Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Konopnickiej

Plan wydarzeń „Obrazków więziennych”

I. Podług księgi

1. Przyjazd wozu z kapustą.
2. Prośba woźnicy o otworzenia więziennej bramy.
3. Otwarcie bramy i utknięcie wozu w połowie wjazdu z powodu rozrzuconych na więziennym dziedzińcu skrzynek.
4. Opis wyglądu dziedzińca i spacerujących „jednorocznych”, i „drugorocznych” więźniów.
5. Przedstawienie postaci Cygana.
6. Przybycie drugiego wozu z zaopatrzeniem i zamieszanie przy bramie.
7. Przywidzenie Janowej o mignięciu „czegoś” między wozami.
8. Spostrzeżenie strażnika.

9. Brak Cygana wśród spacerujących.
10. Zamkniecie aresztantów w korytarzu.
11. Pogoń za uciekinierem.
12. Złapanie i pobicie Cygana przez uczestników pościgu.
13. Prośba delegacji więźniów do naczelnika o samowolne wymierzenie kary.
14. Zgoda nadzorcy.
15. Pobicie kolegi przez aresztantów do nieprzytomności.
16. Śmierć Cygana.
17. Spisanie raportu przez pomocnika nadzorcy.
18. Wykrycie pomyłki o skończonym wyroku więźnia na dwa tygodnie przed śmiercią.
19. Błąd nadzorcy.
20. Nachodzenie naczelnika przez więźniów sprawdzających stale termin zakończenia własnych wyroków.
21. Załamanie nerwowe nadzorcy.
22. Pośmiertna zemsta Cygana.

II. „Jeszcze jeden numer”

1. Pierwsza wizyta narratorki w więzieniu.
2. Oprowadzenie gościa po budynku przez naczelnika.
3. Pokazanie biblioteki, kuchni, warsztatów, ogródka.
4. Wdzięczność więźniarek okazywana „Wielmożnemu”.
5. Wizyty w celach.
6. Zaproszenie kobiety na poczęstunek do mieszkania nadzorcy.
7. Kilkakrotne odwiedziny więzienia i bliższe poznanie aresztantek.
8. Zaprowadzenie kobiety przez strażnika Jakuba do „jeszcze jednego numeru”.
9. Opowieść mężczyzny o zamkniętej w nim dziewczynie.
10. Spotkanie z „Dziką”.
11. Przytulenie płaczącej i wystraszonej dziewczyny przez narratorkę.
12. Opuszczenie celi po zaśnięciu „Dzikiej”.

III. Onufer

1. Wprowadzenie przez strażników do kancelarii naczelnika dwóch uczestników bójki.
2. Tłumaczenia Osmólca i prośby o darowanie kary.
3. Użalanie się na współwięźnia – Onufra.
4. Wymierzenie kary dla Sęka (dwadzieścia cztery godziny karceru).
5. Błaganie o zamianę kary (strach przed „ciemną”).
6. Opis sprawy sądowej Onufry i przedstawienie postaci:
· Przybycie wiejskiego chłopaka do miasta.
· Praca u okrutnego kupca.
· Bicie, wyzyskiwanie i dręczenie Sęka.
· Poznanie i pokochanie Julka.
· Przyjaźń pracowników kupca.
· Zabicie pracodawcy i Julka.
7. Opowieść Jakuba o dalszym losie Onufra.
8. Zamknięcie skazańca w komórce.
9. Próby samobójcze przejawem niechęci do życia.
10. Ponowne ulokowanie Sęka w „ciemnej”.
11. Przywidzenia zabójcy.
12. Wyrzuty sumienia i strach przed ciemnością.
13. Odmowa jedzenia.
14. Ciągłe modlitwy.
15. Utrata zmysłów.
16. Śmierć Onufra w rogu celi na klęczkach.
17. Awansowanie Osmólca (praca w kredensie u naczelnika).


Zobacz inne artykuły:

Dym
Wyjaśnienie tytułu noweli „Dym”, rola dymu w utworze
Plan wydarzeń noweli „Dym”
Czas i miejsce akcji noweli „Dym”
„Dym” – streszczenie utworu
Charakterystyka bohaterów noweli „Dym”
Najważniejsze cytaty noweli „Dym”
Motywy literackie w noweli „Dym”
Problematyka noweli „Dym”
Narracja noweli „Dym”

Mendel Gdański
Czas, miejsce akcji oraz struktura opowiadania „Mendel Gdański”
„Mendel Gdański” – streszczenie utworu
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Mendel Gdański”
Mendel Gdański – charakterystyka bohatera
Wymowa noweli „Mendel Gdański”
Problem antysemityzmu w noweli „Mendel Gdański”
Geneza noweli „Mendel Gdański”
Plan wydarzeń noweli „Mendel Gdański”
Wyjaśnienie tytułu „Mendel Gdański”
Najważniejsze cytaty noweli „Mendel Gdański”
Motywy w noweli „Mendel Gdański”
Narracja i język noweli „Mendel Gdański”
Obraz miasta przedstawiony w noweli „Mendel Gdański”

Miłosierdzie gminy
Znaczenie tytułu „Miłosierdzie gminy”
Czas i miejsce akcji noweli „Miłosierdzie gminy”
„Miłosierdzie gminy” – streszczenie noweli
Problematyka noweli „Miłosierdzie gminy”
Kuntz Wunderli – charakterystyka bohatera
Plan wydarzeń noweli „Miłosierdzie gminy”
Najważniejsze cytaty noweli „Miłosierdzie gminy”
Motywy literackie w noweli „Miłosierdzie gminy”
Charakterystyka bohaterów noweli „Miłosierdzie gminy”

Nasza szkapa
Problematyka noweli „Nasza szkapa”
Narracja i język noweli „Nasza szkapa”
Czas i miejsce akcji noweli „Nasza szkapa”
„Nasza szkapa” – streszczenie utworu
Motyw dziecka w „Naszej szkapie”
Charakterystyka bohaterów noweli „Nasza szkapa”
Najważniejsze cytaty noweli „Nasza szkapa”
Motywy literackie w noweli „Nasza szkapa”
Charakterystyka rodziny Mostowiaków
Plan wydarzeń noweli „Nasza szkapa”

Obrazki więzienne
Charakterystyka bohaterów „Obrazków więziennych”
Czas i miejsce akcji „Obrazków więziennych”
„Obrazki więzienne” – streszczenie utworu
Problematyka „Obrazków więziennych”
Plan wydarzeń „Obrazków więziennych”
Najważniejsze cytaty „Obrazków więziennych”

Inne
Biografia Marii Konopnickiej
Rola nowel pozytywistycznych na przykładzie twórczości Konopnickiej.
Cechy nowelistyki Marii Konopnickiej
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki
O Konopnickiej powiedzieli...
Cytaty z twórczości Marii Konopnickiej
Twórczość Marii Konopnickiej
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies