Test:

Akcja noweli „Nasza szkapa” toczy się:
a) w latach siedemdziesiątych XIX wieku
b) w latach sześćdziesiątych XIX wieku
c) w latach osiemdziesiątych XIX wieku
d) w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” nazywany był:
a) „Hrabią”
b) „Jaśniepanem”
c) „Wielmożnym”
d) „Dobrodziejem”
Rozwiązanie

Mieszkańcy gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” są:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) chciwi
c) nieczuli
d) egoistyczni
Rozwiązanie

W „Dymie” narracja:
a) nie zawiera motywacji bohaterów
b) nie zawiera nużących opisów przyrody
c) nie nudzi swą wielowątkowością
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W latach 1884-1886 redagowała pismo dla kobiet:
a) „Świat”
b) „Świt”
c) „Przyjaciółka”
d) „Zmierzch”
Rozwiązanie

Dym otrzymał u Konopnickiej cechy:
a) dynamiczna
b) istoty żywej
c) zwierzące
d) zmienne
Rozwiązanie

Poprzedni człowiek, którego Probst z noweli „Miłosierdzie gminy” wziął z gminy zmarł po:
a) roku
b) pół roku
c) miesiącu
d) trzech miesiącach pracy
Rozwiązanie

Uciekającego Cygana w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” zauważyła:
a) Jakubowa
b) Marcinowa
c) Pawłowa
d) Janowa
Rozwiązanie

Nowele Konopnickiej przypominają:
a) felieton
b) artykuł publicystyczny
c) esej
d) reportaż
Rozwiązanie

Narrację Witka w noweli „Nasza szkapa” cechuje:
a) wulgarność
b) wirtuozeria
c) bogate słownictwo
d) dosłowność
Rozwiązanie


Budynku kancelarii w noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) nowoczesny
b) zbudowany w stylu neogotyckim
c) stary
d) zaniedbany
Rozwiązanie

Słowa: „Żyd zawsze Żydem!”w noweli „Mendel Gdański”wypowiedział:
a) Mendel
b) student
c) zegarmistrz
d) ktoś z krzyczącego tłumu
Rozwiązanie

W drugim szkicu „Obrazków więziennych” autorka nie odwiedza:
a) warsztatów
b) lazaretu
c) stołówki
d) czytelni
Rozwiązanie

Prócz przesłania metaforycznego, dym spełnia także funkcję:
a) obrazową
b) kompozycyjną
c) impresjonistyczną
d) retrospektywną
Rozwiązanie

„Tułacze lata” zaczęła Konopnicka w roku:
a) 1890
b) 1880
c) 1885
d) 1895
Rozwiązanie

Utwór „Nasza szkapa” jest historią o:
a) dorastaniu
b) pracy w żwirowni
c) krzywdzie dziecka
d) znęcaniu się nad zwierzętami
Rozwiązanie

Probst bohater noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) piekarzem
b) mleczarzem
c) rymarzem
d) rzeźnikiem
Rozwiązanie

Pojęcie asymilacja oznacza:
a) podzielenie
b) upodobnienie
c) rozszczepienie
d) zróżnicowanie
Rozwiązanie

Jakub i Zaparty z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) strażnicy
b) więźniowie
c) handlarze
d) palacze
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” miał:
a) sześćdziesiąt siedem lat
b) czterdzieści lat
c) pięćdziesiąt osiem lat
d) osiemdziesiąt pięć lat
Rozwiązanie

Głównym tematem noweli „Miłosierdzie gminy” jest:
a) potępienie starości
b) ludzka głupota
c) fałszywa dobroczynność
d) nienawiść
Rozwiązanie

Na miejscu po meblu chłopcy w noweli „Nasza szkapa” znaleźli:
a) agrafkę i chustę
b) naparstek i nici
c) monetę i zapałki
d) guzik i igłę
Rozwiązanie

„Pławienie szkapy” odbywało się:
a) przed Wielkanocą
b) przed Zielonymi Świątkami
c) po Wielkanocy
d) w Wielki Piątek
Rozwiązanie

Postawę antysemicką w noweli „Mendel Gdański” prezentuje:
a) zegarmistrz
b) sprzątaczka
c) woźny
d) student
Rozwiązanie

Uroczysta szata w białe i czarne pasy, nakładana przez Żydów podczas modlitwy wspomniana w noweli „Mendel Gdański” to:
a) jarmułka
b) żupan
c) tałes
d) mycka
Rozwiązanie

Subiektywny komentarz odautorski zastępuje w nowelach:
a) oskarżenie
b) cytat
c) apel
d) pointa
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) stolarza
b) fabrykanta
c) hurtownika
d) kupca
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” był wyjątkowo:
a) przygaszony
b) niski
c) wyprostowany
d) blady
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” umarł:
a) tydzień po ucieczce
b) trzy dni po ucieczce
c) na drugi dzień po ucieczce
d) dwa tygodnie po ucieczce
Rozwiązanie

Ogródek w pierwszym szkicu w „Obrazkach więziennych” był:
a) uporządkowany
b) przeznaczony dla więźniów
c) nieuporządkowany
d) zadbany
Rozwiązanie

Osmólec bohater trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” miał około:
a) trzydziestu lat
b) czterdziestu lat
c) dwudziestu lat
d) pięćdziesięciu lat
Rozwiązanie

Nowela „Miłosierdzie gminy” porusza takie problemy, jak:
a) zakłamanie i hipokryzję mieszkańców szwajcarskiej gminy
b) traktowanie żywych istot jak rzeczy
c) poniżanie starego człowieka
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W nowelach Konopnickiej istotną rolę pełnią:
a) opisy wyglądu bohaterów
b) kreacje psychologiczne
c) opisy przyrody
d) analizy motywacji bohaterów
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” zamknął Dziką do celi z numerem:
a) piętnastym
b) czternastym
c) jedenastym
d) trzynastym
Rozwiązanie

Moździerz w noweli „Nasza szkapa” był:
a) składnikiem posagu Anny
b) pożyczony od maglarki
c) prezentem od Filipa
d) kupiony od Żyda
Rozwiązanie

Ukochaną córka Mendla, matka Jakuba z noweli „Mendel Gdański” ma na imię:
a) Lija
b) Mia
c) Kaja
d) Resija
Rozwiązanie

Żelazko, moździerz i rondel w noweli „Nasza szkapa” sprzedano:
a) kuzynowi
b) maglarce
c) Żydowi
d) stróżce
Rozwiązanie

Jarosława Konopnickiego poślubiła Maria, mając:
a) 24 lata
b) 20 lat
c) 22 lata
d) 18 lat
Rozwiązanie

Zachowanie krzyczących ludzi w noweli „Mendel Gdański” można usprawiedliwiać:
a) tradycją
b) chęcią wyładowania frustracji
c) łamaniem prawa przez Żydów
d) psychologią tłumu
Rozwiązanie

Historia dotycząca mieszkańców „miłosiernej” gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” rozpoczyna się kilka minut przed godziną:
a) dziesiątą
b) dziewiątą
c) ósmą
d) jedenastą
Rozwiązanie

Przedstawione w „Obrazkach więziennych” historie mają cechy
a) szkicu reportażowego
b) eseju
c) komentarza
d) analizy publicystycznej
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli z noweli „Miłosierdzie gminy” ma:
a) siedemdziesiąt sześć lat
b) osiemdziesiąt lat
c) siedemdziesiąt osiem lat
d) osiemdziesiąt dwa lata
Rozwiązanie

Poetka zmarła:
a) we Lwowie
b) w Genewie
c) w Warszawie
d) w Krośnie
Rozwiązanie

Piorun, który przyśnił się Marcysiowi, bohaterowi noweli „Dym”, przypominał:
a) bestię
b) szatana
c) smoka
d) piekielny ogień
Rozwiązanie

Dzieciństwo i młodość spędziła Konopnicka w:
a) Warszawie
b) Kaliszu
c) Białymstoku
d) Lublinie
Rozwiązanie

Łukasz Smolik z noweli „Nasza szkapa” był:
a) palaczem
b) sklepikarzem
c) handlarzem
d) dorożkarzem
Rozwiązanie

Tytułowy dym w noweli Konopnickiej symbolizuje:
a) śmierć i zniszczenie
b) kruchość i ludzkiego życia
c) obecność Marcysia
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Stary Jakub z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) więzień
b) woźnica
c) nadzorca
d) strażnik
Rozwiązanie

Rodzinne skarby Anny bohaterki noweli „Nasza szkapa” to:
a) patelnia, rondel i żelazko
b) rondel, samowar i możdzierz
c) żelazko, moździerz i rondel
d) moździerz, młynek i żelazko
Rozwiązanie

Anna Mostowiak chorowała na:
a) gruźlicę
b) zapalenie płuc
c) raka
d) ospę
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Mostowiaków to:
a) Antek
b) Wicek
c) Felek
d) Piotruś
Rozwiązanie

Ptak Marcysia, bohatera noweli „Dym” to:
a) czyżyk
b) kos
c) wróbel
d) słowik
Rozwiązanie

Czytelnika w noweli „Dym”:
a) przygnębia monotonność
b) zniechęca zachowanie Marcysia
c) denerwuje rozwlekłość
d) cieszy kolorystyka
Rozwiązanie

Onufry z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” robił to wszystko ze względu na, dwunastoletniego chłopca sklepowego -
a) Wojtka
b) Kubę
c) Julka
d) Maćka
Rozwiązanie

Akcja utworu „Miłosierdzie gminy”rozgrywa się w gminie:
a) szwajcarskiej
b) duńskiej
c) szwedzkiej
d) belgijskiej
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli pożyczył od woźnego:
a) spodnie i koszulę
b) kożuch i onuce
c) kubrak i chustkę
d) palto i szalik
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) stolarza
b) hurtownika
c) fabrykanta
d) kupca
Rozwiązanie

Przywódcą recydywistów i najstarszych złodziei w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był:
a) Krukowicz
b) Jarząb
c) Puchacz
d) Wiewióra
Rozwiązanie

Akcja „Obrazków więziennych” rozgrywa się:
a) w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku
b) w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku
c) na początku XX wieku
d) w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku
Rozwiązanie

Bohaterowie noweli „Miłosierdzie gminy” zebrani na licytacji dzielili się na:
a) licytujących i gapiów
b) zapisanych i bezgłośnych
c) ciekawskich i interesantów
d) interesownych i ciekawych
Rozwiązanie

Onufer z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” nie dawał ludziom siedzącym z nim w celi spać, ponieważ:
a) nie mógł oddychać
b) był lunatykiem
c) miał nocne przywidzenia
d) był chory
Rozwiązanie

Marcyś, bohater noweli „Dym”, awansował na stanowisko: kotłowego strzałowego palacza przodownika
a) palacza
b) przodownika
c) kotłowego
d) strzałowego
Rozwiązanie

Maria Stanisława Wasiłowska (po mężu Konopnicka) urodziła się 23 maja 1842 w:
a) Łomży
b) Suwałkach
c) Kaliszu
d) Białymstoku
Rozwiązanie

W 1877 roku przeprowadziła się Konopnicka do ojca do:
a) Warszawy
b) Lublina
c) Rzeszowa
d) Kalisza
Rozwiązanie

Przed napaścią tłumu w noweli „Mendel Gdański” uratował Żydów:
a) zegarmistrz
b) student
c) dziennikarz
d) żandarm
Rozwiązanie

Konopnicka w historii o Dzikiej w „Obrazkach więziennych”w poruszyła również kwestię:
a) feminizmu
b) nieznajomości języków obcych wśród turystów
c) zasadom panującym w wojsku
d) uzależnienia kobiet od mężczyzn
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” prowadził warsztat:
a) optyczny
b) krawiecki
c) ślusarski
d) introligatorski
Rozwiązanie

Na 25-lecie pracy pisarskiej otrzymała Konopnicka w darze narodowym:
a) dworek w Żarnowcu koło Krosna
b) zajazd w Żarnowcu koło Krosna
c) gospodarstwo w Żarnowcu koło Krosna
d) folwark w Żarnowcu koło Krosna
Rozwiązanie

Tragedia Onufrego Sęka w „Obrazkach więziennych” polega na tym, że został ofiarą społecznego przyzwalania na:
a) kradzież
b) dyskryminację Żydów
c) zło
d) niewolnictwo
Rozwiązanie

Jakub, bohater noweli „Mendel Gdański”, był:
a) gimnazjalistą
b) studentem
c) licealistą
d) przedszkolakiem
Rozwiązanie

Pokój rodziny Mostowiaków z noweli „Nasza szkapa”znajdował się w Warszawie:
a) na Woli
b) na Powiślu
c) na Pradze
d) na Grochowie
Rozwiązanie

Nazywał się Mendel, ponieważ był:
a) dziesiątym dzieckiem swym rodziców
b) piątym dzieckiem swym rodziców
c) piętnastym dzieckiem swym rodziców
d) dwunastym dzieckiem swym rodziców
Rozwiązanie

Podczas pobytu na pensji Konopnicka poznała i zaprzyjaźniła się z:
a) Henrykiem Sienkiewiczem
b) Elizą Orzeszkową
c) Bolesławem Prusem
d) Zofią Nałkowską
Rozwiązanie

W noweli „Dym” autorka ukazała problem:
a) samotności
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) bezwarunkowej miłości
d) biedy
Rozwiązanie

Wóz w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był załadowany:
a) kapustą
b) cebulą
c) ziemniakami
d) burakami
Rozwiązanie

Pierworodny syn Konopnickich miał na imię:
a) Janusz
b) Stanisław
c) Tadeusz
d) Henryk
Rozwiązanie

Pewien oficer przywiózł Dziką (drugi szkic „Obrazków więziennych” ) z wojny:
a) krymskiej
b) tureckiej
c) pruskiej
d) marokańskiej
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli, zanim „zaopiekowała się” nim gmina, był:
a) palaczem
b) woźnicą
c) tragarzem
d) pomocnikiem rolnym
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies