Test:

Prócz przesłania metaforycznego, dym spełnia także funkcję:
a) impresjonistyczną
b) obrazową
c) retrospektywną
d) kompozycyjną
Rozwiązanie

Pierworodny syn Konopnickich miał na imię:
a) Henryk
b) Tadeusz
c) Janusz
d) Stanisław
Rozwiązanie

Ukochaną córka Mendla, matka Jakuba z noweli „Mendel Gdański” ma na imię:
a) Mia
b) Resija
c) Lija
d) Kaja
Rozwiązanie

Narrację Witka w noweli „Nasza szkapa” cechuje:
a) wulgarność
b) wirtuozeria
c) dosłowność
d) bogate słownictwo
Rozwiązanie

Nowela „Miłosierdzie gminy” porusza takie problemy, jak:
a) traktowanie żywych istot jak rzeczy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) zakłamanie i hipokryzję mieszkańców szwajcarskiej gminy
d) poniżanie starego człowieka
Rozwiązanie

Jakub, bohater noweli „Mendel Gdański”, był:
a) przedszkolakiem
b) studentem
c) licealistą
d) gimnazjalistą
Rozwiązanie

„Pławienie szkapy” odbywało się:
a) przed Wielkanocą
b) w Wielki Piątek
c) przed Zielonymi Świątkami
d) po Wielkanocy
Rozwiązanie

W drugim szkicu „Obrazków więziennych” autorka nie odwiedza:
a) lazaretu
b) stołówki
c) czytelni
d) warsztatów
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli, zanim „zaopiekowała się” nim gmina, był:
a) tragarzem
b) woźnicą
c) pomocnikiem rolnym
d) palaczem
Rozwiązanie

W „Dymie” narracja:
a) nie nudzi swą wielowątkowością
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) nie zawiera motywacji bohaterów
d) nie zawiera nużących opisów przyrody
Rozwiązanie


Uciekającego Cygana w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” zauważyła:
a) Jakubowa
b) Marcinowa
c) Pawłowa
d) Janowa
Rozwiązanie

Budynku kancelarii w noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) zaniedbany
b) stary
c) nowoczesny
d) zbudowany w stylu neogotyckim
Rozwiązanie

Nazywał się Mendel, ponieważ był:
a) piętnastym dzieckiem swym rodziców
b) piątym dzieckiem swym rodziców
c) dziesiątym dzieckiem swym rodziców
d) dwunastym dzieckiem swym rodziców
Rozwiązanie

Przywódcą recydywistów i najstarszych złodziei w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był:
a) Krukowicz
b) Puchacz
c) Jarząb
d) Wiewióra
Rozwiązanie

Ptak Marcysia, bohatera noweli „Dym” to:
a) słowik
b) wróbel
c) kos
d) czyżyk
Rozwiązanie

Tragedia Onufrego Sęka w „Obrazkach więziennych” polega na tym, że został ofiarą społecznego przyzwalania na:
a) niewolnictwo
b) zło
c) dyskryminację Żydów
d) kradzież
Rozwiązanie

Akcja „Obrazków więziennych” rozgrywa się:
a) na początku XX wieku
b) w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku
c) w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku
d) w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) fabrykanta
b) kupca
c) hurtownika
d) stolarza
Rozwiązanie

Uroczysta szata w białe i czarne pasy, nakładana przez Żydów podczas modlitwy wspomniana w noweli „Mendel Gdański” to:
a) mycka
b) tałes
c) żupan
d) jarmułka
Rozwiązanie

Utwór „Nasza szkapa” jest historią o:
a) krzywdzie dziecka
b) pracy w żwirowni
c) dorastaniu
d) znęcaniu się nad zwierzętami
Rozwiązanie

Wóz w pierwszym szkicu „Obrazków więziennych” był załadowany:
a) ziemniakami
b) kapustą
c) burakami
d) cebulą
Rozwiązanie

W noweli „Dym” autorka ukazała problem:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) samotności
c) biedy
d) bezwarunkowej miłości
Rozwiązanie

Bohaterowie noweli „Miłosierdzie gminy” zebrani na licytacji dzielili się na:
a) ciekawskich i interesantów
b) zapisanych i bezgłośnych
c) licytujących i gapiów
d) interesownych i ciekawych
Rozwiązanie

Pewien oficer przywiózł Dziką (drugi szkic „Obrazków więziennych” ) z wojny:
a) krymskiej
b) pruskiej
c) tureckiej
d) marokańskiej
Rozwiązanie

Maria Stanisława Wasiłowska (po mężu Konopnicka) urodziła się 23 maja 1842 w:
a) Białymstoku
b) Kaliszu
c) Suwałkach
d) Łomży
Rozwiązanie

Osmólec bohater trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” miał około:
a) czterdziestu lat
b) dwudziestu lat
c) pięćdziesięciu lat
d) trzydziestu lat
Rozwiązanie

Pojęcie asymilacja oznacza:
a) upodobnienie
b) rozszczepienie
c) podzielenie
d) zróżnicowanie
Rozwiązanie

W 1877 roku przeprowadziła się Konopnicka do ojca do:
a) Kalisza
b) Lublina
c) Rzeszowa
d) Warszawy
Rozwiązanie

Na miejscu po meblu chłopcy w noweli „Nasza szkapa” znaleźli:
a) agrafkę i chustę
b) naparstek i nici
c) guzik i igłę
d) monetę i zapałki
Rozwiązanie

Czytelnika w noweli „Dym”:
a) cieszy kolorystyka
b) zniechęca zachowanie Marcysia
c) denerwuje rozwlekłość
d) przygnębia monotonność
Rozwiązanie

Piorun, który przyśnił się Marcysiowi, bohaterowi noweli „Dym”, przypominał:
a) szatana
b) bestię
c) piekielny ogień
d) smoka
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” umarł:
a) dwa tygodnie po ucieczce
b) trzy dni po ucieczce
c) na drugi dzień po ucieczce
d) tydzień po ucieczce
Rozwiązanie

Tytułowy dym w noweli Konopnickiej symbolizuje:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) kruchość i ludzkiego życia
c) obecność Marcysia
d) śmierć i zniszczenie
Rozwiązanie

Onufry z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” robił to wszystko ze względu na, dwunastoletniego chłopca sklepowego -
a) Julka
b) Maćka
c) Wojtka
d) Kubę
Rozwiązanie

Jakub i Zaparty z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) handlarze
b) palacze
c) więźniowie
d) strażnicy
Rozwiązanie

Historia dotycząca mieszkańców „miłosiernej” gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” rozpoczyna się kilka minut przed godziną:
a) dziesiątą
b) jedenastą
c) dziewiątą
d) ósmą
Rozwiązanie

Mieszkańcy gminy w noweli „Miłosierdzie gminy” są:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) egoistyczni
c) chciwi
d) nieczuli
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” prowadził warsztat:
a) introligatorski
b) ślusarski
c) krawiecki
d) optyczny
Rozwiązanie

Moździerz w noweli „Nasza szkapa” był:
a) kupiony od Żyda
b) pożyczony od maglarki
c) prezentem od Filipa
d) składnikiem posagu Anny
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli z noweli „Miłosierdzie gminy” ma:
a) siedemdziesiąt sześć lat
b) osiemdziesiąt lat
c) osiemdziesiąt dwa lata
d) siedemdziesiąt osiem lat
Rozwiązanie

Kuntz Wunderli pożyczył od woźnego:
a) palto i szalik
b) kubrak i chustkę
c) spodnie i koszulę
d) kożuch i onuce
Rozwiązanie

Postawę antysemicką w noweli „Mendel Gdański” prezentuje:
a) student
b) sprzątaczka
c) zegarmistrz
d) woźny
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Mostowiaków to:
a) Antek
b) Piotruś
c) Wicek
d) Felek
Rozwiązanie

Ogródek w pierwszym szkicu w „Obrazkach więziennych” był:
a) zadbany
b) nieuporządkowany
c) uporządkowany
d) przeznaczony dla więźniów
Rozwiązanie

Akcja noweli „Nasza szkapa” toczy się:
a) w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku
b) w latach siedemdziesiątych XIX wieku
c) w latach sześćdziesiątych XIX wieku
d) w latach osiemdziesiątych XIX wieku
Rozwiązanie

Cygan, bohater pierwszego szkicu „Obrazków więziennych” był wyjątkowo:
a) niski
b) przygaszony
c) blady
d) wyprostowany
Rozwiązanie

Żelazko, moździerz i rondel w noweli „Nasza szkapa” sprzedano:
a) maglarce
b) stróżce
c) kuzynowi
d) Żydowi
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” nazywany był:
a) „Jaśniepanem”
b) „Wielmożnym”
c) „Hrabią”
d) „Dobrodziejem”
Rozwiązanie

Jarosława Konopnickiego poślubiła Maria, mając:
a) 22 lata
b) 24 lata
c) 18 lat
d) 20 lat
Rozwiązanie

Konopnicka w historii o Dzikiej w „Obrazkach więziennych”w poruszyła również kwestię:
a) uzależnienia kobiet od mężczyzn
b) zasadom panującym w wojsku
c) feminizmu
d) nieznajomości języków obcych wśród turystów
Rozwiązanie

W latach 1884-1886 redagowała pismo dla kobiet:
a) „Zmierzch”
b) „Przyjaciółka”
c) „Świat”
d) „Świt”
Rozwiązanie

Przedstawione w „Obrazkach więziennych” historie mają cechy
a) analizy publicystycznej
b) eseju
c) komentarza
d) szkicu reportażowego
Rozwiązanie

Dym otrzymał u Konopnickiej cechy:
a) dynamiczna
b) istoty żywej
c) zmienne
d) zwierzące
Rozwiązanie

Podczas pobytu na pensji Konopnicka poznała i zaprzyjaźniła się z:
a) Elizą Orzeszkową
b) Zofią Nałkowską
c) Bolesławem Prusem
d) Henrykiem Sienkiewiczem
Rozwiązanie

Nadzorca z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” zamknął Dziką do celi z numerem:
a) jedenastym
b) czternastym
c) piętnastym
d) trzynastym
Rozwiązanie

Stary Jakub z drugiego szkicu „Obrazków więziennych” to:
a) woźnica
b) nadzorca
c) więzień
d) strażnik
Rozwiązanie

Przed napaścią tłumu w noweli „Mendel Gdański” uratował Żydów:
a) żandarm
b) zegarmistrz
c) student
d) dziennikarz
Rozwiązanie

Poprzedni człowiek, którego Probst z noweli „Miłosierdzie gminy” wziął z gminy zmarł po:
a) pół roku
b) trzech miesiącach pracy
c) miesiącu
d) roku
Rozwiązanie

Tytułowy bohater noweli „Mendel Gdański” miał:
a) czterdzieści lat
b) pięćdziesiąt osiem lat
c) osiemdziesiąt pięć lat
d) sześćdziesiąt siedem lat
Rozwiązanie

Pokój rodziny Mostowiaków z noweli „Nasza szkapa”znajdował się w Warszawie:
a) na Grochowie
b) na Woli
c) na Powiślu
d) na Pradze
Rozwiązanie

Nowele Konopnickiej przypominają:
a) felieton
b) artykuł publicystyczny
c) reportaż
d) esej
Rozwiązanie

Probst bohater noweli „Miłosierdzie gminy” był:
a) piekarzem
b) rzeźnikiem
c) rymarzem
d) mleczarzem
Rozwiązanie

Łukasz Smolik z noweli „Nasza szkapa” był:
a) sklepikarzem
b) palaczem
c) dorożkarzem
d) handlarzem
Rozwiązanie

„Tułacze lata” zaczęła Konopnicka w roku:
a) 1880
b) 1885
c) 1895
d) 1890
Rozwiązanie

Akcja utworu „Miłosierdzie gminy”rozgrywa się w gminie:
a) szwedzkiej
b) szwajcarskiej
c) belgijskiej
d) duńskiej
Rozwiązanie

Anna Mostowiak chorowała na:
a) ospę
b) raka
c) gruźlicę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Zachowanie krzyczących ludzi w noweli „Mendel Gdański” można usprawiedliwiać:
a) psychologią tłumu
b) chęcią wyładowania frustracji
c) tradycją
d) łamaniem prawa przez Żydów
Rozwiązanie

Marcyś, bohater noweli „Dym”, awansował na stanowisko: kotłowego strzałowego palacza przodownika
a) strzałowego
b) palacza
c) kotłowego
d) przodownika
Rozwiązanie

Rodzinne skarby Anny bohaterki noweli „Nasza szkapa” to:
a) żelazko, moździerz i rondel
b) rondel, samowar i możdzierz
c) moździerz, młynek i żelazko
d) patelnia, rondel i żelazko
Rozwiązanie

Onufer z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” nie dawał ludziom siedzącym z nim w celi spać, ponieważ:
a) nie mógł oddychać
b) był chory
c) był lunatykiem
d) miał nocne przywidzenia
Rozwiązanie

Dzieciństwo i młodość spędziła Konopnicka w:
a) Warszawie
b) Kaliszu
c) Lublinie
d) Białymstoku
Rozwiązanie

Subiektywny komentarz odautorski zastępuje w nowelach:
a) pointa
b) oskarżenie
c) apel
d) cytat
Rozwiązanie

Głównym tematem noweli „Miłosierdzie gminy” jest:
a) ludzka głupota
b) fałszywa dobroczynność
c) nienawiść
d) potępienie starości
Rozwiązanie

W nowelach Konopnickiej istotną rolę pełnią:
a) analizy motywacji bohaterów
b) opisy przyrody
c) kreacje psychologiczne
d) opisy wyglądu bohaterów
Rozwiązanie

Onufry Sęk z trzeciego szkicu „Obrazków więziennych” pracował u :
a) stolarza
b) fabrykanta
c) kupca
d) hurtownika
Rozwiązanie

Na 25-lecie pracy pisarskiej otrzymała Konopnicka w darze narodowym:
a) dworek w Żarnowcu koło Krosna
b) folwark w Żarnowcu koło Krosna
c) gospodarstwo w Żarnowcu koło Krosna
d) zajazd w Żarnowcu koło Krosna
Rozwiązanie

Poetka zmarła:
a) w Genewie
b) w Warszawie
c) we Lwowie
d) w Krośnie
Rozwiązanie

Słowa: „Żyd zawsze Żydem!”w noweli „Mendel Gdański”wypowiedział:
a) zegarmistrz
b) student
c) ktoś z krzyczącego tłumu
d) Mendel
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies