Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Barok

Veto albo nie pozwalam - geneza

Autor: Karolina Marlga

Poświęcony jednemu z najważniejszych szlacheckich przywilejów, będący przykładem poezji moralistycznej krótki wiersz Wacława Potockiego „Veto albo nie pozwalam” został opublikowany w zbiorze „Moralia”, uważanym – obok „Ogrodu fraszek”, za kluczowy w dorobku barokowego twórcy.

Poeta pracował nad tym tomem wiele lat, bo od 1688 do 1695 roku. Wydaje się to zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę liczebność zamieszczonych tam utworów – ponad 2000. Podejmują one aktualne z XVII-wiecznej perspektywy problemy: religijną nietolerancję, szlacheckie przywileje, niebezpieczeństwa sarmatyzmu, wykorzystywanie chłopskiej warstwy społecznej, zalety i wady życia ziemiańskiego. Szerzej o tematyce „Moraliów”, opierających się na dziele Erazma z Rotterdamu „Adagia” (zbiór przysłów i sentencji).

Znawca literatury baroku, autor monografii „Barok” i „Literatura baroku”, Czesław Hernas, nazywa autora „Veta” poetą samotnym, indywidualistą, który nigdy do końca nie rozstał się z przekonaniem o wartości pierwotnego ustroju szlacheckiej Rzeczypospolitej. Do sformułowania postulatu dziedziczności tronu oraz wzmocnienia władzy króla zdeterminowała go świadomość powszechnych zaniedbań obywatelskich. Właśnie z takich przekonań narodził się jeden z istotniejszych wierszy dydaktyczno-moralizatorskich XVII wieku.

Zobacz inne artykuły:

Morsztyn Jan Andrzej
Niestatek (Oczy są ogień…) - interpretacja i analiza
Do trupa. Sonet - interpretacja i analiza
Cuda miłości. Sonet - interpretacja i analiza
Niestatek (Prędzej kto wiatr w wór zamknie, prędzej i promieni...) - interpretacja i analiza

Naborowski Daniel
Krótkość żywota - interpretacja i analiza
Krótkość żywota - wiadomosci wstępne
Róża - interpretacja i analiza
Róża - wiadomości wstępne
Na oczy królewny angielskiej - interpretacja i analiza

Potocki Wacław
Człowiek - interpretacja i analiza
Człowiek – igrzysko Boże - interpretacja i analiza
Veto albo nie pozwalam - interpretacja i analiza
Veto albo nie pozwalam - geneza

InnePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies