Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Konopnickiej

Czas i miejsce akcji „Obrazków więziennych”

Akcja trzech historii rozgrywa się w więzieniu, w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku.

Z obrazka Podług księgi” dowiadujemy się o wyglądzie budynku więzienia i okolic. Dziedziniec otaczała brama, przez którą spacerujący popołudniami więźniowie obserwowali „życie za murami”. Wówczas podwórze „ożywało” (zazwyczaj panowała na nim cisza), mimo iż miejsce przechadzki - nazywane ogródkiem, wcale nie przypominało uporządkowanego terenu: „Właściwie mówiąc nie była to przechadzka, ale raczej kręcenie się w kółko i popychanie wzajemne, gdyż miejsca bardzo mało, a więźniów stu przeszło.
To, co się nazywało ogródkiem, także niewiele do ogrodu było podobnym. W jednym z kątów podwórza, obudowanego dokoła murami więziennego gmachu, niskie drewniane sztachety grodziły szczupły kawałek gruntu, podzielony dwiema krzyżującymi się uliczkami na cztery równe prostokąty. Najdłuższa, załamana w rogach ogródka drożyna biegła popod sztachetami do furtki, wprost której w przeciwległym kącie stała tak zwana altana, rodzaj okrągłej, przejrzystej, z wąskich deszczułek zbitej szopy, z czterema wewnątrz ławkami i podtrzymującym krokwie słupem”
.

Informacje o wyglądzie budynku więziennego wewnątrz, otrzymujemy z drugiej historii cyklu, zatytułowanej Jeszcze jeden numer. Już początkowe zdanie utworu wiele mówi o atmosferze miejsca: „Mury tu za to mówią, zwierzają się ściany, w długich korytarzach słychać szept stłumiony (…)To, co tu jest do zobaczenia, krótkowidz dojrzeć może, ale tylko subtelne ucho dosłyszy to, co dosłyszeć trzeba”.

Najważniejszym pomieszczeniem w więzieniu była kancelaria naczelnika, nazywanego ironicznie „Wielmożnym”. W niej to na zielonym suknie długiego stołu leżały rozłożone wielkie księgi, szafy zapełnione były papierami, w kątach dostrzec można było porozrzucane pliki akt. Na najwidoczniejszym miejscu w gabinecie leżał przycisk do papieru, z którego dyrektor był dumny. W pokoju na ścianie wisiał czarny krucyfiks z podobizną Chrystusa wykonaną z kości słoniowej. To wszystko dostrzegała osoba, która przekraczała próg kancelarii po raz pierwszy. Oczom bardziej wnikliwego obserwatora nie umknęły zaś wytarta i jakby wyżłobiona licznymi stopami podłoga w progu: „na szczupłe oszalowanie tworzące nie opodal od wejścia rodzaj wpółprzyćmionego i ciasnego kojca, gdzie się dają "widzenia"” oraz pokryte grubą warstwą kurzu „książczyny, które leżą kupkami na oknie, widocznie rzadko bardzo poruszane”, nazywane biblioteczką („- Ach, to? - mówi uśmiechając się skromnie. - To biblioteczka nasza... Początek, zaród biblioteczki... Zniszczone to, bo ciągle w ruchu - dodaje biorąc w rękę tomik, z którego się sypie kurz i wręcz słowom jego zaprzecza (…)”). Oczywiście cały zbiór został skompletowany na potrzeby „niezapowiedzianej wizytacji”, aby naczelnik mógł chwalić się dbałością o rozwój intelektualny swych „podopiecznych”: „Okazuje się, że w tej chwili, właściwie mówiąc, żadnych książek w czytaniu nie ma. Cały "zaród" na oknie leży pod warstwą pyłu. Dowiadujesz się przy tym, że te "szelmy" strasznie wszystko niszczą i że gdyby im tylko książek dać do ręki, to "oho!".”.

Warto zwrócić uwagę na opis wyglądu więziennych korytarzy, który przybliża czytelnikowi sytuację panującą w placówce. Chwaląc czystość podłóg narratorka pomyślała z goryczą: „Okazałbyś się zupełnym gburem, gdybyś nie pochwalił czystości schodów i korytarzy w tej samej chwili, w której uderzy cię na nich woń stęchła i o mdłości przyprawić mogąca. Nie skłamiesz. Podłogi są istotnie czyste. Na schodach spotykasz więźnia czołgającego się na czworakach ze skorupą w ręku, którą skrobie stopnie. Zobaczywszy "wielmożnego" więzień zrywa się, opuszcza ręce, staje pod ścianą przylepiając się do niej, spłaszcza, maleje, w mur wsiąka niemal”.

strona:    1    2  


Szybki test:

Ogródek w pierwszym szkicu w „Obrazkach więziennych” był:
a) zadbany
b) przeznaczony dla więźniów
c) nieuporządkowany
d) uporządkowany
Rozwiązanie

W drugim szkicu „Obrazków więziennych” autorka nie odwiedza:
a) warsztatów
b) czytelni
c) stołówki
d) lazaretu
Rozwiązanie

Akcja „Obrazków więziennych” rozgrywa się:
a) w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku
b) na początku XX wieku
c) w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku
d) w ostatnim trzydziestoleciu XIX wieku
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Dym
Wyjaśnienie tytułu noweli „Dym”, rola dymu w utworze
Plan wydarzeń noweli „Dym”
Czas i miejsce akcji noweli „Dym”
„Dym” – streszczenie utworu
Charakterystyka bohaterów noweli „Dym”
Najważniejsze cytaty noweli „Dym”
Motywy literackie w noweli „Dym”
Problematyka noweli „Dym”
Narracja noweli „Dym”

Mendel Gdański
Czas, miejsce akcji oraz struktura opowiadania „Mendel Gdański”
„Mendel Gdański” – streszczenie utworu
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Mendel Gdański”
Mendel Gdański – charakterystyka bohatera
Wymowa noweli „Mendel Gdański”
Problem antysemityzmu w noweli „Mendel Gdański”
Geneza noweli „Mendel Gdański”
Plan wydarzeń noweli „Mendel Gdański”
Wyjaśnienie tytułu „Mendel Gdański”
Najważniejsze cytaty noweli „Mendel Gdański”
Motywy w noweli „Mendel Gdański”
Narracja i język noweli „Mendel Gdański”
Obraz miasta przedstawiony w noweli „Mendel Gdański”

Miłosierdzie gminy
Znaczenie tytułu „Miłosierdzie gminy”
Czas i miejsce akcji noweli „Miłosierdzie gminy”
„Miłosierdzie gminy” – streszczenie noweli
Problematyka noweli „Miłosierdzie gminy”
Kuntz Wunderli – charakterystyka bohatera
Plan wydarzeń noweli „Miłosierdzie gminy”
Najważniejsze cytaty noweli „Miłosierdzie gminy”
Motywy literackie w noweli „Miłosierdzie gminy”
Charakterystyka bohaterów noweli „Miłosierdzie gminy”

Nasza szkapa
Problematyka noweli „Nasza szkapa”
Narracja i język noweli „Nasza szkapa”
Czas i miejsce akcji noweli „Nasza szkapa”
„Nasza szkapa” – streszczenie utworu
Motyw dziecka w „Naszej szkapie”
Charakterystyka bohaterów noweli „Nasza szkapa”
Najważniejsze cytaty noweli „Nasza szkapa”
Motywy literackie w noweli „Nasza szkapa”
Charakterystyka rodziny Mostowiaków
Plan wydarzeń noweli „Nasza szkapa”

Obrazki więzienne
Charakterystyka bohaterów „Obrazków więziennych”
Czas i miejsce akcji „Obrazków więziennych”
„Obrazki więzienne” – streszczenie utworu
Problematyka „Obrazków więziennych”
Plan wydarzeń „Obrazków więziennych”
Najważniejsze cytaty „Obrazków więziennych”

Inne
Biografia Marii Konopnickiej
Rola nowel pozytywistycznych na przykładzie twórczości Konopnickiej.
Cechy nowelistyki Marii Konopnickiej
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki
O Konopnickiej powiedzieli...
Cytaty z twórczości Marii Konopnickiej
Twórczość Marii Konopnickiej
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies