Boże - interpretacja i analiza
Veto albo nie pozwalam - interpretacja i analiza
Veto albo nie pozwalam - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies