Test:

Pokój rodziny Mostowiaków z noweli „Nasza szkapa”znajdował się w Warszawie:
a) na Grochowie
b) na Woli
c) na Powiślu
d) na Pradze
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli z noweli „Miłosierdzie gminy” ma:
a) osiemdziesiąt lat
b) siedemdziesiąt osiem lat
c) siedemdziesiąt sześć lat
d) osiemdziesiąt dwa lata
Rozwiązanie

Budynku kancelarii w noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) zbudowany w stylu neogotyckim
b) stary
c) zaniedbany
d) nowoczesny
Rozwiązanie

Prócz przesłania metaforycznego, dym spełnia także funkcję:
a) retrospektywną
b) impresjonistyczną
c) kompozycyjną
d) obrazową
Rozwiązanie

W drugim szkicu „Obrazków więziennych” autorka nie odwiedza:
a) stołówki
b) czytelni
c) lazaretu
d) warsztatów
Rozwiązanie

W „Dymie” narracja:
a) nie zawiera nużących opisów przyrody
b) nie nudzi swą wielowątkowością
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) nie zawiera motywacji bohaterów
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli pożyczył od woźnego:
a) spodnie i koszulę
b) kubrak i chustkę
c) kożuch i onuce
d) palto i szalik
Rozwiązanie

„Tułacze lata” zaczęła Konopnicka w roku:
a) 1890
b) 1885
c) 1880
d) 1895
Rozwiązanie

Poetka zmarła:
a) w Warszawie
b) w Genewie
c) we Lwowie
d) w Krośnie
Rozwiązanie

Wóz w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był załadowany:
a) burakami
b) cebulą
c) kapustą
d) ziemniakami
Rozwiązanie


Onufry z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” robił to wszystko ze względu na, dwunastoletniego chłopca sklepowego -
a) Wojtka
b) Maćka
c) Kubę
d) Julka
Rozwiązanie

Słowa: „Żyd zawsze Żydem!”w noweli „Mendel Gdański”wypowiedział:
a) student
b) zegarmistrz
c) Mendel
d) ktoś z krzyczącego tłumu
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” zamknął Dziką do celi z numerem:
a) trzynastym
b) jedenastym
c) piętnastym
d) czternastym
Rozwiązanie

Anna Mostowiak chorowała na:
a) raka
b) gruźlicę
c) ospę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Akcja noweli „Nasza szkapa” toczy się:
a) w latach siedemdziesiątych XIX wieku
b) w latach osiemdziesiątych XIX wieku
c) w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku
d) w latach sześćdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Piorun, który przyśnił się Marcysiowi, bohaterowi noweli „Dym”, przypominał:
a) piekielny ogień
b) szatana
c) smoka
d) bestię
Rozwiązanie

Pierworodny syn Konopnickich miał na imię:
a) Tadeusz
b) Janusz
c) Henryk
d) Stanisław
Rozwiązanie

Zachowanie krzyczących ludzi w noweli „Mendel Gdański” można usprawiedliwiać:
a) łamaniem prawa przez Żydów
b) chęcią wyładowania frustracji
c) psychologią tłumu
d) tradycją
Rozwiązanie

Jarosława Konopnickiego poślubiła Maria, mając:
a) 20 lat
b) 18 lat
c) 24 lata
d) 22 lata
Rozwiązanie

Przed napaścią tłumu w noweli „Mendel Gdański” uratował Żydów:
a) student
b) dziennikarz
c) zegarmistrz
d) żandarm
Rozwiązanie

Pewien oficer przywiózł Dziką (drugi szkic „Obrazków więziennych” ) z wojny:
a) tureckiej
b) marokańskiej
c) krymskiej
d) pruskiej
Rozwiązanie

Przedstawione w „Obrazkach więziennych” historie mają cechy
a) komentarza
b) analizy publicystycznej
c) eseju
d) szkicu reportażowego
Rozwiązanie

Pojęcie asymilacja oznacza:
a) podzielenie
b) upodobnienie
c) zróżnicowanie
d) rozszczepienie
Rozwiązanie

Maria Stanisława Wasiłowska (po mężu Konopnicka) urodziła się 23 maja 1842 w:
a) Kaliszu
b) Łomży
c) Suwałkach
d) Białymstoku
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Mostowiaków to:
a) Felek
b) Piotruś
c) Wicek
d) Antek
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” prowadził warsztat:
a) introligatorski
b) optyczny
c) krawiecki
d) ślusarski
Rozwiązanie

Dym otrzymał u Konopnickiej cechy:
a) istoty żywej
b) zmienne
c) dynamiczna
d) zwierzące
Rozwiązanie

Tytułowy dym w noweli Konopnickiej symbolizuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) kruchość i ludzkiego życia
c) śmierć i zniszczenie
d) obecność Marcysia
Rozwiązanie

Ogródek w pierwszym szkicu w „Obrazkach więziennych” był:
a) przeznaczony dla więźniów
b) uporządkowany
c) zadbany
d) nieuporządkowany
Rozwiązanie

Na 25-lecie pracy pisarskiej otrzymała Konopnicka w darze narodowym:
a) folwark w Żarnowcu koło Krosna
b) gospodarstwo w Żarnowcu koło Krosna
c) dworek w Żarnowcu koło Krosna
d) zajazd w Żarnowcu koło Krosna
Rozwiązanie

W 1877 roku przeprowadziła się Konopnicka do ojca do:
a) Rzeszowa
b) Warszawy
c) Lublina
d) Kalisza
Rozwiązanie

W noweli „Dym” autorka ukazała problem:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) bezwarunkowej miłości
c) samotności
d) biedy
Rozwiązanie

Uciekającego Cygana w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” zauważyła:
a) Pawłowa
b) Marcinowa
c) Janowa
d) Jakubowa
Rozwiązanie

Osmólec bohater trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” miał około:
a) trzydziestu lat
b) czterdziestu lat
c) pięćdziesięciu lat
d) dwudziestu lat
Rozwiązanie

Bohaterowie noweli „Miłosierdzie gminy” zebrani na licytacji dzielili się na:
a) zapisanych i bezgłośnych
b) ciekawskich i interesantów
c) licytujących i gapiów
d) interesownych i ciekawych
Rozwiązanie

Nowela „Miłosierdzie gminy” porusza takie problemy, jak:
a) traktowanie żywych istot jak rzeczy
b) poniżanie starego człowieka
c) zakłamanie i hipokryzję mieszkańców szwajcarskiej gminy
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Onufer z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” nie dawał ludziom siedzącym z nim w celi spać, ponieważ:
a) nie mógł oddychać
b) był chory
c) był lunatykiem
d) miał nocne przywidzenia
Rozwiązanie

Subiektywny komentarz odautorski zastępuje w nowelach:
a) cytat
b) oskarżenie
c) apel
d) pointa
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli, zanim „zaopiekowała się” nim gmina, był:
a) woźnicą
b) tragarzem
c) pomocnikiem rolnym
d) palaczem
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” nazywany był:
a) „Hrabią”
b) „Jaśniepanem”
c) „Wielmożnym”
d) „Dobrodziejem”
Rozwiązanie

Rodzinne skarby Anny bohaterki noweli „Nasza szkapa” to:
a) żelazko, moździerz i rondel
b) rondel, samowar i możdzierz
c) patelnia, rondel i żelazko
d) moździerz, młynek i żelazko
Rozwiązanie

Akcja „Obrazków więziennych” rozgrywa się:
a) w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku
b) w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku
c) w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku
d) na początku XX wieku
Rozwiązanie

Stary Jakub z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) woźnica
b) nadzorca
c) więzień
d) strażnik
Rozwiązanie

Głównym tematem noweli „Miłosierdzie gminy” jest:
a) potępienie starości
b) nienawiść
c) fałszywa dobroczynność
d) ludzka głupota
Rozwiązanie

Moździerz w noweli „Nasza szkapa” był:
a) pożyczony od maglarki
b) kupiony od Żyda
c) składnikiem posagu Anny
d) prezentem od Filipa
Rozwiązanie

W latach 1884-1886 redagowała pismo dla kobiet:
a) „Przyjaciółka”
b) „Świat”
c) „Zmierzch”
d) „Świt”
Rozwiązanie

„Pławienie szkapy” odbywało się:
a) przed Wielkanocą
b) przed Zielonymi Świątkami
c) po Wielkanocy
d) w Wielki Piątek
Rozwiązanie

Przywódcą recydywistów i najstarszych złodziei w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był:
a) Puchacz
b) Wiewióra
c) Jarząb
d) Krukowicz
Rozwiązanie

Mieszkańcy gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” są:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) chciwi
c) nieczuli
d) egoistyczni
Rozwiązanie

Dzieciństwo i młodość spędziła Konopnicka w:
a) Białymstoku
b) Kaliszu
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

W nowelach Konopnickiej istotną rolę pełnią:
a) analizy motywacji bohaterów
b) opisy wyglądu bohaterów
c) kreacje psychologiczne
d) opisy przyrody
Rozwiązanie

Postawę antysemicką w noweli „Mendel Gdański” prezentuje:
a) zegarmistrz
b) woźny
c) student
d) sprzątaczka
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” umarł:
a) trzy dni po ucieczce
b) dwa tygodnie po ucieczce
c) tydzień po ucieczce
d) na drugi dzień po ucieczce
Rozwiązanie

Tragedia Onufrego Sęka w „Obrazkach więziennych” polega na tym, że został ofiarą społecznego przyzwalania na:
a) dyskryminację Żydów
b) zło
c) kradzież
d) niewolnictwo
Rozwiązanie

Nowele Konopnickiej przypominają:
a) esej
b) reportaż
c) artykuł publicystyczny
d) felieton
Rozwiązanie

Uroczysta szata w białe i czarne pasy, nakładana przez Żydów podczas modlitwy wspomniana w noweli „Mendel Gdański” to:
a) mycka
b) jarmułka
c) żupan
d) tałes
Rozwiązanie

Narrację Witka w noweli „Nasza szkapa” cechuje:
a) wulgarność
b) wirtuozeria
c) dosłowność
d) bogate słownictwo
Rozwiązanie

Poprzedni człowiek, którego Probst z noweli „Miłosierdzie gminy” wziął z gminy zmarł po:
a) roku
b) trzech miesiącach pracy
c) pół roku
d) miesiącu
Rozwiązanie

Utwór „Nasza szkapa” jest historią o:
a) znęcaniu się nad zwierzętami
b) pracy w żwirowni
c) krzywdzie dziecka
d) dorastaniu
Rozwiązanie

Jakub, bohater noweli „Mendel Gdański”, był:
a) licealistą
b) gimnazjalistą
c) studentem
d) przedszkolakiem
Rozwiązanie

Konopnicka w historii o Dzikiej w „Obrazkach więziennych”w poruszyła również kwestię:
a) zasadom panującym w wojsku
b) nieznajomości języków obcych wśród turystów
c) uzależnienia kobiet od mężczyzn
d) feminizmu
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) stolarza
b) kupca
c) fabrykanta
d) hurtownika
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) fabrykanta
b) hurtownika
c) stolarza
d) kupca
Rozwiązanie

Marcyś, bohater noweli „Dym”, awansował na stanowisko: kotłowego strzałowego palacza przodownika
a) palacza
b) przodownika
c) kotłowego
d) strzałowego
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” był wyjątkowo:
a) przygaszony
b) wyprostowany
c) blady
d) niski
Rozwiązanie

Akcja utworu „Miłosierdzie gminy”rozgrywa się w gminie:
a) szwedzkiej
b) duńskiej
c) szwajcarskiej
d) belgijskiej
Rozwiązanie

Historia dotycząca mieszkańców „miłosiernej” gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” rozpoczyna się kilka minut przed godziną:
a) ósmą
b) jedenastą
c) dziesiątą
d) dziewiątą
Rozwiązanie

Jakub i Zaparty z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) handlarze
b) strażnicy
c) więźniowie
d) palacze
Rozwiązanie

Czytelnika w noweli „Dym”:
a) zniechęca zachowanie Marcysia
b) cieszy kolorystyka
c) denerwuje rozwlekłość
d) przygnębia monotonność
Rozwiązanie

Żelazko, moździerz i rondel w noweli „Nasza szkapa” sprzedano:
a) kuzynowi
b) Żydowi
c) maglarce
d) stróżce
Rozwiązanie

Nazywał się Mendel, ponieważ był:
a) piątym dzieckiem swym rodziców
b) dziesiątym dzieckiem swym rodziców
c) dwunastym dzieckiem swym rodziców
d) piętnastym dzieckiem swym rodziców
Rozwiązanie

Ptak Marcysia, bohatera noweli „Dym” to:
a) słowik
b) kos
c) czyżyk
d) wróbel
Rozwiązanie

Na miejscu po meblu chłopcy w noweli „Nasza szkapa” znaleźli:
a) monetę i zapałki
b) guzik i igłę
c) agrafkę i chustę
d) naparstek i nici
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” miał:
a) pięćdziesiąt osiem lat
b) osiemdziesiąt pięć lat
c) sześćdziesiąt siedem lat
d) czterdzieści lat
Rozwiązanie

Łukasz Smolik z noweli „Nasza szkapa” był:
a) palaczem
b) sklepikarzem
c) dorożkarzem
d) handlarzem
Rozwiązanie

Podczas pobytu na pensji Konopnicka poznała i zaprzyjaźniła się z:
a) Bolesławem Prusem
b) Zofią Nałkowską
c) Henrykiem Sienkiewiczem
d) Elizą Orzeszkową
Rozwiązanie

Ukochaną córka Mendla, matka Jakuba z noweli „Mendel Gdański” ma na imię:
a) Resija
b) Mia
c) Kaja
d) Lija
Rozwiązanie

Probst bohater noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) piekarzem
b) mleczarzem
c) rymarzem
d) rzeźnikiem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies