Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nowele Konopnickiej

Charakterystyka bohaterów noweli „Miłosierdzie gminy”

Radca Storch
Radca Storch jest negatywnym bohaterem noweli Miłosierdzie gminy, będącym przedstawicielem władz, które usankcjonowały system handlu starcami, nazywając to dobroczynnością.

Wyglądem nie zdradza swego złego charakteru. Jest młodym, przystojnym szatynem: „którego niewielka łysina niemal że nie szpeci wcale”. Twarz ma „mięsistą” i okrągłą, posiada rude wąsy. Dba o strój. Z pewnością długie godziny spędza w domu przed lustrem, zanim pokaże się mieszkańcom miasta. Gdy go poznajemy jest: „Ubrany z pewnym wykwintem, u szwajcarskich urzędników niezwykłym.
Szczególniej uderza śnieżny gors u koszuli, na którym błyszczą drobne złote spinki”
.

Radca wykorzystywał swe krasomówcze umiejętności do propagowania haseł „miłosierdzia gminy”, które powtarza podczas licytacji jak mantrę. Może wówczas spełnić swe aktorskie aspiracje, ponieważ każde wypowiedziane słowo popiera mimiką czy odpowiednim gestem. Widać, że bycie w centrum zainteresowania sprawia mu radość: „Tu czując, że mu się ten frazes udał, robi krótką, lecz znaczącą pauzę.”.

Szalenie razi czytelnika, że to właśnie on – człowiek wykształcony (prawnik) i światowy o otwartym i jasnym spojrzeniu, reprezentujący urzędników w gminie Hottingen, był tak naprawdę zacofanym hipokrytą. Wpierał ludziom (bez większych przeszkód z ich strony), że sprzedawanie starych i niedołężnych ludzi jest wyrazem dbałości gminy o ich interesy: „Wiadomo panom, jak opiekuńcze są ustawy gminy. Wiadomo panom, że gmina nie dozwala cierpieć nędzy żadnemu z członków swoich. Ociera łzy, odziewa nagich, karmi głodnych, bezdomnym daje dach nad głową, słabych wspiera” - mówił. Przedstawiał Hottingen w jak najlepszym świetle, sławiąc jej wspaniałomyślność: „Ustawy gminy są ustawami chrześcijańskiego miłosierdzia, są one nie tylko naszą zdobyczą cywilizacyjną, ale naszą chlubą. Tak jest, panowie, one są naszą chlubą! Wiadomo panom, że młodość nie trwa, siły opuszczają, choroba i bieda łamie. Jest to powszechne prawo, któremu ulega świat cały. Ale nasza gmina podejmuje walkę z tym prawem. W jaki sposób? W bardzo prosty: przygarnia tych, których skrzywdziło życie, przygarnia nędzarzy i wydziedziczonych, przygarnia kaleki i niemocne starce!”. Gdyby wierzyć jego górnolotnym sformułowaniom, miasteczko było rajem dla takich, jak Kuntz Wunderli. Łożyło pieniądze na jego utrzymanie, dawało mu dach nad głową, opiekowało się nim do śmierci.

Wszystko brzmi dobrze, póki na scenę nie wychodzi licytowany starzec, a Storch nie każe mu spełniać rozmaitych poleceń (pokazywać zębów czy machać rękami). Wówczas słowa radcy o miłosierdziu gminy stają się pustym frazesem. W kontekście całej noweli postać ta reprezentuje jak najgorsze cechy. To pośrednio na jego karb spada odpowiedzialność za los Wunderlego u okrutnego mleczarza, u którego po sprzedaniu przez prowadzącego licytację starzec będzie biegał w zaprzęgu obok psa. Konopnicka specjalnie powierzyła kierownictwo aukcji i włożyła słowa o „miłosierdziu” w usta radcy, ponieważ był on jedyną wśród zebranych osobą wykształconą. Świadomość mleczarza czy ogrodnika nie mogła równać się z wiedzą prawnika, który mógł zaprzestać okrutnego i krzywdzącego procederu. Mógł, a jednak tego nie uczynił. Chlubił się sprawowaną funkcją.

Woźny
Woźny był odpowiedzialny za przygotowanie Kuntza Wunderlego do licytacji. Pożyczył staruszkowi brzytwę, kubrak i niebieską chustkę, by zamaskował swą chudość i wiek, lecz wyszło to na jaw podczas aukcji i wprawiło go w gniew. Woźny całą frustrację i złość za nieudaną mistyfikację wyładował na bezbronnym tragarzu, wyzywając go („- Co u diabła? Czego stoi jak głupi? Czy nie widzi, że urząd czeka? Dalej, naprzód!”), bezdusznie popychając i „dbając”, by wykonywał polecenia. W głębi duszy nie wierzył, że gmina pozbędzie się Kuntza za małą dopłatą: „Teraz widzi, że i brzytwa, i chustka, i kubrak- tak jak na nic... Zupełnie jak na nic”.

strona:    1    2    3  


Zobacz inne artykuły:

Dym
Wyjaśnienie tytułu noweli „Dym”, rola dymu w utworze
Plan wydarzeń noweli „Dym”
Czas i miejsce akcji noweli „Dym”
„Dym” – streszczenie utworu
Charakterystyka bohaterów noweli „Dym”
Najważniejsze cytaty noweli „Dym”
Motywy literackie w noweli „Dym”
Problematyka noweli „Dym”
Narracja noweli „Dym”

Mendel Gdański
Czas, miejsce akcji oraz struktura opowiadania „Mendel Gdański”
„Mendel Gdański” – streszczenie utworu
Charakterystyka pozostałych bohaterów noweli „Mendel Gdański”
Mendel Gdański – charakterystyka bohatera
Wymowa noweli „Mendel Gdański”
Problem antysemityzmu w noweli „Mendel Gdański”
Geneza noweli „Mendel Gdański”
Plan wydarzeń noweli „Mendel Gdański”
Wyjaśnienie tytułu „Mendel Gdański”
Najważniejsze cytaty noweli „Mendel Gdański”
Motywy w noweli „Mendel Gdański”
Narracja i język noweli „Mendel Gdański”
Obraz miasta przedstawiony w noweli „Mendel Gdański”

Miłosierdzie gminy
Znaczenie tytułu „Miłosierdzie gminy”
Czas i miejsce akcji noweli „Miłosierdzie gminy”
„Miłosierdzie gminy” – streszczenie noweli
Problematyka noweli „Miłosierdzie gminy”
Kuntz Wunderli – charakterystyka bohatera
Plan wydarzeń noweli „Miłosierdzie gminy”
Najważniejsze cytaty noweli „Miłosierdzie gminy”
Motywy literackie w noweli „Miłosierdzie gminy”
Charakterystyka bohaterów noweli „Miłosierdzie gminy”

Nasza szkapa
Problematyka noweli „Nasza szkapa”
Narracja i język noweli „Nasza szkapa”
Czas i miejsce akcji noweli „Nasza szkapa”
„Nasza szkapa” – streszczenie utworu
Motyw dziecka w „Naszej szkapie”
Charakterystyka bohaterów noweli „Nasza szkapa”
Najważniejsze cytaty noweli „Nasza szkapa”
Motywy literackie w noweli „Nasza szkapa”
Charakterystyka rodziny Mostowiaków
Plan wydarzeń noweli „Nasza szkapa”

Obrazki więzienne
Charakterystyka bohaterów „Obrazków więziennych”
Czas i miejsce akcji „Obrazków więziennych”
„Obrazki więzienne” – streszczenie utworu
Problematyka „Obrazków więziennych”
Plan wydarzeń „Obrazków więziennych”
Najważniejsze cytaty „Obrazków więziennych”

Inne
Biografia Marii Konopnickiej
Rola nowel pozytywistycznych na przykładzie twórczości Konopnickiej.
Cechy nowelistyki Marii Konopnickiej
Nowela jako gatunek. Wyznaczniki
O Konopnickiej powiedzieli...
Cytaty z twórczości Marii Konopnickiej
Twórczość Marii Konopnickiej
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies