Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Konopnickiej

O Konopnickiej powiedzieli...

Stefan Żeromski:
Mamy w Marii Konopnickiej naszego wieszcza.

Jan Kasprowicz:
Duch twój zostanie z nami, dopóki żywi będziemy, gdyż nie umiera naród, który wydał ze swego łona takich, jak ty bojowników.

Maria Szypowska:
Maria Konopnicka. Poetka-patriotka. Za życia nazywana „wieszczką ludu” i „poetką proletariatu”. Niezwykła kobieta. Człowiek gorącego serca. Jej melodyjne wiersze urzekające prostotą i żarliwą miłością ziemi ojczystej – ziemi polskiej – wciąż wzruszają czytelników w kraju i rzesze Polonii”.

Maria Dąbrowska:
Konopnicka to już nie tylko utwór, to zasługa…

Jarosław Iwaszkiewicz:
Do tradycji każdej poważnej literatury należy kult wielkich pisarzy. Na wielkiej dla nich czci i miłości opierają się przychodzące pokolenia i widzą nawet jedność swej kultury w owym kulcie, który stanowi bardzo drogi skarb narodu.

Henryk Sienkiewicz:
Posiada p. Konopnicka wysoce muzykalne ucho, skutkiem czego niektóre jej piosenki, zwłaszcza wiejskie, są tak śpiewne, ze zdaje się, że istotnie słyszała takie melodie wygrywane na wiejskich fujarkach i ligawkach.

Wiesława Grochola:
Zanim zastygła w pomnikową wielkość, była zwyczajna. Nim się stała zmorą czytanek i podręczników szkolnych, budziła żywe emocje, ba, namiętności.

Poezje Konopnickiej zwracają powszechną uwagę: są proste, dźwięczne, melodyjne, łatwo wpadające w ucho, bije z nich siła uczuć, serdeczne przywiązanie w „pól i łąk”, do polskiego pejzażu, do ludu, najściślej związanego z naturą rytmem życia i pracy. W tych „piosenkach” niewiele jednakże z sielanki; poetka nie ukrywa konfliktów społecznych wsi, przeciwnie, w nostalgiczny nastrój wierszy wpisuje swoje współczucie dla biednych i pokrzywdzonych.


Ludwik Krzywicki:
Niewiasta mocno kochliwa.

Jan Baculewski:
Czy wielka popularność Marii Konopnickiej była miarą wartości jej utworów? Prawdę jest bowiem, że z pietyzmem do jej twórczości odnosiła się plejada najznakomitszych ludzi epoki: Teofil Lenartowicz, Eliza Orzeszkowa, Stefan Żeromski, Bolesław Leśmian, Kazimierz Kelles-Krauz. Ale nie brakowało także sądów krańcowo negatywnych, zarówno w czasach pisarki, jak i później. Tak więc współczesny historyk literatury sławę poetycką autorki Pana Balcera zamyka w formule „wirtuozerii chorej na jałowość”, a popularny dziennikarz kwalifikuje baśń o krasnoludkach… jako hamulec cywilizacji. Twórczość Konopnickiej wywoływała społeczny rezonans o krańcowo różnych walorach; szedł on wieloma falami i był tak zróżnicowany, iż zagadnienie recepcji stało się naczelną sprawą w określeniu miejsca pisarki w kulturze literackiej ówczesnej epoki, a także w czasach późniejszych. Stanowi ono również jeden z głównych problemów tej książki. Czy jest to uzasadnione? Odpowiedź znajdujemy w twórczości pisarki, twórczości, której funkcja społeczna przewyższa wartość artystyczną i w różnych okresach czasu nadaje żywotność różnym działom, jej dorobku literackiego. Stąd wyłania się widoczna sprzeczność między funkcją społeczną tych utworów a ich wartością artystyczną – będąca wyrazem zależności dzieła od jego odbioru czytelniczego. Dlatego twórczość Konopnickiej jest tu charakteryzowana nie metodą analiz semantyki i struktury utworów, lecz jako jedna z form socjologicznie rozumianej interakcji, tj. w sytuacjach starcia z różnymi stereotypami odbioru.
Zobacz inne artykuły:

Dym
Charakterystyka bohaterów noweli „Dym”
Najważniejsze cytaty noweli „Dym”
Motywy literackie w noweli „Dym”
Problematyka noweli „Dym”
Narracja noweli „Dym”
Wyjaśnienie tytułu noweli „Dym”, rola dymu w utworze
Plan wydarzeń noweli „Dym”
Czas i miejsce akcji noweli „Dym”
„Dym” – streszczenie utworu

Mendel Gdański
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Mendel Gdański”
Mendel Gdański – charakterystyka bohatera
Wymowa noweli „Mendel Gdański”
Problem antysemityzmu w noweli „Mendel Gdański”
Geneza noweli „Mendel Gdański”
Czas, miejsce akcji oraz struktura opowiadania „Mendel Gdański”
„Mendel Gdański” – streszczenie utworu
Najważniejsze cytaty noweli „Mendel Gdański”
Motywy w noweli „Mendel Gdański”
Narracja i język noweli „Mendel Gdański”
Obraz miasta przedstawiony w noweli „Mendel Gdański”
Plan wydarzeń noweli „Mendel Gdański”
Wyjaśnienie tytułu „Mendel Gdański”

Miłosierdzie gminy
Problematyka noweli „Miłosierdzie gminy”
Kuntz Wunderli – charakterystyka bohatera
Znaczenie tytułu „Miłosierdzie gminy”
Czas i miejsce akcji noweli „Miłosierdzie gminy”
„Miłosierdzie gminy” – streszczenie noweli
Najważniejsze cytaty noweli „Miłosierdzie gminy”
Motywy literackie w noweli „Miłosierdzie gminy”
Charakterystyka bohaterów noweli „Miłosierdzie gminy”
Plan wydarzeń noweli „Miłosierdzie gminy”

Nasza szkapa
Motyw dziecka w „Naszej szkapie”
Charakterystyka bohaterów noweli „Nasza szkapa”
Problematyka noweli „Nasza szkapa”
Narracja i język noweli „Nasza szkapa”
Czas i miejsce akcji noweli „Nasza szkapa”
„Nasza szkapa” – streszczenie utworu
Najważniejsze cytaty noweli „Nasza szkapa”
Motywy literackie w noweli „Nasza szkapa”
Charakterystyka rodziny Mostowiaków
Plan wydarzeń noweli „Nasza szkapa”

Obrazki więzienne
Problematyka „Obrazków więziennych”
Charakterystyka bohaterów „Obrazków więziennych”
Czas i miejsce akcji „Obrazków więziennych”
„Obrazki więzienne” – streszczenie utworu
Najważniejsze cytaty „Obrazków więziennych”
Plan wydarzeń „Obrazków więziennych”

Inne
Rola nowel pozytywistycznych na przykładzie twórczości Konopnickiej.
Cechy nowelistyki Marii Konopnickiej
Biografia Marii Konopnickiej
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki
Bibliografia
O Konopnickiej powiedzieli...
Cytaty z twórczości Marii Konopnickiej
Twórczość Marii KonopnickiejPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies