Test:

Probst bohater noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) piekarzem
b) rymarzem
c) rzeźnikiem
d) mleczarzem
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” prowadził warsztat:
a) optyczny
b) krawiecki
c) introligatorski
d) ślusarski
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) hurtownika
b) kupca
c) fabrykanta
d) stolarza
Rozwiązanie

„Tułacze lata” zaczęła Konopnicka w roku:
a) 1895
b) 1880
c) 1885
d) 1890
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli, zanim „zaopiekowała się” nim gmina, był:
a) palaczem
b) tragarzem
c) pomocnikiem rolnym
d) woźnicą
Rozwiązanie

Zachowanie krzyczących ludzi w noweli „Mendel Gdański” można usprawiedliwiać:
a) psychologią tłumu
b) chęcią wyładowania frustracji
c) tradycją
d) łamaniem prawa przez Żydów
Rozwiązanie

Onufer z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” nie dawał ludziom siedzącym z nim w celi spać, ponieważ:
a) był chory
b) był lunatykiem
c) nie mógł oddychać
d) miał nocne przywidzenia
Rozwiązanie

Pierworodny syn Konopnickich miał na imię:
a) Tadeusz
b) Janusz
c) Stanisław
d) Henryk
Rozwiązanie

Akcja utworu „Miłosierdzie gminy”rozgrywa się w gminie:
a) szwedzkiej
b) belgijskiej
c) szwajcarskiej
d) duńskiej
Rozwiązanie

Pokój rodziny Mostowiaków z noweli „Nasza szkapa”znajdował się w Warszawie:
a) na Pradze
b) na Powiślu
c) na Woli
d) na Grochowie
Rozwiązanie


Czytelnika w noweli „Dym”:
a) zniechęca zachowanie Marcysia
b) przygnębia monotonność
c) cieszy kolorystyka
d) denerwuje rozwlekłość
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” był wyjątkowo:
a) niski
b) wyprostowany
c) blady
d) przygaszony
Rozwiązanie

Piorun, który przyśnił się Marcysiowi, bohaterowi noweli „Dym”, przypominał:
a) bestię
b) smoka
c) szatana
d) piekielny ogień
Rozwiązanie

Dzieciństwo i młodość spędziła Konopnicka w:
a) Białymstoku
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Lublinie
Rozwiązanie

Akcja „Obrazków więziennych” rozgrywa się:
a) w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku
b) w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku
c) w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku
d) na początku XX wieku
Rozwiązanie

Podczas pobytu na pensji Konopnicka poznała i zaprzyjaźniła się z:
a) Henrykiem Sienkiewiczem
b) Bolesławem Prusem
c) Zofią Nałkowską
d) Elizą Orzeszkową
Rozwiązanie

Pewien oficer przywiózł Dziką (drugi szkic „Obrazków więziennych” ) z wojny:
a) pruskiej
b) marokańskiej
c) tureckiej
d) krymskiej
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” zamknął Dziką do celi z numerem:
a) czternastym
b) jedenastym
c) piętnastym
d) trzynastym
Rozwiązanie

Tytułowy dym w noweli Konopnickiej symbolizuje:
a) śmierć i zniszczenie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) kruchość i ludzkiego życia
d) obecność Marcysia
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) stolarza
b) fabrykanta
c) kupca
d) hurtownika
Rozwiązanie

Ukochaną córka Mendla, matka Jakuba z noweli „Mendel Gdański” ma na imię:
a) Mia
b) Kaja
c) Resija
d) Lija
Rozwiązanie

Anna Mostowiak chorowała na:
a) ospę
b) gruźlicę
c) raka
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Moździerz w noweli „Nasza szkapa” był:
a) prezentem od Filipa
b) składnikiem posagu Anny
c) pożyczony od maglarki
d) kupiony od Żyda
Rozwiązanie

Na miejscu po meblu chłopcy w noweli „Nasza szkapa” znaleźli:
a) naparstek i nici
b) monetę i zapałki
c) agrafkę i chustę
d) guzik i igłę
Rozwiązanie

Historia dotycząca mieszkańców „miłosiernej” gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” rozpoczyna się kilka minut przed godziną:
a) dziewiątą
b) jedenastą
c) dziesiątą
d) ósmą
Rozwiązanie

Głównym tematem noweli „Miłosierdzie gminy” jest:
a) nienawiść
b) fałszywa dobroczynność
c) potępienie starości
d) ludzka głupota
Rozwiązanie

Poprzedni człowiek, którego Probst z noweli „Miłosierdzie gminy” wziął z gminy zmarł po:
a) trzech miesiącach pracy
b) miesiącu
c) roku
d) pół roku
Rozwiązanie

Żelazko, moździerz i rondel w noweli „Nasza szkapa” sprzedano:
a) Żydowi
b) stróżce
c) kuzynowi
d) maglarce
Rozwiązanie

Akcja noweli „Nasza szkapa” toczy się:
a) w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku
b) w latach siedemdziesiątych XIX wieku
c) w latach sześćdziesiątych XIX wieku
d) w latach osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Uroczysta szata w białe i czarne pasy, nakładana przez Żydów podczas modlitwy wspomniana w noweli „Mendel Gdański” to:
a) mycka
b) jarmułka
c) żupan
d) tałes
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Mostowiaków to:
a) Piotruś
b) Felek
c) Antek
d) Wicek
Rozwiązanie

Słowa: „Żyd zawsze Żydem!”w noweli „Mendel Gdański”wypowiedział:
a) ktoś z krzyczącego tłumu
b) student
c) Mendel
d) zegarmistrz
Rozwiązanie

Jakub i Zaparty z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) strażnicy
b) handlarze
c) więźniowie
d) palacze
Rozwiązanie

W „Dymie” narracja:
a) nie zawiera motywacji bohaterów
b) nie zawiera nużących opisów przyrody
c) nie nudzi swą wielowątkowością
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Mieszkańcy gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” są:
a) nieczuli
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) egoistyczni
d) chciwi
Rozwiązanie

Rodzinne skarby Anny bohaterki noweli „Nasza szkapa” to:
a) żelazko, moździerz i rondel
b) patelnia, rondel i żelazko
c) rondel, samowar i możdzierz
d) moździerz, młynek i żelazko
Rozwiązanie

Ogródek w pierwszym szkicu w „Obrazkach więziennych” był:
a) zadbany
b) uporządkowany
c) nieuporządkowany
d) przeznaczony dla więźniów
Rozwiązanie

Onufry z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” robił to wszystko ze względu na, dwunastoletniego chłopca sklepowego -
a) Wojtka
b) Kubę
c) Maćka
d) Julka
Rozwiązanie

Konopnicka w historii o Dzikiej w „Obrazkach więziennych”w poruszyła również kwestię:
a) nieznajomości języków obcych wśród turystów
b) zasadom panującym w wojsku
c) uzależnienia kobiet od mężczyzn
d) feminizmu
Rozwiązanie

W drugim szkicu „Obrazków więziennych” autorka nie odwiedza:
a) lazaretu
b) stołówki
c) czytelni
d) warsztatów
Rozwiązanie

Przed napaścią tłumu w noweli „Mendel Gdański” uratował Żydów:
a) dziennikarz
b) student
c) żandarm
d) zegarmistrz
Rozwiązanie

Utwór „Nasza szkapa” jest historią o:
a) krzywdzie dziecka
b) znęcaniu się nad zwierzętami
c) pracy w żwirowni
d) dorastaniu
Rozwiązanie

„Pławienie szkapy” odbywało się:
a) w Wielki Piątek
b) po Wielkanocy
c) przed Wielkanocą
d) przed Zielonymi Świątkami
Rozwiązanie

Dym otrzymał u Konopnickiej cechy:
a) istoty żywej
b) zmienne
c) zwierzące
d) dynamiczna
Rozwiązanie

Przedstawione w „Obrazkach więziennych” historie mają cechy
a) analizy publicystycznej
b) eseju
c) szkicu reportażowego
d) komentarza
Rozwiązanie

Ptak Marcysia, bohatera noweli „Dym” to:
a) wróbel
b) kos
c) słowik
d) czyżyk
Rozwiązanie

Jarosława Konopnickiego poślubiła Maria, mając:
a) 22 lata
b) 20 lat
c) 24 lata
d) 18 lat
Rozwiązanie

Subiektywny komentarz odautorski zastępuje w nowelach:
a) cytat
b) pointa
c) oskarżenie
d) apel
Rozwiązanie

Narrację Witka w noweli „Nasza szkapa” cechuje:
a) wirtuozeria
b) dosłowność
c) bogate słownictwo
d) wulgarność
Rozwiązanie

W latach 1884-1886 redagowała pismo dla kobiet:
a) „Świt”
b) „Przyjaciółka”
c) „Zmierzch”
d) „Świat”
Rozwiązanie

Stary Jakub z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) nadzorca
b) strażnik
c) więzień
d) woźnica
Rozwiązanie

Prócz przesłania metaforycznego, dym spełnia także funkcję:
a) impresjonistyczną
b) kompozycyjną
c) obrazową
d) retrospektywną
Rozwiązanie

W nowelach Konopnickiej istotną rolę pełnią:
a) kreacje psychologiczne
b) analizy motywacji bohaterów
c) opisy przyrody
d) opisy wyglądu bohaterów
Rozwiązanie

Uciekającego Cygana w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” zauważyła:
a) Janowa
b) Jakubowa
c) Pawłowa
d) Marcinowa
Rozwiązanie

Wóz w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był załadowany:
a) ziemniakami
b) cebulą
c) burakami
d) kapustą
Rozwiązanie

W noweli „Dym” autorka ukazała problem:
a) biedy
b) bezwarunkowej miłości
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) samotności
Rozwiązanie

Łukasz Smolik z noweli „Nasza szkapa” był:
a) sklepikarzem
b) dorożkarzem
c) palaczem
d) handlarzem
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” umarł:
a) na drugi dzień po ucieczce
b) trzy dni po ucieczce
c) dwa tygodnie po ucieczce
d) tydzień po ucieczce
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli pożyczył od woźnego:
a) palto i szalik
b) spodnie i koszulę
c) kubrak i chustkę
d) kożuch i onuce
Rozwiązanie

Tragedia Onufrego Sęka w „Obrazkach więziennych” polega na tym, że został ofiarą społecznego przyzwalania na:
a) niewolnictwo
b) dyskryminację Żydów
c) kradzież
d) zło
Rozwiązanie

Marcyś, bohater noweli „Dym”, awansował na stanowisko: kotłowego strzałowego palacza przodownika
a) strzałowego
b) palacza
c) kotłowego
d) przodownika
Rozwiązanie

Osmólec bohater trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” miał około:
a) dwudziestu lat
b) trzydziestu lat
c) pięćdziesięciu lat
d) czterdziestu lat
Rozwiązanie

W 1877 roku przeprowadziła się Konopnicka do ojca do:
a) Rzeszowa
b) Kalisza
c) Lublina
d) Warszawy
Rozwiązanie

Jakub, bohater noweli „Mendel Gdański”, był:
a) studentem
b) przedszkolakiem
c) gimnazjalistą
d) licealistą
Rozwiązanie

Poetka zmarła:
a) w Krośnie
b) w Warszawie
c) w Genewie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Maria Stanisława Wasiłowska (po mężu Konopnicka) urodziła się 23 maja 1842 w:
a) Białymstoku
b) Kaliszu
c) Łomży
d) Suwałkach
Rozwiązanie

Nazywał się Mendel, ponieważ był:
a) piętnastym dzieckiem swym rodziców
b) piątym dzieckiem swym rodziców
c) dwunastym dzieckiem swym rodziców
d) dziesiątym dzieckiem swym rodziców
Rozwiązanie

Budynku kancelarii w noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) zaniedbany
b) nowoczesny
c) zbudowany w stylu neogotyckim
d) stary
Rozwiązanie

Pojęcie asymilacja oznacza:
a) zróżnicowanie
b) podzielenie
c) rozszczepienie
d) upodobnienie
Rozwiązanie

Nowele Konopnickiej przypominają:
a) reportaż
b) artykuł publicystyczny
c) felieton
d) esej
Rozwiązanie

Nowela „Miłosierdzie gminy” porusza takie problemy, jak:
a) traktowanie żywych istot jak rzeczy
b) poniżanie starego człowieka
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zakłamanie i hipokryzję mieszkańców szwajcarskiej gminy
Rozwiązanie

Na 25-lecie pracy pisarskiej otrzymała Konopnicka w darze narodowym:
a) folwark w Żarnowcu koło Krosna
b) dworek w Żarnowcu koło Krosna
c) zajazd w Żarnowcu koło Krosna
d) gospodarstwo w Żarnowcu koło Krosna
Rozwiązanie

Bohaterowie noweli „Miłosierdzie gminy” zebrani na licytacji dzielili się na:
a) interesownych i ciekawych
b) licytujących i gapiów
c) ciekawskich i interesantów
d) zapisanych i bezgłośnych
Rozwiązanie

Postawę antysemicką w noweli „Mendel Gdański” prezentuje:
a) zegarmistrz
b) student
c) sprzątaczka
d) woźny
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli z noweli „Miłosierdzie gminy” ma:
a) osiemdziesiąt lat
b) siedemdziesiąt osiem lat
c) siedemdziesiąt sześć lat
d) osiemdziesiąt dwa lata
Rozwiązanie

Przywódcą recydywistów i najstarszych złodziei w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był:
a) Jarząb
b) Krukowicz
c) Puchacz
d) Wiewióra
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” miał:
a) czterdzieści lat
b) pięćdziesiąt osiem lat
c) osiemdziesiąt pięć lat
d) sześćdziesiąt siedem lat
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” nazywany był:
a) „Dobrodziejem”
b) „Hrabią”
c) „Wielmożnym”
d) „Jaśniepanem”
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies