Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Konopnickiej

Bibliografia

1. Bachórz J., Wstęp, w: M. Konopnicka, Na normandzkim brzegu, Gdańsk 1978.

2. Baculewski J., Maria Konopnicka, Warszawa 1978.

3. Bobrowska B., Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997.

4. Borkowska G., Pozytywiści i inni, Warszawa 1996.

5. Brodzka A., Maria Konopnicka, Warszawa 1975.

6. Brodzka A., O nowelach Marii Konopnickiej, Warszawa 1958.

7. Chruściński K., Posłowie, w: M. Konopnicka, Warszawa 1977.

8. Czapczyński T., Tułacze lata Marii Konopnickiej, Łódź 1957.

9. Grochola W., Niełatwo być Konopnicką, Warszawa 1988.

10. Konopnicka i współczesny jej świat literacki. Wstęp J. Cieślikowski, posłowie S. Szwalbe, Warszawa 1969.

11. Konopnicka wśród jej współczesnych, Warszawa 1976.

12. Maria Konopnicka. Materiały z sesji naukowej w 60 rocznicę śmierci poetki. Red. K. Tokarzówna, Warszawa 1972.

13. Mocarska Z., Maria Konopnicka "Na normandzkim brzegu". Próba odczytania refleksyjnego podtekstu utworu, „Ruch Literacki” R.XV, 1974, z.2.

14. Nowakowski J., Spotkania nad Arnem - Konopnicka o Lenartowiczu, Warszawa 1970.

15. Nowakowski J., Wstęp, w: M. Konopnicka, Utwory poetyckie, t.1. Wybór i opracowanie M. Zięba, Warszawa 1988.

16. Słomczyńska M., Konopnicka – życie i twórczość, Łódź 1946.

17. Sutarzewicz H., Kalisz w życiu i twórczości Marii Konopnickiej, Warszawa 1966.

18. Sutarzewicz H., Konopnicka i współczesny jej świat literacki, Warszawa 1969.

19. Szypowska M., Konopnicka jakiej nie znamy, Warszawa 1963.

20. Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej. Szkice historyczno-literackie. Wspomnienia. Materiały biograficzne. Zebrał i opracował Jan Baculewski, Warszawa 1963.

21. Ziemski J., Wspomnienia o pobycie Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki w Żarnowcu, Warszawa 1960.


Zobacz inne artykuły:

Dym
Wyjaśnienie tytułu noweli „Dym”, rola dymu w utworze
Plan wydarzeń noweli „Dym”
Czas i miejsce akcji noweli „Dym”
„Dym” – streszczenie utworu
Charakterystyka bohaterów noweli „Dym”
Najważniejsze cytaty noweli „Dym”
Motywy literackie w noweli „Dym”
Problematyka noweli „Dym”
Narracja noweli „Dym”

Mendel Gdański
Czas, miejsce akcji oraz struktura opowiadania „Mendel Gdański”
„Mendel Gdański” – streszczenie utworu
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Mendel Gdański”
Mendel Gdański – charakterystyka bohatera
Wymowa noweli „Mendel Gdański”
Problem antysemityzmu w noweli „Mendel Gdański”
Geneza noweli „Mendel Gdański”
Plan wydarzeń noweli „Mendel Gdański”
Wyjaśnienie tytułu „Mendel Gdański”
Najważniejsze cytaty noweli „Mendel Gdański”
Motywy w noweli „Mendel Gdański”
Narracja i język noweli „Mendel Gdański”
Obraz miasta przedstawiony w noweli „Mendel Gdański”

Miłosierdzie gminy
Znaczenie tytułu „Miłosierdzie gminy”
Czas i miejsce akcji noweli „Miłosierdzie gminy”
„Miłosierdzie gminy” – streszczenie noweli
Problematyka noweli „Miłosierdzie gminy”
Kuntz Wunderli – charakterystyka bohatera
Plan wydarzeń noweli „Miłosierdzie gminy”
Najważniejsze cytaty noweli „Miłosierdzie gminy”
Motywy literackie w noweli „Miłosierdzie gminy”
Charakterystyka bohaterów noweli „Miłosierdzie gminy”

Nasza szkapa
Problematyka noweli „Nasza szkapa”
Narracja i język noweli „Nasza szkapa”
Czas i miejsce akcji noweli „Nasza szkapa”
„Nasza szkapa” – streszczenie utworu
Motyw dziecka w „Naszej szkapie”
Charakterystyka bohaterów noweli „Nasza szkapa”
Najważniejsze cytaty noweli „Nasza szkapa”
Motywy literackie w noweli „Nasza szkapa”
Charakterystyka rodziny Mostowiaków
Plan wydarzeń noweli „Nasza szkapa”

Obrazki więzienne
Charakterystyka bohaterów „Obrazków więziennych”
Czas i miejsce akcji „Obrazków więziennych”
„Obrazki więzienne” – streszczenie utworu
Problematyka „Obrazków więziennych”
Plan wydarzeń „Obrazków więziennych”
Najważniejsze cytaty „Obrazków więziennych”

Inne
Biografia Marii Konopnickiej
Rola nowel pozytywistycznych na przykładzie twórczości Konopnickiej.
Cechy nowelistyki Marii Konopnickiej
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki
O Konopnickiej powiedzieli...
Cytaty z twórczości Marii Konopnickiej
Twórczość Marii Konopnickiej
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies