Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Giaur

Czas i miejsce akcji „Giaura”

Miejscem akcji jest Grecja. Piękno tego miejsca podkreślają liczne opisy przyrody i krajobrazu: „Wyspy szczęśliwe! w każdej porze roku / Zarówno miłe i sercu, i oku, / Gdy was przychodzień z gór Kolonny wita, / Wraz nagły urok źrenice mu chwyta / I myśl pogrąża w dumy tajemnicze. / Tu szklane morza cichego oblicze / Na falach drobnych, jak uśmiechu dołki, / Gór okolicznych odbija wierzchołki / Strzegące brzegów, z którymi łagodnie / Zdają się igrać rajskie wody wschodnie. / Jeśli się wietrzyk chwilowy prześliźnie / I złamie szyby na modrej płaszczyźnie, / I kwiecie z brzegu przyniesione miota, / Jakaż w tym wietrze wonia i pieszczota!”.

Właśnie w przytoczonym fragmencie wspomniany jest przylądek Sunion (Kolonna), który stanowi południowy cypel Półwyspu Attyckiego oraz port Pireus (Porto-Leone), położony niedaleko Aten: „Aż dopłynęli do Porto-Leone, / Gdzie ich noc czeka, noc prawdziwie godna / Kraju wschodniego – cicha i pogodna”.

Czas akcji Byron w przybliżeniu określił w Przedmowie: „Wydarzenia przedstawionej historii miały miejsce w czasach, gdy Wyspy Jońskie rządzone były przez Republikę Wenecką. Dokładniej chodzi o czasy, w których Arnauci (czyli Albańczycy wyznania muzułmańskiego), którzy odparli najazd Moskali (czasy wojny turecko-rosyjskiej z roku 1770) plądrowali Moreę (czyli Półwysep Peloponeski)”. Aby zrozumieć cytat, należy pamiętać, że Rzeczpospolita wenecka przestała istnieć w 1797 roku, zlikwidowana przez Napoleona, a wspomniana inwazja Rosjan miała miejsce podczas wojny rosyjsko-tureckiej, toczącej się w latach 1768-1777.

Akcja powieści toczy się więc między 1774 a 1797 rokiem.


Zobacz inne artykuły:

Inne
„Giaur” - streszczenie szczegółowe
Giaur - charakterystyka szczegółowa
„Wężowy poemat”, czyli geneza „Giaura”
„Giaur” jako powieść poetycka
Problematyka „Giaura”
Biografia Byrona
„Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, / Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna”, czyli byronowskie rozważania o wolności
Czas i miejsce akcji „Giaura”
Wpływ „Giaura” na polską literaturę romantyczną
Pozostali bohaterowie „Giaura”
Kompozycja „Giaura”
Znaczenie tytłu utworu
Kalendarium twórczości Byrona
Nowatorstwo twórczości Byrona
O Byronie powiedzieli...
Plan wydarzeń „Giaura”
Najważniejsze cytaty
Chronologiczny plan wydarzeń „Giaura”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies