Test:

Pojęcie asymilacja oznacza:
a) podzielenie
b) upodobnienie
c) zróżnicowanie
d) rozszczepienie
Rozwiązanie

W latach 1884-1886 redagowała pismo dla kobiet:
a) „Zmierzch”
b) „Przyjaciółka”
c) „Świat”
d) „Świt”
Rozwiązanie

Prócz przesłania metaforycznego, dym spełnia także funkcję:
a) retrospektywną
b) kompozycyjną
c) impresjonistyczną
d) obrazową
Rozwiązanie

Czytelnika w noweli „Dym”:
a) zniechęca zachowanie Marcysia
b) przygnębia monotonność
c) cieszy kolorystyka
d) denerwuje rozwlekłość
Rozwiązanie

Wóz w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był załadowany:
a) burakami
b) cebulą
c) kapustą
d) ziemniakami
Rozwiązanie

W „Dymie” narracja:
a) nie nudzi swą wielowątkowością
b) nie zawiera motywacji bohaterów
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) nie zawiera nużących opisów przyrody
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” był wyjątkowo:
a) wyprostowany
b) przygaszony
c) niski
d) blady
Rozwiązanie

Uroczysta szata w białe i czarne pasy, nakładana przez Żydów podczas modlitwy wspomniana w noweli „Mendel Gdański” to:
a) żupan
b) mycka
c) jarmułka
d) tałes
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” zamknął Dziką do celi z numerem:
a) trzynastym
b) jedenastym
c) czternastym
d) piętnastym
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” umarł:
a) dwa tygodnie po ucieczce
b) trzy dni po ucieczce
c) tydzień po ucieczce
d) na drugi dzień po ucieczce
Rozwiązanie


Ukochaną córka Mendla, matka Jakuba z noweli „Mendel Gdański” ma na imię:
a) Lija
b) Kaja
c) Mia
d) Resija
Rozwiązanie

Onufer z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” nie dawał ludziom siedzącym z nim w celi spać, ponieważ:
a) był lunatykiem
b) był chory
c) nie mógł oddychać
d) miał nocne przywidzenia
Rozwiązanie

Tragedia Onufrego Sęka w „Obrazkach więziennych” polega na tym, że został ofiarą społecznego przyzwalania na:
a) zło
b) niewolnictwo
c) dyskryminację Żydów
d) kradzież
Rozwiązanie

Przedstawione w „Obrazkach więziennych” historie mają cechy
a) komentarza
b) eseju
c) szkicu reportażowego
d) analizy publicystycznej
Rozwiązanie

„Tułacze lata” zaczęła Konopnicka w roku:
a) 1895
b) 1885
c) 1880
d) 1890
Rozwiązanie

Żelazko, moździerz i rondel w noweli „Nasza szkapa” sprzedano:
a) stróżce
b) kuzynowi
c) Żydowi
d) maglarce
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” prowadził warsztat:
a) introligatorski
b) krawiecki
c) ślusarski
d) optyczny
Rozwiązanie

Budynku kancelarii w noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) stary
b) nowoczesny
c) zbudowany w stylu neogotyckim
d) zaniedbany
Rozwiązanie

Dym otrzymał u Konopnickiej cechy:
a) zmienne
b) istoty żywej
c) zwierzące
d) dynamiczna
Rozwiązanie

Łukasz Smolik z noweli „Nasza szkapa” był:
a) palaczem
b) sklepikarzem
c) dorożkarzem
d) handlarzem
Rozwiązanie

Uciekającego Cygana w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” zauważyła:
a) Jakubowa
b) Janowa
c) Pawłowa
d) Marcinowa
Rozwiązanie

Bohaterowie noweli „Miłosierdzie gminy” zebrani na licytacji dzielili się na:
a) ciekawskich i interesantów
b) licytujących i gapiów
c) zapisanych i bezgłośnych
d) interesownych i ciekawych
Rozwiązanie

Piorun, który przyśnił się Marcysiowi, bohaterowi noweli „Dym”, przypominał:
a) smoka
b) szatana
c) piekielny ogień
d) bestię
Rozwiązanie

W 1877 roku przeprowadziła się Konopnicka do ojca do:
a) Kalisza
b) Lublina
c) Rzeszowa
d) Warszawy
Rozwiązanie

Maria Stanisława Wasiłowska (po mężu Konopnicka) urodziła się 23 maja 1842 w:
a) Białymstoku
b) Łomży
c) Kaliszu
d) Suwałkach
Rozwiązanie

Poprzedni człowiek, którego Probst z noweli „Miłosierdzie gminy” wziął z gminy zmarł po:
a) roku
b) miesiącu
c) pół roku
d) trzech miesiącach pracy
Rozwiązanie

Rodzinne skarby Anny bohaterki noweli „Nasza szkapa” to:
a) moździerz, młynek i żelazko
b) rondel, samowar i możdzierz
c) patelnia, rondel i żelazko
d) żelazko, moździerz i rondel
Rozwiązanie

Onufry z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” robił to wszystko ze względu na, dwunastoletniego chłopca sklepowego -
a) Maćka
b) Kubę
c) Julka
d) Wojtka
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” nazywany był:
a) „Hrabią”
b) „Wielmożnym”
c) „Dobrodziejem”
d) „Jaśniepanem”
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli z noweli „Miłosierdzie gminy” ma:
a) siedemdziesiąt osiem lat
b) osiemdziesiąt lat
c) siedemdziesiąt sześć lat
d) osiemdziesiąt dwa lata
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” miał:
a) pięćdziesiąt osiem lat
b) osiemdziesiąt pięć lat
c) czterdzieści lat
d) sześćdziesiąt siedem lat
Rozwiązanie

Zachowanie krzyczących ludzi w noweli „Mendel Gdański” można usprawiedliwiać:
a) łamaniem prawa przez Żydów
b) tradycją
c) psychologią tłumu
d) chęcią wyładowania frustracji
Rozwiązanie

Tytułowy dym w noweli Konopnickiej symbolizuje:
a) obecność Marcysia
b) kruchość i ludzkiego życia
c) śmierć i zniszczenie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Subiektywny komentarz odautorski zastępuje w nowelach:
a) cytat
b) apel
c) pointa
d) oskarżenie
Rozwiązanie

Jakub i Zaparty z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) handlarze
b) palacze
c) strażnicy
d) więźniowie
Rozwiązanie

Ogródek w pierwszym szkicu w „Obrazkach więziennych” był:
a) nieuporządkowany
b) zadbany
c) uporządkowany
d) przeznaczony dla więźniów
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Mostowiaków to:
a) Felek
b) Antek
c) Piotruś
d) Wicek
Rozwiązanie

Poetka zmarła:
a) w Genewie
b) w Krośnie
c) we Lwowie
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) stolarza
b) kupca
c) hurtownika
d) fabrykanta
Rozwiązanie

Słowa: „Żyd zawsze Żydem!”w noweli „Mendel Gdański”wypowiedział:
a) Mendel
b) ktoś z krzyczącego tłumu
c) zegarmistrz
d) student
Rozwiązanie

Moździerz w noweli „Nasza szkapa” był:
a) kupiony od Żyda
b) składnikiem posagu Anny
c) prezentem od Filipa
d) pożyczony od maglarki
Rozwiązanie

W drugim szkicu „Obrazków więziennych” autorka nie odwiedza:
a) warsztatów
b) czytelni
c) lazaretu
d) stołówki
Rozwiązanie

Głównym tematem noweli „Miłosierdzie gminy” jest:
a) fałszywa dobroczynność
b) ludzka głupota
c) nienawiść
d) potępienie starości
Rozwiązanie

Postawę antysemicką w noweli „Mendel Gdański” prezentuje:
a) student
b) woźny
c) zegarmistrz
d) sprzątaczka
Rozwiązanie

Pewien oficer przywiózł Dziką (drugi szkic „Obrazków więziennych” ) z wojny:
a) krymskiej
b) pruskiej
c) marokańskiej
d) tureckiej
Rozwiązanie

Osmólec bohater trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” miał około:
a) pięćdziesięciu lat
b) dwudziestu lat
c) czterdziestu lat
d) trzydziestu lat
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli pożyczył od woźnego:
a) spodnie i koszulę
b) kubrak i chustkę
c) palto i szalik
d) kożuch i onuce
Rozwiązanie

Probst bohater noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) rzeźnikiem
b) piekarzem
c) mleczarzem
d) rymarzem
Rozwiązanie

Akcja utworu „Miłosierdzie gminy”rozgrywa się w gminie:
a) szwajcarskiej
b) duńskiej
c) szwedzkiej
d) belgijskiej
Rozwiązanie

Utwór „Nasza szkapa” jest historią o:
a) znęcaniu się nad zwierzętami
b) pracy w żwirowni
c) krzywdzie dziecka
d) dorastaniu
Rozwiązanie

Pokój rodziny Mostowiaków z noweli „Nasza szkapa”znajdował się w Warszawie:
a) na Woli
b) na Pradze
c) na Powiślu
d) na Grochowie
Rozwiązanie

Na 25-lecie pracy pisarskiej otrzymała Konopnicka w darze narodowym:
a) dworek w Żarnowcu koło Krosna
b) zajazd w Żarnowcu koło Krosna
c) folwark w Żarnowcu koło Krosna
d) gospodarstwo w Żarnowcu koło Krosna
Rozwiązanie

Akcja noweli „Nasza szkapa” toczy się:
a) w latach sześćdziesiątych XIX wieku
b) w latach osiemdziesiątych XIX wieku
c) w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku
d) w latach siedemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Konopnicka w historii o Dzikiej w „Obrazkach więziennych”w poruszyła również kwestię:
a) feminizmu
b) nieznajomości języków obcych wśród turystów
c) zasadom panującym w wojsku
d) uzależnienia kobiet od mężczyzn
Rozwiązanie

Dzieciństwo i młodość spędziła Konopnicka w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Białymstoku
Rozwiązanie

W noweli „Dym” autorka ukazała problem:
a) biedy
b) bezwarunkowej miłości
c) samotności
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Mieszkańcy gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” są:
a) nieczuli
b) egoistyczni
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) chciwi
Rozwiązanie

Przywódcą recydywistów i najstarszych złodziei w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był:
a) Krukowicz
b) Jarząb
c) Wiewióra
d) Puchacz
Rozwiązanie

Nowela „Miłosierdzie gminy” porusza takie problemy, jak:
a) zakłamanie i hipokryzję mieszkańców szwajcarskiej gminy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) poniżanie starego człowieka
d) traktowanie żywych istot jak rzeczy
Rozwiązanie

Anna Mostowiak chorowała na:
a) gruźlicę
b) ospę
c) zapalenie płuc
d) raka
Rozwiązanie

„Pławienie szkapy” odbywało się:
a) przed Zielonymi Świątkami
b) po Wielkanocy
c) w Wielki Piątek
d) przed Wielkanocą
Rozwiązanie

Marcyś, bohater noweli „Dym”, awansował na stanowisko: kotłowego strzałowego palacza przodownika
a) kotłowego
b) palacza
c) strzałowego
d) przodownika
Rozwiązanie

Na miejscu po meblu chłopcy w noweli „Nasza szkapa” znaleźli:
a) monetę i zapałki
b) agrafkę i chustę
c) naparstek i nici
d) guzik i igłę
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) kupca
b) fabrykanta
c) hurtownika
d) stolarza
Rozwiązanie

Podczas pobytu na pensji Konopnicka poznała i zaprzyjaźniła się z:
a) Zofią Nałkowską
b) Henrykiem Sienkiewiczem
c) Bolesławem Prusem
d) Elizą Orzeszkową
Rozwiązanie

Historia dotycząca mieszkańców „miłosiernej” gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” rozpoczyna się kilka minut przed godziną:
a) dziewiątą
b) dziesiątą
c) jedenastą
d) ósmą
Rozwiązanie

Przed napaścią tłumu w noweli „Mendel Gdański” uratował Żydów:
a) student
b) żandarm
c) dziennikarz
d) zegarmistrz
Rozwiązanie

Jarosława Konopnickiego poślubiła Maria, mając:
a) 20 lat
b) 22 lata
c) 18 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Nazywał się Mendel, ponieważ był:
a) piątym dzieckiem swym rodziców
b) dziesiątym dzieckiem swym rodziców
c) dwunastym dzieckiem swym rodziców
d) piętnastym dzieckiem swym rodziców
Rozwiązanie

Ptak Marcysia, bohatera noweli „Dym” to:
a) czyżyk
b) wróbel
c) słowik
d) kos
Rozwiązanie

W nowelach Konopnickiej istotną rolę pełnią:
a) kreacje psychologiczne
b) opisy przyrody
c) opisy wyglądu bohaterów
d) analizy motywacji bohaterów
Rozwiązanie

Narrację Witka w noweli „Nasza szkapa” cechuje:
a) bogate słownictwo
b) wulgarność
c) dosłowność
d) wirtuozeria
Rozwiązanie

Nowele Konopnickiej przypominają:
a) felieton
b) reportaż
c) esej
d) artykuł publicystyczny
Rozwiązanie

Akcja „Obrazków więziennych” rozgrywa się:
a) w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku
b) na początku XX wieku
c) w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku
d) w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli, zanim „zaopiekowała się” nim gmina, był:
a) palaczem
b) pomocnikiem rolnym
c) woźnicą
d) tragarzem
Rozwiązanie

Pierworodny syn Konopnickich miał na imię:
a) Janusz
b) Stanisław
c) Tadeusz
d) Henryk
Rozwiązanie

Stary Jakub z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) więzień
b) nadzorca
c) strażnik
d) woźnica
Rozwiązanie

Jakub, bohater noweli „Mendel Gdański”, był:
a) licealistą
b) przedszkolakiem
c) studentem
d) gimnazjalistą
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies