Test:

Pisarz został pochowany pod nazwiskiem Korzeniowski na cmentarzu:
a) w Warszawie
b) w Canterbury
c) w Krakowie
d) w Londynie
Rozwiązanie

Podróż parowcem z Europy do przyszłego miejsca pracy zajęła Marlowowi:
a) trzydzieści dni
b) dziesięć dni
c) dwa miesiące
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Wielka odległość od Europy wyzwalała w kolonizatorach:
a) depresję
b) poczucie bezkarności
c) tęsknotę za ojczyzną
d) chęć zabijania
Rozwiązanie

Tytuł nie odnosi się do:
a) stacji Kurtza
b) wnętrza dżungli
c) serca Kurtza
d) Czarnego Lądu
Rozwiązanie

Dyrektor stacji był człowiekiem bez wykształcenia, zdolności, inteligencji czy posłuchu, ale posiadał jedną zaletę:
a) był odważny
b) mógł nie spać trzy doby
c) znał język tubylców
d) nie chorował
Rozwiązanie

U mężczyzny odpowiedzialnego za wyrób cegieł Marlow zauważył:
a) szkic olejny autorstwa Kurtza
b) telegraf wykonany przez Kurtza
c) zdjęcie Kurtza
d) rzeźbę wykonana przez Kurtza
Rozwiązanie

Gdy Narzeczona zapytała o ostatnie chwile Kurtza, bohater skłamał, że tuż przed śmiercią:
a) ukochany kazał zwrócić jej listy
b) ukochany pragnął być przy niej
c) ukochany opowiadał o niej
d) ukochany wypowiedział jej imię
Rozwiązanie

Przyszły pisarz został sierotą w wieku:
a) ośmiu lat
b) dziesięciu lat
c) dwunastu lat
d) sześciu lat
Rozwiązanie

Na stacji spółki powitał bohatera schludnie ubrany
a) główny księgowy
b) fabrykant cegły
c) Kurtz
d) dytektor
Rozwiązanie

Conrad zastosował technikę:
a) klasyczną
b) impresjonistyczną
c) modernistyczna
d) ekspresjonistyczną
Rozwiązanie


Pisarz dzięki poparciu krewnych otrzymał posadę kapitana parowca na rzece Kongo w:
a) 1890 roku
b) 1900 roku
c) 1885 roku
d) 1895 roku
Rozwiązanie

Mniej więcej pięćdziesiąt mil przed stacją Kurtza załoga parowca dostrzegła niewielkie obozowisko. Marlow odnalazł w nim podniszczoną książkę:
a) „Zielnik dalekich i obcych lądów”
b) „Badania dotyczące pewnych zagadnień marynarskich”
c) „Badania nad chorobami tropikalnymi”
d) „Biblia dla ubogich”
Rozwiązanie

Rosjanin przypominał:
a) boga
b) żebraka
c) arlekina
d) biznesmena
Rozwiązanie

Malrow rozprawiał o tym, jak wyglądały ziemie brytyjskie za czasów:
a) wędrówki ludów
b) Cesarstwa Rzymskiego
c) starożytnych
d) Karola Wielkiego
Rozwiązanie

Impresjonizm przejawia się głównie w:
a) opisach wody
b) opisach bohaterów
c) opisach zamęczanych tubylców
d) opisywanym otoczeniu
Rozwiązanie

Bbohater spotkał konających z wycieńczenia i głodu Murzynów w:
a) sadzie
b) gaju
c) ogrodzie
d) parku
Rozwiązanie

Pale rozmieszczone wokół chaty Kurtza zwieńczone były:
a) ludzkimi głowami
b) pióropuszami
c) ozdobami z kości słoniowej
d) włóczniami
Rozwiązanie

W 1886 roku pisarz:
a) postanowił zmienić swoje nazwisko na Joseph Conrad
b) został mianowany Pierwszym Oficerem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) otrzymał brytyjskie obywatelstwo
Rozwiązanie

Jako całość książka została wydana w:
a) 1896 roku
b) 1902 roku
c) 1908 roku
d) 1899 roku
Rozwiązanie

Marlow jako młodzieniec marzy o podróży rzeką:
a) Amazonka
b) Nil
c) Missisipi
d) Kongo
Rozwiązanie

Marlow dotarł do Stacji Centralnej:
a) po czterech dniach marszu
b) po miesiącu marszu
c) po dwóch dniach marszu
d) po piętnastu dniach marszu
Rozwiązanie

Czarnoskórzy robotnicy, spętani łańcuchami, mieli za zadanie:
a) szukać kości słoniowej
b) pracować na plantacji kawy
c) wydrążyć tunel w skale
d) wydobywać węgiel
Rozwiązanie

„Odźwiernymi u wrót Ciemności” nazwał Marlow:
a) kobiety pracujące w biurze kompanii
b) krokodyle żyjące w Kongu
c) dyrektora i jego brata
d) plemiona zamieszkujące brzegi Konga
Rozwiązanie

Po powrocie do Londynu po sześciu latach nieobecności, Marlow zapragnął spełnić swoje marzenie z dzieciństwa i wybrać się w podróż do:
a) Afryki
b) Ameryki Południowej
c) Austarlii
d) Indii
Rozwiązanie

Akcja powieści toczy się m.in. na jachcie „Nellie” płynącym po:
a) Nilu
b) Missisipi
c) Tamizie
d) Amazonce
Rozwiązanie

Przyszły pisarz w wieku dwudziestu jeden lat:
a) usiadł za sterami parowca
b) usiłował popełnić samobójstwo
c) odbył podróż do Indii
d) został powołany do wojska
Rozwiązanie

W roku 1979 na ekrany amerykańskich kin wszedł film w reżyserii Francisa Forda Coppoli oparty na powieści Conrada i zatytułowany:
a) Ten od serca
b) Strach
c) Rozmowa
d) Czas Apokalipsy
Rozwiązanie

Kapitan był świadkiem ostatnich słów Kurtza, które brzmiały:
a) „Piekło! Piekło!”
b) „Zgroza! Zgroza!”
c) „Ciemność! Ciemność!”
d) „Dusza! Dusza!”
Rozwiązanie

Czas akcji to:
a) końcowe lata XIX stulecia
b) początek XX wieku
c) połowa XIX wieku
d) połowa XVIII wieku
Rozwiązanie

Wielka siła Kurtza spoczywała w:
a) znajomości tubylczych zwyczajów
b) głosie
c) wierze
d) doświadczeniu
Rozwiązanie

Oryginalny tytuł powieści w tłumaczeniu brzmi:
a) Środek ciemności
b) Ciemność
c) Miejsce ciemności
d) Serce ciemności
Rozwiązanie

Sternik został raniony:
a) dzidą
b) bagnetem
c) kamieniem
d) włócznią
Rozwiązanie

Kurtza zabiła:
a) ciemność
b) zachłanność
c) ciekawość
d) duma
Rozwiązanie

Powieść podzielona jest na:
a) cztery rozdziały
b) sześć rozdziałów
c) pięć rozdziałów
d) trzy rozdziały
Rozwiązanie

„Grobowe miasto” to:
a) Kair
b) Amsterdam
c) Bruksela
d) Sudan
Rozwiązanie

Pierwsza płaszczyzna czasowa obejmuje:
a) dzień
b) dwa dni
c) tydzień
d) kilkanaście godzin
Rozwiązanie

Korzeniowski nosił imiona:
a) Teodor Józef Konrad
b) Bernard Józef Konrad
c) Teodor Józef Karol
d) Teodor Anzelm Konrad
Rozwiązanie

W roku 1874 wuj Tadeusz zezwolił siedemnastolatkowi na podróż do:
a) Wenecji
b) Monako
c) Kairu
d) Marsylii
Rozwiązanie

Marlow powrócił do „miasta grobów”, aby spełnić ostatnią wolę Kurtza:
a) spotkać się z dyrektorem kompanii
b) zabić księgowego kompanii
c) spłacić dług jego bratu
d) przekazać listy jego Narzeczonej
Rozwiązanie

W „grobowym mieście” mieściła się siedziba:
a) stacji przesyłowej
b) towarzystwa handlowego
c) departamentu kolonii
d) spółki transportowej
Rozwiązanie

Korzeniowski herbu Nałęcz przyszedł na świat 3 grudnia:
a) 1857 roku
b) 1847 roku
c) 1839 roku
d) 1864 roku
Rozwiązanie

Marlow zdradził, iż jego poprzednik na stanowisku parowca zginął podczas kłótni z wodzem tubylczej wioski o:
a) kurę
b) pieniądze
c) kość słoniową
d) wodę
Rozwiązanie

Jedyną rzeczą, jakiej potrzebował bohater do naprawienia parowca były:
a) nity
b) nakrętki
c) gwoździe
d) śruby
Rozwiązanie

Ojciec przyszłego artysty, Apollo, sam był:
a) malarzem
b) pisarzem
c) prawnikiem
d) lekarzem
Rozwiązanie

Postać wzorowana na autentycznej osobie – Camille’u Delcommune to:
a) Fabrykant cegły
b) Dyrektor stacji w Kongu
c) Księgowy
d) Sternik
Rozwiązanie

Uważa się, że utalentowany poszukiwacz kości słoniowej - Henry Morton Stanley był protoplastą:
a) księgowego
b) Marlowa
c) Kurtza
d) dyrektora stacji w Kongu
Rozwiązanie

Najlepszym sposobem by się nie poddać „ciemności” jest:
a) obojętność
b) praca
c) bierność
d) wiara
Rozwiązanie

Podróż do stacji Kurtza trwa:
a) trzy tygodnie
b) miesiąc
c) dwa miesiące
d) pięć tygodni
Rozwiązanie

Młody żeglarz, który powitał Marlowa w stacji dowodzonej przez Kurtza to:
a) Rosjanin
b) Niemiec
c) Austriak
d) Polak
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies