Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Konopnickiej

O Konopnickiej powiedzieli...

Stefan Żeromski:
Mamy w Marii Konopnickiej naszego wieszcza.

Jan Kasprowicz:
Duch twój zostanie z nami, dopóki żywi będziemy, gdyż nie umiera naród, który wydał ze swego łona takich, jak ty bojowników.

Maria Szypowska:
Maria Konopnicka. Poetka-patriotka. Za życia nazywana „wieszczką ludu” i „poetką proletariatu”. Niezwykła kobieta. Człowiek gorącego serca. Jej melodyjne wiersze urzekające prostotą i żarliwą miłością ziemi ojczystej – ziemi polskiej – wciąż wzruszają czytelników w kraju i rzesze Polonii”.


Maria Dąbrowska:
Konopnicka to już nie tylko utwór, to zasługa…

Jarosław Iwaszkiewicz:
Do tradycji każdej poważnej literatury należy kult wielkich pisarzy. Na wielkiej dla nich czci i miłości opierają się przychodzące pokolenia i widzą nawet jedność swej kultury w owym kulcie, który stanowi bardzo drogi skarb narodu.

Henryk Sienkiewicz:
Posiada p. Konopnicka wysoce muzykalne ucho, skutkiem czego niektóre jej piosenki, zwłaszcza wiejskie, są tak śpiewne, ze zdaje się, że istotnie słyszała takie melodie wygrywane na wiejskich fujarkach i ligawkach.

Wiesława Grochola:
Zanim zastygła w pomnikową wielkość, była zwyczajna. Nim się stała zmorą czytanek i podręczników szkolnych, budziła żywe emocje, ba, namiętności.

Poezje Konopnickiej zwracają powszechną uwagę: są proste, dźwięczne, melodyjne, łatwo wpadające w ucho, bije z nich siła uczuć, serdeczne przywiązanie w „pól i łąk”, do polskiego pejzażu, do ludu, najściślej związanego z naturą rytmem życia i pracy. W tych „piosenkach” niewiele jednakże z sielanki; poetka nie ukrywa konfliktów społecznych wsi, przeciwnie, w nostalgiczny nastrój wierszy wpisuje swoje współczucie dla biednych i pokrzywdzonych.


Ludwik Krzywicki:
Niewiasta mocno kochliwa.

Jan Baculewski:
Czy wielka popularność Marii Konopnickiej była miarą wartości jej utworów? Prawdę jest bowiem, że z pietyzmem do jej twórczości odnosiła się plejada najznakomitszych ludzi epoki: Teofil Lenartowicz, Eliza Orzeszkowa, Stefan Żeromski, Bolesław Leśmian, Kazimierz Kelles-Krauz. Ale nie brakowało także sądów krańcowo negatywnych, zarówno w czasach pisarki, jak i później. Tak więc współczesny historyk literatury sławę poetycką autorki Pana Balcera zamyka w formule „wirtuozerii chorej na jałowość”, a popularny dziennikarz kwalifikuje baśń o krasnoludkach… jako hamulec cywilizacji. Twórczość Konopnickiej wywoływała społeczny rezonans o krańcowo różnych walorach; szedł on wieloma falami i był tak zróżnicowany, iż zagadnienie recepcji stało się naczelną sprawą w określeniu miejsca pisarki w kulturze literackiej ówczesnej epoki, a także w czasach późniejszych. Stanowi ono również jeden z głównych problemów tej książki. Czy jest to uzasadnione? Odpowiedź znajdujemy w twórczości pisarki, twórczości, której funkcja społeczna przewyższa wartość artystyczną i w różnych okresach czasu nadaje żywotność różnym działom, jej dorobku literackiego. Stąd wyłania się widoczna sprzeczność między funkcją społeczną tych utworów a ich wartością artystyczną – będąca wyrazem zależności dzieła od jego odbioru czytelniczego. Dlatego twórczość Konopnickiej jest tu charakteryzowana nie metodą analiz semantyki i struktury utworów, lecz jako jedna z form socjologicznie rozumianej interakcji, tj. w sytuacjach starcia z różnymi stereotypami odbioru.


Zobacz inne artykuły:

Dym
Wyjaśnienie tytułu noweli „Dym”, rola dymu w utworze
Plan wydarzeń noweli „Dym”
Czas i miejsce akcji noweli „Dym”
„Dym” – streszczenie utworu
Charakterystyka bohaterów noweli „Dym”
Najważniejsze cytaty noweli „Dym”
Motywy literackie w noweli „Dym”
Problematyka noweli „Dym”
Narracja noweli „Dym”

Mendel Gdański
Czas, miejsce akcji oraz struktura opowiadania „Mendel Gdański”
„Mendel Gdański” – streszczenie utworu
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Mendel Gdański”
Mendel Gdański – charakterystyka bohatera
Wymowa noweli „Mendel Gdański”
Problem antysemityzmu w noweli „Mendel Gdański”
Geneza noweli „Mendel Gdański”
Plan wydarzeń noweli „Mendel Gdański”
Wyjaśnienie tytułu „Mendel Gdański”
Najważniejsze cytaty noweli „Mendel Gdański”
Motywy w noweli „Mendel Gdański”
Narracja i język noweli „Mendel Gdański”
Obraz miasta przedstawiony w noweli „Mendel Gdański”

Miłosierdzie gminy
Znaczenie tytułu „Miłosierdzie gminy”
Czas i miejsce akcji noweli „Miłosierdzie gminy”
„Miłosierdzie gminy” – streszczenie noweli
Problematyka noweli „Miłosierdzie gminy”
Kuntz Wunderli – charakterystyka bohatera
Plan wydarzeń noweli „Miłosierdzie gminy”
Najważniejsze cytaty noweli „Miłosierdzie gminy”
Motywy literackie w noweli „Miłosierdzie gminy”
Charakterystyka bohaterów noweli „Miłosierdzie gminy”

Nasza szkapa
Problematyka noweli „Nasza szkapa”
Narracja i język noweli „Nasza szkapa”
Czas i miejsce akcji noweli „Nasza szkapa”
„Nasza szkapa” – streszczenie utworu
Motyw dziecka w „Naszej szkapie”
Charakterystyka bohaterów noweli „Nasza szkapa”
Najważniejsze cytaty noweli „Nasza szkapa”
Motywy literackie w noweli „Nasza szkapa”
Charakterystyka rodziny Mostowiaków
Plan wydarzeń noweli „Nasza szkapa”

Obrazki więzienne
Charakterystyka bohaterów „Obrazków więziennych”
Czas i miejsce akcji „Obrazków więziennych”
„Obrazki więzienne” – streszczenie utworu
Problematyka „Obrazków więziennych”
Plan wydarzeń „Obrazków więziennych”
Najważniejsze cytaty „Obrazków więziennych”

Inne
Biografia Marii Konopnickiej
Rola nowel pozytywistycznych na przykładzie twórczości Konopnickiej.
Cechy nowelistyki Marii Konopnickiej
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki
O Konopnickiej powiedzieli...
Cytaty z twórczości Marii Konopnickiej
Twórczość Marii Konopnickiej
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies