Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Konopnickiej

Rola nowel pozytywistycznych na przykładzie twórczości Konopnickiej.

Gdy myślimy o epoce pozytywizmu i jej głównych tezach ideologicznych, od razu przypominają się nam dwa postulaty: „praca u postaw” oraz „praca organiczna”. Konopnicka nie była jedną z działaczek, które bezkrytycznie wierzyły w te pojęcia, w to, że są one gwarantem polepszenia sytuacji najbiedniejszych i opuszczonych. Pisarka starała się raczej polepszyć sytuację najbiedniejszych poprzez konsekwentne działanie, a nie przez puste programy społeczników. Poprzez swą nowelistykę pełniła społeczną misję.
Przedstawiając i upominając się o prawa tych, których zepchnięto na margines życia i pozbawiono wszelkich praw obywatelskich i społecznych, zwracała również uwagę na błędy i wady warstw rządzących, na zagrożenia związane ze wzrostem roli kapitalistycznego społeczeństwa burżuazyjnego.

Bohaterem swych nowel czyniła człowieka biednego, nieszczęśliwego, doświadczonego przez los. Nie pozbawiała go jednak godności, nie obdzierała z resztek człowieczeństwa, starając się za wszelką cenę wywołać współczucie. Konopnicka raczej przedstawiała suche fakty, pozbawiała je komentarza, pozostawiając możliwość interpretacji czytelnikowi, w którego wierzyła i szanowała.


Zobacz inne artykuły:

Dym
Wyjaśnienie tytułu noweli „Dym”, rola dymu w utworze
Plan wydarzeń noweli „Dym”
Czas i miejsce akcji noweli „Dym”
„Dym” – streszczenie utworu
Charakterystyka bohaterów noweli „Dym”
Najważniejsze cytaty noweli „Dym”
Motywy literackie w noweli „Dym”
Problematyka noweli „Dym”
Narracja noweli „Dym”

Mendel Gdański
Czas, miejsce akcji oraz struktura opowiadania „Mendel Gdański”
„Mendel Gdański” – streszczenie utworu
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Mendel Gdański”
Mendel Gdański – charakterystyka bohatera
Wymowa noweli „Mendel Gdański”
Problem antysemityzmu w noweli „Mendel Gdański”
Geneza noweli „Mendel Gdański”
Plan wydarzeń noweli „Mendel Gdański”
Wyjaśnienie tytułu „Mendel Gdański”
Najważniejsze cytaty noweli „Mendel Gdański”
Motywy w noweli „Mendel Gdański”
Narracja i język noweli „Mendel Gdański”
Obraz miasta przedstawiony w noweli „Mendel Gdański”

Miłosierdzie gminy
Znaczenie tytułu „Miłosierdzie gminy”
Czas i miejsce akcji noweli „Miłosierdzie gminy”
„Miłosierdzie gminy” – streszczenie noweli
Problematyka noweli „Miłosierdzie gminy”
Kuntz Wunderli – charakterystyka bohatera
Plan wydarzeń noweli „Miłosierdzie gminy”
Najważniejsze cytaty noweli „Miłosierdzie gminy”
Motywy literackie w noweli „Miłosierdzie gminy”
Charakterystyka bohaterów noweli „Miłosierdzie gminy”

Nasza szkapa
Problematyka noweli „Nasza szkapa”
Narracja i język noweli „Nasza szkapa”
Czas i miejsce akcji noweli „Nasza szkapa”
„Nasza szkapa” – streszczenie utworu
Motyw dziecka w „Naszej szkapie”
Charakterystyka bohaterów noweli „Nasza szkapa”
Najważniejsze cytaty noweli „Nasza szkapa”
Motywy literackie w noweli „Nasza szkapa”
Charakterystyka rodziny Mostowiaków
Plan wydarzeń noweli „Nasza szkapa”

Obrazki więzienne
Charakterystyka bohaterów „Obrazków więziennych”
Czas i miejsce akcji „Obrazków więziennych”
„Obrazki więzienne” – streszczenie utworu
Problematyka „Obrazków więziennych”
Plan wydarzeń „Obrazków więziennych”
Najważniejsze cytaty „Obrazków więziennych”

Inne
Biografia Marii Konopnickiej
Rola nowel pozytywistycznych na przykładzie twórczości Konopnickiej.
Cechy nowelistyki Marii Konopnickiej
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki
O Konopnickiej powiedzieli...
Cytaty z twórczości Marii Konopnickiej
Twórczość Marii Konopnickiej
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies